หน้าคำคม    ต่างประเทศ    สิ่งที่ยิ่งใหญ่ เกิดจากสิ่งเล็กๆ ที่สั่งสมกันมาอย่าง...
1.6K
27 มีนาคม 2566
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ เกิดจากสิ่งเล็กๆ ที่สั่งสมกันมาอย่างต่อเนื่อง
 
ฟินเซนต์ ฟาน ก๊อก (Vincent van Gogh)
จิตรกรชาวดัตช์ คนไทยมักเรียก วินเซนต์ แวน โก๊ะ
 
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ