หน้าคำคม    ต่างประเทศ    ในช่วงเวลาแห่งความมืด สิ่งที่เราต้องจดจ่อคือ การหาแส...
2.3K
4 สิงหาคม 2563
ในช่วงเวลาแห่งความมืด สิ่งที่เราต้องจดจ่อคือ การหาแสงสว่าง -อริสโทเทิล โอนาสซิส-