หน้าคำคม    ต่างประเทศ    โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี -มิลตัน ฟรีดแมน-
2.5K
3 สิงหาคม 2563
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี -มิลตัน ฟรีดแมน-
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ