หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
4.0K
1
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวต์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
SMEs
NEWS
องค์กร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวต์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
รายละเอียด มีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ตลอดจนการยกระดับศักยภาพของการพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์

ที่ตั้ง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรวมหน่วยราชการ บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-7100
โทรสาร 0-2143-8059
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชม 3,981 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด