หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
9.3K
10
3.5K
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
SMEs
NEWS
องค์กร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 
Organization The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
รายละเอียด สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

ที่ตั้ง 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5646700
โทรสาร 02-5646701-5
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,279 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด