หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
4.4K
6
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
SMEs
องค์กร วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
Organization Bangkoksuvarnabhumi College
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (Bangkok Suvarnabhumi University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เพิ่งมีการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ดังนี้
 • ปริญญาโท
  • สาขาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาการบริหารการศึกษา
  • สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
  • สาขาการบัญชี
 • ปริญญาตรี
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาการจัดการ
  • สาขาการตลาด
  • สาขาการท่องเที่ยว
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ที่ตั้ง 489 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 02-1729888
โทรสาร 02-1729620
อีเมล์ info@bsc.ac.th
เว็บไซต์
Facebook 
goo.gl/dUW5AJ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,404 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด