480
9 พฤษภาคม 2562
สสว.จับมือ ธปท.หนุนเว็บไซต์ SME ONE ยกระดับเอสเอ็มอีไทย
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจับมือธนาคารแห่งประเทศไทยลงนาม MOU เว็บไซต์ SME ONE ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับ SME ทั่วประเทศ ด้วยแนวคิด “ทุกเรื่อง SME ครบ...จบในที่เดียว” ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับธุรกิจ SME ไทย
 
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า สสว.มีแนวคิดในการจัดทำ Web Portal เพื่อพัฒนาข้อมูลกลางในการบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริม SME จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ SME ในชื่อ SME ONE หรือ www.smeone.info โดยเริ่มเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2561 มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดปัญหาของผู้ประกอบการ SME จำนวนมาก ที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ ข่าวสาร หรือบริการต่างๆ ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้น ทำให้พลาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
 
ทั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีบทบาทในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และสถาบันการเงินไปแล้ว จำนวน 43 หน่วยงาน โดยในวันนี้ได้มีพิธีลงนาม MOU กับธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ 44 ซึ่งนอกจากนี้ สสว.อยู่ระหว่างการรอพิจารณาลงนามกับหน่วงงานต่างๆ รวม 15 หน่วยงาน 
 
สำหรับ SME ONE จะเป็น Single Platform ที่มีระบบการให้บริการที่สะดวกและเป็นดิจิทัลมากขึ้น มีการพัฒนารูปแบบให้น่าสนใจ เข้าถึงง่าย มีข้อมูลที่หลากหลาย และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้สำหรับ SME ในทุกมิติ ทั้งด้านการเงิน การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่หรือ Startup รวมถึงสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ
 
ด้านจุดเด่นสำคัญของ SMEONE คือ SME Calendar จะรวบรวมกิจกรรมของหน่วยงานในการส่งเสริมและพัฒนา SME ที่พร้อมจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และ Social Media เช่น Line และ Facebook ฯลฯ เป็นแหล่งรวบรวมหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคนิคสำหรับการพัฒนา SME เช่น ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันทดสอบด้านต่างๆ และศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะด้าน รวมถึงผู้ให้บริการอื่นๆ อาทิ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยจัดทำระบบบัญชี ระบบภาษี ขณะเดียวกัน SME ONE จะทำหน้าที่เป็นด่านแรกของการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก SME ทั้งข้อมูลเชิง Demand Side และ SME Profile ซึ่งจะเป็นส่วนเติมเต็มและพัฒนาให้กลายเป็น SME Big Data ในอนาคต และจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการจัดทำมาตรการหรือโครงการเพื่อรองรับความต้องการของ SME ได้อย่างถูกต้องและถูกจุด 
 
นอกจากนี้ ยังเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้แบบ Real-Time โดยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจทุกด้านให้แก่ผู้ประกอบการ SME ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่/Startup และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังมีข้อมูลเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ในสาขาธุรกิจของ SME ข้อมูลเชิงเทคนิคและเทคโนโลยี บทความจากแหล่งความรู้ต่างๆ และเทคนิคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะนำเสนอในรูปแบบที่สั้นกระชับ และเข้าใจง่าย ทั้งในรูปแบบ InfoGraphic และ Clip VDO
 
ปัจจุบันเว็บไซต์ SMEONE ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ในการเชื่อมต่อข้อมูล องค์ความรู้ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์นับตั้งแต่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบันมียอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่น้อยกว่า 79,000 ครั้ง 
 
อย่างไรก็ตาม SME ONE จะตอบโจทย์ความต้องการทั้งผู้ประกอบการ SME และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ SME ที่ต้องการพัฒนา ยกระดับธุรกิจ โดย SMEONE ถูกออกแบบและพัฒนาให้ SME เข้ามาสืบค้นข้อมูล ลงทะเบียนรับบริการ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้ เพื่อเป็นตัวช่วยพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,187
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
909
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
713
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
701
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
644
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
605
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.