1.6K
30 พฤษภาคม 2560
เตรียมแจกฟรี SMEs!! กรมพัฒนาธุรกิจฯจับมือ 5 หน่วยงานร่วม MOU พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs

 
เตรียมแจกฟรี SMEs!! กรมพัฒนาธุรกิจฯจับมือ 5 หน่วยงานร่วม MOU พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs ดันผู้ประกอบการไทยสู่ Smart SMEs
 
นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs” ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)

และ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ว่า กรมฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดทำบัญชีของภาคธุรกิจ เพื่อทำระบบบัญชีที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานสากล ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินธุรกิจจาก Traditional SMEs สู่การเป็น Smart SMEs ที่มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 
 
ทั้งนี้ โปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs ถือเป็นโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs ที่มีการทำงานที่ครบถ้วน รองรับการประกอบธุรกิจของ SMEs ได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร ทั้งการเก็บข้อมูลการขายและการจ่ายเงิน (Point of Sale : POS) การจัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชี รวมไปถึงการจัดทำงบการเงินและการนำส่งงบการเงินผ่านระบบการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจ SMEs ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และการใช้ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น 
 
โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถทำงานได้ทั้งบน PC Smart Phone และTablet ด้วย INET  Cloud Technology ที่ได้มาตรฐานระดับโลก แบบ Hybrid สามารถทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์รองรับระบบ e-Tax ของกรมสรรพากร และระบบ e-Payment ของธนาคาร ภายใต้โครงการ National e-Payment โดยเป็นการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs อีกทางหนึ่งด้วย
 
ดังนั้น โปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs ที่พัฒนาโดยพันธมิตรในครั้งนี้จึงเหมาะกับธุรกิจ SMEs ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สามารถรองรับประเภทธุรกิจซื้อมาขายไปและธุรกิจบริการ 
 
ในปัจจุบันมีจำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งสิ้น 1,577,779 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 661,998 ราย และทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) 915,781 ราย
 
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในช่วงทดสอบการใช้งานจริง (Pilot Implementation) สามารถติดต่อได้ที่กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0-2547-5981

อ้างอิงจาก ประชาชาติธุรกิจ
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ร้านขายยา SPD เปิดสาขา..
1,064
อยากรวยจัดให้! ตู้กาแฟ..
815
มาแล้วจ้า! #แฟรนไชส์ ช..
710
สุดยอดจริง!แฟรนไชส์ชาล..
555
SABUY SPEED X ไปรษณีย์..
553
เตรียมพบกับ! “MINISO ส..
543
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.