1.7K
7 กุมภาพันธ์ 2558
ติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IGCSE เลือกสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย)สำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาติวเตอร์ชื่อดังระดับมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบติวหลักสูตร IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในการสอนหลักสูตร IGCSE


ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐานให้แก่น้องๆ ก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตร AS Level, A Level, International Baccalaureate (IB) หรือระดับมหาวิทยาลัย IGCSE เป็นการสอบเพื่อรับรองคุณวุฒิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการศึกษาแบบอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 14 - 16 ปี

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการสอบฟัง พูดและเขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงวิชาอื่นๆ การสอบ IGCSE นั้นแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า C จึงจะถือว่าผ่าน แต่ละวิชาจะมีการสอบให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ Core และ Extended
 1. แบบ Core
  • เป็นระดับความสามารถโดยรวมของนักเรียน เนื้อหาจะเป็นแนวกว้างๆ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในแต่ละวิชาและเกรดที่ผู้เรียนจะได้รับคือ C,D,E,F, และ G เท่านั้น 
 2. แบบ Extended
  • เป็นการสอบที่มีเนื้อหารายละเอียดเจาะจงลึกลงไปมากกว่าแบบ Core การสอบแบบ Extended ผู้สอบจะได้เกรดตั้งแต่ A, B, C, D, E และ F
เมื่อได้ผลสอบแล้ว ผู้สอบสามารถนำผลที่ได้ใน 5 วิชา ที่ได้ไม่ต่ำกว่า C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิไปยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ หลักสูตร IGCSE ของสถาบันฯ สอนสดโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง ยังมีการสอนแบบกลุ่มหรือแบบตัวต่อตัว

เปิดสอนเกือบทุกรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตร IGCSE แบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
 1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
  • Mathematics
  • Additional Mathematics
  • International Mathematics
 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
  • วิชาชีววิทยา
  • วิชาเคมี
  • วิชาฟิสิกส์
 3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
  • วิชาเศรษฐศาสตร์
  • วิชาภูมิศาสตร์
  • วิชาประวัติศาสตร์
 4. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
  • First Language Englisl
  • English as a Second Language
  • Literature in English
 5. กลุ่มวิชาภาคธุรกิจ เทคนิคและทักษะวิชาชีพ (Business, Technical and Vocational)
  • วิชาบัญชี
  • วิชาธุรกิจ
  • วิชาอาหารและโภชนาการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) โทร 02 252 3133, info@newcambridge.com , www.newcambridge.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณรัชฎาภรณ์ พิชัยศรีสวัสดิ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย)โทร 02 252 3133 # 16
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ลงทุน #แฟรนไชส์ ต.เนื้..
795
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลยู บ..
783
มาแรง! #แฟรนไชส์ ควิก ..
664
#แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิ..
653
เปิดใหม่! #แฟรนไชส์ ปั..
647
ข่าวดี! สำหรับคนอยากซื..
644
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.