1.9K
7 ตุลาคม 2557
สนช. เปิดตัวเครื่องวัดความอร่อย พร้อม 11 สูตรอาหารไทย เตรียมส่งผ่านความอร่อยจากครัวไทยสู่ครัวโลก


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสำเร็จของโครงการ Thai Deliciousสู่ตลาดโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการ Thai Delicious สู่สาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงรสชาติอาหารไทยตำรับดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและช่องทางต่อการขยายผลองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ Thai Delicious สู่กลุ่มเป้าหมายในตลาดโลก

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “สนช. ได้ดำเนินโครงการ Thai Delicious” ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารไทยให้มีการพัฒนานวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อให้สามารถกำหนดมาตรฐานด้านรสชาติอาหารไทยให้ได้คุณภาพที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากตำรับดั้งเดิมของไทย ภายใต้แนวคิด “อาหารไทยไม่ว่าครัวที่ไหน ก็ต้องมีรสชาติไทยเดียวกัน” เพื่อตอบสนองความต้องการของรสชาติอาหารไทยในตลาดต่างประเทศ โดยการนำองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการทดสอบทางประสาทสัมผัสมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน”

นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สนช. เปิดเผยถึงความสำเร็จของโครงการฯ ว่า “จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สนช.ได้พัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมภายใต้โครงการ Thai Delicious จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ วงเงินสนับสนุนกว่า 23.5 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลการลงทุนรวมกว่า 130.6 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย โครงการระบบบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบอาหารไทยครบวงจร นำร่องในพืชวัตถุดิบอาหารไทย ได้แก่ พริก และกะเพรา โครงการเครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ e-delicious และ ESenS


ซึ่งสามารถวัดค่ารสสัมผัสพื้นฐานที่มนุษย์จะได้รับจากลิ้นสัมผัส ได้แก่ ความเปรี้ยว ความหวาน ความเค็ม ความเผ็ด หรือตัวแปรอื่นๆ ที่จำเป็น พร้อมทั้งวัดกลิ่นที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารได้ เพื่อนำไปใช้ทดสอบและประเมินรสชาติอาหารไทย โดยการจำลองกระบวนการรับรู้ความอร่อยของมนุษย์ โดยอาศัยการรับรู้จากเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า นำไปประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligent; AI)

โครงข่ายประสาทเทียม (neural network) และการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านรสชาติอาหาร เพื่อฝึกสอนเครื่องมือตรวจวัดให้สามารถเข้าใจถึงรูปแบบของความอร่อยของอาหารไทยแต่ละชนิด โครงการพัฒนาสูตรมาตรฐานอาหารไทยและผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง จำนวน 11 ตำรับ

ได้แก่ ต้มยำกุ้งน้ำใส ต้มยำกุ้งน้ำข้น ผัดไทย แกงมัสมั่น แกงเขียวหวาน ข้าวซอย ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง แกงเหลือง และซอสไก่กอและ ซึ่งสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.nia.or.th/thaidelicious หรือดาวน์โหลดผ่านแอพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการไอโอเอส รวมถึงการต่อยอดนำสูตรมาตรฐานที่ได้ไปเผยแพร่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศ โดยจะนำร่องจัดตั้งต้นแบบร้านอาหารไทยสไตล์บริสโทรชื่อ “กะทิ (KATI)” ที่สุขุมวิท 49 ซึ่งจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการ Thai Delicious ทั้งหมด ทั้งนี้ จะดำเนินการในลักษณะธุรกิจแฟรนไชส์ คาดว่าจะเปิดสาขาแรกที่ประเทศญี่ปุ่น และขยายต่อไปยังเกาหลีและสวีเดนต่อไป”

“สำหรับกิจกรรม “Thai Delicious Gala Dinner” ที่จัดขึ้นในวันนี้ สนช. มุ่งหวังในเกิดการสร้างโอกาสและช่องทางในการขยายผลองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์สู่กลุ่มเป้าหมายในตลาดโลก รวมถึงเป็นแสดงให้เห็นถึงการนำเสนออาหารไทยในรูปแบบสากลที่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ Thai Delicious ที่สะดวกและง่ายต่อการปรุง


ซึ่งจะช่วยควบคุมมาตรฐานด้านรสชาติของอาหารไม่ให้เกิดการผิดเพี้ยน ซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์สู่ภาคเอกชนไทยและต่างชาติต่อไป” นายศุภชัย กล่าวเพิ่มเติม

บรรยากาศภายในงาน สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจกับเครื่องมือวัดความอร่อยอย่างล้นหลาม อีกทั้งยังมีจัดนิทรรศการระบบบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบอาหารไทยครบวงจร นำร่องในพืชวัตถุดิบอาหารไทย ได้แก่ พริก และกะเพรา และมุมของตัวผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงอาหารของ Thai Delicious ไว้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สำหรับการนำจำหน่าย

ทั้งนี้ยังจำลองต้นแบบร้านอาหารไทยสไตล์บริสโทรชื่อ “กะทิ (KATI)” ซึ่งจะเปิดกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่ดูสร้างความครื้นเครงภายในงาน คือ คานาเป้ ประกอบไปด้วย เครปผัดไทย ไส้อั่ว และปอเปี๊ยะน้ำพริกอ่อง โดยมีเชฟมาปรุงให้ชมกันสดๆโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Thai Delicious พร้อมกับทดสอบค่าความอร่อยกับเครื่องให้สื่อมวลชน และแขกที่มาร่วมงานได้ร่วมชมไปพร้อมๆกัน

จากนั้นเข้าสู่งาน Thai Delicious Gala Dinner เปิดด้วยโชว์พิเศษ ต้อนรับแขกที่มาร่วมงานด้วยคณะหุ่นละครเล็กโจ-หลุยส์ ก่อนที่จะเริ่มเสิร์ฟอาหาร ทั้งหมด 5 คอร์ส สร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ “Thai Delicious” โดยเชฟชุมพล แจ้งไพร สุดยอดเชฟอาหารไทย พร้อมไวน์ Chateau Des Brumes เริ่มต้นที่ อาหารเรียกน้ำย่อยด้วยเซ็ทอาหารเหนือ ที่มีทั้ง ข้าวซอยไก่บ้าน แกงเหลืองปู และกุ้งกอและ ตามด้วยต้มยำกุ้งครีมน้ำข้นมาพร้อมกับเจลลี่ต้มยำบนข้าวตังกรอบ คั่นด้วยส้มซ่า-ไอศกรีมซอร์เบที่ให้รสหวานเปรี้ยวชื่นใจ

ก่อนจะเริ่มเมนคอร์สที่แสนอร่อย ด้วยแกงเขียวหวานปลากะพงขาวเสิร์ฟกับสปองข้าวหอมมะลิ และแกงมัสมั่นบ้านเสิร์ฟกับน้ำพริกหนุ่มบนมันอบและโรตีกรอบ appetizer ปิดท้ายด้วย ขนมหวานที่มีทั้งขนมหม้อแกงถั่วทองน้ำตาลโตนด และมะม่วงตาร์แตงที่เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมกล้วยตาก ซึ่งสร้างความประทับใจให้แขกที่ร่วมงานประทับใจในฝีมือของเชฟกันถ้วนหน้า
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,230
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
948
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
737
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
733
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
671
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
627
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.