3.2K
6 เมษายน 2551
แฟรนไชส์ไทยสู่แฟรนไชส์โลก เฟส 2 กรมพัฒน์ฯ สยายปีก 5 ประเทศ
 

ผ่านการอบรมมาอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติของผู้ประกอบการไทยจำนวนกว่า 40 ราย ภายใต้โครงการ B2B ในโครงการใหญ่คือ "แฟรนไชส์ไทยสู่แฟรนไชส์โลก" ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยมอบหมายให้ศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล (International Retail and Franchise Business R&D Centre หรือ IRF ) ทำการอบรมผู้ประกอบการ 
 
ล่าสุดได้เข้าสู่ระยะที่ 2 เพื่อก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ ในชื่อว่า "Thailand Franchise Roadshow 2007" จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา (พนมเปญ เสียมเรียบ) เวียดนาม (โฮจิมินห์ ซิตี้) อินเดีย (นิวเดลลี) ญี่ปุ่น (โตเกียว) จีน (ปักกิ่ง) โดยได้ทำการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้ 
 
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความคาดหวังว่าธูรกิจแฟรนไชส์ไทย จะสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้อย่างมีกลยุทธ์ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างถูกหลักการ 
 
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ IRF ให้ข้อมูลว่า ขอบข่ายของโครงการคือ การจัดกิจกรรมศึกษาตลาดในต่างประเทศและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยกับนักลงทุนต่างประเทศ สำหรับในเฟส 2 นี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาดต่างประเทศจำนวน 20 ราย เดินทางศึกษาตลาดเป้าหมาย จัดทำข้อมูลการตลาดของประเทศดังกล่าวและจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด ให้คำปรึกษาตลาดต่างประเทศ การเจรจา ทำสัญญา MOU เพื่อขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
กิจกรรมศึกษาตลาดและจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ในโครงการแฟรนไชส์ไทยสู่แฟรนไชส์โลก ระยะที่ 2
 
ภาพบรรยากาศการเปิดงาน Thailand Franchise Road show 2007 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา วันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2551 คุณจิรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ ณ ประเทศกัมพูชา มาเป็นประธานเปิดงาน อาจารย์พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล (IRF) กล่าวตอนรับและขอบคุณนักลงทุนท้องถิ่นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน Thailand Franchise Road show 2007 และผู้ประกอบการไทยสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 16 กิจการ
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศ Thailand Franchise Road Show 2008 จัดขึ้น ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาน ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2551 โดยมี คุณกาญจนา เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ Thai Trade Center ประเทศเวียดนาม มาเป็นประธานเปิดงาน และได้กล่าวถึงการทำธุรกิจกับคนเวียดนาม การดำเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม วัฒนาธรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ พร้อมด้วยคุณสมชาติ สร้อยทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอาจารย์พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล (ศูนย์ IRF) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศการร่วมงานออกบูธ The Indian Franchising & Retailing Exhibition จัดโดย Franchising Association of India ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีคุณภารดี อินทรชาติ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อาจารย์พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล (IRF) และผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยจำนาน 5 กิจการ ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อนำคณะผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยไปเยือนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายแฟรนไชส์ไทย และร่วมลงทุนระหว่างคู่ค้าไทย- ญี่ปุ่น หรือการซื้อ License แฟรนไชส์ไทยไปดำเนินการในประเทศญี่ปุ่น 
ในการจัดงานครั้งนี้ ไดรับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น 
 
กรมส่งเสริมการส่งออก (สอ.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนากกลางและขนาดย่อย(สสว.) JETRO สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย และสำนักงานส่งเสริมการค้า ณ กรุงโตเกียว และศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล (IRF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยอาจารย์พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยเน้นธุรกิจ 3 ประเภท คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจร้านอาหารไทย และธุรกิจสุขภาพและสปา
 
ในการจัดงานครั้งนี้ มีการทำ Business Matching และการการสัมมนา Business Opportunity in Franchise Business for Japan and Thailand และเข้าเยี่ยมชมงาน Franchise Exhibition ที่งาน Franchise Show 2008 ระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2551 มีผู้ประกอบการร่วมเดินทางทั้งหมด 19 กิจการ 
 
 
 
กิจกรรมศึกษาตลาดและจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ในโครงการแฟรนไชส์ไทยสู่แฟรนไชส์โลก ระยะที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 17-22 เมษายน 2551
 
เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล (IRF) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยอาจารย์พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อนำคณะผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทย ร่วมออกบูธ และจัดกิจกรรม Business Matching แนะนำธุรกิจให้ผู้ประกอบการในประเทศจีนได้รู้จัก ที่งาน China Franchise Expo 2008 จัดโดย China China Store & Franchise Association (CCFA) 
 
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายแฟรนไชส์ไทย และร่วมลงทุนระหว่างคู่ค้าไทย- จีน และแนวทางในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ หรือการซื้อ License แฟรนไชส์ไทยไปดำเนินการในประเทศจีน 
ในการจัดงาน มีผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 6 กิจการ ได้แก่
  • โชคดีติ่มซำ
  • SMEI
  • Pata Jewel Cloning
  • Cafe De Iyara
  • Dairy Farm
  • Gourmet Delight
 
 

ที่มา :
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล IRF และผู้จัดการรายสัปดาห์
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,674
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,455
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
753
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
742
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
705
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
569
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.