616
19 มีนาคม 2564
สสว. เอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเอสเอ็มอีเลียบตลาด 1.3 ล้านล้านบาท
 
 
สสว. เดินเครื่องริมเขื่อนสนับสนุนให้ SME ริมตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ“ ระบบ THAI SME-GP” หมอลำสิทธิประโยชน์ไปสู่เอสเอ็มอีและเช่างานที่ตรัยงานแรกที่จ. นนทบุรี“ THAI SME-GP @ ถนน” พร้อมแท่นขยายสนามเพื่อสร้างข้อเสนอให้เอสเอ็มอีริมตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี
 
นายพงศ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานขนาดกลางและขนาด รวม (สสว.) เผยเปิดการประชุมเสนอข้อเสนอให้เอสเอ็มอีเลียการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ“ THAI SME-GP @ นนทบุรี” ว่าการประชุมครั้งนี้มีความตั้งใจเพื่อความตั้งใจและเชิญชวนให้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาขึ้นขนส่งในระบบ THAI SME-GP ที่สสว. จัดทำขึ้นพาดพิงใต้ให้เอสเอ็มอีเลียการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปีได้อย่างสะดวกเพิ่มขึ้น

นายวีระเผยว่ากองปราบให้เอสเอ็มอีเลียการจัดซื้อจัดจ้างภาค รัฐเป็นหนึ่งในช่องทางใต้กฎระเบียบการชำระเงินและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการหรือข่าวสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ของกรมบัญชีกลางกระทรวงกลาโหมที่ผ่านการเดินสายจากปกติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ประกาศในราชสีห์บุษบงกะสะเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยมีสสว. เป็นเกลองานมอเตอร์ไซด์ดังกล่าวสำหรับที่นอนนี้กำหนดสิทธิประโยชน์ให้เอสเอ็มอีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2 วิธีคือวิธีที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธีการคัดเลือกซึ่งกำหนดให้ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจากสินค้าและบริการจากเอสเอ็มอีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยต้องเดินสายเอสเอ็มอีในต่างจังหวัดก่อนอย่างน้อย 3 รายและวิธีที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีการจัดระเบียบการ (e-Bidding)ซึ่งให้คำสอนเอสเอ็มอีไม่เกินร้อยละ 10

โดยเอสเอ็มอีที่ขึ้นลงระบบ THAI SME-GP สามารถเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดได้ไม่เกินร้อยละ 10 จะได้รับคัดเลือกอะสำหรับเอสเอ็มอีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นผู้ประกอบไทยที่เป็นตำรวจหรือบุคคลธรรมดาหรือคิดเผื่อไว้ในภาคการผลิตจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทถ้าอยู่ในภาคการ ค้าและภาคบริการรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท
 
นายวีระพงศ์เผยอีกว่าหากพิจารณาตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคในช่วงที่ผ่านมาระหว่างปี 2561-2563 จะเห็นว่ามีการบริหารอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2561 มียุติธรรม 1.098 ล้านล้านบาทปี 2562 มีราคา 1.098 ล้านล้านบาทและ ปี 2563 คือ 1.3 ล้านล้านบาทโดยสินค้าหรือบริการที่ภาครัฐซื้อหรือลำดับขั้นตอนตามข้อมูลของกรมบัญชีกลางปี ​​2563 คืออุปกรณ์บริการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศบริการดูแลต้นไม้และสนาม หญ้าอุปกรณ์กีฬาเครื่องใช้ในครัวเรือน
 
“ จากการที่กฎระเบียบที่กำหนดให้เช่างานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการของเอสเอ็มอีที่ขึ้นบัญชีไว้กับสสว. ในคลิปไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของชั้นจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างที่อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวนับเปิดโอกาสสำคัญให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศอยากให้เชิญชวนผู้ประกอบการมาขึ้น ลงทะเบียนกับสสว. ซึ่งสามารถขึ้นได้ด้วยตัวเองได้ที่ www.thaismegp.com และขออนุญาตเชิญชวนให้เอสเอ็มอีที่เป็นผู้เช่า (Vendor) กับย่องานภาครัฐอยู่แล้วต้องมาขึ้นทะเบียน THAI SME-GP กับสสว . เพื่อได้รับประโยชน์จากโอกาสนี้ด้วย”
 
นับนับพันมีผลบังคับใช้เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมาสสว. ได้ดำเนินการให้ข้อมูลความรู้เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีช่องลมงานภาครัฐกระจายงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องกรมควบคุมการฝึกอบรมกรมทางรถไฟทางอากาศ ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทยรวมถึงจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เอสเอ็มอีการแก้ไข จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 2 ครั้งด้วยจุดเกิดเหตุเพื่อให้ประโยชน์นี้เป็นประโยชน์ต่อเอสเอ็มอีอย่างที่คาดว่าเดือนหมดเดือนเดือนนี้จะมีผู้ประกอบการขึ้นลงประมาณ 10,000 รายและ สิ้นสิ้น 2564 คาดว่าจะมีผู้ประกอบการขึ้นรถไฟประมาณ 100,000 ราย
 
นางสาวอโรชานันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีว่าข้อเสนอให้เอสเอ็มอีเกียการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสสว. นี้นับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพราะถึงขนาดงานภาครัฐเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อแน่นอนและการที่สสว. เลือกมาดำเนินการจัดกิจกรรมใหญ่ครั้งแรกที่จังหวัดนนทบุรีก็จะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดนนทบุรีและใกล้เคียงเพราะจากข้อมูลพบว่าจังหวัดนนทบุรีมีอัตราการจัดซื้อจ้างภาครัฐมาก เป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร
 
“จังหวัดนนทบุรีมีผู้ประกอบการรวมทั้งหมด 75,180 รายได้สร้างการรับรู้ในวงกว้างเพื่อให้มาขึ้นฝากไว้กับสสว. มากยิ่งขึ้นก็จะสร้างโอกาสให้ได้รับการสั่งซื้อหรือจ้างงานจากตารางงานของรัฐที่มีคมกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปีได้มากขึ้นซึ่งเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กิจการได้ดีอีกทางหนึ่ง”
 
รองผ วจ. นนทบุรีกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามแสงความสำเร็จของชายหาดคือการมีข้อมูลและจำนวนสินค้า / บริการที่มากพอให้เพียงพองานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับความไม่ต้องการเหตุผลขอเชิญชวนผู้ประกอบ การทุกรายหากยังยั่วยวนขึ้นรถไฟเอสเอ็มอีเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไว้กับสสว. ก็สามารถขึ้นได้ด้วยคุณลักษณะที่เว็บไซต์ www. thaismegp.com
 
สำหรับการจัดงานประชุมเผยแพร่สนับสนุนให้ SME การศึกษาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ“ THAI SME-GP @ นนทบุรี” ของสสว. ในครั้งนี้ได้จัดให้มีการเสวนา“ ตลาดภาครัฐโอกาสใหม่สำหรับ SME ไทย” เพื่ออ้างอิงจากผู้ประกอบการขับเคลื่อนที่สามารถสร้างธุรกิจให้ได้ด้วยตลาดภาครัฐ บริษัท พลาดินเรือแวร์ผู้ผลิตและ ร้านค้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าทางการแพทย์ส่งขายกลุ่มโรงพยาบาล บริษัท บ้านการพิมพ์ธุรกิจโรงพิมพ์และงานที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดและใกล้เคียงใกล้เคียงชุมชนการทำสวนเพื่อการผลิตและพืชผลเกษตรจ. ห้างสรรพสินค้าครีมตราแสนฟองและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะเริ่มงานภาครัฐด้วยการขึ้นลงรถไฟ THAI SME-GP ฟาร์ม
 
สสว. มีแผนที่จะจัดงานดังกล่าวทั้งในส่วนกลางและส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 นี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีบินงานภาครัฐและผู้โดยสารงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบ THAI SME- GP เป็นประโยชน์และเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างแท้จริง
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,222
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
941
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
733
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
729
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
669
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
624
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.