1.5K
28 ธันวาคม 2561
กรมพัฒน์ฯ จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มช่องส่งรายงานประจำปีแบบ URL และ QR Code ลดต้นทุนกว่า 100 ล้านบาท
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อำนวยความสะดวก ‘บริษัทมหาชนจำกัด’ เพิ่มช่องทางการส่งรายงานประจำปี และการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบ URL และ QR Code เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้ภาคธุรกิจประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ สะดวกขึ้น พร้อมช่วยลดต้นทุนส่งเอกสารบริษัทจดทะเบียนได้ปีละกว่า 100 ล้านบาท 
 
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกบริษัทมหาชนจำกัด โดยการลดขั้นตอนการส่งรายงานประจำปี และการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ให้สามารถนำส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง URL และ QR Code ได้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่บริษัทมหาชนจำกัดต้องนำส่งในรูปแบบกระดาษหรือแผ่น CD เท่านั้น
 
“ความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น เกิดจากความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกันนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ รวมถึง เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด โดยความร่วมมือนี้ จะเป็นรากฐานสำคัญในการร่วมกันพัฒนาตลาดทุนของไทยให้มีความเข้มแข็งระยะยาว และช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น” 
 
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ““ความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนได้ปีละกว่า 100 ล้านบาท และยังช่วยลดการใช้กระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย”
 
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่า “ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และเป็นที่ทราบกันดีว่าจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนประมาณ 4.5 - 5 ล้านราย

ดังนั้น การดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นถือว่าเป็นภาระสำหรับบริษัทจดทะเบียน การที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนสามารถส่งรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code ได้ ถือเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง”
 
สอบถามรายละเอียด สายด่วน 1570 โทร.02- 547- 5153, e-Mail : bservice@dbd.go.th และ www.dbd.go.th
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
โอกาสดีมาแล้ว!ไจแอ้น ล..
863
มาแล้วจ้า! ชาคุมะ เปิด..
629
เปิดร้าน Chester พร้อม..
593
“Personalized Learning..
591
เดอะ เลตเตอร์โพสต์ เซอ..
547
ฮิตสุด! ฮ็อป ชาเฟ่ สุด..
527
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.