1.5K
28 ธันวาคม 2561
กรมพัฒน์ฯ จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มช่องส่งรายงานประจำปีแบบ URL และ QR Code ลดต้นทุนกว่า 100 ล้านบาท
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อำนวยความสะดวก ‘บริษัทมหาชนจำกัด’ เพิ่มช่องทางการส่งรายงานประจำปี และการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบ URL และ QR Code เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้ภาคธุรกิจประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ สะดวกขึ้น พร้อมช่วยลดต้นทุนส่งเอกสารบริษัทจดทะเบียนได้ปีละกว่า 100 ล้านบาท 
 
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกบริษัทมหาชนจำกัด โดยการลดขั้นตอนการส่งรายงานประจำปี และการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ให้สามารถนำส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง URL และ QR Code ได้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่บริษัทมหาชนจำกัดต้องนำส่งในรูปแบบกระดาษหรือแผ่น CD เท่านั้น
 
“ความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น เกิดจากความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกันนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ รวมถึง เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด โดยความร่วมมือนี้ จะเป็นรากฐานสำคัญในการร่วมกันพัฒนาตลาดทุนของไทยให้มีความเข้มแข็งระยะยาว และช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น” 
 
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ““ความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนได้ปีละกว่า 100 ล้านบาท และยังช่วยลดการใช้กระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย”
 
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่า “ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และเป็นที่ทราบกันดีว่าจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนประมาณ 4.5 - 5 ล้านราย

ดังนั้น การดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นถือว่าเป็นภาระสำหรับบริษัทจดทะเบียน การที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนสามารถส่งรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code ได้ ถือเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง”
 
สอบถามรายละเอียด สายด่วน 1570 โทร.02- 547- 5153, e-Mail : bservice@dbd.go.th และ www.dbd.go.th
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
เครื่องเดียวคุ้ม! B-PO..
1,870
"ควิกวอช" ตอกย้ำความสำ..
709
#แฟรนไชส์ รสเด็ด ก๋วยเ..
689
"พี่ ๆ ขายแฟรนไชส์ไหม?..
651
ลดแรง!รีบเลย! #แฟรนไชส..
635
#แฟรนไชส์ “ดราก้อนชา” ..
612
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด