1.4K
9 ธันวาคม 2560
เริ่มแล้ว! สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Franchise B2B รุ่นที่ 20 


เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดการอมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ Franchise B2B รุ่นที่ 20

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจสู่ระบบ แฟรนไชส์ครั้งนี้ ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560-4 เมษายน 2561 โดยใช้เวลาในการอบรม 162 ชั่วโมง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดรับสมัครธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีสาขาของตนเอง หรือสาขาแฟรนไชส์ซีอย่างน้อย 2 สาขา เข้าร่วมกิจกรรม Franchise B2B รุ่นที่ 20 มีธุรกิจผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม 121 ราย แบ่งเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ คือ อาหารและเครื่องดื่ม 65 ราย ค้าปลีก 25 ราย บริการ 20 ราย การศึกษา 6 ราย และความงาม สปา 5 ราย

การอบรมสัมมนา Franchise B2B รุ่นที่ 20 ครอบคลุมความรู้ตั้งแต่
  1. ความรู้พื้นฐานในธุรกิจแฟรนไชส์ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบธุรกิจ แฟรนไชส์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด การนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตธุรกิจ 
  2. การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างคู่มือในระบบแฟรนไชส์ หลักการบริหารจัดการร้านต้นแบบ และคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์เพื่อควบคุมการทำงานให้มีคุณภาพเหมือนต้นฉบับ 
  3. การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ กลยุทธ์การสร้างแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จมีมาตรฐาน การกำหนดค่าธรรมเนียม และใช้ช่องทาง e-Commerce เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางการตลาด
  4. การวางแผนทางการเงินและภาษีอากร ให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎหมาย
  5. สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  6. กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ขยายธุรกิจได้ต่อเนื่องการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสม ซึ่งความรู้ทั้งหมดจะช่วยหล่อหลอมให้ธุรกิจที่เข้าอบรมมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ได้อย่างเต็มตัว

การอบรมวันแรกได้รับเกียรติจาก อาจารย์เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด บรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานธุรกิจแฟรนไชส์”


และอาจารย์สิทธิชัย ทรงอธิมาศ อาจารย์วิชา Franchise Management วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “หลักการทฤษฎีแฟรนไชส์และองค์ประกอบหลักธุรกิจในระบบแฟรนไชส์”  
 
ทั้งนี้ การอบรมสัมมนา Franchise B2B จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจไทย สามารถขยายธุรกิจจากธุรกิจธรรมดาๆ ไปสู่ระบบแฟรนไชส์ทั้งในประเทศไทยและขยายสาขาไปต่างประเทศได้ไม่ยาก เพียงแค่ต้องมีความพร้อม ทั้งความรู้และการบริหารจัดการที่ดี ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจะได้รับความรู้เรื่องระบบแฟรนไชส์อย่างเต็มที่
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
โอกาสดีมาแล้ว!ไจแอ้น ล..
902
มาแล้วจ้า! ชาคุมะ เปิด..
676
เปิดร้าน Chester พร้อม..
615
“Personalized Learning..
604
เดอะ เลตเตอร์โพสต์ เซอ..
563
ฮิตสุด! ฮ็อป ชาเฟ่ สุด..
545
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.