1.2K
1
22 สิงหาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเรียนเชิญบริษัทเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา และยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ ตามแนวทางรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ(SMEs National Awards) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม
 
วัตถุประสงค์
  • ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารองค์กรสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ ตามมุมมองที่สำคัญ 7 ด้าน
  • ให้มีการฝึกประเมินองค์กรด้วยตนเอง(Self-Assessment) ตามมุมมองที่สำคัญ 7 ด้าน
หมายเหตุ  มุมมองที่สำคัญ 7 ด้านในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การนำองค์กร, การวางแผนดำเนินธุรกิจ, การมุ่งเน้นลูกค้า, การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้,
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล, การจัดการกระบวนการ และ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
 
วันอบรม
  • รุ่นที่ 9  วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เหลือรับสมัครได้อีก 8 บริษัท ห้อง Panorama 1 ชั้น 4 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพ 
  • รุ่นที่ 10 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เหลือรับสมัครได้อีก 11 บริษัท ห้องแซฟไฟรท์ 2-3 ชั้น 3 โรงแรมโรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
หมายเหตุ  รับจำนวนจำกัด รุ่นละไม่เกิน 30 บริษัท  สถาบันอาจปิดการรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนดข้างต้น ในกรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด
 
เงื่อนไขการรับสมัคร
  • บริษัทจะต้องเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(SMEs) (นิยาม SMEs คือ บริษัทที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าเกณฑ์ได้แก่ มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือ สินทรัพย์ถาวร(ไม่รวมที่ดิน) มูลค่าไม่เกิน 200 ล้าน)
  • บริษัทจะต้องส่งบุคลากรจำนวน 3 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(Training & Workshop)
หมายเหตุ  สถาบันจะพิจารณาจากเงื่อนไขการรับสมัคร และเวลาที่ยื่นใบสมัครก่อนเป็นลำดับแรก
 
สมัครโดย : ส่งแบบตอบรับมาที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ E-mail: saataporn@ftpi.or.th
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 585 (ศาตพร)  Fax: 02 619 8090
 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,230
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
948
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
737
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
733
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
671
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
627
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.