1.6K
16 กุมภาพันธ์ 2559
สสว.ผลักดัน SME เข้าถึงนวัตกรรม พร้อมพาบุกตลาดโลก


 
นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สสว.เผยความคืบหน้าช่วยเหลือ SMEs ที่มีนวัตกรรม และนำมาปรับใช้กับกิจการ พร้อมนำร่องโครงการ Strong/Regular, Start Up, Turn Around จับมือ TCDC พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการในร้านค้าประชารัฐเตรียมบุกตลาดต่างประเทศ

ล่าสุดพา SMEs จับคู่ธุรกิจที่อิหร่าน ชี้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการเดือน ธ.ค. พุ่งสูงสุดในรอบปี
      
นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของ สสว.ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ สรุปได้ดังนี้ 1. การนำนวัตกรรมมาให้ผู้ประกอบการใช้ปรับปรุงสินค้าและบริการ โดย สสว.จะสร้างคนรุ่นใหม่เป็น SMEs ที่มีนวัตกรรมและนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับกิจการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
      
โดยขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมการบ่มเพาะ และมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคี เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดผลงานวิจัยเป็นหมวดหมู่ เช่น อาหาร เกษตร ไอที วิศวกรรม ฯลฯ และหาทางให้ SMEs ได้รับทราบถึงผลงานวิจัยเหล่านั้น เพื่อให้ SMEs นำมาใช้ในเชิงพาณิชย์
      
ทั้งนี้ สสว.จะช่วยหาแหล่งเงินทุนจากธนาคารของรัฐ และธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีโครงการช่วยเหลือสังคม (Social Enterprise) มาช่วยสนับสนุนในการนำนวัตกรรมมาให้ SMEs ใช้ปรับปรุงสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และทำการตลาดสำหรับสินค้าและบริการที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นั้น
      
โดยโครงการต่างๆ ที่ สสว.อยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการจะพัฒนา SMEs 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.1 กลุ่ม SMES ที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว (Strong/Regular SMEs) 1.2 กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) และ 1.3. กลุ่มที่ต้องการปรับปรุงกิจการ (Turn Around)
      
สำหรับทั้ง 3 โครงการได้รับอนุมัติการใช้งบประมาณจากคณะกรรมการ สสว. เมื่อ 7 มกราคม 2559 ขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้ว ส่วนที่ 2 โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน สสว. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บมจ.ปตท. จำกัด (ปตท.) ธนาคารเอสเอ็มอี ดำเนินการจัดตั้ง (ร้านประชารัฐสุขใจ SHOP) จำนวน 148 ร้านค้าทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชน โดยมีสถานที่จำหน่ายสินค้าถาวรในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีมาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งให้ชุมชนในเขตภูมิภาคมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถต่อยอดดูแลร้านค้าให้ยั่งยืนด้วยตนเองในอนาคต
      
สำหรับหน้าที่ของ สสว.ในโครงการนี้ คือ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือกสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน เข้ามาขายในร้านค้าประชารัฐ รวมทั้งช่วยเหลือดูแลในเรื่องการขนส่งและการจัดการสินค้า โดยจะช่วยฝึกบุคลากรจากชุมชนให้สามารถบริหารจัดการร้านได้ ในส่วนของสินค้า จะพยายามคัดเลือกสินค้าเด่นของชุมชน ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับสินค้าซึ่งยังไม่ได้มาตรฐาน สสว.ได้เชิญศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มาช่วยพัฒนารูปแบบสินค้า (Product Renovation) และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดใจลูกค้า
      
ด้านความคืบหน้าคือ ขณะนี้ ร้านค้าประชารัฐ อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศ 148 แห่ง ในเดือนเมษายน 2559
      
นอกจากนั้น ด้านโครงการเปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศนั้น สสว.ได้มีการนำผู้ประกอบการไปต่างประเทศเป็นระยะ โดยเมื่อวันที่ 21-22 ม.ค.ที่ผ่านมาสมาคมการค้าการลงทุนเอเชียน-สากล AITIA ได้เชิญ สสว.เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า โครงการคาราวานแบรนด์ไทยไปทั่วจีน ภายใต้งาน The 9th Chian Xinjiang New Year Shopping Fair 2016 ณ Xinjiang International Convention & Exhibition Center เมืองอูรูมูฉี เขตปกครองพิเศษตนเองซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อประสานความร่วมมือและศึกษาแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการฯ และได้รับทราบว่าสินค้าไทยมีโอกาสสูงที่จะเข้าไปเปิดตลาดในหัวเมืองระดับรอง เช่น เมืองซีอาน เมืองฝูโจว เมืองซีหนิง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีช่องทางทางการค้า สามารถขยายสินค้าไทย และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าไทยในตลาดจีน
      
และในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สสว.จะนำผู้ประกอบการ 30 รายติดตามคณะรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ไปจับคู่ธุรกิจที่ประเทศอิหร่าน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยได้ไปเปิดตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปแบบฮาลาล ซึ่งเป็นสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกสูง นอกจากนั้น สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านให้ความสนใจในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแบบฮาลาล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบฮาลาลในจังหวัดภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร
      
ผอ.สสว.เผยด้วยว่า ดัชนีความเชื่อมั่น SME ในเดือนธันวาคม 2558 ส่งสัญญาณบวก ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยดัชนีความเชื่อมั่น SME ภาคการค้าและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 110.8 ในเดือนธันวาคม 2558 นับเป็นระดับสูงที่สุดสำหรับปี 2558 ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของ SME ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากองค์ประกอบทั้งในด้านของยอดจำหน่าย กำไร และการลงทุน โดยปรับตัวดีขึ้นมากทั้งในภาคบริการและภาคการค้า ดัชนีปรับตัวสูงในทุกกลุ่ม สาขาธุรกิจที่โดดเด่นมากคือ สถานีบริการน้ำมัน การขนส่ง และบริการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ มาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาโครงการชอปช่วยชาติให้กับบุคคลธรรมดาในช่วงปีใหม่ยังมีส่วนกระตุ้นการบริโภคในประเทศมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์ด้านการบริโภคในภาพรวมมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น มีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น และต้นทุนของการประกอบการก็ลดลง ทั้งจากราคาน้ำมันที่ลดลง และการปรับลดของค่าไฟฟ้าจากในส่วนของค่า Ft ด้วย
      
สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้านั้นก็อยู่ระดับสูงที่ 110 เช่นกัน การที่ดัชนีอยู่สูงกว่าค่าฐาน 100 เป็นเรื่องที่ดี เพราะหมายถึงผู้ประกอบการ SMEs เริ่มมั่นใจมากขึ้น มองมุมบวกต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเป็นเพราะเริ่มมั่นใจว่ามาตรการส่งเสริม SME จากภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเงินและในด้านเพิ่มขีดความสามารถของ SME และการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในประเทศ จะสามารถบรรเทาผลกระทบความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
      
ดัชนี SME ภาคการค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นมากเช่นกันในเดือน ธ.ค. 2558

อ้างอิงจาก  ผู้จัดการออนไลน์
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ซิก้า อินโนเวชั่นแชร์ม..
1,259
เปิด 46 รายชื่อธุรกิจแ..
893
เจ วอช ซิสเท็ม เปิดสาข..
888
ล้ำสุด! ซื้อแฟรนไชส์ “..
758
แรงส่งท้ายปลายปี! ฮ็อบ..
715
ชีสซี่ฟรายจัดให้! เปิด..
671
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.