500
4 ธันวาคม 2563
สสว.จับมือ ศอ.บต. MOU ยกระดับรายได้ SME ชายแดนใต้ พร้อมเปิดศูนย์ OSS ยะลา เสริมแกร่งด้วยตลาดออนไลน์
 
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ ศอ.บต. ลงนาม MOU เดินหน้าเร่งช่วยเหลือเอสเอ็มอีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมเปิดศูนย์ OSS สสว.จังหวัดยะลา หวังสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง รวมถึงเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ประกอบการด้วย Application SME Connext ตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางทางการตลาดซื้อขายออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
 

 
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนระหว่าง สสว.กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ว่า วัตถุประสงค์ความร่วมมือดังกล่าวคือ เป็นการบูรณาการความร่วมมือโดย สสว. ศอ.บต. ภาคีเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรที่จะร่วมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาและผลกระทบของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
 
ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงปัญหาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบถึงรายได้ของผู้ประกอบการ ดังนั้น การลงนามความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ สสว.ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยการสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆ ด้วยการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ได้รับการยกระดับเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจตามความต้องการและเหมาะสมของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแต่ละรายให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 
นอกจากนี้ สสว.จะดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเครือข่ายผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะจัดในรูปแบบศูนย์ขยายผลการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในการดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จจากระดับฐานรากสู่การส่งออกไปยังต่างประเทศ ถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ สสว.และ ศอ.บต.ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 
 
อย่างไรก็ตาม ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ยังมีพิธีเปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร : OSS สสว.ประจำจังหวัดยะลา ณ ศอ.บต.จังหวัดยะลา เพื่อให้บริการผู้ประกอบการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือและยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การสาธิตการใช้งาน Application SME Connext ตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะซื้อขายบนตลาดออนไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของ สสว. หรือ สสว. Connext “เชื่อมคน เชื่อมเอสเอ็มอี เชื่อมโลก” ซึ่งประกอบด้วย
  1. การเพิ่มช่องทางการตลาด โดยเชื่อมต่อทั้งช่องทางตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ สสว. การส่งเสริมตลาดออฟไลน์
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SME และ
  3. การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,226
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
943
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
735
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
732
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
670
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
625
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.