ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - อิมเพรสชั่นเทรนนิ่ง

หน้า: [1]
1


สัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
ณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คพิเศษ ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2560 รับส่วนลด 10%รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.impressionconsult.com/web/index.php/service4/public-seminar/seminar-customer-management-service-innovation

จัดโดย Impression Training
029217921
www.impressionconsult.tocm

2


ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น เนื่องด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายภายใต้จุดเด่นของสินค้าที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก การรักษาลูกค้าให้เก่าให้คงไว้ หรือการเพิ่มลูกค้าใหม่จึงเป็นเรื่องที่ยาก มีการขายตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้า

ดังนั้นแต่ละธุรกิจจึงมีการสร้างกระบวนการใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อยึดฐานลูกค้าเอาไว้ อาทิ การจัดระบบการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐาน การจัดระบบ CRM-Customer Relationship Management การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมกลยุทธ์ทางการตลาด

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นให้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานกับลูกค้าเอาไว้ และระหว่างพนักงานด้วยกัน ภายใต้หลักการ ลูกค้าภายนอก (External Customers) และลูกค้าภายใน (Internal Customers)


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักการบริหารและแนวทางปฏิบัติของ Customer Relationship Management

2. เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการนำ Customer Relationship Management มาใช้เป็นกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก

3. สามารถนำความรู้แนวคิด ประสบการณ์ Customer Relationship Management ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน และผลักดันโดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร แล้วนำไปใช้บริหารและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เนื้อหาหลักสูตร

• หัวใจของการบริการ

• Overview CRM Knowledge, CRM Vision

• ประเภทของลูกค้า

• ความสำคัญของ CRM

- ความหมาย บทบาท องค์ประกอบของ CRM

- ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำ CRM

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำ CRM มาใช้

• ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้า และแนวคิด  พื้นฐานของลูกค้า (Customer Requirement and Customer Concept)

• บทบาทของบุคลากรต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน  ด้วย CRM

- พัฒนาบุคลิกภาพ

- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น Customer Centric

• กลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างด้วย CRM

• ทำไม CRM จึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่นิยมที่สุดในรอบทศวรรษ

• หลักการสร้าง CRM ให้แตกต่างอย่างเหนือชั้น

• กลไกและขั้นตอนการออกแบบ CRM อย่างเป็นระบบ   และโดนใจลูกค้า

• การสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า

• กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์

• กระบวนการสร้างความสัมพันธ์

• การนำ CRM มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ลูกค้าภายใน/ภายนอก

• CEM (Customer Experience Management) การให้บริการที่เหนือชั้นของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

• ตัวอย่าง กรณีศึกษา องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำ CRM ในไทยและสากล

• Workshop

- CRM Activity (ความคิดด้าน CRM สำหรับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)

- CEM Activity (ความคิดด้าน CEM สำหรับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/marketing-course/121-customer-relationship-management-training.html
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-9217921
info@impressionconsult.com
http://www.impressionconsult.com

3หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับมุมมองความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรให้มีคุณภาพในการบริการลูกค้าพร้อมการทำงานอย่างมีความสุขในตนเอง และเพื่อนร่วมงาน

เนื้อหาหลักสูตร

- กิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างการรู้จักซึ่งกันและกัน

- มุมมองงานของเรากับเพื่อนร่วมงานที่จะส่งมอบแก่ลูกค้า

- แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบัน

- ความสำคัญของคุณภาพบริการที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง

- Workshop: การออกแบบกระบวนการให้บริการลูกค้า

- 5 หลักการเป็นผู้ให้บริการที่ดีในโรงพยาบาล (HEART Model)

- บุคลิกภาพ / น้ำเสียง / สีหน้า / พฤติกรรม ของผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพ

- เทคนิคการรับมือเมื่อลูกค้าโกรธ

- วิธีการตอบลูกค้า / สนทนาลูกค้า เพื่อให้ได้ใจและรู้สึกดี

- Workshop: การส่งมอบที่ดีกว่าเดิม

- การฝึกปฏิบัติด้วยสถานการณ์จำลอง (Simulation & Role Play)


รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/customer-service-courses/1344-service-quality-in-hospital-business.html

IMPRESSION Training
02-9217921
info@impressionconsult.com
www.impressionconsult.com

4


ผู้จัดการหรือหัวหน้างานมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามต้องการ การเข้าใจมุมมองของลูกค้าเพื่อร่วมพัฒนาทีมงาน จึงมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา “คน” ซึ่งคือ สินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร

หลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรม ทัศนคติ และบุคลิกภาพของผู้สัมมนา โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่แล้วออกมาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นให้หัวหน้างานมีทักษะในการเป็นผู้ดูแลที่ดี เรียนรู้เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จะทำให้หัวหน้างานสามารถเข้าใจ เข้าถึงและนำไปพัฒนาโดยมีเป้าหมายหลักคือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบถึงแนวทางของนวัตกรรมการบริการสำหรับลูกค้า

2. เพื่อให้ท่านผู้เข้าสัมมนาสามารถนำเอาแนวทาง เคล็ดลับไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อหาหลักสูตร

- แนวโน้มและทิศทางการเติบโตของธุรกิจบริการในไทย

- ความเคลื่อนไหวและกลยุทธ์สำคัญในการให้บริการลูกค้า

- นวัตกรรมใหม่ในการจัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

- การสร้างกลยุทธ์การบริการเชิงรุกด้วยสื่อออนไลน์

- Customer Centric ที่โดนใจลูกค้า

- การสร้างประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการลูกค้าด้วยช่องทางที่หลากหลายเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ

- ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/customer-service-courses/1237-customer-solution-innovation.html

5


การบริการที่เป็นเลิศ เป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืน เพราะการบริการที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งยอดขายและลูกค้า ทำให้สามารถรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ได้ องค์กรที่พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศจะเริ่มต้นจากผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีมุมมองแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสามารถบริหารระบบการดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การวางโครงสร้างการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีกลยุทธ์การบริการและ การดำเนินการในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการเรียนรู้ แนวทางของการสร้างระบบการให้บริการ ในองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
- เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เห็นตัวอย่าง แนวคิด และวิธีการ ขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการ
- เพื่อให้นำแนวคิด และวิธีการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศไปปรับใช้ในองค์กร

หัวข้อการอบรม
- แนวคิดด้านการบริการ (Service Concept)
- การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในยุคปัจจุบัน
- ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสร้างการบริการให้เป็นเลิศ
- แผนระยะยาว ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
- Customer Centric
- Service Quality Attribute
- SEA Model การสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ
ฯลฯ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม โทร. 02-9217921
หรือ คลิกทีนี่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/customer-service-courses/113-module-1-customer-service-excellence-training.html

6
หลักสูตรฝึกอบรม การรับมือกับปัญหาของลูกค้า (Customer Complaint Handling and Service Recovery)

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง เทคนิควิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน และการแก้สถานการณ์ให้ลูกค้าที่โกรธ กลับมารู้สึกดี ทั้งตัวพนักงานและองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะ และฝึกปฏิบัติในการรับมือกับปัญหา ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กร หรือจากลูกค้าเอง

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการเรียนรู้การรับมือกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ
- เพื่อให้เกิดมาตรฐานของการรับมือกับคำร้องเรียน หรือ ปัญหาของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพอใจได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ
- เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียนที่ดี
- เพื่อให้รู้แนวทางในการนำเรื่องร้องเรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
- เพื่อปรับทัศนคติในการจัดการเรื่องร้องเรียน

หัวข้อการอบรม
- ขั้นตอนการรับมือกับลูกค้าที่โกรธ
- เทคนิคการชดเชยความรู้สึกให้ลูกค้า จากการร้องเรียนให้กลายเป็นความประทับใจ
- ความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียน
- ทำไมต้องมีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี
- ผลของการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดีและไม่ดี
- เพราะเหตุใดลูกค้าจึงโกรธ (3 W for Customer Complaint ?)(What Complaint?, Why Complaint? Whom Complaint?)
- การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
- ฯลฯ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

- ผู้บริหาร
- ผู้จัดการ
- หัวหน้างาน
- เจ้าหน้าที่
- ผู้ที่สนใจทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/customer-service-courses/118-customer-complaint-handling-and-service-recovery-training.html

IMPRESSION
02-9217921
www.impressionconsult.com

7
ในการให้บริการลูกค้านั้น ถ้าหากสามารถส่งมอบบริการให้กับลูกค้าในรูปแบบที่มีความแตกต่างจากองค์กรอื่น มันจะเป็นเสน่ห์ของตัวเจ้าหน้าที่และองค์กรของเรา ซึ่งหมายถึงเป็นการบริการลูกค้าที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ ถึงแบรนด์ขององค์กรอีกด้วย

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการ และวิธีการในการบริหารจัดการ CRM (Customer Relationship Management) และ CEM (Customer Experience Management) ในองค์กรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้คิดออกแบบรูปแบบการให้บริการของตนเองที่แตกต่างจากองค์กรอื่น อีกทั้งเข้าใจแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวด้วย หลังจากการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร

หัวข้อการอบรม
- แนวการพัฒนากลยุทธ์ตลาดที่สร้างคุณค่าที่แตกต่าง
- 5 หลุมดำ ที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำ CRM
- CRM กับการบริหารแนวแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ
- การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงคุณค่าธุรกิจ
- การบริหารแบบสร้าง Loyalty
- การออกแบบและการบริหารกลยุทธ์เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้า
- ฯลฯ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
- ผู้บริหาร
- ผู้จัดการ
- หัวหน้างาน
- เจ้าหน้าที่
- ผู้ที่สนใจทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/customer-service-courses/117-customer-delight-training.html

IMPRESSION
02-9217921
www.impressionconsult.com

8
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พร้อมการนำเสนอที่ชวนน่าสนใจ มันจะช่วยให้ผู้ติดต่องานด้วยรู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะซื้อสินค้าและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้เกิดความเข้าใจอันดี ในระหว่างการสนทนาและนำเสนอ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้เรียนรู้ถึงเทคนิคการสื่อสารการรับสาร กับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ติดต่อสนทนาด้วย รู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพและเข้าใจได้ง่าย รวมถึงการนำเสนอสินค้า/บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร และบุคลากรภายในองค์กรทุกคน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ
- หลักการนำเสนอ
- เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอ (แบบทางเดียว/แบบสองทาง)
- ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จ
- บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
- แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ
- บุคลิกภาพภายนอก/ภายใน
- ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง
- ภาษา ท่าทาง และวิธีการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับผู้ฟัง
- ฯลฯ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
- ผู้บริหาร
- ผู้จัดการ
- หัวหน้างาน
- เจ้าหน้าที่
- ผู้ที่สนใจทั่วไป


รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/customer-service-courses/116-communication-and-presentation-excellence-training.html

IMPRESSION
02-9217921
www.impressionconsult.com

9


หลักสูตรฝึกอบรม บุคลิกภาพสำหรับนักบริการมืออาชีพ (Personality Plus)

การปรับทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และการให้บริการ และฝึกปฏิบัติ ในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีต่อการให้บริการลูกค้าในระดับสากล เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการบริการ และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการ
ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ


เนื้อหาหลักสูตร
- ทัศนคติต่องานบริการ (Service Attitude)
- Memory Chip สำหรับงานบริการ
- มองในมุมลูกค้า ใจเขาใจเรา
- เปิดใจพร้อมต่อการบริการ (Open up)
- การสื่อสารกับลูกค้า
- ความหมายของการสื่อสาร
- สื่อในการส่งข้อความ (Word / Body language / Way)
- มนต์เสน่ห์ที่ใช้ในการเจรจา
- วิเคราะห์สไตล์ของลูกค้าจากภาษากาย
- สูตรสำเร็จในการเป็นมืออาชีพ
- ฯลฯ

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม http://goo.gl/wIurFF

IMPRESSION
02-921-7921
www.impressionconsult.com

10


หัวข้อการอบรม/กำหนดการ
12.30 – 13.30
- ลงทะเบียน

13.30 – 15.00
- ยุทธศาสตร์การบริหารคนและองค์กรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- แนวคิดการสร้าชุมชนน่าอยู่ เป็นอย่างไร
- กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในการสร้างชุมชนน่าอยู่
- การบริหารทีมงานเพื่อสร้างชุมชนให้มีความน่าอยู่
- งานขาย
- งานรปภ.
- งานทำความสะอาด
- งานนิติบุคคลอาคารชุด
- งานสนับสนุน
- หลักยึดที่ใช้ในการบริหารองค์กร
- รหัสลับแห่งความสำเร็จ
- กรณีศึกษา ภาพ+VDO

15.00 – 15.15 Coffee Break

15.15 – 16.00
- เครื่องมือการบริหารคนและองค์กร
- การสร้างพลังภายใน (พนักงาน) สู่การร่วมส่งมอบการบริการ
- สู่ภายนอก (ลูกค้า)

16.00 – 16.45
- ถาม – ตอบ

วิทยากร
คุณจรัญ เกษร
กรรมการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันที่และเวลา
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

สถานที่
โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Promotion
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ก่อนวันที่ 18 กันยายน 2558
รับส่วนลด 10%

รายละเอียดเพิ่มเติม http://goo.gl/yeiB1Q
IMPRESSION
02-9217921
www.impressionconsult.com

11
การบริการที่เป็นเลิศ เป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืน เพราะการบริการที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งยอดขายและลูกค้า ทำให้สามารถรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ได้

องค์กรที่พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศจะเริ่มต้นจากผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีมุมมองแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสามารถบริหารระบบการดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การวางโครงสร้างการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีกลยุทธ์การบริการและ การดำเนินการในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร

หัวข้อการอบรม

- แนวคิดด้านการบริการ (Service concept )
- การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในยุกต์ปัจจุบัน
- ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสร้างการบริการให้เป็นเลิศ
- แผนระยะยาว ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
- Customer Centric
- Service Quality Attribute
- SEA Model การสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ
- การบริหารข้อมูลลูกค้า
- การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
- การเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า
-ฯลฯ

วิทยากร
อ.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
- ผู้จัดการ
- ผู้บริหาร

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเิตม http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/customer-service-courses/113-module-1-customer-service-excellence-training.html

หรือ โทร. 02-9217921
IMPRESSION Training
www.impressionconsult.com

12ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับความต้องการของลูกค้าที่นับวันยิ่งสูงขึ้นเป็นทวีคูณ

การที่องค์กรจะผ่าฟัน พิชิตใจลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนนั้น ก็ย่อมต้องกาวิธีการให้บริการ รูปแบบการให้บริการที่แปลกใหม่ แตกต่าง มามัดใจลูกค้าเอาไว้ให้ได้

หลักสูตร Service Innovation นวัตกรรมบริการจะช่วยปลูกฝังแนวคิดแบบใหม่ พร้อมกรณีศึกษาในระดับสากล ด้วยเครื่องมือที่ช่วยค้นหานวัตกรรมบริการใหม่ๆ สำหรับองค์กรวัตถุประสงค์

1. เพื่อรู้จักเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ การให้บริการลูกค้าที่มีนวัตกรรม

2. เพื่อคิดหารูปแบบนวัตกรรมบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าและองค์กรได้

3. เพื่อสามารถนำเอามุมมองความคิดที่เป็นนวัตกรรมไปใช้สู้การนำไปปฏิบัติขององค์กรได้จริง


เนื้อหาหลักสูตร

- ความเข้าใจมุมมองของลูกค้า
- นวัตกรรมบริการ ความหมายและแนวคิด
- วิธีการออกแบบนวัตกรรมบริการ
- 8 เครื่องมือ ช่วยคิดนวัตกรรมบริการ
- กรณีศึกษาองค์กรชั้นนำที่สรรสร้างนวัตกรรมบริการในระดับสากล
- ฯลฯ


รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/customer-service-courses/1121-service-innovation.html

หรือ โทร 02-9217921
The Impression Training Co., Ltd.
www.impressionconsult.com

13
...........................................
สัมมนาวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมบางกอก ชฎา
...........................................
สำรองที่นั่งโทร. 02-9217921
...........................................

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.impressionconsult.com/web/index.php/service4/public-seminar-better-service.html

จัดโดย IMPRESSION Training
02-9217921

14


หัวข้อการอบรม/กำหนดการ
8.30 - 9.00 น.   ลงทะเบียน
9.00 - 10.30 น.   เสวนาเปิดมุมมองการบริหารธุรกิจบริการด้วยมุมมองแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการบริหารบุคลากรด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อรับมือ AEC

10.45 - 12.00 น.   Experience Sharing :
การสร้างมาตรฐานบริการสู่ยอดขายและองค์กรที่ยั่งยืน

13.30 - 15.00 น.   Experience Sharing :
การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ

15.15 - 16.30 น.   Experience Sharing : การบริการในระดับสากล

วิทยากร
•   คุณทายาท ศรีปลั่ง- Managing Partner บริษัท ไมล์สโตน คอนซัลติ้ง จำกัด
•   คุณพิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล   - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
•   คุณจรัญ เกษร   - กรรมการ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
•   คุณชญานันทน์ คงภักดี   - ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาบุคลากร บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (กรุ๊ป) จำกัด
•   คุณวัฒนา พัฒนวงศ์ - ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการบริหารบนเครื่องบิน สายการบินนกแอร์
•   คุณยศกฤต เติมลาภ - Group Director of Training Minor Hotel Group -   Director of Training & Quality Assurance : Conrad Bangkok

ท่านละ 2800 บาท
พิเศษ ลงทะเบียนและชำระเงินภายใน 4 พ.ค. 58 ลดเหลือ 2500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.impressionconsult.com/web/index.php/service4/public-seminar-better-service.html

15


ในโลกของการทำงานที่มีการแข่งขันสูงอย่างในปัจจุบัน เราพบว่าแต่ละสินค้าและบริการ ที่ออกมาสู่ท้องตลาดมีความใกล้เคียงกัน รวมไปถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นต่างๆ ก็เหมือนๆ กัน จึงทำให้เกิดการรู้สึกที่เรียกว่าไม่มีอะไรใหม่ ในสายตาของผู้บริโภค

เพื่อเป็นการเปิดมุมมองความคิดสู่การนำไปปฏิบัติงานจริง ในการสร้างสรรค์งานที่แตกต่างทั้งมุมมองการทำงานภายในองค์กร และการถ่ายทอดมายังผู้บริโภค ด้วยการเรียนรู้เทคนิค เครื่องมือการคิดที่แตกต่าง และกรณีศึกษารูปแบบวิธีการทำงาน ที่ทำให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ได้

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น.
12.00 – 13.30 น.
- ลงทะเบียน
13.30 – 14.45 น.
- “คิดงานให้เด่น สร้างงานให้ต่าง” (Creative Ideas & Difference Works)
- ธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ และการมองหาความคิดใหม่ๆ
- สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
- การพัฒนาความคิดนอกกรอบ
- 8 เครื่องมือ ในการพัฒนาทัศนคติ และพัฒนานิสัยสร้างสรรค์
- การฝึกคิดด้วย 8 เครื่องมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ จุดประกายผลงาน
14.45 – 15.00 น. – รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น.
ตัวอย่าง “การคิดงานให้เด่น สร้างงานให้ต่าง”
- การ Workshop : Creative Ideas & Difference Works
- การนำ Ideas สู่การสร้างนวัตกรรม
- ถาม – ตอบ


วิทยากร

คุณมานะ มหัคฆพงษ์ วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน IMPRESSION
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้าน Creative Thinking & Innovation ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กรให้มีความคิดสร้างสรรค์ อาทิ เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), ธ.กรุงศรีอยุธยา (จำกัด) มหาชน, N.C.C. Management & Development Co., Ltd และองค์กรชั้นนำอื่นๆอีกมากมาย มีหลักการในการบรรยายที่เข้าใจได้ง่ายผสมกับการทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถสร้างสรรค์การบรรยายในห้องสัมมนาให้มีสีสันได้ ไม่น่าเบื่อ เพื่อความสมบูรณ์แบบในการสัมมนา

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public-training-creative-ideas-a-difference-works.html

17
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร


ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม หลากหลายปัญหาเกิดขึ้นและเข้ามารุมเร้าบุคลากรขององค์กรให้มีความเครียด กดดัน และ กังวล ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนขวัญและกำลังใจตกต่ำลง บุคลากรที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ยุคนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการคิดที่แตกต่างไปจากเดิม

การปรับเปลี่ยนมุมมองที่จับจ้องแต่ปัญหา ให้เป็นการมองโลกในแง่ดีหรือความคิดบวก จะช่วยสร้างมุมมองที่นำไปสู่ การพัฒนา และความสำเร็จในที่สุด หลักสูตร “การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก” จะช่วยให้บุคลากรของคุณมีมุมมองความคิดที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ เสริมด้วยการสื่อสารในแง่บวกที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการมุ่งสู่ความสำเร็จให้กับทีมงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

2. ทำให้มีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดี ต่อการทำงานของตนเอง ครอบครัว และ องค์กร

3. สามารถเลือกใช้ทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดการกับอุปสรรค ปัญหา

4. เพื่อส่งเสริมมีแรงบันดาลใจ มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

5. เพื่อแนะแนวทางการเป็นผู้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและ การทำงานชีวิตก้าวไปอย่างรุ่งโรจน์


วันที่ 25 มิถุนายน 2557

08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียนสัมมนา
09.00 - 16.00 น.

• พลังความคิดบวกคืออะไร และทำไมถึงต้องคิดบวก

• การปรับความคิดบวกกับตนเอง

• การปรับความการคิดบวกกับเพื่อนร่วมงาน

• การปรับความการคิดบวกกับงาน

• การปรับความการคิดบวกกับองค์กร

• การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยพลังความคิดบวก

• การสื่อสารทางบวกเพื่อสร้างบรรยากาศสู่ความสำเร็จร่วมกันในทีม

• กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ให้เกิดแนวคิดเชิงบวก

• การบรรยาย และยกตัวอย่าง

• ฝึกปฏิบัติ พร้อมวิทยากรให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการนำเสนอ

• กิจกรรมการเรียนรู้ (Methods) เป็นรูปแบบ Work Shop / Case Study

อาจารย์มานะ มหัคฆพงษ์

อาจารย์ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  ในการพัฒนาทีมงานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  มีหลักการในการบรรยายที่เข้าใจได้ง่ายผสมกับการทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  สามารถสร้างสรรค์บรรยากาศในห้องสัมมนาให้มีสีสันได้  ไม่น่าเบื่อ เพื่อความสมบูรณ์แบบในการฝึกอบรม

ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/public-positive-thinking2014

19


ค่าใช้จ่ายสัมมนา ท่านละ 4700 บาท

จัดสัมมนาที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค


รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/customer-complaint-handling-1-2557

21
เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา บริการที่เป็นเลิศ : รับมืออยู่หมัด จัดการข้อร้องเรียน (Service Excellence : Customer Complaint Handling)
ในการขายสินค้าหรือการให้บริการแก่ลูกค้านั้น ลูกค้าทุกคนย่อมคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตลอดจนได้รับการบริการที่ดีจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ หากพนักงานผู้ให้บริการหรือพนักงานขาย สามารถให้บริการได้ดี ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อซ้ำและเป็นลูกค้าประจำที่ดีของเราต่อไป หากผุ้ให้บริการปฏิบัติการผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผิดพลาดอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือผิดพลาดจากอารมณ์ ลูกค้าก็มักมีเรื่องต่อว่าและร้องเรียน
ดังนั้นแต่ละองค์กรควรมีวิธีจัดการหรือวิธีการรับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจการบริการของเรา และเราจะสามารถรักษาลูกค้าเดิม รวมถึงสามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ได้ไม่อยาก

:Pอบรมสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. The Emerald Hotel
ค่าใช้จ่ายสัมมนา ท่านละ 4,500 บาท IMPRESSION Member รับส่วนลด 10% ลูกค้าทั่วไป รับส่วนลด 5% (พิเศษ เฉพาะ Promotion หลักสูตรนี้สมัคร 4 ท่าน ท่านที่ 4 รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ และสมัคร 6 ท่าน จ่ายเพียง 5 ท่านเท่านั้น)


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองที่นั่งอบรมได้ที่ :) คลิก
http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/customer-complaint-handling-4

02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training
หรือ E-mail : info@impressionconsult.com

22

แนวคิดใหม่” “ยอดขายเพิ่ม” – ด้วยบริการที่เป็นเลิศ
บริการแบบเก่า ลูกค้าไม่ซื้อสินค้า ยอดขายตก
หาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ ฯลฯ ลองเปลี่ยนแนวคิดของคุณใหม่
กับหลักสูตรนี้... “เทคนิคบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย”
โดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ตรงจาก Amway, ไทยประกันชีวิต, PTT, ธ.กรุงเทพ Bank of Chaina, ธนาคารกสิกรไทย, MK ปูนซิเมนต์นครหลวง  และอื่นๆกว่า 100 องค์กร ที่มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามากกว่า 1,000 คน
ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น เนื่องด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายภายใต้จุดเด่นของสินค้าที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก การรักษาลูกค้าให้เก่าให้คงไว้ หรือการเพิ่มลูกค้าใหม่จึงเป็นเรื่องที่ยาก มีการขายตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้า ดังนั้นแต่ละธุรกิจจึงมีการสร้างกระบวนการใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อยึดฐานลูกค้าเอาไว้ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในด้านการขายและการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด การมัดใจลูกค้าสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญที่ควรจะปลูกฝังทักษะดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นให้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีและช่วยให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ภายใต้ “เทคนิคการบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริการเพื่อทำให้เกิดยอดขาย
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเข้าใจ การผูกใจลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ปฏิบัติได้จริง

ผลลัพธ์

- ได้รับเทคนิคใหม่ๆที่ใช้ในการบริการเพื่อสร้างให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- สามารถปิดการขายได้ ภายในไม่กี่ขั้นตอน
- มีความเป็นมืออาชีพในสายตาลูกค้า
- รู้ถึงข้อที่ควรระวัง เมื่อขายสินค้า

หัวข้อบรรยาย เทคนิคการบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย
ลงทะเบียน 12.30 น. – 13.00 น.
เวลา 13.00 น . – 16.00 น.
- เริ่มต้นกับการบริการให้ถูกใจ ยังไงก็ขายได้
- เปลี่ยนลุกของท่านกับลักษณะ ท่าทางของนักขายมืออาชีพ
- เคล็ดไม่ลับ 3 ขั้นตอนเพื่อปิดการขาย
- หลากหลายวิธีการสร้างความประทับใจ เพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ
- 5 วิธีบริการเพื่อให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เทคนิควิธีพูดเพื่อนำเสนอขายแบบโดนใจ เมื่อเจอสถานการณ์แบบต่างๆ
- ข้อควรระวังในการให้บริการลูกค้าในการบริการของท่าน
เวลา 14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

วิทยากร
- อ.กิติศักดิ์  วิวัฒน์ธนวงศ์

กลุ่มเป้าหมายในการจัดสัมมนา
- เจ้าของกิจการธุรกิจ,พนักงาน.ทั่วไป,บุคคลที่สนใจ

อบรมสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 12.30 – 16.00 น. The Connecion@MRT ลาดพร้าว  
ค่าใช้จ่ายสัมมนา ท่านละ 1,200 บาท
พิเศษ เฉพาะ Promotion หลักสูตรนี้
- สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือ ท่านละ 1,100  บาท
- สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือ ท่านละ 1,000 บาท

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองที่นั่งอบรมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/seminar-sale-up
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อ คุณฝ้าย The Impression Training
อีเมล : kanchaliga@impressionconsult.com
IMPRESSION,Impression training,อบรม,สัมมนา,บริการ,อบรมสัมมนา,Seminar,พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล,กลยุทธ์การขาย,กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงเป้า,เพิ่มยอดขาย,เทคนิคการบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย,เทคนิคการบริการ

23
ทะลุเป้า” ด้วย กลยุทธ์การขาย
เคล็ดลับเด็ด” เพื่อ พิชิตยอดขาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทำธุรกิจอะไร
อยู่ที่ไหน ยอดขายของคุณ...
จะเปลี่ยนทันที
โดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ตรงจาก Amway, ไทยประกันชีวิต, PTT, ธ.กรุงเทพ Bank of China, ธนาคารกสิกรไทย, MK ปูนซิเมนต์นครหลวง  และอื่นๆกว่า 100 องค์กร ที่มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามากกว่า 1,000 คน
การวางแผนการขายเพื่อเพิ่มยอดขายนั้นยากที่จะประสบความสำเร็จ  หากขาดซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์สภาพตลาด การแข่งขันและที่สำคัญคือไม่สามารถที่จะกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนได้  หรือไม่รู้ว่าลูกค้าของท่านต้องการอะไร  ตรงกันข้ามหากท่านเข้าใจสภาพการตลาด การแข่งขันและลูกค้าเป็นอย่างดีแล้ว  ปัจจัยที่สำคัญนี้จะส่งเสริมให้ท่านประสบความสำเร็จในการวางแผนกลยุทธ์ทางการขาย นี่จึงเป็นที่มาของหลักสูตร “กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงเป้า”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านการขายอย่างมีกลยุทธ์มีชั้นเชิง
2. สามารถพิจารณาแยกประเภทลูกค้า เพื่อจะนำเสนอขายได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และทำให้เกิดยอดขายให้ถึงเป้าหมายได้อย่างไม่ยากเย็น
3. สามารถนำเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ ไปใช้งานจริง เพื่อเพิ่มยอดขายได้

ผลลัพธ์
- เกิดแรงจูงใจในการขายและสามารถนำทักษะในการนำกลยุทธ์มาสนับสนุนงานขายได้อย่างมืออาชีพ
- ทำให้มีทักษะในการขายและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการมัดใจลูกค้า ทำให้มีโอกาสในการปิดการขายได้สูงขึ้น
- เกิดทัศนคติที่ดีต่อการขาย พร้อมทั้งไปประยุกต์เทคนิคการขายได้จริง

หัวข้อบรรยายกลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงเป้า
ลงทะเบียน 12.30 น. – 13.00 น.
เวลา 13.00 น . – 16.00 น.

- ทำความรู้จักกับลูกค้า และวิธีพิจารณา “ใครคือกลุ่มลูกค้าของเรา”
- เทคนิคในการพูด “พูดอย่างไรให้ขายได้”
- สาเหตุที่ปิดการขายไม่ได้ ? และปัญหาที่แท้จริง
- 7 วิธีปิดการขายให้สำเร็จ ในแบบที่คุณยังไม่เคยเห็นที่ไหน
- เทคนิคการนำเสนอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าของท่าน
- แนะนำแนวทางการพูด “พูดอย่างไรให้สินค้าดูน่าสนใจ”
- รวมเด็ดเคล็ดลับประสบการณ์ตรงจาก Amway ทำอย่างไร? ให้การขายนั้นถึงเป้า
เวลา 14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

วิทยากร
- อ.กิติศักดิ์  วิวัฒน์ธนวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ตรงจาก Amway, ไทยประกันชีวิต, PTT, ธ.กรุงเทพ Bank of Chaina, ธนาคารกสิกรไทย, MK ปูนซิเมนต์นครหลวง  และอื่นๆกว่า 100 องค์กร ที่มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามากกว่า 1,000 คน

กลุ่มเป้าหมายในการจัดสัมมนา
- เจ้าของกิจการธุรกิจ,พนักงาน.ทั่วไป,บุคคลที่สนใจ

อบรมสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 12.30 – 16.00 น. The Connecion@MRT ลาดพร้าว  
ค่าใช้จ่ายสัมมนา ท่านละ 1,200 บาท
พิเศษ เฉพาะ Promotion หลักสูตรนี้
- สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือ ท่านละ 1,100  บาท
- สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือ ท่านละ 1,000 บาท

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองที่นั่งอบรมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/seminar-sale-target
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อ คุณฝ้าย The Impression Training
อีเมล : kanchaliga@impressionconsult.com

25

หลายคนอาจบอกว่า "ความสำเร็จ นั้นย่อมมาจากโอกาส"
แต่หากเราต้องการเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับโอกาส
แล้วคุณคิดหรือไม่ว่า เส้นทางสู่โอกาสและความสำเร็จ
อาจเกิดขึ้นได้จากหลักสูตรนี้ SCP Key of Professional


ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และโลกแห่งความเป็นจริงนั้น มีปัจจัยมากมายหลายด้านที่จะนำพาเรานั้น สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในด้านทัศนคติ ความคิด
พฤติกรรมการแสดงออก รวมถึงบุคคลิกภาพที่สง่างามนั้น ซึ่งต้องยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเฉพาะสายงานใดสายงานหนึ่ง
ดังนั้นหลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความสำคัญในด้านทัศนคติ พฤติกรรมการทำงาน การให้บริการ (Service Mind) การสื่อสาร (Communication) และการสร้างสรรค์บุคคลิกภาพ (Personality)
ให้ตนเองได้อย่างมีความสุข จากการยอมรับของบุคคลทั่วไป และสร้างโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองไม่หยุดนิ่ง

วัตถุประสงค์
1.Personality : เพื่อสร้างบุคคลิกภาพที่ดีให้กับตนเอง และเสริมสร้างความมั่นใจต่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
2.Service Mind : เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน ทราบแนวทางการปฏิบัติในการทำงานอย่างมืออาชีพ
3.Communication : เพื่อสร้างทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งกับลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายใน

กำหนดการและหัวข้อสัมมนา
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 16.00 น.
Service Mind
- การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จ
- มองด้วยใจ ผ่านสายตา สู่มุมใหม่
- เปิดหัวใจสู้ Service Mind (open up)
- ความต่างระหว่าง ความพอใจ กับ ความประทับใจ
- วัฒนธรรมสู่บริการระดับสากล
Communication
- องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสาร
- ความสำคัญของการสื่อสารแต่ละประเภท (Word/Way/Body Language)
- การสื่อสารให้ได้ประสิทธิผล ทั้งกับลูกค้าภายนอกและลูกค้าภภายใน
- มนต์เสน่ห์แห่งการเจรจา สู่สูตรสำเร็จของมืออาชีพ
- การสื่อสาร พลิกวิกฤตในการรับเรื่องร้อองเรียน
Personality
- แนวคิดเรื่องบุคคลิกภาพ
- มารยาทในการเข้าสังคม
- บุุคคลิกภาพของคนทำงานแบบมืออาชีพ
Make Over Workshop
- เรียนรู้เคล็ดลับวิธีการดูแลผิวหน้า ในแบบสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี
- เรียนรู้ Style การแต่งหน้าที่เหมาะสมกับบุคคลิกและโอกาส
- วิธีการใช้อุปกรณ์แต่งหน้า เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าให้เหมาะสมกับตนเอง
- การตกแต่งทรงผมให้เหมาะสมกับสไตล์และบุคคลิกภาพของตนเอง ทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี โดยวิทยากรให้คำปรึกษาและแนะนำ
- Mini Workshop : Make Over (สาธิตการปรับ LOOK ให้ดูดี โดดเด่น ทันสมัย มั่นใจสู่มืออาชีพ)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง


อบรมสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23) ค่าใช้จ่ายสัมมนา ท่านละ 4,900 บาท สมาชิกIMPRESSION และสมาชิกนายอินทร์ รับส่วนลด 10% / ลูกค้าทั่วไป รับส่วนลด 5% และโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
และจองที่นั่งอบรมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/scp-key-of-professional.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training อีเมล : kanchaliga@impressionconsult.com

26
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองที่นั่งอบรมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/customer-complaint-handling-3.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training

28
ใกล้จะเต็มแล้วรีบๆสำรองที่นั่งล่วงหน้า มีสิทธิ์ก่อนนะคะ

29

ในการขายสินค้าหรือการให้บริการแก่ลูกค้านั้น ลูกค้าทุกคนย่อมคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตลอดจนได้รับการบริการที่ดีจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ หากพนักงานผู้ให้บริการหรือพนักงานขาย สามารถให้บริการได้ดี ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อซ้ำและเป็นลูกค้าประจำที่ดีของเราต่อไป หากผุ้ให้บริการปฏิบัติการผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผิดพลาดอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือผิดพลาดจากอารมณ์ ลูกค้าก็มักมีเรื่องต่อว่าและร้องเรียน
ดังนั้นแต่ละองค์กรควรมีวิธีจัดการหรือวิธีการรับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจการบริการของเรา และเราจะสามารถรักษาลูกค้าเดิม รวมถึงสามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ได้ไม่อยาก
อบรมสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23) ค่าอบรม สมาชิกIMPRESSION และสมาชิกนายอินทร์ 4,500 บาท/ท่าน ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท/ท่าน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
1. การสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ
2. แนวทางในการนำความรู้การจัดการข้อร้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

กำหนดการและหัวข้อการสัมมนา
(ช่วงเช้า) โดย คุณกิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียนสัมมนา
09.00 - 12.00 น. - การรับข้อแนะนำจากลูกค้า (Customer Feedback)
- กระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Complain Handling)
- พัฒนาการพูด และเทคนิคการตอบคำถามให้ลูกค้า
- การรับข้อมูลจากลูกค้า Voice of Customer (VOC)
- การข้อแนะนำจากลูกค้า (Cuutomer Feedback) ในสถานการณ์ที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน
- การสร้างความเข้าใจและการยอมรับให้แก่ลูกค้ามืออาชีพ
- 4R Model
- L E P A A T T Model
- WQ รวมถึงการจัดการณ์ทางอารมณ์ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
- Wokshop การนำศาสตร์พลังจิตใต้สำนึก NLP มาประยุกต์ใช้ เช่น เทคนิคฝังความคิดที่ดี (Anchoring) การช่วยให้ลูกค้า และผู้ปฏิบัติงาน ขจัดความคิดลบเก่าๆ ที่ไม่ต้องการให้หมดไปโดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ขึ้นมา
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหาร
(ช่วงบ่าย) โดย คุณไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์
13.00 - 16.00 น. - เทคนิคการบริหารทีมจัดการเรื่องร้องเรียน
- ความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียน
- การป้องกันมิให้เกิดข้อร้องเรียน
- วิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน
- เทคนิคการจัดลำดับข้อร้องเรียน ข้อใดควรดำเนินการทันที/ตามกระบวนการ
- การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเทคนิค HEART
- กรณีศึกษา KBank
- เทคนิคการรับมือกับลูกน้องที่อารมณ์เสีย
- ประสบการณ์การจัดการข้อร้องเรียนในกรณีต่างๆ
- กลยุทธ์การสร้างทีม KBank ให้พร้อมต่อการรับมือข้อร้องเรียน

วิทยากร
(ช่วงเช้า) โดย คุณกิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
(ช่วงบ่าย) โดย คุณไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์

สถานที่สัมมนา
โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองที่นั่งอบรมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/customer-complaint-handling-3.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training

30

ในการขายสินค้าหรือการให้บริการแก่ลูกค้านั้น ลูกค้าทุกคนย่อมคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตลอดจนได้รับการบริการที่ดีจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ หากพนักงานผู้ให้บริการหรือพนักงานขาย สามารถให้บริการได้ดี ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อซ้ำและเป็นลูกค้าประจำที่ดีของเราต่อไป หากผุ้ให้บริการปฏิบัติการผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผิดพลาดอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือผิดพลาดจากอารมณ์ ลูกค้าก็มักมีเรื่องต่อว่าและร้องเรียน
ดังนั้นแต่ละองค์กรควรมีวิธีจัดการหรือวิธีการรับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจการบริการของเรา และเราจะสามารถรักษาลูกค้าเดิม รวมถึงสามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ได้ไม่อยาก
อบรมสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23) ค่าอบรม สมาชิกIMPRESSION และสมาชิกนายอินทร์ 4,500 บาท/ท่าน ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท/ท่าน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
1. การสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ
2. แนวทางในการนำความรู้การจัดการข้อร้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

กำหนดการและหัวข้อการสัมมนา
(ช่วงเช้า) โดย คุณกิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียนสัมมนา
09.00 - 12.00 น. - การรับข้อแนะนำจากลูกค้า (Customer Feedback)
- กระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Complain Handling)
- พัฒนาการพูด และเทคนิคการตอบคำถามให้ลูกค้า
- การรับข้อมูลจากลูกค้า Voice of Customer (VOC)
- การข้อแนะนำจากลูกค้า (Cuutomer Feedback) ในสถานการณ์ที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน
- การสร้างความเข้าใจและการยอมรับให้แก่ลูกค้ามืออาชีพ
- 4R Model
- L E P A A T T Model
- WQ รวมถึงการจัดการณ์ทางอารมณ์ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
- Wokshop การนำศาสตร์พลังจิตใต้สำนึก NLP มาประยุกต์ใช้ เช่น เทคนิคฝังความคิดที่ดี (Anchoring) การช่วยให้ลูกค้า และผู้ปฏิบัติงาน ขจัดความคิดลบเก่าๆ ที่ไม่ต้องการให้หมดไปโดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ขึ้นมา
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหาร
(ช่วงบ่าย) โดย คุณไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์
13.00 - 16.00 น. - เทคนิคการบริหารทีมจัดการเรื่องร้องเรียน
- ความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียน
- การป้องกันมิให้เกิดข้อร้องเรียน
- วิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน
- เทคนิคการจัดลำดับข้อร้องเรียน ข้อใดควรดำเนินการทันที/ตามกระบวนการ
- การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเทคนิค HEART
- กรณีศึกษา KBank
- เทคนิคการรับมือกับลูกน้องที่อารมณ์เสีย
- ประสบการณ์การจัดการข้อร้องเรียนในกรณีต่างๆ
- กลยุทธ์การสร้างทีม KBank ให้พร้อมต่อการรับมือข้อร้องเรียน

วิทยากร
(ช่วงเช้า) โดย คุณกิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
(ช่วงบ่าย) โดย คุณไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์

สถานที่สัมมนา
โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองที่นั่งอบรมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/customer-complaint-handling-3.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training

31เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง เทคนิควิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน และการแก้สถานการณ์ให้ลูกค้าที่โกรธ กลับมารู้สึกดี ทั้งตัวพนักงานและองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะ และฝึกปฏิบัติในการรับมือกับปัญหา ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กร หรือจากลูกค้าเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเรียนรู้การรับมือกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ
เพื่อให้เกิดมาตรฐานของการรับมือกับคำร้องเรียน หรือ ปัญหาของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพอใจได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ
เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียนที่ดี
เพื่อให้รู้แนวทางในการนำเรื่องร้องเรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
เพื่อปรับทัศนคติในการจัดการเรื่องร้องเรียน

เนื้อหาหลักสูตร
ขั้นตอนการรับมือกับลูกค้าที่โกรธ
เทคนิคการชดเชยความรู้สึกให้ลูกค้า  จากการร้องเรียนให้กลายเป็นความประทับใจ
ความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียน
ทำไมต้องมีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี
ผลของการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดีและไม่ดี
เพราะเหตุใดลูกค้าจึงโกรธ (3 W for Customer Complaint ?)(What complaint ? , Why complaint ? Whom complaint?)
การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/customer-service-courses/118-customer-complaint-handling-and-service-recovery-training.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training
info@impressionconsult.com

32
ในทุกวันนี้ ทุกธุรกิจจะอยู่รอดได้ และมีศักยภาพการแข่งขันระดับสูงนั้นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ การมีลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า หรือใช้บริการอยู่เป็นประจำ

ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลากรภายในองค์กรทุกคน จำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าเข้าใจมุมมองของลูกค้า พยายามค้นหาว่า สิ่งใดที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง พร้อมทั้ง การส่งมอบ Solution ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างโดนใจ

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อ สร้างทัศนคติของผู้ทำงานให้เข้าใจในการตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ โดยที่ทุกคน ทุกหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ นำไปใช้ในการทำงานได้จริงวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำงานให้ผูกพันกับองค์กร  และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการต่อลูกค้าภายนอกและภายใน
เพื่อเข้าใจและมุ่งเน้นถึงการส่งมอบงาน โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง


เนื้อหาหลักสูตร
ความหมายของคำว่าบริการ
ลูกค้า คือใคร
ประเภทของลูกค้า
Customer Centric
ความต้องการของลูกค้า
Workshop การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
ความแตกต่างระหว่างการสร้างความพอใจ กับ ความประทับใจ
วงจรการให้บริการ


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/customer-service-courses/126-customer-centric-training.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training
[/size]

33


คือการสร้างรูปแบบวัฒนธรรมขององค์กรต่อการให้บริการลูกค้าที่ยั่งยืน เพื่อให้องค์กรของเรามีรูปแบบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าที่มีแนวทางใกล้เคียงกัน ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจ ทุกครั้งที่มาใช้บริการ

เปรียบเสมือนเป็นการสร้างเสาเข็มขององค์กรในด้านการบริการที่ยั่งยืน โดยการออกแบบวัฒนธรรมบริการค่านิยม และพฤติกรรมบริการขององค์กร หลังจากนั้น จึงทำการฝึกอบรม พัฒนา ส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามวัฒนธรรมบริการที่ได้กำหนดไว้

ตัวอย่างองค์กรชั้นนำในสากล และในประเทศที่มีการสร้างวัฒนธรรมบริการ ได้แก่ STAR BUCKS, Ritz Carlton, Mandarin Oriental Hotel-Bangkok และ AIS เป็นต้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/consulting/service-culture.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 12 ติดต่อคุณเจน The Impression Consult

34
จากสภาพของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการพัฒนา ปฏิรูป บูรณาการ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยหากองค์กรใดไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนา จะทำให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและหน้าที่การงานของบุคลากรภายในองค์กรได้

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน อีกทั้งต้องเสริมสร้างกระบวนการต่างๆในอันที่จะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการประสานงาน มีการร่วมมือ ร่วมแรงในการทำงาน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารองค์กรในยุคนี้ จึงให้ความสำคัญกับทีมงาน เพราะถือว่างานจะสำเร็จต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม พนักงานทุกคนต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความรักสามัคคี เข้าใจซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ ดังนั้นผู้บริหารขององค์กร ต้องส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน สร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และเพื่อให้การพัฒนา/การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงมีแนวคิดในการจัดอบรมดังกล่าว โดยมุ่งหวังว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีแนวคิดและแนวทางในการที่จะมุ่งหน้าสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น


พบกับความสนุกสุดมันจากวิทยากรและทีมงาน ที่แฝงการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันของบุคลากรในสถานการณ์ต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็นพลังให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธฺถาพ

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/team-building-courses/154-teambuilding-a-walk-rally.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training
[/size]


35
จากสภาพของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการพัฒนา ปฏิรูป บูรณาการ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยหากองค์กรใดไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนา จะทำให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและหน้าที่การงานของบุคลากรภายในองค์กรได้

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน อีกทั้งต้องเสริมสร้างกระบวนการต่างๆในอันที่จะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการประสานงาน มีการร่วมมือ ร่วมแรงในการทำงาน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารองค์กรในยุคนี้ จึงให้ความสำคัญกับทีมงาน เพราะถือว่างานจะสำเร็จต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม พนักงานทุกคนต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความรักสามัคคี เข้าใจซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ ดังนั้นผู้บริหารขององค์กร ต้องส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน สร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และเพื่อให้การพัฒนา/การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงมีแนวคิดในการจัดอบรมดังกล่าว โดยมุ่งหวังว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีแนวคิดและแนวทางในการที่จะมุ่งหน้าสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น


พบกับความสนุกสุดมันจากวิทยากรและทีมงาน ที่แฝงการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันของบุคลากรในสถานการณ์ต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็นพลังให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธฺถาพ

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/team-building-courses/154-teambuilding-a-walk-rally.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training
info@impressionconsult.com
[/size]


36
    ในทิศทางของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกคนต่างก็ต้องการมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น การทำงานอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทำให้ร่ำรวยได้ การลงทุนจึงเป้นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะใช้เงินทำงาน การสัมมนานี้จะช่วยให้ผุ้ที่สนใจในการลงทุน สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนเหมาะสมกับ Lifestyle จะเริ่มต้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ทำอย่างไรให้ได้กำไรอย่างรวดเร้ว แบบมืออาชีพ โดยผุ้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. โรงแรม S31 พิเศษ ลูกค้า THE AGENT และ IMPRESSION Member รับส่วนลด  10% เหลือ 4,500 บาท/ท่าน  รับส่วนลด    5% เหลือ 4,750 บาท/ท่าน เพียงลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

หรือ :

สมัคร 4 ท่าน ท่านที่ 4 รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ

สมัคร 6 ท่าน จ่ายเพียง 5 ท่านเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/seminar-condo.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 12 ติดต่อ (คุณเจน)

ดาวโหลดใบสมัคร https://docs.google.com/a/impressionconsult.com/file/d/0B4QicWBrFbkiU0lKUXQ5U1ZDYW8/edit


38
    ในทิศทางของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกคนต่างก็ต้องการมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น การทำงานอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทำให้ร่ำรวยได้ การลงทุนจึงเป้นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะใช้เงินทำงาน การสัมมนานี้จะช่วยให้ผุ้ที่สนใจในการลงทุน สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนเหมาะสมกับ Lifestyle จะเริ่มต้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ทำอย่างไรให้ได้กำไรอย่างรวดเร้ว แบบมืออาชีพ โดยผุ้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. โรงแรม S31 พิเศษ ลูกค้า THE AGENT และ IMPRESSION Member รับส่วนลด  10% เหลือ 4,500 บาท/ท่าน  รับส่วนลด    5% เหลือ 4,750 บาท/ท่าน เพียงลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

หรือ :

สมัคร 4 ท่าน ท่านที่ 4 รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ

สมัคร 6 ท่าน จ่ายเพียง 5 ท่านเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/seminar-condo.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 12 ติดต่อ (คุณเจน)

ดาวโหลดใบสมัคร https://docs.google.com/a/impressionconsult.com/file/d/0B4QicWBrFbkiU0lKUXQ5U1ZDYW8/edit


39


เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา รับมืออยู่หมัด จัดการข้อร้องเรียนขั้นสูง (ภาค2)

  ธุรกิจในยุคปัจจุบัน นอกจากจะต้องหาลูกค้าใหม่ๆให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดและช่วยให้ธุรกิจมีกำไรแล้ว การรักษาลูกค้าเดิมที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอยู่แล้วให้คงเป็นลูกค้าที่ดีต่อไปก็ถือเป้นเรื่องสำคัญเช่นกัน ในปัจจุบันการรักษาลูกค้าที่ดีไว้ นอกจากจะต้องให้บริการที่ดีและประทับใจแก่ลุกค้าแล้ว การรักษาลูกค้าเดิมไว้ด้วยการจัดการแก้ไขปัญหาและเรื่องร้องเรียนต่างๆให้ลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของพนักงานและองค์กรว่าจะดูแลและแก้ไขปัญหาลูกค้าเดิมได้เป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์ ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน
  การจัดการเรื่องร้องเรียน คงไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของพนักงานที่ต้องให้บริการลูกค้าเท่านั้น แต่จะต้องเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กรร่วมกัน ดังนั้น นอกจากจะมีวิธีการรับมือกับลูกค้าและจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆแล้ว การมีทีมงานรับเรื่องร้องเรียนที่ดี การมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของทุกส่วนงานและการได้รับการสนับสนุนจากผุ้บริหารระดับสูง จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยพนักงานสามารถดูแลแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า พร้อมทั้งจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆได้อย่างมีระบบและเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย
  การจัดการข้อร้องเรียนขั้นสูง (ภาค2) จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงบทบาท ภาระหน้าที่ของทีมจัดการข้องร้องเรียนและผุ้บริหารระดับสูง ตลอดจนได้รับทราบแนวทางและกระบวนการในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบอีกด้วย
โดยผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. โรงแรม S31 ค่าอบรม สมาชิกIMPRESSION และสมาชิกนายอินทร์ 4,500 บาท/ท่าน ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท/ท่าน

หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/seminar-complaint-p2.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
1. การสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ
2. แนวทางการนำความรู้การจัดการข้อร้องเรียนไปประยุกต์ใช้ทำงานจริง

กำหนดการและหัวข้อการสัมมนา
(ช่วงเช้า) โดย คุณไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์
08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียนสัมมนา
- เทคนิคการบริหารทีมจัดการเรื่องร้องเรียน
- ผุ้จัดการงานและผู้บริหารระดับสูงกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
09.00 - 12.00 น. - กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
- แนวทางการสร้างทีมงานให้รับมือปัญหาได้อยู่หมัด
- กลยุทธ์การเปลี่ยนจากลูกค้าอารมณ์เสียมาเป็นประทับใจ
- กรณีศึกษา KBank และองค์กรชั้นนำ
12.00 - 13.00 น. Lunch
(ช่วงบ่าย) โดย คุณณพลเดช กิชชาญไพบูลย์
- เรียนรู้วงจรประสบการณ์ของลูกค้า (3 Step of Customer Journey - Happy point, Paint point, Critical point)
- วิธีการเก็บข้อร้องเรียนลูกค้าเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ (The Voice of Customer as Business Needs & Human Touch)
13.00 - 16.00 น. - กลยุทธ์ 3F Model เพื่อการพัฒนาปรับปรุงข้อร้องเรียน
- พลิก Complaint ให้โดดเด่นและแตกต่างด้วย Service Design (ลองมาเป็น Designer กัน)
- ยุทธวิธีการเพิ่มมูลค่างานบริการจากมุมมองรอบด้านของประสบการณ์ลูกค้าเพื่อสร้าง CE (Customer Engagement)
- กรณีศึกษา AIS และองค์กรชั้นนำ

วิทยากร
(ช่วงเช้า) โดย คุณไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์
(ช่วงบ่าย) โดย คุณณพลเดช กิชชาญไพบูลย์

สถานที่สัมมนา
S31 Hotel (หัวถนนสุขุมวิท 31)

40
ใกล้จะเต็มแล้วนะคะ รับจำนวนจำกัดนะค่ะ

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training

41

emo40จัดอบรมสัมมนากับ IMPRESSION ในหลักสูตร In - House Training COURSE เพียง 1 หลักสูตร หลักสุตรใดก็ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับ Free สมาชิกนิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจ 12 เดือนเต็ม!!! อาทิ BranAge, GM, Thailand Industrial, Marketeer,Positionning ให้องค์กรของท่านไม่ตกเทรน
จองคอร์สอบรมตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2556 และจัดอบรมภายใน มีนาคม - มิถุนายน 2556 เท่านั้น

หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.impressionconsult.com
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training

42


emo30   NLP เป็นการศึกษาในเชิงศาสตร์และศิลป์ ของการคิด การสื่อสาร และพฤติกรรม NLP: Neuro Linguistic Programming ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนาโดย Richard Bandler และ John Grinder
        บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไร้พรมแดน โลกที่แบบราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาและแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย
        ทักษะ NLP จึงถูกหยิบออกมา เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของคน ทั้งในด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมอันจะส่งผลให้บุคคลที่ผ่าน NLP Program ก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย อาทิ อังเดร อากาสซี่ นักเทนนิส อันดับ 40 ของโลก ก้าวมาเป็นอันดับ 1 ของโลก ภายใน 6 เดือน
        หลักสูตรนี้ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้เทคนิควิธีการของ NLP เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสำเร็จให้แก่ตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี
โดยผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. โรงแรม S31 ค่าอบรม สมาชิก 4,500 บาท/ท่าน ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท/ท่าน

หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/seminar-nlp.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training

43


จัดอบรมกับ IMPRESSION ในหลักสูตร TEAM BUILDING COURSE ทุกแพ็คเกจ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับคูปองเงินสด มูลค่า 1,000 บาท (สำหรับหลักสูตร Public Seminar)
จองคอร์สอบรมตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2556 และจัดอบรมภายใน มีนาคม - กรกฎาคม 2556 เท่านั้น

หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/training/team-building-course.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training


:P หลักสูตรการสร้างทีมงาน (Team Building Courses)

จากสภาพของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการพัฒนา ปฏิรูป บูรณาการ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยหากองค์กรใดไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนา จะทำให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและหน้าที่การงานของบุคลากรภายในองค์กรได้

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน อีกทั้งต้องเสริมสร้างกระบวนการต่างๆในอันที่จะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการประสานงาน มีการร่วมมือ ร่วมแรงในการทำงาน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารองค์กรในยุคนี้ จึงให้ความสำคัญกับทีมงาน เพราะถือว่างานจะสำเร็จต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม พนักงานทุกคนต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความรักสามัคคี เข้าใจซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ ดังนั้นผู้บริหารขององค์กร ต้องส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน สร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และเพื่อให้การพัฒนา/การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงมีแนวคิดในการจัดอบรมดังกล่าว โดยมุ่งหวังว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีแนวคิดและแนวทางในการที่จะมุ่งหน้าสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น


44

emo37ทำไม นักขายบางท่านขายสินค้าได้ง่ายกว่า ขายสินค้าได้ราคาดีกว่าแถมยังสามารถสร้างความประทับใจในการขายสินค้าได้อีกด้วยในขณะที่นักขายบางท่านขายสินค้าชนิดเดียวกันได้ยากกว่า และยังไม่สามารถสร้างความประทับใจในการขายให้แก่ลูกค้าอีกด้วย หนึ่งในสาเหตุหลักก็คือ นักขายเหล่านั้นไม่ทราบถึงความต้องการที่แท้จริง และนักขายยังขาดซึ่งทักษะในการนำเสนอขายสินค้าที่โดดเด่นและประทับใจลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จในการเสนอขายสินค้าและความประทับใจในการติดต่อลูกค้า

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการให้นักขาย ผู้สนับสนุนงานขายรวมถึงผู้บริหารงานขายได้เรียนรู้ถึงวิธีการนำเสนอขายสินค้าที่สอดคล้องกับลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้นยังได้เรียนรู้เทคนิคในการสร้างความประทับใจในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอีกด้วยโดยเนื้อหาการอบรมสัมมนาจะเน้นหนักในเรื่อง "การนำความรู้จากการอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้มากกว่าเรียนรู้แต่เพียงภาคทฤษฎี"
โดยผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. โรงแรม S31 ค่าอบรม สมาชิก 4,500 บาท/ท่าน ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท/ท่าน

หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/public-closesale.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training

45

emo30   NLP เป็นการศึกษาในเชิงศาสตร์และศิลป์ ของการคิด การสื่อสาร และพฤติกรรม NLP: Neuro Linguistic Programming ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนาโดย Richard Bandler และ John Grinder
        บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไร้พรมแดน โลกที่แบบราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาและแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย
        ทักษะ NLP จึงถูกหยิบออกมา เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของคน ทั้งในด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมอันจะส่งผลให้บุคคลที่ผ่าน NLP Program ก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย อาทิ อังเดร อากาสซี่ นักเทนนิส อันดับ 40 ของโลก ก้าวมาเป็นอันดับ 1 ของโลก ภายใน 6 เดือน
        หลักสูตรนี้ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้เทคนิควิธีการของ NLP เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสำเร็จให้แก่ตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี
โดยผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. โรงแรม S31 ค่าอบรม สมาชิก 4,500 บาท/ท่าน ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท/ท่าน

หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/seminar-nlp.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training

หน้า: [1]