ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


อบรมสัมมนาหลักสูตร Team Building Course (หลักสูตรการสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

จากสภาพของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการพัฒนา ปฏิรูป บูรณาการ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยหากองค์กรใดไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนา จะทำให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและหน้าที่การงานของบุคลากรภายในองค์กรได้

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน อีกทั้งต้องเสริมสร้างกระบวนการต่างๆในอันที่จะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการประสานงาน มีการร่วมมือ ร่วมแรงในการทำงาน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารองค์กรในยุคนี้ จึงให้ความสำคัญกับทีมงาน เพราะถือว่างานจะสำเร็จต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม พนักงานทุกคนต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความรักสามัคคี เข้าใจซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ ดังนั้นผู้บริหารขององค์กร ต้องส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน สร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และเพื่อให้การพัฒนา/การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงมีแนวคิดในการจัดอบรมดังกล่าว โดยมุ่งหวังว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีแนวคิดและแนวทางในการที่จะมุ่งหน้าสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น


พบกับความสนุกสุดมันจากวิทยากรและทีมงาน ที่แฝงการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันของบุคลากรในสถานการณ์ต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็นพลังให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธฺถาพ

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/team-building-courses/154-teambuilding-a-walk-rally.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training
[/size]