ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา รับมืออยู่หมัด จัดการข้อร้องเรียนขั้นสูง (ภาค2)เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา รับมืออยู่หมัด จัดการข้อร้องเรียนขั้นสูง (ภาค2)

  ธุรกิจในยุคปัจจุบัน นอกจากจะต้องหาลูกค้าใหม่ๆให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดและช่วยให้ธุรกิจมีกำไรแล้ว การรักษาลูกค้าเดิมที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอยู่แล้วให้คงเป็นลูกค้าที่ดีต่อไปก็ถือเป้นเรื่องสำคัญเช่นกัน ในปัจจุบันการรักษาลูกค้าที่ดีไว้ นอกจากจะต้องให้บริการที่ดีและประทับใจแก่ลุกค้าแล้ว การรักษาลูกค้าเดิมไว้ด้วยการจัดการแก้ไขปัญหาและเรื่องร้องเรียนต่างๆให้ลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของพนักงานและองค์กรว่าจะดูแลและแก้ไขปัญหาลูกค้าเดิมได้เป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์ ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน
  การจัดการเรื่องร้องเรียน คงไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของพนักงานที่ต้องให้บริการลูกค้าเท่านั้น แต่จะต้องเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กรร่วมกัน ดังนั้น นอกจากจะมีวิธีการรับมือกับลูกค้าและจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆแล้ว การมีทีมงานรับเรื่องร้องเรียนที่ดี การมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของทุกส่วนงานและการได้รับการสนับสนุนจากผุ้บริหารระดับสูง จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยพนักงานสามารถดูแลแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า พร้อมทั้งจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆได้อย่างมีระบบและเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย
  การจัดการข้อร้องเรียนขั้นสูง (ภาค2) จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงบทบาท ภาระหน้าที่ของทีมจัดการข้องร้องเรียนและผุ้บริหารระดับสูง ตลอดจนได้รับทราบแนวทางและกระบวนการในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบอีกด้วย
โดยผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. โรงแรม S31 ค่าอบรม สมาชิกIMPRESSION และสมาชิกนายอินทร์ 4,500 บาท/ท่าน ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท/ท่าน

หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/seminar-complaint-p2.html
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อคุณฝ้าย The Impression Training

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
1. การสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ
2. แนวทางการนำความรู้การจัดการข้อร้องเรียนไปประยุกต์ใช้ทำงานจริง

กำหนดการและหัวข้อการสัมมนา
(ช่วงเช้า) โดย คุณไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์
08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียนสัมมนา
- เทคนิคการบริหารทีมจัดการเรื่องร้องเรียน
- ผุ้จัดการงานและผู้บริหารระดับสูงกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
09.00 - 12.00 น. - กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
- แนวทางการสร้างทีมงานให้รับมือปัญหาได้อยู่หมัด
- กลยุทธ์การเปลี่ยนจากลูกค้าอารมณ์เสียมาเป็นประทับใจ
- กรณีศึกษา KBank และองค์กรชั้นนำ
12.00 - 13.00 น. Lunch
(ช่วงบ่าย) โดย คุณณพลเดช กิชชาญไพบูลย์
- เรียนรู้วงจรประสบการณ์ของลูกค้า (3 Step of Customer Journey - Happy point, Paint point, Critical point)
- วิธีการเก็บข้อร้องเรียนลูกค้าเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ (The Voice of Customer as Business Needs & Human Touch)
13.00 - 16.00 น. - กลยุทธ์ 3F Model เพื่อการพัฒนาปรับปรุงข้อร้องเรียน
- พลิก Complaint ให้โดดเด่นและแตกต่างด้วย Service Design (ลองมาเป็น Designer กัน)
- ยุทธวิธีการเพิ่มมูลค่างานบริการจากมุมมองรอบด้านของประสบการณ์ลูกค้าเพื่อสร้าง CE (Customer Engagement)
- กรณีศึกษา AIS และองค์กรชั้นนำ

วิทยากร
(ช่วงเช้า) โดย คุณไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์
(ช่วงบ่าย) โดย คุณณพลเดช กิชชาญไพบูลย์

สถานที่สัมมนา
S31 Hotel (หัวถนนสุขุมวิท 31)

ติดตามงานราชการล่าสุดที่ไม่ต้องพลาดที่ งานราชการ งานราชการยังรอเพือน ๆอยู่ครับ