ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


สัมมนา : Positive Thinking เพิ่มศักยภาพเปิดโลกแห่งมุมมองความคิดเชิงบวก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร


ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม หลากหลายปัญหาเกิดขึ้นและเข้ามารุมเร้าบุคลากรขององค์กรให้มีความเครียด กดดัน และ กังวล ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนขวัญและกำลังใจตกต่ำลง บุคลากรที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ยุคนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการคิดที่แตกต่างไปจากเดิม

การปรับเปลี่ยนมุมมองที่จับจ้องแต่ปัญหา ให้เป็นการมองโลกในแง่ดีหรือความคิดบวก จะช่วยสร้างมุมมองที่นำไปสู่ การพัฒนา และความสำเร็จในที่สุด หลักสูตร “การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก” จะช่วยให้บุคลากรของคุณมีมุมมองความคิดที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ เสริมด้วยการสื่อสารในแง่บวกที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการมุ่งสู่ความสำเร็จให้กับทีมงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

2. ทำให้มีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดี ต่อการทำงานของตนเอง ครอบครัว และ องค์กร

3. สามารถเลือกใช้ทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดการกับอุปสรรค ปัญหา

4. เพื่อส่งเสริมมีแรงบันดาลใจ มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

5. เพื่อแนะแนวทางการเป็นผู้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและ การทำงานชีวิตก้าวไปอย่างรุ่งโรจน์


วันที่ 25 มิถุนายน 2557

08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียนสัมมนา
09.00 - 16.00 น.

• พลังความคิดบวกคืออะไร และทำไมถึงต้องคิดบวก

• การปรับความคิดบวกกับตนเอง

• การปรับความการคิดบวกกับเพื่อนร่วมงาน

• การปรับความการคิดบวกกับงาน

• การปรับความการคิดบวกกับองค์กร

• การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยพลังความคิดบวก

• การสื่อสารทางบวกเพื่อสร้างบรรยากาศสู่ความสำเร็จร่วมกันในทีม

• กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ให้เกิดแนวคิดเชิงบวก

• การบรรยาย และยกตัวอย่าง

• ฝึกปฏิบัติ พร้อมวิทยากรให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการนำเสนอ

• กิจกรรมการเรียนรู้ (Methods) เป็นรูปแบบ Work Shop / Case Study

อาจารย์มานะ มหัคฆพงษ์

อาจารย์ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  ในการพัฒนาทีมงานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  มีหลักการในการบรรยายที่เข้าใจได้ง่ายผสมกับการทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  สามารถสร้างสรรค์บรรยากาศในห้องสัมมนาให้มีสีสันได้  ไม่น่าเบื่อ เพื่อความสมบูรณ์แบบในการฝึกอบรม

ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/public-positive-thinking2014