ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - พลับพลึง สีชมพู

หน้า: [1] 2 3
1

หากถามคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองว่า สิ่งที่ต้องการสำหรับลูกหลานที่สุดนั้นคือสิ่งใด คำตอบก็คงไม่พ้น ความสุขที่ได้เรียนในสิ่งที่รักและการศึกษาที่ดีที่สุดที่สามารถมอบให้บุตรหลานได้ และแน่นอนว่าหลักสูตรการศึกษาที่ดีที่สุดก็คงไม่พ้น หลักสูตรนานาชาติกรุงเทพ ซึ่งมีหลายโรงเรียนให้พ่อแม่ได้เลือก แต่ละโรงเรียนนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไป ตามหลักสูตร ที่มีทั้ง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกา หรือแคนาดา ทุกโรงเรียนนั้นจะมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้เลือกทำ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านสร้างสรรค์ ด้านกีฬาและดนตรี รวมไปถึงด้านการทำอาหาร

เนื่องจากความสมดุลของทั้งทางด้านวิชาการที่แน่นและกิจกรรมทางด้านการพัฒนา EQ ต่างก็ทำให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะต่างๆอย่างเต็มที่ พ่อแม่จึงไว้วางใจ หากจะต้องส่งลูกหลานไปเรียนยังต่างประเทศหรือหลักสูตรในระดับสูงของทางต่างประเทศ เพราะพื้นฐานของเด็กๆนั้นถูกวางมาอย่างมั่นคง และการมีความรับผิดชอบในตนเองซึ่งเป็นทักษะเสริมที่หลักสูตรนานาชาตินั้นสามารถทำให้เด็กๆสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ด้วยสติ เหตุและผล และเว็บไซต์ yuvabadhanafoundation ได้แชร์บทความทักษะชีวิต สิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่นศตวรรษที่ 21ไว้อย่างน่าสนใจว่า ตวรรษที่ 21 เป็นยุคของโลกดิจิทัล ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เป็นยุคที่โลกต้องการผู้ที่สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากทักษะทางด้านนวัตกรรม ทักษะทางด้านอาชีพ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารแล้ว “ทักษะชีวิต” เป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความจำเป็นกับวัยรุ่นในศตววรรษที่ 21 เพราะนอกจากวัยรุ่นจะต้องเป็นผู้มีความรู้แล้ว วัยรุ่นยังต้องเป็นผู้มีทัศนคติและจิตใจที่มั่นคง เพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทักษะชีวิตช่วยให้วัยรุ่นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หรืออาจกล่าวได้ว่าทักษะชีวิต คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย ทักษะชีวิตเผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลรู้จักดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมโดยไม่เป็นภาระของสังคม เน้นความสำคัญของบุคคลให้รู้จักการปรับตัว พร้อมการเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้นองค์การอนามัยโลก (WHO) จึงให้ความหมายทักษะชีวิตเป็นความสามารถอันประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ (ทัศนคติ) และทักษะซึ่งสามารถจัดการกับปัญหารอบๆ ตัวให้บุคคลอยู่รอดในสภาพสังคมและวัฒนธรรมยุคปัจจุบันได้อย่างมีความสุขและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ทักษะชีวิตได้นำไปใช้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมโลกเพื่อให้คนเกิดการพัฒนาตนเองโดยการใช้ความคิด การปรับตัว การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการกับอารมณ์และความเครียดในการแก้ไขปัญหาให้กับตนเองอย่างเหมาะสม ทักษะชีวิตจึงประกอบด้วยทักษะต่างๆ ที่ส่งผลให้คนรู้จักเลือกปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้งการรู้จักยับยั้งชั่งใจ วัยรุ่นที่มีทักษะชีวิตจะเป็นผู้ที่มีเหตุผลและเลือกดำรงชีวิตในทางที่เหมาะสม
2

หากว่าเรามีลูกหลานในวัยมัธยมที่กำลังเคว้ง และสิ้นหวังกับระบบการศึกษาในประเทศที่อาจจะไม่ตอบโจทย์การเรียนและความสนใจในการประกอบอาชีพหรือสร้างทักษะ Skill ด้านอื่นๆ เราควรมองหาลู่ทางใหม่ที่สามารถต่อยอดและเพิ่มพูนความสามารถที่มีอยู่ของเด็กๆวัยนี้ให้พัฒนามากยิ่งขึ้น การได้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติหรือจากชีวิตจริงๆที่ไม่ได้สวยหรูเหมือนที่ได้ยินมา ทุกความสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคที่ยากลำบาก

หากเปรียบเทียบเด็กไทยและเด็กต่างประเทศในแถบทางยุโรปและอเมริกาในวัยใกล้เคียงกันอย่างช่วงมัธยมปลาย เราจะสามารถเห็นถึงความแตกต่างถึงหลักวิธีการคิด ทัศนคติ และการมองโลก การเอาชีวิตรอดในสังคมยุคใหม่ รวมไปถึงการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจ ความต่อต้านต่อสิ่งที่ทำ แนวคิดใหม่ๆที่ทำให้คนรุ่นใหม่กลายเป็นประชากรโลก เพราะเทคโนโลยีสื่อสาร ทางด้านอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายระบบดิจิตอลที่เชื่อมโลกไว้ และในอนาคตอันใกล้เราจะมี Metaverse ที่เขามาช่วยให้การติดต่อเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น การวางรากฐานการศึกษาต่อในช่วงมัธยมปลายจึงถือเป็นก้าวสำคัญ ยิ่งถ้าลูกหลานเราศึกษาในหลักสูตรของ โรงเรียนมัธยมนานาชาติ เราจะมีทางเลือกที่หลากหลายมากกว่า อีกทั้งยังสามารถเลือกไปต่อยังมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศได้อีกด้วย เมื่อกล่าวถึงโลกยุคใหม่ เว็บไซต์ thematter ได้แชร์ไว้ว่า ในโลกยุคใหม่นั้น มีอะไรบ้าง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกปี 2021 จาก MIT นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีน แบตเตอรี่ พลังงาน หรือปัญญาประดิษฐ์แบบใหม่ๆ นี่คือสิ่งที่บางส่วนเกิดขึ้นแล้ววันนี้ และบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตอันใกล้ ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลกับชีวิตและอนาคตของเราทุกคนอย่างแน่นอน mRNA Vaccine วัคซีนจากรหัสพันธุกรรม เราโชคดีที่วัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด 2 ตัว ที่จะใช้รับมือกับการระบาดของ COVID-19 นั้น พัฒนามาจากเทคโนโลยี mRNA (messenger RNA) ซึ่งเป็นการใช้รหัสพันธุกรรมบางส่วนของเชื้อไวรัสมาฉีดกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ที่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว เทคโนโลยีนี้ทำให้พัฒนาวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ปกติใช้เวลานานถึง 10-15 ปี แต่ mRNA ทำให้เราได้วัคซีน COVID-19 ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี การถอดรหัสพันธุกรรมนี้จึงถูกคาดการณ์ว่าจะมีบทบาทสำคัญทางการแพทย์ในอนาคต และเป็นความหวังในการต่อยอดไปสู่การรักษาโรคต่างๆ ที่มีอยู่ อย่างมะเร็ง หรือ HIV ได้ GPT-3 ปัญญาประดิษฐ์ที่เขียนได้เหมือนมนุษย์ ปัญญาประดิษฐ์ด้าน Natural Language Processing (NLP) หรือการเข้าใจภาษามนุษย์ที่เก่งที่สุดในขณะนี้ คือกลุ่ม GPT ซึ่งพัฒนาโดยองค์กรไม่แสวงผลกำไร OpenAI ซึ่งตอนนี้ได้พัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถเขียนประโยคหรือบทความได้ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดจากการคาดเดาถ้อยคำถัดไปบนรูปประโยค บวกเลข แปลภาษา หรือแม้แต่เขียนโค้ดสำหรับสร้าง AI ด้วยกัน เหตุเพราะถูกฝึกจากหนังสือและข้อความบนอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เข้าใจเนื้อหาและบริบทได้เท่ามนุษย์ เลยยังมีข้อพึงระวังเรื่องอคติ การสร้างข่าวปลอมที่มีความสมจริง และมีโอกาสที่การแสดงผลอย่างไม่สมเหตุสมผลจนสร้างปัญหาได้ จึงยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาต่อ เพียงแต่ก็น่าสนใจว่าเป็น AI ที่มีข้อมูลจากการเรียนรู้จำนวนมาก จนอาจมาแทนที่การเขียนของมนุษย์ในบางประเภทงานได้หรือเปล่า

3

เมื่อการมีหุ่นสวยและสุขภาพดี ไม่ได้มีคำนิยามที่ว่า ผอมแล้วสวย อีกแล้วในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะปี 2021 เพราะการผอมไม่ได้แปลว่า สุขภาพดี มีหลายคนที่ผอมแล้วมีโรคประจำตัวมากมาย อีกทั้งยังขาดสารอาหารอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ยังส่งผลต่อสภาพผิวพรรณที่ทั้งขาดน้ำและขาดความชุ่มชื่น ชั้นของผิวที่ขาดคอลลาเจน ทำให้มีริ้วรอยชัดก่อนวัยอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเราเห็นเทรนด์การมีหุ่นสวยตามฝั่งตะวันตก เราจะเห็นได้ว่า คนส่วนมากนิยมออกกำลังกายและสร้างกล้ามเนื้อให้สวยงาม มีหุ่นที่ชัดเจน ทั้งหน้าอก หน้าท้อง รวมไปถึง สะโพกผายและกระชับที่มาจากการออกกำลังกายอย่างการสควอช

การสร้างทัศนคติที่ดีในการยอมรับและรักร่างกายของตัวเองนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลร่างกายอย่างถูกวิธี ที่เน้นไปที่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายอาจส่งผลต่อสาวๆในเรื่องขนาดหน้าอก ทำให้ขาดความมั่นใจ เรื่องนี้สามารถแก้ปัญหาได้โดยการเสริมหน้าอก เพิ่มขนาดหน้าอก ที่ทำโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญเท่านั้น เราควรศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดและต้องเน้นคลินิกศัลยกรรมที่มีความปลอดภัยเท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์ hellokhunmor ได้แชร์ไว้ว่า กล้ามเนื้อที่แข็งแรง นอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้วแล้ว ยังทำให้รูปร่างของเราดีขึ้นอีกด้วย ใครที่กำลังต้องการสร้าง กล้ามเนื้อ อย่าลืมเพิ่ม วิตามินกับแร่ธาตุ เหล่านี้เข้าไปในการรับประทานควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมด้วย วิตามินและแร่ธาตุที่มีส่วนช่วยฟื้นฟู กล้ามเนื้อ วิตามินบีโดยเฉพาะวิตามินบี 6 โฟเลต และวิตามินบี 12 เป็นวิตามินที่เชื่อกันว่ามีความสำคัญที่สุดในการสร้างและฟื้นฟู กล้ามเนื้อ โดยวิตามินบี 6 และบี 12 มีบทบาทโดยตรงในการเผาผลาญโปรตีน การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ยิ่งมีการบริโภคโปรตีนมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งต้องการวิตามินบี 6 มากขึ้น เพื่อช่วยในการเผาผลาญโปรตีนที่เพิ่มขึ้น วิตามินบี ยังจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้จำเป็นอย่างมากในการสร้างและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ การกินกรดโฟลิค (วิตามินบี 9) ร่วมกับวิตามินบี 6 และ 12 สามารถช่วยลดระดับของโฮโมซิสตีน สารที่เกิดจากการย่อยสลายโปรตีน ซึ่งหากมีในระดับที่มากเกินไป จะเป็นอันตรายต่อร่างกายและทำให้การสร้างไนตริกออกไซด์ โมเลกุลที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเลือดในร่างกายดีขึ้น ผลก็คือทำให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น และการส่งสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อได้ดี วิตามินซี ด้วยคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ทำให้วิตามินซีทำหน้าที่ในการปกป้องกล้ามเนื้อจากความเสียจากอนุมูลอิสระ และยังทำหน้าช่วยในการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน และอนาบอลิกฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ วิตามินซียังช่วยในการสร้างคอลลาเจน ซึ่งเป็นสารเริ่มต้นในการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทำให้วิตามินซีมีความสำคัญมากในการป้องกันกล้ามเนื้อและกระดูกจากการบาดเจ็บ เมื่อคอลลาเจนแข็งแรง ข้อต่อต่างๆ จะมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากขึ้น จึงมีโอกาสบาดเจ็บน้อยลง การศึกษาชิ้นหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลน่า ในสหรัฐฯ นักวิจัยพบว่า การกินอาหารเสริมวิตามินซีก่อนและหลังการออกกำลังกาย ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ และป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นที่ทำให้กลูต้าไธโอน (สารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังในร่างกาย) ลดลง


4

หากเราติดตามข่าวสาร สิ่งต่างๆ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ล้วนแต่เกิดกับบุคคลที่ขาดสติ ไม่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน และส่วนหนึ่งนั้นก็คือ ความประมาท เลินเล่อ ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มันไม่ใช่แค่เกิดกับตัวผู้ประมาท แต่ยังส่งผลต่อคนรอบข้าง โดยเฉพาะครอบครัวของเราและครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบ เช่น เหตุการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนน อย่างรถชน ไม่ว่าจะเกิดจากการหลับใน หรือเมาแล้วขับ ต่างก็สร้างความเสียหายต่อทั้งยานพาหนะและชีวิต ซึ่งต่างก็ไม่มีใครต้องการให้เกิดเรื่องราวเช่นนี้

เพราะฉะนั้นแล้ว เราจึงต้องตระหนักถึงความปลอดภัยและหาแนวทางป้องกัน เพราะหากเกิดสิ่งใดๆแล้วเราจะได้แก้ไขได้ทัน แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว เราก็ต้องยอมรับมัน และหาทางรักษาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ เพราะหลังจากการเกิดเหตุการร้ายๆ ความกระทบกระเทือนนั้น ส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ยิ่งถ้าครอบครัวไหนได้รับผลกระทบหนักถึงขั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การเลือกใช้เครื่องดูดเสมหะราคา ที่เหมาะสม ในยามที่ป่วยเป็นโรคหวัด ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ safesiri  ได้แชร์บทความเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการขับรถยนต์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไว้ว่า ยางแตกหรือยางระเบิด เมื่อยางแตกหรือยางระเบิดกะทันหัน ไม่ว่าอยู่ในช่วงความเร็วใด จะต้องถือพวงมาลัยไว้ให้มั่นคงต้องพยายามบังคับรถให้เข้าข้างทางให้ได้ด้วยความระมัดระวัง และควรคำนึงถึงว่าอย่าใช้เบรกอย่างกะทันหันเมื่อรถวิ่งในความเร็วสูง เพราะจะทำให้รถที่วิ่งมานั้นหมุนเป็นวงกลม พยายามใช้เกียร์ของเครื่องยนต์เป็นตัวชะลอความเร็วโดยการเปลี่ยนเกียร์ต่ำทันที กรณียางหลังระเบิด ด้านหลังรถจะส่าย แต่ถ้าถือพวงมาลัยไว้ให้มั่นคงและรักษาทิศทางให้ตรงก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ พยายามย้ำเบรกหลายๆครั้งติดกัน เพื่อที่น้ำหนักของรถจะได้ตกอยู่บนล้อข้างที่ยังใช้งานได้ กรณียางหน้าระเบิด พยายามจับพวงมาลัยให้มั่นคง ใช้เบรกให้เบาที่สุด มิฉะนั้นน้ำหนักจะทิ้งไปข้างหน้ามากขึ้น ถ้ารถแฉลบไปข้างใดต้องคอยขืนพวงมาลัยกลับมาให้ตรงทิศทางให้ได้ จนกว่ารถจะเข้าข้างทางได้เรียบร้อย มีสัตว์ขวางทาง มีสัตว์วิ่งตัดหน้า หรือขวางทาง ควรลดความเร็ว แล้วตรึงพวงมาลัย จับให้มั่นแต่ไม่ควรเบรกอย่างรุนแรงหรือหักหลบทันที เพราะอาจทำให้รถยนต์พลิกคว่ำได้ และไม่ควรหักหลบในช่องทางที่รถยนต์เล่นสวนมา หากไม่รีบเร่ง ควรปล่อยให้สัตว์เหล่านั้นเดินจนพ้นจากถนน ไม่ควรบีบแตรไล่เพราะอาจทำให้สัตว์ตกใจและหันมาทำอันตรายเราได้ การแซงควรเลี้ยวไปทางด้านหลังของสัตว์ เพราะการตัดหน้าจะทำให้สัตว์ตกใจและเตลิด ซึ่งอาจจะทำอันตรายกับรถยนต์ในช่องทางอื่นได้ มีรถวิ่งสวนเข้ามาในเลน มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในการขับรถยนต์บนถนน 2 เลนส่วนกัน โดยขั้นแรกควรลดความเร็วลงแต่อย่ามากเกินไปจนทำให้รถยนต์คันที่ตามมาด้านหลังชนได้ และมองกระจกด้านซ้ายเพื่อหาทางหนีทีไล่ พร้อมกระพริบไฟสูงและบีบแตรเตือน และเบี่ยงออกทางเลนซ้าย ไม่ควรหลบข้ามเลนเลยไปในช่องทางของรถยนต์ที่แล่นสวนมา เพราะบ่อยครั้งที่คนขับเพิ่งรู้สึกตัวแล้วหักหลบกลับเข้ามายังเลนเดิมจนทำให้เกิดการชนกันได้

5

ใครที่ต้องตื่นเช้ามากๆ เพื่อเตรียมตัวไปทำงาน ไปเรียน และระยะทางการเดินทางอาจจะไกล ต้องฝ่ารถติด การจราจรที่ติดขัด การตื่นเช้าจึงถือว่าเป็น 1 ในวิธีแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไม่ละเลยการดูแลตัวเอง ไม่ใช่แค่ต้องตื่นเช้ามากๆแต่ยังรวมไปถึงการเดินทางกลับบ้านในตอนเย็นหลังเลิกงาน เลิกเรียน ที่จะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงบนท้องถนน แม้เราจะมีรถเดินทางสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า หรือรถไฟใต้ดิน แต่ก็ไม่ใช่ทุกสถานีจะใกล้บ้าน อีกทั้งหากบ้านเราอยู่นอกเส้นทางของรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ก็ไม่สามารถใช้บริการในส่วนนี้ได้

สารอาหารที่จำเป็นที่เราควรเตรียมให้กับตัวเองหรือคนในครอบครัวในตอนเช้านั้น จะต้องเต็มไปด้วยสารอาหารที่จำเป็น สร้างพลังงานให้พร้อมกับกิจกรรมต่างๆ อาจจะเตรียมอาหารสำรับไว้เผื่ออาหารกลางวันก็ได้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย การเตรียมอาหารส่วนมาก หลายคนจะทำในเวลากลางคืนและแช่เย็นไว้ เพื่อที่ตอนเช้าจะได้ไม่ต้องเร่งรีบมาก โดยการนำอาหารที่เตรียมไว้มาอุ่นไวในไมโครเวฟแค่เพียงไม่กี่นาที ก็พร้อมสำหรับรับประทาน สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนั้นก็มีหลากหลาย เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แชร์ไว้ว่า “วัยทำงาน” เป็นคำเรียกช่วงวัยของคนที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี เป็นวัยที่ต้องการพลังงาน เพื่อใช้ในการทำงาน และทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ แต่เมื่ออายุก้าวเข้าสู่ 30 ปี ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นกับร่างกาย อาทิเช่น ความแข็งแรงของโครงกระดูก และกล้ามเนื้อลดลง ใบหน้าเริ่มมีริ้วรอย ผิวหนังเริ่มเหี่ยวย่น ผมเริ่มหงอก อีกทั้งยังมีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเองน้อย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย โดยในวัยนี้มักเป็นโรคที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ ใช้ชีวิต เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคจากบุหรี่ สุรา หรือโรคที่มีสาเหตุมาจากการทำงาน เช่น ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ โรคเครียด เป็นต้น จึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคต่างๆ เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ สาเหตุของปัญหาสุขภาพ ที่กวนใจวัยทำงาน อายุมากขึ้น ทำให้เกิดความเสื่อมต่างๆของร่างกาย ความอ้วน โดยเฉพาะผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกิน 25 ขึ้นไป คำนวณได้จาก หากค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 กิโลกรัม/เมตร2 จะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย และประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง แต่ถ้าค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30.0 กิโลกรัม/เมตร2 ขึ้นไป เป็นโรคอ้วนระดับ 2 จะส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ไขมันในเส้นเลือด หลอดเลือดสมองตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคมะเร็งบางชนิด ความเครียดจากการทำงาน และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ดื่มเครื่องดื่มชา หรือกาแฟเป็นประจำ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง หรือมีไขมันอิ่มตัว และโคเลสเตอรอลสูง การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด การรับประทานอาหารจำพวกแป้ง และน้ำตาลในปริมาณมาก การขาดสารอาหารจำพวกวิตามิน เช่น วิตามินซี วิตามินอี และกรดโฟลิก เป็นต้น


6

ใครว่าจะเที่ยวทะเลต้องแค่หน้าร้อน ในช่วงซัมเมอร์เท่านั้น จริงๆแล้ว เราสามารถเที่ยวทะเลได้ตลอดทั้งปี เพียงแค่ต้องวางแผนและศึกษา แพลนทริปเที่ยวให้เหมาะสม เพราะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่า หากเราจะไปทะเลภาคใต้ เราจะต้องตรวจเช็คสภาพอากาศอย่างละเอียดว่ามีพายุ หรือมรสุมอะไรหรือไม่ในช่วงนั้น เพราะภาคใต้เองมีทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก แต่ก็มีฤดูฝนที่ยาวนานเช่นกัน  ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดระนอง ที่ได้ชื่อว่าเป็น เมืองฝนแปดแดดสี่ เพราะมีหน้าฝนถึงกว่าแปดเดือน และหน้าร้อนเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้น

เมื่อเราได้แพลนวันและสถานที่แล้ว ก็ต้องมาจองโรงแรมที่พักและชุดจะใส่ไปเที่ยวและถ่ายรูปสวยๆเก็บความประทับใจ นอกจากนี้ หากเราต้องการจะเฉิดฉายความเปรี้ยวแซบในชุดว่ายน้ำอย่างมั่นใจ การเตรียมฟิตหุ่นด้วยวิธีลดหน้าท้องเร่งด่วน ก็อาจจะช่วยได้ รวมไปถึงการจัดโภชนาการอาหารให้เน้นไปที่โปรตีนและการสร้างกล้ามเนื้อ และแน่นอนว่าวินัยในการออกกำลังกายที่ต้องมีความสม่ำเสมอ ซึ่งเว็บไซต์ lovefitt โภชนาการมีความสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตมาก ร่างกายมีความต้องการสารอาหาร เพื่อช่วยให้เซลล์ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ความต้องการสารอาหารของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ การเจริญเติบโตและกิจกรรม ในชีวิตประจำวัน อิทธิพลจากปัจจัยและสิ่งแวดล้อมอื่น จะเป็นส่วนประกอบ เช่น ความต้องการสารอาหารโปรตีนขึ้นอยู่ กับการรักษาดุลของสารไนโตรเจนในร่างกาย ความต้องการธาตุเหล็กสัมพันธ์กับการคงสภาพของการเก็บรักษาธาตุเหล็กไว้ใช้ ประโยชน์ของร่างกาย ธาตุสังกะสีมีบทบาทสำคัญต่อการสังเคราะห์ และเมตาบอลิซึม (metabolism) ของกรดนิวคลิอิก กรดอะมิโน หากร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ร่างกายจะสามารถสังเคราะห์สารอาหารที่ขาดหายไปได้ส่วนหนึ่ง โดยอาศัยการแปร สภาพมาจากสารอาหารอื่นๆ แต่มีสารอาหารส่วนหนึ่งซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ จำเป็นจะต้องได้รับจากการบริโภคอาหาร เท่านั้น ได้แก่ กรดอะมิโนที่จำเป็น กรดไขมันบางชนิด วิตามิน และเกลือแร่ชนิดต่างๆ ซึ่งรวมเรียกว่าสารอาหารที่จำเป็น (essential nutrients) หากได้รับไม่เพียงพอจะมีผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกาย ร่างกายจึงต้องได้รับอาหารให้ครบ 5 หมู่ สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาการบริโภคอาหารไม่แตกต่างไปจากคนปกติ แต่ผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาซึ่ง ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องได้รับปริมาณอาหารมากขึ้น เพื่อร่างกายจะได้มีพละกำลังสามารถแข่งขันได้นานและเอาชนะคู่ต่อสู้ในการแข่งขัน สารอาหารที่จำเป็นต้องได้รับให้เพียงพอกับการออกกำลังกาย คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย ได้รับจาก ข้าว แป้ง น้ำตาล ผัก ผลไม้ จำเป็นต้องได้รับให้เพียงพอกับการออกกำลังกาย โดยควรทานในปริมาณน้อยๆแต่บ่อยๆ เพื่อให้ร่างกายดึงพลังงานไปใช้ได้เพียงพอ ไม่เหลือเก็บสะสมไว้ ควรทานคาร์โบไฮเดรตที่เป็นธรรมชาติ ไม่ผ่านการขัดสี7

การที่เราไม่สามารถคาดเดาสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราและคนในครอบครัวได้ ทำให้เราต้องมีความระแวดระวังต่อสิ่งต่างๆอย่างรอบครอบ ยิ่งถ้าเรามีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเด็กเล็กและผู้สูงอายุ รวมไปถึงคนที่มีโรคประจำตัว ที่อาจจะกำเริบมาตอนไหนก็ได้ เพราะฉะนั้นแล้วการมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรืออุปกรณ์หมออาจจะทำให้เรานั้นอุ่นใจและวางใจลงได้ไม่มากก็น้อย เพราะอย่างน้อยๆเรามีเครื่องมือช่วยชีวิตที่สามารถใช้ได้และช่วยชีวิตคนในครอบครัวอย่างทันท่วงที ถึงแม้จะมีอาการหนักแต่ก็สามารถทุเลาลงได้

หลายคนอาจจะไม่ได้คำนึงถึงว่า การมีเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านนั้นมีความสลักสำคัญอย่างไร เพราะอาจจะคิดว่าไกลตัวไป และควรจะเป็นแค่แพทย์เท่านั้นที่สามารถใช้ได้ แต่ความจริงแล้ว มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นแบบ Home use อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจในการใช้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญมากที่สุด อย่างการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุนั้น เว็บไซต์ allwellhealthcare ได้แชร์ไว้ว่า การดูแลในผู้สูงอายุ ในภาวะหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น สิ่งที่ผู้ดูแลต้องมีเลย อันแรกคือการตั้งสติ เพราะการหยุดหายใจ ถือเป็นภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ ที่อันตรายถึงชีวิตได้  ซึ่งหากผู้ดูแลไม่มีสติ อาจทำให้ช่วยเหลือผู้สูงอายุไม่ทัน การหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น คือการที่ร่างกายขาดอากาศ ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ได้ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ หัวใจ สมอง ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญ ส่งผลให้หมดสติ และหัวใจหยุดเต้น โดยสาเหตุมักมาจาก อุบัติเหตุ โรคหัวใจ จมน้ำ ไฟดูด สูดดมสารพิษ และทางเดินหายใจอุดกั้น อาการ หมดสติ ไม่รู้สึกตัว หยุดหายใจ หรือหายใจเฮือก การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ตั้งสติ แล้วประเมินสถานการณ์ ความปลอดภัยก่อนเข้าไปช่วยเหลือ โทรขอความช่วยเหลือ 1669 เช็กดูว่าผู้สูงอายุยังมีสติอยู่หรือไม่ ตบไหล่ทั้งสองข้าง ดูการตอบสนอง การพูด การขยับตัว และดูการเคลื่อนไหวของหน้าท้องและทรวงอก หากไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจให้ช่วยเหลือทันที ประสานมือวางลงกึ่งกลางหน้าอก ยืดไหล่และแขนเหยียด กดหน้าอกด้วยความลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร ในแนวดิ่ง ด้วยความเร็ว 100 -1 20 ครั้งต่อนาที โดยห้ามกระแทก กดหน้าอก ทำ CPR ต่อเนื่อง จนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึง การดูแลผู้สูงอายุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หกล้ม การพลัดตกหกล้ม ถือเป็นภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุที่พบได้บ่อย และยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับสอง รองจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเกิดขึ้นได้จาก 2 ปัจจัยดังนี้ ปัจจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมภายในบ้าน เช่น พื้นต่างระดับ พื้นลื่น มีของวางเกะกะที่พื้น แสงสว่างในบ้านน้อย การดูแลและป้องกัน ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ติดตั้งราวจับในบ้านหรือห้องน้ำ ย้ายห้องนอนมาอยู่ด้านล่าง เพิ่มแสงสว่างภายในบ้าน พื้นในบ้านเรียบเสมอกัน ปัจจัยภายใน เกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายผู้สูงอายุ ที่ถดถอยลง เช่น สายตาพร่ามัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง การดูแลและป้องกัน ฝึกเดิน ใช้ไม้เท้าช่วยเดิน ออกกำลังกาย เช่น ไทเก๊ก โยคะ เป็นต้น

8

ในวันหรือช่วงที่เวลาที่เหมือนฝันร้ายของผิวพรรณ ทำให้เราไม่อยากจะออกไปไหนเลย เพราะผิวหน้าที่เคยเรียบเนียนแต่กลับมีสิวมากมายที่ขึ้นเต็มใบหน้า แม้ว่าเราจะพยายามดูแลและรักษาความสะอาดของผิวหน้ามากมายเพียงใด ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆกับอาจไม่ช่วยอะไรได้มากขึ้น ซึ่งสร้างปัญหาและอาจจะทำให้สิวบนใบหน้าเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นไปอีก ยิ่งไปกว่านั้น บางคนไม่ได้มีแค่สิวบนใบหน้า แต่ยังมีในบริเวณร่างกายส่วนอื่นๆอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น สิวที่หลัง ซึ่งสร้างร่องรอยแผลเป็นไว้ รวมไปถึงทำให้เราหมดความมั่นใจในการแต่งตัว

ไม่ใช่แค่สิวทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมีสิวประเภทอื่นๆอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนและสิวในช่วงประจำเดือนซึ่งสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจให้แก่สาวๆเป็นอย่างมาก เพราะประจำเดือนนั้นเกิดขึ้นทุกเดือน นั่นหมายความว่าสาวๆจะต้องพบเจอกับปัญหาที่จะตามมามากมายเกี่ยวกับสิวฮอร์โมน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องสิวอย่างครีมลดสิวซึ่งช่วยในการลดของการเกิดสิว อย่างไรก็ตามเราควรทำความรู้จักเกี่ยวประเภทของสิว ซึ่งเว็บไซต์อันเนสคลีนิคได้แชร์บทความเกี่ยวกับประเภทของสิวไว้ว่า สิวอุดตัน (Comedones) แบ่งเป็น 2 ประเภท สิวหัวดำ (Blackheads) หรือสิวอุดตันหัวเปิด มีลักษณะเป็นตุ่มสีดำเล็กๆ พบได้ทุกที่ทั้งใบหน้า หน้าอก และหลัง เกิดจากการอุดตันของเซลล์ผิวที่ตายแล้ว แบคทีเรีย และน้ำมันในรูขุมขน ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ จึงทำให้หัวสิวกลายเป็นสีดำ สิวหัวขาว (Whiteheads) หรือสิวอุดตันหัวปิด มีลักษณะเป็นตุ่มสีขาวใต้ผิวหนัง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เครื่องสำอางตกค้างในรูขุมขน และการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ วิธีการรักษาสิวอุดตัน ไม่ควรแคะ แกะ เกา หรือบีบออกเอง เพราะอาจทำให้เนื้อเยื่อช้ำ และติดเชื้อแบคทีเรียได้  หมอแนะนำให้ทายาที่มีส่วนผสมของเบนซิลเพอร์ออกไซด์ (Benzoyl Peroxide) กรดซาลิไซลิค (Salicylic Acid) กรดอะซีลาอิค (Azelaic Acid) กรดไกลโคลิค (Glycolic Acid) หรือยากลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินเอ โดยทาบางๆ ให้ทั่วบริเวณที่เป็นสิว เพื่อช่วยลดการอุดตัน พร้อมเปิดรูขุมขนให้สิวอุดตันหลุดออกง่ายขึ้น สิวอักเสบ (Inflammatory Acne) สาเหตุเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวมาต่อสู้กับแบคทีเรีย Cutibacterium Acnes ทำให้เกิดการอักเสบ และบวมแดงขึ้นมา ซึ่งสิวอักเสบสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ สิวตุ่มแดง (Papules) มีลักษณะเป็นตุ่มแดงขนาดเล็ก มีอาการเจ็บเมื่อสัมผัส สิวตุ่มหนอง (Pustules) มีลักษณะคล้ายกับสิวตุ่มแดง แต่จะมีหัวหนองอยู่บริเวณกลางตุ่ม สิวหัวช้าง (Nodules) มีลักษณะเป็นสิวอักเสบสีแดง แข็ง มีขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร ขึ้นไป  สิวซีตส์ (Cysts) เป็นสิวอักเสบประเภทที่รุนแรง และเป็นอันตรายมากที่สุดเลย ซีสต์จะเป็นถุงน้ำใต้ผิวหนัง เต็มไปด้วยหนองปนเลือด และอาจมีขนาดใหญ่หลายเซนติเมตร จะมีอาการบวมแดง และเจ็บปวดมาก
9

เราในฐานะผู้ปกครองหรือพ่อแม่ เราเคยถามลูกเราบ้างหรือไม่ว่า เขาต้องการอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษ และมีความสนใจในเรื่องใดๆอย่างมีแพสชั่นหรือไม่ ถ้าในวัยของลูกยังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน เราเองก็สามารถที่จะสังเกตอย่างเป็นกลางโดยไม่เอาความสนใจและความต้องการของตัวเราเองลงไป เพราะในท้ายที่สุด เราอาจจะเป็นคนที่ทำให้ลูกได้เรียนในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ แต่ไม่ใช่ความต้องการของลูกอย่างแท้จริง

เมื่อทราบเบื้องต้นว่า มีสิ่งใดที่ลูกสนใจ เราก็จะต้องเริ่มศึกษาหาข้อมูลเพิ่มด้วย เพราะเราจะต้องทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ลูกเลือกที่จะทำและเรียนรู้ เช่น พ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกไปทางสายวิชาการ แต่ลูกกลับมีความรักและสนใจในเรื่องดนตรี ศิลปะ แน่นอนว่าพ่อแม่คงแอบเสียใจ แต่ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่า นั่นคือสิ่งที่ลูกเลือกแล้ว เราควรจะต้องสนับสนุนและคอยให้กำลังใจในวันที่เขารู้สึกท้อ หลักสูตรที่จะให้เด็กๆได้เรียน ศึกษาในด้านศิลปะและดนตรีนั้นส่วนมากจะเป็นโรงเรียนนานาชาติ หลากหลายหลักสูตร ทั้ง อังกฤษ อเมริกัน หรือจะเป็น canadian high schools ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน อาจจะไม่ได้เน้นในส่วนนี้มากนัก จาก Research ของ Dr. James Catterall เป็นหัวหน้ากลุ่มนักวิเคราะห์ ของ U.S. Department of Education Database ได้กล่าวเกี่ยวกับทักษะทางด้านดนตรีที่ส่งผลต่อเด็กๆไว้ว่า เด็กควรได้รับการปลูกฝังทักษะทางดนตรี เพราะเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง การที่เด็กเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีและเริ่มเล่นเพลงง่าย ๆ ให้ถูกจังหวะได้นั้นทำให้แม้เด็กก็ยังรู้สึกอิ่มเอม ใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือความมั่นใจในตัวเองที่เพิ่มขึ้น ฝึกทักษะการทำงานของร่างกายและประสาทสัมผัส การฝึก มือ ตา หู ท่วงท่าของร่างกาย และผัสสะอื่น ๆ ให้ทำงานพร้อมกันอย่างมีสมดุลเนื่องมาจากการเล่นเครื่องดนตรี เป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่จะถูกถ่ายทอดไปในเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตของเด็กในภายหน้า เสริมความมีวินัยให้ตัวเอง ความสำเร็จในการเล่นเพลงอะไรก็ตามสักเพลงหนึ่งนั้นต้องมีวินัยพอสมควร จึงจะสามารถทำให้บทเพลงนั้นมีความไพเราะได้ ฉะนั้น การวางแผนการซ้อม การจัดเวลาซ้อมดนตรี ความมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ดีขึ้น จะทำให้เด็กซึมซับการสร้างวินัยในตัวเองในที่สุด รู้จักที่จะเลือกซึมซับดนตรีที่มีคุณภาพ เด็กจะได้เริ่มซึมซาบกับความงามที่มีอยู่ในเสียงเพลงแต่ละท่วงทำนอง ฝึกให้ซึมซาบกับความ ไพเราะ สงบเย็น เริงใจ ซึ่งจะหาได้จากบทเพลงที่มี่คุณภาพที่มีหลากหลาย ในที่สุดสิ่งนี้จะเป็นตัวเชื่อมเด็กไปยังงานศิลป์แขนงอื่น ๆ ใน โอกาศต่อไปข้างหน้า เด็กที่ได้รับการฝึกทักษะทางดนตรีมาแล้วมักมีผลการเรียนที่ดีกว่า ดังเช่น ตัวอย่างจากผลงานวิจัยชิ้นนี้ ผลการวิจัยที่ทำต่อเนื่องมาสิบปีแสดงให้เห็นว่าดนตรีช่วยพัฒนาการเรียนของนักศึกษา
10

เราคงจะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม่แก่ดัดยาก ซึ่งมีความหมายว่า สอนเด็กง่ายกว่าสอนผู้ใหญ่ ดัดนิสัยเด็กได้ง่ายกว่าดัดนิสัยผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นแล้ว หากเราต้องการจะฝึกหรือปลูกฝังในเรื่องใด การเริ่มปลูกฝังให้เด็กๆตั้งแต่เล็กจะทำให้เขาเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามที่เราสอนได้ แน่นอนว่า สิ่งที่เราต้องปลูกฝังนั้น ต้องเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อลูกของเรา โดยเฉพาะทักษะในเรื่องการรักและเคารพตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้นจะต้องเป็นคนที่มีทั้ง sympathy ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ empathy ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น หรือที่เราเข้าใจได้อย่างง่ายดายกับคำว่า ใจเขาใจเรา การส่งเสริมลูกด้านการศึกษาอย่างเต็มที่โดยให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีความพร้อมอย่างโรงเรียนนานาชาติ และสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าอย่างสะดวกสบาย international school near bts

ทำไมการรักตัวเองและมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นถึงเป็นสิ่งสำคัญ พ่อแม่ที่กำลังจะเริ่มปลูกฝังลูกในเรื่องนี้ อาจจะสงสัย เพราะในยุคของพ่อแม่ตอนที่เจริญเติบโตนั้น ไม่ได้มีการปลูกฝังในเรื่องนี้มากนัก แต่ในยุคปัจจุบัน ที่เปรียบได้ว่า เราทุกคนคือประชากรโลก Global citizen ที่เคารพในความต่างและเข้าใจในสิ่งที่แต่ละคนเลือกจะเป็น ยิ่งไปกว่านั้นก็มีความปรารถนาดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เว็บไซต์ rakluke ได้แชร์บทความที่น่าสนใจไว้ว่า สอนลูกให้รู้จักรอคอย พ่อแม่สามารถฝึกให้ลูกควบคุมความต้องการของตนเอง หรือรอคอยให้เป็น เช่นหากลูกร้องงอแงอยากกินขนม แต่ยังออกไปซื้อให้ไม่ได้ ณ ตอนนั้น ก็ต้องบอกให้เขารอให้พ่อแม่ทำธุระให้เสร็จก่อน แม่ขอเวลา 10 นาที หนูรอนะคะ และต้องใจแข็งทำให้สำเร็จ ลูกจะได้เรียนรู้การรอคอยและลำดับความสำคัญก่อนหลังได้ สอนลูกให้รู้หน้าที่และอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นใช้กิจกรรมง่ายๆ ที่ช่วยส่งเสริมการอยู่ร่วมกับคนอื่น เริ่มจากกิจวัตรประจำวันของลูก เช่น ช่วยพ่อแม่เข้าครัวถือของ ช่วยจ่ายตลาดซื้อของ ช่วยงานบ้าน หรือสอนเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารเมื่อต้องกินร่วมกับคนอื่นๆ สอนลูกให้พึ่งพาตนเอง เป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบไปในตัว ตั้งแต่การการฝึกให้ลูกอาบน้ำ ให้ลูกทำงานบ้าน  งานบ้านเป็นสิทธิหน้าที่เบื้องต้นที่ลูกต้องรับผิดชอบ แถมยังฝึกการควบคุมอารมณ์ และความอดทนต่อภาระหน้าที่ ทำโทษเมื่อลูกทำผิด พ่อแม่ต้องคอยห้ามปรามสั่งสอนเมื่อลูกทำผิด ต้องแยกแยะถูกผิดดีชั่วได้ โดยการทำโทษต้องไม่ใช้ความรุนแรง แต่อาจเป็นการสอน พุดคุย อธิบายให้ลูกเข้าใจด้วยเหตุผล ปลูกฝังลูกเป็นผู้ให้ ผู้ให้ย่อมเป็นผู้ที่ถูกรัก การให้เป็นการส่งความสุข ซึ่งลูกไม่จำเป็นต้องให้สิ่งของหรือเงินทอง เพียงแค่มีความรู้สึกปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังและความสามารถของตนก็เป็นผู้ให้ได้ พูดขอบคุณและขอโทษบ่อยๆ การขอบคุณเมื่อมีผู้อื่นหยิบยื่นไมตรีให้เราเป็นเรื่องที่พึงกระทำ และการขอโทษกับสิ่งที่ผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่าอาย นอกจากสอนลูกให้พูดขอบคุณและขอโทษในโอกาสที่เหมาะสมแล้ว พ่อแม่เองก็ควรพูดขอบคุณลูกที่ช่วยทำงานบ้าน และควรกล่าวขอโทษเมื่อทำผิดต่อลูกเช่นกัน
11

ความเป็นพ่อเป็นแม่ สิ่งที่กังวลที่สุด ตั้งแต่ตอนทราบว่าตั้งครรภ์และกำลังมีลูกน้อย ความห่วงและความกังวลใจจะตกไปอยู่ที่เรื่องของลูกน้อยเป็นหลัก ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ดีหรือไม่ คุณแม่รับประทานอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอต่อลูกน้อยในครรภ์หรือเปล่า และอาหารประเภทใดที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะจะเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดต่อลูกในท้องได้

เมื่อการเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่วัยทารกจนกระทั่งเติบโตเจริญวัย แต่ละก้าวของความเจริญเติบโตของเด็กๆนั้น ต่างก็มีความสำคัญต่อพ่อแม่เป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นแล้วพ่อแม่จึงต้องใส่ใจสุขภาพและการรักษาความสะอาดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขอนามัยที่ดี โดยเฉพาะเนื่องการดูแลและทำความสะอาดฟันและช่องปาก เพราะเด็กๆนั้นชอบรับประทานขนมและของหวาน และไม่ชอบการแปรงฟัน อาจนำมาซึ่งการเกิดฟันผุในเด็กและต้องถอนฟัน หรือที่เรียกว่า tooth extraction ออกได้ ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพฟันในเด็กเท่านั้นที่พ่อแม่ต้องกังวล แต่ยังรวมไปถึงโรคอ้วนในวัยเด็กอีกด้วย ซึ่งทางเว็บไซต์ bumrungrad ได้แชร์บทความไว้ว่า สาเหตุของโรคอ้วนในเด็ก โรคอ้วนในเด็กเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักๆเกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม คือการกินมากกว่าที่ใช้ไปและวิถีชีวิตแบบนั่งๆนอนๆ (Sedentary Lifestyle) ไม่ว่าเป็นการเล่นวิดีโอเกม ดูทีวี เล่นไอแพดเป็นเวลานานโดยขาดการออกกำลังกาย นอกจากนี้เด็กบางคนอาจมีปัญหาทางจิตใจ เช่น อาการซึมเศร้า ทำให้กินมากเกินไป ส่วนสาเหตุของโรคอ้วนอื่นๆพบได้น้อยมาก เช่น เกิดจากความผิดปกติทางฮอร์โมน , เป็นโรคทางสมอง ทำให้กินไม่รู้จักอิ่ม หรือเกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรมบางอย่าง ยีนผิดปกติ เช่น Prader Willi syndrome หรือ ขาดยีนบางอย่าง การวินิจฉัยว่าเด็กเป็นโรคอ้วนหรือไม่ให้พิจารณาน้ำหนักเทียบกับส่วนสูง การวัดค่าความอ้วนทำได้ด้วยการคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index หรือ BMI) แล้วนำไปเปรียบเทียบกับกราฟ BMI แยกตามเพศและอายุว่าอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่เท่าไหร่ ถ้าเกินเปอร์เซ็นไทล์ที่ 85-95 ของเกณฑ์ถือว่าอยู่ในระยะอวบ แต่ถ้าเกินเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ของเกณฑ์ถือว่าอ้วน นอกจากนี้แพทย์ยังอาจทำการตรวจเลือดเพื่อดูเบาหวาน ระดับไขมันในเลือด ค่าตับ ค่าไต ฮอร์โมนคอร์ติซอลและระดับวิตามินดี รวมถึงตรวจว่ามีปัญหาไทรอยด์หรือไม่ ประกอบกับการสอบถามประวัติ เช่น ประวัติความเจ็บป่วยในครอบครัว สภาพจิตใจของเด็ก เป็นต้น ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากโรคอ้วนในเด็ก ก็มีทั้ง ไขมันในเลือดสูง ทำให้มีโอกาสเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ความดันโลหิตสูง เบาหวานที่เกิดจากความอ้วน หยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) ภาวะไขมันพอกตับ ขาดวิตามินดี ทำให้เด็กขาดความมั่นใจในตัวเอง เพราะถูกเพื่อนล้อและอาจมีอาการซึมเศร้าตามมาได้ ในเด็กโตเพศหญิงจะเสี่ยงต่อภาวะ Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) หรือภาวะที่รังไข่สร้างฮอร์โมนเพศชายออกมามากเกินไปทำให้ไข่ไม่ตก สังเกตได้จากเด็กประจำเดือนมาผิดปกติ ขนดกและสิวเยอะ

12

เราต้องยอมรับว่า รูปลักษณ์หน้าตาภายนอกนั้น เป็น 1 ในปัจจัยหลักที่โอกาสและสิ่งต่างๆในชีวิตได้เข้ามาสู่กลุ่มคนที่มีหน้าตาและรูปร่างที่ดีตาม beauty standard ของสังคมนั้นๆ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนัก เพราะความสามารถและความฉลาดมักจะโดดเด่นออกมาเสมอ และสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนๆกันนั้นก็คือ เสน่ห์ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน บางคนมีรูปหน้าที่มีโหนกแก้มสวยเก๋ บางคนมีตาที่กลมโต บางคนมีรูปปากกระจับอวบอิ่ม

การเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองนั้นสามารถทำได้ไม่ยาก ตราบใดที่เรารักในตัวตน และให้เกียรติตัวเอง เสน่ห์ที่เราทุกคนมีนั้นก็คือ รอยยิ้ม ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ เพียงแค่ยิ้มออกมาอย่างจริงใจ และหากเราต้องการรอยยิ้มที่เพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไปอีก การเลือกทำวีเนียร์ให้ฟันเรียงสวยก็จะยิ่งช่วยให้เสน่ห์รอยยิ้มของเรามีมากขึ้นไปอีก แต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงที่อยากเพิ่มเสน่ห์มัดใจหนุ่มๆแล้วล่ะก็ ทางเว็บไซต์ mendetails ได้แชร์ไว้ว่า ใส่ใจดูแลตัวเองและหา Best Version ของตัวเองให้เจอ ข้อนี้เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานสุด ๆ ที่ทุกคนต้องจำให้ขึ้นใจ และเราพยายามให้คำแนะนำผู้ชายทุกคนอยู่เสมอ เพราะมันแทบจะเป็นตัวตัดสินความประทับใจแรก ที่สาว ๆ และคนรอบตัวที่เราพบเจอ ตั้งแต่ยังไม่ทันรู้จักกันดีเลย เราควรดูแลตัวเองให้ดี ทั้งในเรื่องของการแต่งตัว เสื้อผ้า ผมเผ้า โกนหนวดเคราให้ดูสะอาดสะอ้าน รายละเอียดเหล่านี้ จะทำให้เราดูมีเสน่ห์และน่าอยู่ใกล้มากขึ้น การดูแลตัวเองดี และหา Best Version ของตัวเองให้เจอ การแต่งกายแบบไหนที่เหมาะกับเรา ทรงผมทรงไหนที่รับกับรูปหน้าช่วยเสริมให้ดูดีขึ้น ทั้งหมดนี้นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรามีโอกาสจีบสาวติดมากขึ้น คนที่สนใจอะไรเหมือนกัน จะดึงดูดเข้าหากัน มีคำกล่าวว่า คนที่สนใจหรือมีอะไรเหมือน ๆ กัน จะถูกดึงดูดเข้าหากัน ดังนั้นการพยายามเข้าใจความชอบของสาว ๆ และสังเกตท่าทาง ภาษากาย ไปจนถึงวิธีการพูด สีหน้า และพยายามปรับลักษณะท่าทางให้คล้ายกัน จะช่วยให้เธอสนใจเราได้มากยิ่งขึ้น ในทางจิตวิทยา เราจะเรียกมันว่า Chameleon Effect เหมือนกับที่กิ้งก่า มันเปลี่ยนสีของตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมัน หากยังนึกภาพไม่ออก ลองนึกภาพเรากับเพื่อนสนิทสักคน ลองนึกดูจะพบว่า เรามีความชอบหลาย ๆ อย่างคล้ายกัน มีท่าทาง การแสดงสีหน้าบางอย่างที่คล้ายกัน ไปจนถึงคำพูดติดปาก นั่นก็เพราะเมื่อเราสนิทกับใครสักคน จิตใต้สำนึกเราจะพยายามปรับท่าทางให้คล้ายกับคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างไม่รู้ตัว ทำให้รู้สึกสนิทสนมใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมคนเป็นแฟนกันมักมีอะไรเหมือนกัน สำหรับกรณีนี้ที่เราอยากดูเป็นคนน่าดึงดูดมากขึ้น อาจจะต้องใช้วิธีลัดกันสักหน่อย โดยการสังเกตพฤติกรรมของสาว ๆ และพยายามปรับ แต่ต้องไม่ดูตั้งใจจนเกินไป จนกลายเป็นการเลียนแบบหรือล้อเลียนได้ ในตอนแรกอาจจะดูยาก แต่ถ้าหากสำเร็จ เราจะดึงความสนใจจากสาว ๆ ได้มากทีเดียว หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกที่จะค่อย ๆ ปรับจูนทั้งสองฝ่ายเข้าหากัน จนถึงจุดหนึ่งเราจะมีลักษณะท่าทางบางอย่างคล้ายกันโดยไม่รู้ตัว

13

เมื่อการล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดนั้นถือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำทุกครั้งเมื่อสัมผัสสิ่งของ เราจึงล้างมือวันนึงไม่ต่ำกว่าหลายสิบร้อย อีกทั้งหากเราเดินทางไปที่อื่น การล้างมือด้วยน้ำสะอาดอาจจะไม่สะดวกนัก เช่น หากเราเดินทางด้วยรถสาธารณะและเราต้องสัมผัสกับราวจับ เราไม่สามารถเทน้ำล้างมือ ณ ตรงนั้นได้ และสิ่งหนึ่งที่เราใช้คือ เจลแอลกอฮอล์พกพา เพราะทั้งความสะดวกสบาย สามารถฆ่าเชื้อโรคได้เลย

การระมัดระวังป้องกันตนเอง เราจะต้องเน้นที่ความสะอาดเสมอ เพราะเชื้อโรคนั้นจะเข้าสู่ร่างกายและทำให้สุขภาพของเราอ่อนแอได้ ยิ่งไปกว่านั้น เชื้อโรคอาจจะแพร่ไปสู่คนในครอบครัวได้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและอันตรายเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นแล้ว เราจึงต้องมาดูแลในเรื่องสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ซึ่งเว็บไซต์ bangkokhospital ได้แชร์ไว้ว่า วิตามินเป็นสารอาหารประเภทหนึ่งที่ร่างกายต้องการในปริมาณเล็กน้อย แต่มีความสำคัญต่อร่างกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระ หากร่างกายขาดวิตามินเมื่อไร อาจส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วย หรือเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว วิตามินเป็นหนึ่งในสารอาหาร 5 หมู่ ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชและสัตว์ต่าง ๆ โดยร่างกายของคนเราจะใช้วิตามินเพื่อช่วยทำให้มีปฏิกิริยาในร่างกายเกิดขึ้น ส่งผลให้การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายเป็นไปตามปกติ หรือพูดง่าย ๆ คือ วิตามินเปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นในรถยนต์ที่จำเป็นต้องมี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ แต่ไม่ได้ให้พลังงานแก่รถ นั่นคือ วิตามินไม่สามารถให้พลังงานโดยตรงกับร่างกาย แต่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับวิตามินเพื่อไปทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน คนเราต้องการวิตามินในปริมาณที่น้อยแต่ขาดไม่ได้ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ส่วนมากวิตามินชนิดต่าง ๆ ร่างกายคนเราไม่สามารถสร้างขึ้นได้เอง แต่จะต้องรับจากภายนอก ซึ่งได้จากการรับประทานอาหาร วิตามินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ ดี อี และเค จะละลายในไขมันหรือน้ำมันเท่านั้นเพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ไม่สามารถขับออกมาทางปัสสาวะได้ หากได้รับมากเกินจะเก็บสะสมไว้ในร่างกาย วิตามินที่ละลายในน้ำ ได้แก่ วิตามินบี 1 บี 2 บี 3 บี 5 บี 6 บี 7 บี 9 บี 12 และวิตามินซี จะอยู่ในร่างกาย 2 – 4 ชั่วโมง ส่วนที่เหลือจากการใช้งานจะถูกขับออกทางไตมากับปัสสาวะ โอกาสที่จะสะสมในร่างกายจึงมีน้อยไม่ค่อยก่อผลข้างเคียง วิตามินทั้ง 13 ชนิดจะทำหน้าที่แตกต่างกันไป สำหรับวิตามินที่ละลายในไขมันอย่างวิตามินเอ จะช่วยบำรุงเกี่ยวกับเรื่องสายตา ทำให้การมองเห็นในเวลากลางคืนดีขึ้น สร้างกระดูกและฟันในเด็ก พบในเนื้อสัตว์ ไข่แดง ตับ นม เนย ผักและผลไม้ที่มีสีเขียวและสีส้ม เช่น ตำลึง กวางตุ้ง ผักบุ้ง คะน้า มะม่วงสุก มะละกอสุก มะเขือเทศ ปริมาณที่ควรได้รับไม่ควรเกิน 3,000 ไมโครกรัมต่อวัน วิตามินที่ละลายในไขมัน วิตามินดีเป็นวิตามินที่ส่วนหนึ่งร่างกายสามารถผลิตได้เองเวลาเจอแสงแดดในช่วงเช้า กับอีกส่วนหนึ่งได้จากอาหารจำพวกน้ำมันตับปลา นม ไข่แดง ปลาทู ปลาแซลมอน โดยจะช่วยเก็บแคลเซียมเข้ากระดูก ป้องกันโรคกระดูกบางและกระดูกพรุนได้ ปริมาณที่ควรได้รับไม่ควรเกิน 50 ไมโครกรัมต่อวัน14

ในวัยผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่แค่สุขภาพทางร่างกาย และความแข็งแรงของกระดูกจะลดน้อยลง การขับถ่ายเองก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักของผู้สูงอายุจำนวนมาก ยิ่งถ้าผู้สูงอายุ ผู้สูงวัยจะต้องเดินทางไกล นั่งเครื่องบิน หรือรถยนต์ รถประจำทางกว่าหลายชั่วโมง ซึ่งการใช้ห้องน้ำระหว่างทางหรือห้องน้ำสาธารณะนั้น ยากต่อความสะอาดและความสะดวกสบายสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกใจว่า ทำไมผู้สูงอายุ อย่างคุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า จึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลๆ เพราะไม่อยากเป็นตัวสร้างปัญหาระหว่างการเดินทางให้แก่ลูกหลาน แต่ปัญหาเหล่านี้นั้น สามารถป้องกันได้โดยการใช้ pampers ผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับได้อย่างเต็มที่และหมดปัญหากังวลใจในการเข้าห้องน้ำอีกด้วย

นอกจากนี้ สิ่งที่เราควรคำนึงต่อมาคือ อาหารและสารอาหารที่เหมาะสมกับวัย และสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของผู้สูงอายุ ว่าควรได้รับสารอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ซึ่งเว็บไซต์ brandsworld ได้แชร์ไว้ว่า สมรรถภาพของร่างกายไม่ว่าความแข็งแรงหรือความทนทาน ความว่องไว เป็นต้น จะมีสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 30 ปี แล้วจะค่อยลดลงร้อยละ 1 ทุกปี ดังนั้น เมื่ออายุ 60 ปีแล้ว จะมีความแข็งแรงลดลงร้อยละ 30 โดยเฉลี่ย การออกกำลังกายจะสามารถชะลอการลดลงของความแข็งแรงได้จำนวนหนึ่งเท่านั้น ผู้สูงอายุจำเป็นต้องออกกำลังอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีหลักดังต่อไปนี้ ถ้าไม่เคยออกกำลัง จะต้องศึกษาหลักการ ให้ถูกต้องและค่อยๆ ทำ อย่าหักโหม ถ้าหากมีโรคประจำตัว ต้องปรึกษาแพทย์ก่อน เลือกชนิดของการออกกำลังให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและถูกกับนิสัย อย่าแข่งขันกับผู้อื่น เพื่อเอาแพ้เอาชนะ แต่จะออกกำลังกายเพื่อกำลังกายของตนเอง ระวังอุบัติเหตุ ทำโดยสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ ๓-๔ ครั้ง เมื่อเกิดอาการผิดปกติอย่างใดควรปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะถ้ามีอาการหน้ามืดหรือใจสั่นผิดปกติ ควรชะลอการออกกำลังลงและหยุด ควรออกกำลังเป็นหมู่คณะ หรือมีเพื่อนร่วมการออกกำลังชนิดของการออกกำลังกาย การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมีหลายชนิด ทั้งการเดิน เพราะการเดินเป็นวิธีการออกกำลังที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ (ยกเว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีความพิการของเท้าและข้อ ทำให้ลำบากในการเดิน) มีข้อที่ต้องปฏิบัติคือต้องเดินเร็วให้เกิดการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น หากเดินเร็วมากไม่ได้ ต้องเพิ่มเวลาการเดินให้มากขึ้น ควรใช้รองเท้าที่เหมาะสม เนื่องจากการเดินเป็นการออกกำลังแต่ส่วนเท้าเป็นส่วนใหญ่ขณะเดินมีการแกว่งแขนและบริหารกล้ามเนื้อคอและหน้าอกบ้าง พยายามเดินบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ปลอด-ภัยจากโจรผู้ร้าย และอุบัติเหตุ พยายามเดินตอนเช้า มีเพื่อนหรือกลุ่มร่วมในการเดิน จะช่วยให้เกิดความสนุกสนานยิ่งขึ้น การวิ่งช้าๆ การวิ่งต่างกับการเดินคือ การเดินจะมีเท้าข้างใดข้างหนึ่งแตะพื้นอยู่เสมอ ส่วนการวิ่งจะมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่เท้าไม่แตะพื้น ผู้สูงอายุถ้าสามารถวิ่งได้ก็ไม่มีข้อห้ามที่จะไม่ให้วิ่ง แต่จะต้องมีข้อเข่าและข้อเท้าที่ดี (เพราะการวิ่งจะมีแรงกระแทกที่ข้อโดยเฉพาะที่ข้อต่อที่รับน้ำหนักมากกว่าการเดิน อาจทำให้บาดเจ็บได้) รวมถึงการสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสม

15

ในยุควิกฤติโรคระบาดที่สร้างความสูญเสียทางชีวิต ความเสียหายของเศรษฐกิจทุกภาคส่วน และความบอบช้ำ ความเศร้าโศกเสียใจที่เอาอะไรมาทดแทนไม่ได้ แม้ว่าภาคประชาชนจะช่วยกันมากมายแค่ไหน ความแกร่งและความเข้มแข็งของบุคลากรด่านหน้าและบุคลากรทางแพทย์ ที่คอยดูแลรักษาต่อชีวิตและลมหายใจของผู้ป่วย ให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว สร้างกำลังใจให้ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความหวัง การมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับบุคลากรที่ทำงานด่านหน้าจึงถือได้ว่าเป็นการต่อชีวิตให้กับหลายชีวิต

เมื่อเราดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ และป้องกันตนเองไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาด การทานอาหารที่ปรุงสุก รวมไปถึงการสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และแน่นอนว่า การล้างมือให้สะอาด นอกจากนี้ การใส่ใจการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ซึ่งเว็บไซต์โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้แชร์ไว้ว่า บร็อคโคลี่ เป็นผักที่มีรสชาติหวานกรอบ สามารถรับประทานสดได้ หรือจะนำมาประกอบอาหารก็ได้หลากหลายเมนู อุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร เบต้าแคโรทีน วิตามิน C ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง คะน้า มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ จึงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายได้ ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานในกับร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ หอมหัวใหญ่ อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และสารประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีวิตามินซีสูง และยังมีสารอื่น ๆ เช่น สารเคอร์ซีทิน ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีธาตุแมกนีเซียมที่มีคุณสมบัติช่วยทำลายเซลล์มะเร็งและช่วยกำจัดไวรัสได้ อะโวคาโด เป็นผลไม้ที่ไม่มีรสหวาน และไม่ทำให้อ้วน มีสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุหลากหลายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นตัวช่วยปกป้องเซลล์ต่าง ๆ ภายในร่างกายไม่ให้ถูกทำลาย มีวิตามินซีซึ่งช่วยป้องกันหวัดได้ มะละกอ เป็นผลไม้ที่ประกอบไปด้วยสารอาหารมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีแคลอรี่ต่ำ ไม่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอล มะละกอมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิด ซึ่งช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสอยู่เสมอ และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ส่วนทางเว็บไซต์ medparkhospital ได้แชร์เมนูอาหารสร้างภูมิคุ้มกันไว้ว่า ข้าวกล้อง ต้มซุปไก่มะเขือเทศ ปลาทูย่างขมิ้น เสิร์ฟพร้อมผักสด ต้มซุปไก่มะเขือเทศ เพราะเนื้อไก่ เป็นแหล่งของแร่ธาตุสังกะสี ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน มะเขือเทศ มีวิตามินซีสูง ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน และมีไลโคปีน ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย แครอท มีวิตามินเอและสารเบตาแคโรทีนสูง ต้านการอักเสบ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน หอมหัวใหญ่ มีสารเคอร์ซิตีน(Quercetin) มีฤทธิ์ลดการอักเสบ เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส ปกป้องเนื้อเยื่อปอด และช่วยบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก ปลาทูย่างขมิ้น ปลาทู แหล่งของโปรตีนที่ดี มีซีลีเนียม ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ขมิ้น มีสารเคอร์คูมิน(curcumin) ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับปกติ และช่วยต้านไวรัส(ไข้หวัดใหญ่) กระเทียม มีสารอัลลิซิน(Allicin) ต้านการอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระ โดยรับประทานกับผักสดหลากหลายชนิด มีสารพฤกษเคมี ช่วยต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านเชื้อไวรัส และควรล้างผักให้สะอาดก่อนรับประทานเสมอ


16

ความมั่นใจในตนเองนั้น เราสร้างได้ หากเรามั่นใจว่าเรานั้นมีความภูมิใจในตนเอง ทั้งด้านความรู้ ด้านบุคลิกภาพและทัศนคติ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ความรักและให้เกียรติตัวเอง การดูแลใส่ใจตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่สะท้อนว่า เรานั้นรักและใส่ใจตัวเองมากเพียงใด และคำจำกัดความคำว่า สวย นั้น มีความหลากหลาย ไม่ใช่แค่ Beauty Standard แต่ทุกคนควรตระหนักรู้ว่า เราทุกคนมีความสวยหล่อในแบบของเราเอง และไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะมาทดแทนตัวตนของเราได้ นั่นก็หมายถึงว่า เอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของเรานั้นคือ เสน่ห์และสิ่งสำคัญที่สุด

การเลือกแต่งกายเพื่อโชว์ความมั่นใจในรูปร่างและความกระจ่างใสเรียบเนียนของผิวนั้น ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจและรักในตัวเองเป็นอย่างมาก ซึ่งเราเองนั้น ก็ดูแลผิวอย่างสม่ำเสมอ และยังป้องกันดูแลผิวจากแสงแดดโดยการใช้ครีมกันแดด นอกจากนี้ก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากวิตามินซี อย่างเช่น เซรั่มวิตซี
 ซึ่งวิตามินซีนั้น มีประโยชน์ทางผิวและต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ทางเว็บไซต์ paolohospital ได้แชร์ไว้ว่า ประโยชน์ของวิตามินซี ในด้านสุขภาพวิตามินซีมีประโยชน์มากมาย อาทิ ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เราไม่ป่วยหรือเป็นหวัดได้ง่ายๆ เพิ่มความต้านทานต่อโรคหัวใจ โดยการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับคลอเลสเตอรอลในร่างกาย ส่วนในด้านของความสวยความงามวิตามินซีก็มีประโยชน์ ช่วยให้สาวๆ สวย สดใสได้เช่นกัน โดยวิตามินซีจะเป็นตัวกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิตของผิวพรรณ เสริมสร้างคลอลาเจน และต่อต้านอนุมูลอิสระ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าวิตามินซีจะสามารถทำให้ผิวพรรณของเหล่าสาวๆ สวยขึ้น สุขภาพดีดูเรียบเนียน จุดด่างดำจางลงอย่างเห็นได้ชัด วิตามินซี มีดีต่อผิวคือ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ และลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัย เป็นตัวสร้างคอลาเจน ซึ่งเป็นเส้นใยทำหน้าที่เชื่อมเนื้อเยื่อต่างๆ ไว้ด้วยกัน ทำให้ช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึง ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ปริมาณการรับประทานที่เหมาะสม  ไม่ควรทานเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน หรือมากจนเกิดอาการถ่ายเหลวนั่นแสดงว่าได้รับวิตามินซีปริมาณมากเกินไป หรือดูข้างขวดผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งจะกำกับปริมาณการรับประทานที่เหมาะสมจาก อย.และควรดื่มน้ำตามมากๆ ทั้งนี้ วิตามินซีสามารถรับประทานได้ในทุกเพศ ทุกวัย เพราะวิตามินซี เป็นวิตามินที่สามารถละลายในน้ำ โดยที่ร่างกายของเราไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้จำเป็นต้องได้รับวิตามินชนิดนี้จากการรับประทาน โดยมากวิตามินซีจะอยู่ในกลุ่มของอาหารประเภทผักและผลไม้ชนิดต่างๆ พบมากในส้ม สับปะรด มะขาม สตอร์เบอร์รี่ ฝรั่ง มะนาว มะเขือเทศ แต่สำหรับคนที่ไม่นิยมการรับประทานผักและผลไม้ จึงอาจจะต้องทานวิตามินเสริม


17

ปัญหาผิวหน้า ไม่ว่าจะอายุเท่าใด ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เสมอ แต่จะเกิดในวัยที่มีอายุมากขึ้น เนื่องจากคอลลาเจนและอิลาสตินความยืดหยุ่นในชั้นผิวนั้นเริ่มลดน้อยลง แต่ก็ไม่ใช่ว่าวัยที่อายุยังน้อยจะไม่เกิดปัญหาผิว เพราะในช่วงวัยที่ฮอร์โมนทำงานอย่างหนัก ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายอาจจะติดขัด และส่งผลต่อสภาพผิวได้ ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าและผิวกาย จึงไม่แปลกใจว่า วัยรุ่นจึงมีผิวที่มีทั้งสิวและรอยสิวเป็นจำนวนมาก บวกกับสภาพมลภาวะในอากาศที่แย่ ก็ยิ่งทำให้สิ่งสกปรกตกค้างในผิวอย่างมากมาย

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวหน้า เราจะต้องดูส่วนผสมหลักไว้ก่อน เพราะถ้าส่วนผสมหลักนั้นเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ เราก็จะไม่เกิดอาการแพ้ อีกทั้งสารเคมีที่ตกค้างในผิวก็จะน้อยลงอีกด้วย แต่ถ้าเรามีปัญหาผิวที่หนักขึ้นอย่างการเกิดฝ้าแดด และฝ้าลม ซึ่งจะต้องใช้ครีมลดฝ้าที่มีประสิทธิภาพในการลดเลือนฝ้าให้จางลง เราอาจจะสงสัยว่า ฝ้านั้นมีกี่ชนิดและจะรักษาฝ้าและป้องกันฝ้าได้เบื้องต้นอย่างไรบ้าง ซึ่งเว็บไซต์HD ได้แชร์ไว้ว่า ชนิดของฝ้า ฝ้าที่ขึ้นบริเวณใบหน้าแบ่งเป็น 4 ชนิดหลักๆ คือ ฝ้าตื้น เกิดจากความผิดปกติบริเวณชั้นหนังกำพร้า (ผิวชั้นนอก) มีลักษณะเป็นผื่นสีน้ำตาลเข้ม ขอบชัด มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ก็รักษาได้ง่ายเช่นกัน และใช้เวลารักษาไม่นานนัก ฝ้าลึก เกิดบริเวณชั้นหนังแท้ ผื่นสีน้ำตาลผสมสีเทาเข้ม ขอบไม่ชัดเจน เนื่องจากอยู่ในระดับที่ลึกมาก การรักษาจึงค่อนข้างยาก ฝ้าผสม คือมีทั้งฝ้าตื้นและฝ้าลึกเกิดขึ้นที่ผิวหน้า เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในผู้ที่ประสบปัญหาฝ้า ฝ้าที่ไม่สามารถแยกได้ชัดเจนว่าเป็นฝ้าชนิดใด มักพบในผู้ที่สีผิวเข้มมาก เช่น ชาวแอฟริกัน วิธีการป้องกันฝ้า หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดด  รังสียูวีจากแสงแดดเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดฝ้า การหลีกเลี่ยงแสงแดดจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันฝ้า แต่หากหลีกเลี่ยงได้ยากก็ไม่ควรสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง  ควรสวมหมวก กางร่ม หรือสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิดก่อนออกแดด จะช่วยลดความรุนแรงได้ระดับหนึ่ง ทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะไม่ได้สัมผัสกับแสงแดดเป็นประจำ แต่หากสัมผัสกับหลอดไฟ แสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอสมาร์ทโฟนอย่างสม่ำเสมอ ก็มีโอกาสเกิดฝ้าได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวด้วย ควรเลือกครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 ขึ้นไป และต้องเป็นชนิด PA+++ โดยทาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนออกแดด และทาวันละ 2 ครั้ง คือ เช้า และเที่ยง (ก่อนทารอบที่ 2 ควรล้างหน้าด้วย) หลีกเลี่ยงการใช้ยา หรือฮอร์โมนเพศโดยไม่จำเป็น  เนื่องจากยา หรือฮอร์โมนเพศบางชนิด มีผลข้างเคียงทำให้เป็นฝ้าได้ เช่น ยากันชักกลุ่มฟีไนโทอีน และกลุ่มยาที่มีปฏิกิริยาไวต่อแสง  แต่หากจำเป็นต้องใช้ ควรสอบถามแพทย์ หรือเภสัชกรถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพราะอาจมียาชนิดอื่นที่ทดแทนกันได้โดยไม่มีผลข้างเคียง


18

ผู้ใหญ่ทุกคนต่างก็เคยผ่านการเป็นเด็กมาแล้วทั้งสิ้น และรู้ดีว่า การเป็นเด็กนั้นมีทั้งเรื่องยากมากมายในชีวิตที่เราคิดไม่ตกและพยายามแก้ปัญหานั้น เมื่อเรามองย้อนกลับไป เราก็พบว่า ปัญหาเหล่านั้นมันไม่ได้ใหญ่สำหรับคนเป็นผู้ใหญ่ แต่มันเหมือนปัญหาที่หนักหนามากสำหรับเด็กๆในวัยนั้น ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

การเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพนั้น ล้วนมาจากการมีพื้นฐานที่ดีของการเป็นเด็กที่รู้จักผิดชอบชั่วดีและพร้อมพัฒนาตนเองจากความผิดพลาด ยอมรับและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างกล้าหาญและชาญฉลาด จึงไม่แปลกใจว่า เด็กใน Generation รุ่นใหม่ จะเน้นไปที่การเติบโตมาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นหรือผู้ร่วมโลก เพราะนั่นคือสิ่งที่ประชากรโลกพึงปฏิบัติ แต่ถ้าย้อนเวลาไปอีก ในวัยเด็กที่เรากำลังเข้าสู่เตรียมอนุบาล เนอร์เซอรี่ หรือ อนุบาล วัยนี้นั้น ได้ชื่อว่ามีความซนที่ไร้ขีดจำกัด เพราะเป็นวัยที่เริ่มสนใจสิ่งต่างๆรอบข้างและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นวัยที่ค้นหาความเป็นตัวเองและพร้อมที่จะทำในสิ่งต่างๆ นั่นก็คือ การผจญภัยในโลกกว้างที่เขาเพิ่งจะทำความรู้จักได้เพียงไม่กี่ปี เพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมที่เราควรส่งเสริมให้เด็กในวัยนี้ทำ บทความนี้แชร์มาจากเว็บไซต์อัมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์ ซึ่งแชร์ไว้ว่า กิจกรรมเด็กวัยอนุบาล เล่นอยู่บ้านก็สนุกได้ ในครอบครัวที่มีลูกมากกว่า 1 คน เด็กๆ ก็จะมีเพื่อนพี่น้องเล่นด้วยกันเยอะหน่อย แต่ไม่ว่าจะมีลูก 1 หรือ 2 คน ก็ไม่ควรปล่อยให้ลูกๆ เล่นกันเอง หรือเล่นคนเดียว เพราะการเล่นจะเกิดประโยชน์กับตัวเด็กได้นั้น สิ่งสำคัญต้องมาจากพ่อแม่ ที่ต้องเป็นเพื่อนเล่นไปด้วยกันกับลูก คอยชี้แนะนำว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไง ของเล่นชิ้นนี้เล่นแบบไหนถึงจะสนุก มีส่วนร่วมไปกับทุกๆ กิจกรรมที่ลูกเล่น จะช่วยให้เล่นได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังเป็นการได้ใช้เวลาร่วมกันของพ่อแม่ลูก ช่วยให้สร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย ตัวต่อของเล่น Lego Lego หนึ่งในของเล่นที่เหมาะจะเล่นกับลูกวัยอนุบาลมาก ให้เลือกรุ่นตัวต่อเลโก้ที่เพิ่มความซับซ้อนขึ้นมาจากระดับต่อพื้นฐาน เด็กๆจะได้ฝึกสมาธิ และฝึกทักษะพัฒนาการสมองมีการคิดวางแผน มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อต่อเสร็จแล้ว ยังจะเล่นบทบาทสมมติ เป็นพนักงานขายของ พนักงานคิดเงิน หรือคนไปซื้อของ เป็นต้น แปลงร่างลังกระดาษ คุณแม่ Work From Home มีเวลาที่บ้านกับลูกมากขึ้น หลังจากทำงานเสร็จแล้วก็ให้เวลาเล่นกับลูก ชวนกันหาลังกระดาษ หรือกระดาษแข็งที่มีอยู่ที่บ้าน มาตัด(การใช้กรรไกรคุณแม่แลอย่างใกล้ชิด) เป็นรูปร่างต่างๆ เช่น ดาบพระราชา  มงกุฎ ฯลฯ ให้ลูกเล่นสนุก กิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้ลูกใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเอาอุปกรณ์รอบตัวมาทำของเล่น ที่ถึงแม้ ไม่ได้ซื้อของเล่นชิ้นใหม่ เด็กๆ ก็ทำของเล่นเองได้ที่บ้าน ที่สำคัญคือยังได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วย


19

เหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกในวัยเด็กเล็ก ที่ชอบกินขนมขบเคี้ยว ลูกอมและของหวานต่างๆ ต่างก็กังวลถึงสุขภาพฟันของลูก ว่าดูแลอย่างดีและตรวจเช็คความสะอาดของช่องปากลูกๆดีหรือไม่ เพราะเด็กเล็กๆมักจะไม่ชอบแปรงฟัน และนั่นคือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฟันผุของเด็กๆ ซึ่งอาจจะบานปลายจนถึงกับต้องถอนฟันออกมาได้ ในวัยเด็กนั้นจะมีฟันน้ำนม ซึ่งจะต้องหลุดออกมาเมื่อมีอายุมากขึ้นจนกลายมาเป็นฟันแท้ แต่ถ้าเป็นฟันผุที่ต้องมีการถอนออก tooth extraction และอาจจะมีการงอแงและความเจ็บปวดที่เด็กๆได้รับนั้น อาจจะทำให้มีไข้ขึ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้น พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องคอยรับมือกับอารมณ์แปรปรวนนั้นอย่างมีสติ

นอกจากการป้องกันในเรื่องของฟันผุในเด็กเล็กแล้ว สิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด นั่นก็คือการดูแลอาหาร อาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพฟันและกระดูก ส่วนรายละเอียดในการดูแลฟันของเด็กเล็กนั้น ต้องได้มืออาชีพอย่างโรงพยาบาลเปาโลมาแชร์ข้อมูล โรคฟันผุ เกิดจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในช่องปากรวมตัวกับเศษอาหารและน้ำลายสะสมกันเป็นคราบเหนียว ที่เรียกว่า คราบฟัน หรือคราบแบคทีเรีย ซึ่งจะเกาะอยู่บนผิวของฟัน แบคทีเรียเหล่านี้จะเปลี่ยนสภาพน้ำตาลและแป้งให้เป็นกรด มีฤทธิ์ทำลายแร่ธาตุที่ผิวฟัน จนก่อให้เกิดเป็นรู โดยเริ่มจากขนาดเล็กๆ ลุกลามใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นโรคฟันผุ ซึ่งปัญหาฟันผุในเด็กนั้น สามารถเกิดได้ในเด็กตั้งแต่อายุไม่ถึง 1 ปี หรือเริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นเป็นซี่แรก เนื่องจากชั้นเคลือบฟันของฟันน้ำนมจะบางกว่าชั้นเคลือบฟันของฟันแท้ และยังมีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของความแข็งแรง เช่น แคลเซียม และฟอสฟอรัสน้อยกว่าในฟันแท้อีกด้วย จึงทำให้ฟันน้ำนมมีโอกาสผุได้ง่ายมาก หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เด็กฟันผุมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว โดยเฉพาะในปัจจุบันมักฝึกให้ลูกดื่มนมจากขวดนม แล้วปล่อยให้เด็กนอนหลับไปพร้อมกับขวดนม จึงทำให้น้ำตาลที่อยู่ในน้ำนมหรือนมผงสามารถทำลายเคลือบฟันน้ำนมได้ รวมถึงการปล่อยให้เด็กกินขนมกรุบกรอบและขนมหวานตามใจชอบแล้วไม่ยอมแปรงฟัน ผู้ปกครองควรที่จะใส่ใจในเรื่องการแปรงฟันของลูกเป็นพิเศษ โดยควรฝึกให้เด็กแปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวันเป็นประจำทุกวันจนเป็นนิสัย ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ปล่อยให้ลูกฟันผุขึ้นมาแล้ว เด็กจะมีอาการปวดฟันตามมา และอาจเกิดความเจ็บปวดมากจนทำให้ไม่สามารถกินอาหารได้ตามปกติ ทำให้น้ำหนักตัวลดลง บางคนอาจถึงขั้นขาดสารอาหาร ซึ่งส่งผลต่อระดับการเจริญเติบโต พัฒนาการของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า และช่องปาก รวมทั้งกระดูกขากรรไกรได้ด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กที่มีฟันผุจะมีเชื้อโรคในช่องปากมาก เพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ฟันแท้ที่จะขึ้นตามมาผุได้เช่นกัน และหากฟันผุมาก อาจเกิดการติดเชื้อลุกลามไปยังส่วนต่าง ๆ ของขากรรไกร และใบหน้า ลำคอ หรือทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตได้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความต้านทานเชื้อโรคในตัวเด็กมีน้อยกว่าผู้ใหญ่นั่นเอง


20

หากเรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้น การดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็จะยิ่งระมัดระวังมากขึ้นไปอีก เพราะร่างกายนั้นมีความเปราะบาง โดยเฉพาะกระดูกและฟันที่เราอาจมองข้ามได้ การออกกำลังกายที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อต่างๆ ช่วยให้เรามีสุขภาพกายและบริหารกล้ามเนื้อหัวใจให้ดียิ่งขึ้น แต่ถ้าหากเราละเลยการดูแลในเรื่องของกระดูกแล้วล่ะก็ อาจจะเกดผลร้ายตามมาได้ เช่น การปวดข้อต่างๆตามร่างกายที่สามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย แต่อาการความรุนแรงนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ซึ่งเราควรดูแลอย่างใกล้ชิด

การรับประทานทั้งอาหารหลักที่มีประโยชน์และรวมไปถึงอาหารเสริมที่อาจจะเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างความแข็งแรงและป้องกันการผุของกระดูก และส่วนที่สำคัญนั้นก็คือความแข็งแรงของฟัน ที่จะช่วยให้เรารับประทานอาหารได้อร่อยและบดเคี้ยวอาหารต่างๆ แต่ถ้าผู้สูงอายุสูญเสียฟัน เราก็สามารถหาฟันปลอมทดแทนได้ หรือจะเป็นการทำ Dental Implant ที่ช่วยให้ฟันยังคงใช้งานได้อย่างดี ซึ่งมีบริการอย่างมากมายในคลินิกทำฟันและได้รับการดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนอาหารเสริมที่ควรรับประทานควบคู่ไปกับอาหารหลักเพื่อให้กระดูกและฟันแข็งเรงนั้น ซึ่งในเว็บไซต์ลองไลฟบาลานซ์ได้แชร์ไว้ว่า แคลเซียมมีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกายสูงมาก โดยที่ร่างกายของคนเรา มีแคลเซียมร้อยละ 90 อยู่ในกระดูก แคลเซียมที่เหลือประมาณร้อยละ 10 จะอยู่ในเซลล์และเลือด โดยหน้าที่ของแคลเซียม คือ สร้างความ แข็งแรงให้กับกระดูกและฟัน  ช่วยในการบีบตัวของกล้ามเนื้อ  ช่วย enzyme ในการทำงาน  ทำให้เลือดแข็งตัว ช่วยให้หัวใจเต้นปกติ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าแคลเซียม มีความจำเป็นและเป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้ แต่ร่างกายจะสร้างแคลเซียมตั้งแต่เด็กจนถึงช่วงอายุประมาณ 30 ปี เท่านั้น หลังจากอายุ 30 ปี จะเริ่มมีการสลายแคลเซียมจากกระดูก โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จะมีการสลายแคลเซียมจากกระดูกมาขึ้น ร่วมกับ ผู้สูงอายุบางรายมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร ทำให้การได้รับแคลเซียมในแต่ละวันไม่เพียงพอ ทำให้มวลกระดูกมีความหนาแน่นลดลงจากการขาดแคลเซียม เมื่อแคลเซียมในร่างกายไม่เพียงพอก็จะเกิดการสลายแคลเซียมในกระดูกเพื่อดึงเอาแคลเซียมเข้าสู่กระแสเลือดให้อยู่ในระดับคงที่เพื่อรักษาสมดุลของการทำงานของร่างกาย ดังนั้นในผู้สูงอายุจึงมักจะมีปัญหาเรื่องกระดูกบางและกระดูกพรุน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิง เมื่อประสบอุบัติเหตุจึงทำให้กระดูกหักและเปราะได้ง่าย การป้องกันปัญหาสุขภาพดังกล่าว จึงมีการแนะนำให้รับประทานแคลเซียมเพิ่มเติมจากอาหารเมื่ออายุมากขึ้น เนื่องจากร่างกายเราสามารถดูดซึมแคลเซียมที่เรารับประทานเข้าไปร่างกายดูดซึมจากอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย อายุมากขึ้น ประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมจะลดลง โดยวัยทารกดูดซึมได้สูงสุด 60 % `และจะลดลง 15 – 20 % ตามวัยที่มากขึ้น ปริมาณวิตามินดี (Vitamin D) ซึ่งเป็นตัวช่วยในการดูดซึมแคลเซียมมีไม่เพียงพอ ซึ่งวิตามินดี ร่างกายสามารถสังเคราะห์เองได้ และสามารถได้รับจากอาหารบางชนิดได้ โดยปกติวิตามินดีจะถูกเก็บไว้ใต้ผิวหนังในชั้นเนื้อเยื่อไขมัน เมื่อร่างกายเราสัมผัสแดดจะเกิดการสังเคราะห์วิตามินดีเก็บไว้ในชั้นใต้ผิวหนังต่อไป ส่วนอาหารที่มีวิตามินดี ได้แก่ ปลาที่มีไขมันมากเช่นปลาแซลมอน ปลาทูน่า และปลาทู (mackerel) เนื้อวัว ชีส ไข่แดง และ เห็ด เป็นต้น
21

การดูแลสุขภาพในระยะยาวนั้น ต้องควบคุมปริมาณไขมันที่อยู่ในร่างกายให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตราย ไม่ใช่ว่าไขมันจะอันตรายต่อร่างกายเราทั้งหมด ไขมันดีๆที่มีประโยชน์ก็มีไม่น้อยเช่นกัน ต้องอยู่ที่เราเองที่จะต้องค้นคว้าศึกษาหรือจะปรึกษาแพทย์ นักโภชนาการว่าจะต้องรับประทานไขมันดีใดบ้างที่เหมาะสมกับอายุและวัย

ในอาหารที่เรารับประทานแต่ละวันนั้น มีสารอาหารทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ซึ่งร่างกายของเราเองก็จะดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกาย เพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ รวมไปถึงบำรุงอวัยวะต่างๆภายในของร่างกาย หากเราต้องการที่จะมีรูปร่างที่ดีได้สัดส่วน เราควรจำกัดปริมาณไขมันที่รับประทานในแต่ละวัน และเลือกรับประทานไขมันดี หรือเราจะเลือกทางลัดในการดูดไขมันจากศัลแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามจากเว็บไซต์พบแพทย์บทความเกี่ยวกับอาหารอุดมไขมันดีที่ควรเลือกกินนั้นมีทั้ง น้ำมันที่ให้กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันทานตะวัน น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วลิสง เป็นต้น ซึ่งไขมันชนิดนี้จะช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีและลดการอักเสบในร่างกายที่เกิดจากคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี แต่ควรนำมาปรุงอาหารโดยใช้อุณหภูมิต่ำ ๆ เพราะความร้อนที่สูงเกินไปจะทำให้ไขมันดีสลายไป และควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น ผักผลไม้กากใยสูง เช่น แอปเปิ้ล ลูกพรุน สตรอว์เบอร์รี่ บร็อกโคลี่ เป็นต้น เพราะช่วยลดไขมันชนิดไม่ดีและเพิ่มไขมันดีในร่างกาย ทั้งยังกินง่าย สร้างสรรค์เมนูได้อย่างหลากหลาย อย่างการนำมาปั่นกินโดยไม่แยกกากใย หรือกินผสมกับธัญพืชอื่น ๆ และนม ปลาที่มีกรดไขมันสูง เช่น แซลมอน ทูน่า แมคเคอเรล และซาร์ดีน เป็นต้น เพราะเนื้อปลาเหล่านี้มีกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่ดี หรืออาจปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการกินอาหารเสริมอย่างน้ำมันปลาและคริลล์ออยล์ที่สกัดจากสัตว์น้ำตระกูลเคย แต่ก็อาจไม่ให้ประโยชน์เทียบเท่ากับที่ได้รับจากอาหาร ธัญพืช เป็นอาหารอีกชนิดที่ช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี เนื่องจากมีกากใยสูง โดยเฉพาะกากใยชนิดละลายน้ำได้ที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น ทั้งยังลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในลำไส้ โดยตัวอย่างอาหารที่ควรรับประทาน ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต รำข้าว เป็นต้น เมล็ดแฟลกซ์และเมล็ดเจีย อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 กากใย และสารอาหารที่มีคุณค่า สามารถนำมาผสมกับอาหารเช้าธัญพืช ข้าวโอ๊ต ขนมปังอบ โรยบนสลัด น้ำสลัด หรือโยเกิร์ต ส่วนเมล็ดแฟลกซ์ควรเลือกซื้อที่บดละเอียดแล้ว เพราะย่อยง่ายและมั่นใจได้ว่ามีประโยชน์ ในขณะที่การกินเมล็ดแฟลกซ์แบบเต็มเมล็ดอาจไม่ให้สารอาหารใด ๆ ถั่วเปลือกแข็ง เช่น อัลมอนด์ ถั่วลิสง ถั่วพิตาชิโอ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น เนื่องจากอุดมไปด้วยไขมันที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ มีกากใยสูง และมีสารสเตอรอลที่ช่วยยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกาย แต่ควรกินอย่างพอดีเพราะอาจทำให้ร่างกายได้รับแคลอรี่มากเกินไป รวมทั้งควรเลือกถั่วที่ไม่คลุกหรืออบเกลือ
22

ความฝันของการมีหน้าท้องเรียบเนียนและมี Six Pack อาจจะไม่ใช่แค่การฝันกลางวันอีกแล้ว เพราะในยุคสมัยที่เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และการผลิตอาหารที่มีประโยชน์ ส่งผลต่อการดูแลรูปร่างและสุขภาพเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการศึกษาเกี่ยวกับสรีระและการออกกำลังกายที่เข้าใจมัดกล้ามเนื้อของมนุษย์แทบทุกส่วน จึงไม่แปลกใจว่า หากเราจะเลือกเทรนเนอร์ที่จะเข้ามาดูแลเราในการออกกำลังกาย เราต้องเลือกเทรนเนอร์ที่เรารู้สึกว่าเขาให้กำลังและแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ

เมื่อทางเลือกหุ่นสวยนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสวยด้วยศัลยแพทย์ เช่น การดูดไขมัน การดูแลรูปร่างด้วยการผ่าตัดต่างๆ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่างจะต้องได้รับการดูแลด้วยศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะความปลอดภัยในด้านชีวิตควรตระหนักไว้เป็นอันดับแรก จากเว็บไซต์แอดมิชชันพรีเมียมได้แชร์บทความเกี่ยวกับเทรนเนอร์การออกกำลังกายไว้ว่า เทรนเนอร์ คือ ผู้ที่มีความรู้ด้านฟิตเนส จะทำหน้าที่เทรนการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีให้ โดยต้องเค้าเหล่านั้นจะมีหน้าที่พัฒนาและนำวิธีการออกกำลังกายที่แตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละคนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อความเป็นผู้นำในการออกกำลังกายของกลุ่มคนที่มีสุขภาพดีหรือกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีข้อจำกัดทางการแพทย์ รวมทั้งมีความสามารถเพียงพอที่จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย กระตุ้นจูงใจให้บุคคลดูแลรักษาสุขภาพ และเป็นผู้นำด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย คุณสมบัติที่คนจะเป็น เทรนเนอร์ คือ มีความรักและชื่นชอบในการออกกำลังกาย ชอบการสอนการพูดคุย อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่น เป็นนักปฏิบัติ นักวางแผน มีระเบียบวินัย มีความอดทน และรอบคอบ สนใจและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ และชอบค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา จบหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่วนเรื่องอาหารที่สามารถสร้างหน้าท้องที่มีSix Packนั้น เราสามารถเลือกทานได้ เช่น เนื้อไม่ติดมัน Lean Beef เป็นอาหารที่สำคัญที่ต้องกินสำหรับคนที่กำลังเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพราะเนื้อไม่ติดมันมีสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเป็น ธาตุเหล็ก สังกะสี วิตามินบี อุดมไปด้วยโปรตีนที่มีคุณภาพสูง และ กรดอะมิโนจำนวนมากที่ทำงานร่วมกับอินซูรินในร่างกายเพื่อทำการเสริมสร้างการเติบโตกล้ามเนื้อ อีกข้อดีของเนื้อไม่ติดมันคือให้แคลอรี่ต่ำกว่าเนื้อที่ติดมันอีกด้วยทั่วไป และมักจะราคาถูกกว่าอีกด้วย เนื้อไก่ลอกหนัง Skinless Chicken เนื้อไก่อุดมไปด้วยแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับเนื้อ ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังเป็นเมนูที่หากินง่าย และปรุงอาหารได้หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีแคลอรี่ต่ำอีกด้วย จึงเหมาะแก่การเป็นอาหารเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่กินง่ายและมีประโยชน์อีกด้วย โดยคนที่ออกกำลังกายส่วนใหญ่ จะเลือกทานในส่วนของ "อกไก่" กัน เพราะเป็นส่วนที่มีไขมันต่ำ ลอกหนักออกไปแล้วเหลือแต่ส่วนที่เป็นโปรตีนไว้
23

หลายคนเคยได้ยินว่า ไม่มีทางลัดในสูตรความสำเร็จ เท่ากับการลงมือทำ เราเลยใส่ความพยายามและความตั้งใจในการทำสิ่งนั้นๆ เพื่อที่จะให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จ รวมไปถึงเรื่องการมีหุ่นสวยและรูปร่างกระชับได้สัดส่วน โดยต้องอาศัยวินัยและความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายและการเลือกรับประทานอาหารอย่างมีประโยชน์ โดยเฉพาะอาหารคลีนที่ไร้ไขมัน รวมไปถึงการใช้บริการเทรนเนอร์ออกกำลังกายส่วนตัวมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาและดูแลในเรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง

เมื่อทางลัดของการมีหุ่นสวยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันหรือเรื่องที่เกินจริง เพราะวิวัฒนาการทางการแพทย์ด้านความงามนั้น สามารถเนรมิตหุ่นสวยๆให้กับคนที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ทั้งเพศหญิง เพศชายรวมไปถึง LGBTQA+ ใครต่างก็ต้องการมีรูปร่างที่ดูดี ได้ใส่เสื้อผ้าในแบบดีไซน์ที่ต้องการแล้วออกมาดูดีเสมอ เพราะนั่นคือความมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง และการรักตัวเอง ไม่ใช่เรื่องที่ผิดใดๆเลย หากเราเลือกทางลัดในการสร้างหุ่นสวยให้แก่ตัวเรา อย่างการทำ coolsculpting สลายไขมันด้วยความเย็น ซึ่งไม่มีอันตรายและมีความปลอดภัยสูง รวมไปถึงไม่ต้องมีการเจ็บตัวและมีการผ่าตัดด้วย ถือว่าเป็นทางลัดที่เห็นผลและรวดเร็ว ส่วนในเรื่องอาหารที่เราควรรับประทานเพื่อให้รูปร่างดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้น ทางเว็บไซต์สนุกด็อทคอมได้แชร์ไว้ว่า ไข่ อาหารพื้นฐาน แต่อุดมไปด้วยโปรตีนที่มีคุณภาพสูง และมีกรดอะมิโน 9 ชนิด โคลีน ซึ่งเป็นไขมันชนิดหนึ่ง รวมไปถึงวิตามิน D ที่สำคัญสุดๆเลยเป็นอาหารหากินได้ทั่วไป คนส่วนใหญ่มีติดบ้านอยู่แล้ว และราคาก็ไม่แพงอีกด้วยเมื่อเทียบกับอาหารชนิดอื่น โดยไข่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไข่แดง ที่เป็นส่วนของไขมัน ซึ่งเป็นไขมันชนิดดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย และ ไข่ขาว ที่ให้โปรตีนที่มีความบริสุทธ์สูงอีกด้วย คอทเทจ ชีส (Cottage Cheese) อาหารชนิดนี้ อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยมากนัก มันคือ "Cottage Cheese" หลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามันคือชีสที่อุดมไปด้วย casein โปรตีน ซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยช้าและเหมาะสำหรับบำรุงรักษากล้ามเนื้อเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมี วิตามิน B12 โปรตีน และสารอาหารที่สำคัญอื่นๆ แถมยังมีไขมันต่ำมาก ซึ่งต่ำมากถึง 0.3% เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไขมันส่วนเกิน เวย์โปรตีน (Whey Protein) มาถึงอาหารเสริมกินบ้าง ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งความจริงแล้ว เวย์โปรตีน ก็คือ "นม" ที่ถูกนำไปสกัดให้เหลือในแต่ในส่วนของ โปรตีน และมีไขมันน้อยที่สุด ด้วยราคาที่เหมาะสม และรับประทานได้ง่ายสามารถด้วยการชงกินกับน้ำ ทำให้นี่จึงเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ควรกินเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ
24

ใครบ้างที่ไม่กลัวหมอ ไม่ชอบไปโรงพยาบาล แม้จะโตจนเป็นวัยผู้ใหญ่แล้ว แต่อาการดื้อรั้นที่ไม่อยากจะไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ก็ยังมีอยู่ อาจจะมาจากความทรงจำที่ไม่ค่อยดีนักในอดีตที่ฝังใจเรา ทำให้เราขยาดกับการไปโรงพยาบาล อาการที่หนักเลยก็คือ การกลัวหมอฟัน หรือทันตแพทย์ เพราะความเจ็บปวดที่ได้รับนั้นช่างตราตรึงอยู่ในทุกเสี้ยวของความทรงจำ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แสงไฟที่สาดลงมา รวมไปถึงการลงเข็มฉีดยาชาของหมอที่เรียกน้ำตาจากเราเสมอ

เพราะเราไม่สามารถหนีความกลัวนี้ไปได้ตลอด การได้มีหมอที่เข้าใจ ไว้วางใจของคนไข้จึงถือว่าเป็นโบนัส ความสบายใจจากการไปพบแพทย์เปรียบได้กับการไปพบเพื่อนคนสนิทที่เราฝากผีฝากไข้ไว้ได้ในยามที่เราเจ็บป่วย ไม่ต่างจากคลินิกทำฟัน ที่เราไปหลายที่กว่าจะเจอที่ถูกใจ ตั้งแต่การบริการ การดูแลและการรักษาของหมอฟันที่ทำให้เราลดความกังวลและความกลัวได้ Bangkok dental clinic คลินิกหมอฟันในเขตกรุงเทพมหานครนั้นก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายและการเดินทางยังสะดวกสบายดอีกด้วย หลายๆที่นั้นอยู่ในห้างสรรพสินค้าและตามเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน นอกจากนี้อาหารบำรุงกระดูกมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายอยู่ไม่น้อย เพราะอาจช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูกตั้งแต่อายุยังน้อย และลดความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดกับกระดูก ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อมีอายุมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคกระดูกอ่อน โรคกระดูกพรุน ภาวะกระดูกหักจากอุบัติเหตุหรือหกล้ม บทความนี้ได้รวบรวมอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกและหารับประทานได้ง่าย ซึ่งปกติแล้ว กระดูกของคนเราจะมีสุขภาพที่ดีและคงความแข็งแรงไว้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือแคลเซียมและวิตามินดี โดยแคลเซียมจะช่วยสร้างและบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง ส่วนวิตามินดีจะช่วยควบคุมระดับแคลเซียมและฟอสเฟตภายในร่างกาย โดยในแต่ละวัน ร่างกายต้องการปริมาณแคลเซียมและวิตามินดี ทั้งในส่วนแคลเซียม ที่ผู้ใหญ่ทั่วไปควรได้รับแคลเซียมในปริมาณ 1,000 มิลลิกรัม หากมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ควรได้รับในปริมาณ 1,000-1,200 มิลลิกรัม วิตามินดีสำหรับผู้ที่มีอายุ 1-70 ปี ควรได้รับวิตามินดีในปริมาณ 600 IU หากอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป ควรได้รับในปริมาณ 800 IU นอกจากแคลเซียมและวิตามินดีแล้ว ยังมีสารอาหารอื่น ๆ ที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกระดูก เช่น โปรตีน ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม แมงกานีส สังกะสี วิตามินเค เป็นต้น การรับประทานอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการเป็นวิธีดูแลร่างกายง่าย ๆ ที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการสร้างกระดูกให้แข็งแรงเป็นอย่างมาก มาดูตัวอย่างอาหารบำรุงกระดูกที่เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น ปลาที่มีกรดไขมันจำเป็นแหล่งวิตามินดีที่มีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะปลาที่หาซื้อได้ง่าย เช่น ปลาทู ปลาซาร์ดีน ปลาทูน่า ปลาแซลมอน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นกรดไขมันจำเป็นอย่างกรดไขมันโอเมก้า 3 ยังมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกอีกด้วย25

คนที่มีผิวแห้ง ไม่ว่าจะในสภาพอาการแบบใด ผิวก็ยังคงแห้งกร้าน และไวต่อการเกิดการระคายเคืองของผิวอีกด้วย เพราะบริเวณที่ผิวแห้งนั้น เซลส์ผิวที่ตายแล้วยังคงเกาะอยู่ที่ชั้นผิว ซึ่งทำให้ผิวใหม่ที่กำลังจะผลัดเซลส์ขึ้นมาทำงานได้ช้าลง เกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำอย่างเห็นได้ชัด จึงไม่แปลกใจว่าสาวๆหนุ่มๆที่มีผิวแห้งนั้นจะคอยพกโลชั่นและครีมบำรุงผิว ครีมผิวแห้ง อยู่เสมอ เพื่อคอยเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิว เพื่อที่ผิวจะได้ไม่แห้งกร้านและรู้สึกสากเมื่อสัมผัส

ผิวแห้งนั้นจะยิ่งแสดงอาการของความแห้งกร้านของผิว เมื่อเข้าสู่หน้าหนาว แม้หลายคนจะค้านว่า เมืองไทยไม่มีหน้าหนาว แต่อากาศในช่วงนั้นสร้างความเสียหายให้กับคนผิวแห้งเป็นอย่างมาก เพราะด้วยความแห้งขออากาศ และความเย็นในบางช่วง รวมไปถึงยิ่งเราอาบน้ำอุ่น น้ำอุ่นก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผิวแห้ง การชโลมครีมบำรุงผิวและโลชั่น หรือจะเป็นออยล์หลังการอาบน้ำในทันทีจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นในชั้นผิวมากยิ่งขึ้น อาหารเสริมสำหรับคนผิวแห้ง หมองคล้ำ ขาดน้ำ นั้นก็มีทั้ง อีฟนิ่งพริมโรส ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่คนนิยมนำมาสกัดเป็นน้ำมัน โดยประโยชน์ของอีฟนิ่งพริมโรสนั้นสามารถช่วยลดสิว บำรุงผิวให้สดใสเปล่งปลั่งและเนียนนุ่ม ช่วยเพิ่มความกระชับ ลดริ้วรอย ช่วยลดอาการก่อนมีประจำเดือน อาการวัยทอง และช่วยบำรุงหัวใจได้ด้วย เนื่องจากในอีฟนิ่งพริมโรสนั้นมีกรดแกมมาไลโนอิคซึ่งร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ กรดชนิดนี้ช่วยในการทำงานของโครงสร้างผิวหนังให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น สำหรับในปัจจุบันมีการนำอีฟนิ่งพริมโรสมาเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทาภายนอก สำหรับผู้ที่จะกินอีฟนิ่งพริมโรส ควรกินในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ควรกินติดต่อกันเป็นเวลานานและควรปรึกษาแพทย์ก่อนการกิน น้ำมันปลาคือน้ำมันที่มีจากการสกัดเนื้อปลาทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาค็อด ปลาเฮอร์ริ่ง เป็นต้น ซึ่งในน้ำมันปลาจะมีสารอาหารสำคัญนั่นก็คือกรดไขมันโอเมก้า-3 ซึ่งสามารถช่วยบำรุงผิว ช่วยลดการอักเสบซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก่ก่อนวัย ช่วยลดอาการผิวแห้งกร้าน ไม่เรียบเนียน ช่วยลดรอยสิว นอกจากนี้กรดโอเมก้า-3 ยังถือเป็นไขมันดี ซึ่งช่วยบำรุงหัวใจ บำรุงกล้ามเนื้อและยังช่วยบำรุงสมองด้วย วิตามินอีและวิตามินซี ซึ่งวิตามินทั้ง 2 ตัวนี้ช่วยสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันได้ดีเมื่อต้องการกินเพื่อบำรุงผิวค่ะ โดยแบ่งกินหลังอาหารมื้อเช้า - เย็นได้ ไม่จำเป็นต้องกินมื้อใดมื้อหนึ่งเพราะอาจจะทำให้กระเพาะระคายเคืองได้ ซึ่งวิตามินอีนั้นทำหน้าที่บำรุงผิวโดยตรง ช่วยกระตุ้นให้ผิวแข็งแรง ผิวกระชับ อุ้มน้ำได้ดีมากขึ้น หากกินพร้อมกับวิตามินซีนั้น วิตามินซีก็จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายดูดซับวิตามินทั้งคู่ได้ดีมากขึ้น แอสตาแซนทิน (Astaxanthin) จัดเป็นสารอาหารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ลักษณะเป็นสีชมพู แดงไปจนถึงม่วงเข้ม ประโยชน์ของแอสตาแซนทินนั้นคือช่วยบำรุงผิว ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ดูแลผิวพรรณให้สดใส ลดริ้วรอย ช่วยบำรุงให้โครงสร้างของผิวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากจะมีประโยชน์ในการบำรุงผิวแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองให้มีตวามจำที่ดีขึ้น ช่วยบำรุงสายตา ช่วยลดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อและช่วยลดระดับไขมันเลว ลดคอเรสเตอรอล


26

ใครที่ชอบอาบน้ำ และอาบน้ำไม่ต่ำกว่าวันละสองครั้ง อาจจะกังวลว่าถ้าเราอาบน้ำบ่อยๆผิวจะเป็นอย่างไร และผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่ใช้เหมาะกับสภาพผิวเราแล้วหรือยัง อาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่นัก แต่สำหรับคนที่รักการอาบน้ำแล้ว สบู่หรือครีมอาบน้ำ คือผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและจะต้องเลือกอย่างดี เพื่อจะได้ช่วยชำระสิ่งสกปรกและยังมีส่วนช่วยทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

หลายคนชอบความสะดวกสบายของการใช้ครีมอาบน้ำ แต่ก็มีไม่น้อยที่ชอบใช้สบู่เพราะได้ฟีลของการถูตัว ถูร่างกาย ซึ่งการเลือกสบู่นั้นจะต้องดูที่ค่าPH ที่เหมาะสมและคำนึงถึงส่วนผสมที่สำคัญในสบู่อีกด้วย สบู่นั้นจะต้องทำมาจากส่วนผสมธรรมชาติ อย่างเช่นน้ำผึ้ง หรือแม้กระทั่งรังนก เราอาจจะสงสัยว่าสบู่รังนกนั้นจะดีต่อผิวจริงๆหรือ เราอย่าลืมว่า เราบำรุงร่างกายมาตลอดด้วยอาหารเสริมรังนกแท้ จึงไม่แปลกหากจะมีการทำสบู่รังนกแท้ เพื่อนำมาใช้ในการดูแลผิวพรรณภายนอก อย่างไรก็ตามเรามาเลือกใช้สบู่ให้เหมาะสมกับสภาพผิวของเราดีกว่า เริ่มจากสำหรับผิวมัน ควรใช้สบู่ไขมันมากกว่า เพราะสามารถชำระล้างไขมันได้ดี ลดการเกิดการอุดตันของรูขุมขนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวได้ แต่ถ้าเพื่อนๆ ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวฝืดหรือตึงเกินไป ก็ลองเปลี่ยนมาใช้สบู่กลีเซอรีนแทนได้ ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้มากขึ้น และอยากแนะนำให้ใช้สบู่ก้อนที่ทำจากธรรมชาติจริงๆ เพราะสบู่ก้อนทั่วไปที่มีราคาไม่แพงนัก มักใช้ไขมันปาล์มเป็นหลัก จะมีลักษณะฟองใหญ่และมาก ซึ่งทำให้ผิวตึงมากและมักผสมสารเพิ่มฟองเพื่อให้อาบได้ง่ายขึ้น ส่วนสบู่ธรรมชาติที่ดีจะใช้ไขมันหลายชนิดมาผสมกัน มีราคาแพงกว่า แต่ก็มีความอ่อนโยนสูงกว่าด้วย โดยสังเกตได้จากฟองที่เป็นลักษณะเนื้อครีมนุ่ม สำหรับผิวธรรมดา เป็นผิวที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย สามารถใช้สบู่ไขมัน สบู่กลีเซอรีน หรือเจลอาบน้ำก็ได้ เพราะเป็นผิวที่มีการผลิตน้ำมันออกมาในขนาดที่เหมาะสม ไม่ค่อยมีปัญหาการอุดตันของรูขุมขนแต่โดยทั่วไปแล้ว แนะนำให้ใช้สบู่กลีเซอรีนเป็นหลัก เพราะเป็นสบู่ที่ได้จากธรรมชาติจริง ค่อนข้างที่จะปลอดภัยจากสารเคมี แต่ถ้าต้องการความสะดวก การเลือกใช้เจลอาบน้ำที่ทำจากธรรมชาติ ก็ช่วยได้ สำหรับผิวแห้ง เพื่อนๆ ที่มีผิวแห้ง ควรหลีกเลี่ยงการใช้สบู่ไขมัน เพราะสบู่ไขมันจะไปชำระล้างไขมันออกไปมากเกินไป ถ้าผิวไม่แห้งมาก สามารถใช้สบู่กลีเซอรีนได้ แต่ถ้าผิวแห้งมาก ก็ควรใช้เจลอาบน้ำที่มีส่วนผสมของไขมัน หรือมอซเจอร์ไรเซอร์สูงๆ เพราะเจลอาบน้ำพวกนี้จะมีสารเคลือบผิวมาก เมื่อล้างน้ำออกแล้วจะยังรู้สึกลื่น สำหรับผิวแพ้ง่าย มักจะคันหรือเกิดผื่นแดงง่ายเมื่อสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว ก็ต้องเลือกที่อ่อนโยนเป็นพิเศษ สบู่กลีเซอรีนเป็นสบู่ที่เหมาะกับคนที่มีผิวแพ้สารเคมีได้ง่าย หลายคนใช้เจลอาบน้ำแล้วคันตามข้อพับ เนื่องจากแพ้สารเคมีบางตัวในเจลอาบน้ำ การใช้สบู่กลีเซอรีนซึ่งมีส่วนผสมของสารเคมีน้อยมาก จะช่วยขจัดปัญหาแพ้สารเคมีได้ หรือถ้าเพื่อนมีผิวที่ค่อนข้างมัน การใช้สบู่ก้อนธรรมชาติก็ช่วยได้ หลายคนที่มีผิวแพ้ง่ายและมีผิวแห้งด้วย ควรใช้เจลอาบน้ำที่ชนิดอ่อนโยนที่มีค่า ph5 และไม่ควรมีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์

27

หลายคนวิ่งตามความฝันตั้งแต่วันแรกที่ค้นพบตัวเองว่าต้องการอะไร อยากเป็นอะไร และความฝันนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน การเผื่อใจกับความผิดหวัง ย่อมเป็นการเตรียมตัวรับมือกับความเสียใจที่อาจทำให้เราอ่อนแอและใช้เวลาสักพักเพื่อที่จะลุกขึ้นมาเข้มแข็งและพร้อมเดินไปข้างหน้าเพื่อทำตามฝันได้อีกครั้ง และในครั้งนี้ เราจะแกร่งกว่าเดิม แม้ว่าจะมีความผิดหวังและความบอบช้ำจากบาดแผลครั้งก่อน แต่เราจะรับมือกับความผิดหวังนั้นอย่างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เมื่อพิจารณาแรงขับเคลื่อนที่จะพาเราคว้าความฝันและความสำเร็จนั้นได้ ก็คงไม่พ้น Passion ซึ่งในแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน และไม่เหมือนกัน บางคนไม่มี Passion ใดๆ แค่ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ลึกๆแล้วอาจจะรู้สึกว่างเปล่า และพยายามตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่ ณ ตอนนี้คือ สิ่งที่ต้องการจริงๆหรือเปล่า ส่วนบางคนที่ใช้ Passion ดั่งเชื้อเพลิงที่เติมพลังกายพลังใจให้แก่ตัวเอง ก็อาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆเช่นกันว่า ถ้าเราไม่สมหวังกับสิ่งที่วิ่งตามหาอยู่ เราจะยังมีความสุขหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ความฝันเหล่านั้นได้ถูกเติมเต็มแล้วด้วยความพยายามและการเดินทางของเรา สิ่งนี้ปลูกฝังมาตั้งแต่การเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนจากการปลูกฝังจากโรงเรียน ซึ่งก็มีการเข้าเรียนที่หลากหลาย เช่น เรียนรัฐบาล เรียนเอกชน หรือ เรียนอินเตอร์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ การเฝ้าถามตัวเอง พูดคุยกับตัวเองและให้กำลังใจกับตัวเองเสมอ การสร้าง Passion นอกจากเริ่มจากตัวเราแล้ว  เรายังสามารถหาจากสิ่งรอบข้าง หรือนำตัวเองไปสู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ในความเป็นจริงนั้นไม่ง่ายเลย  ในการออกไปหา Passion ท่ามกลางความวุ่นวายของกรุงเทพ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ล้วนเป็นความท้าทายต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเปลี่ยนปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายที่ให้เราทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างใจต้องการ  เปลี่ยนการจราจรที่ติดขัด  เป็นการเดินทางที่คล่องตัว มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เปลี่ยนพื้นที่แออัดให้กลายเป็นพื้นที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, เปลี่ยนชีวิตรีบเร่ง เป็นการใช้ชีวิตในแบบ Live  Work –Play เพื่อบาลานซ์ในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และมีความสุขในทุกมิติ ลองค้นหาว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทำมัน ลองสำรวจตนเองว่าชอบอ่าน ชอบดู หรือสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษ ความฝันคืออะไร  สิ่งใดที่อยากเป็น หรืออะไรอยากทำจริงๆ ลองเขียนมันออกมาให้หมด เรียนรู้จากคนรอบข้าง พูดคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่อยากเป็น ศึกษาว่าต้องเรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อพัฒนาให้สำเร็จตามเป้าหมาย ทดลองลงมือทำตามความฝัน และพยายามแม้อาจมีอุปสรรค หรือความล้มเหลวระหว่างการบรรลุเป้าหมาย อย่าบอกว่าไม่มีเวลา  เพราะถ้ามันคือสิ่งที่รัก มีความสุขกับการทำมัน จะสามารถหาเวลาทำสิ่งนั้นได้ไม่มีเบื่อ หรือคำว่าเหนื่อยเลย มีความสุข และอดทนกับการทำสิ่งที่รักและหลงไหล  มันอาจต้องใช้เวลาในการทำให้สำเร็จ ที่สำคัญต้องไม่หมดความพยายามไปเสียก่อน
28

ณ เวลานี้ อะไรก็ไม่สำคัญมากไปกว่าการวางแผนอนาคตของลูก เพราะโลกหมุนไปไวมาก มีสิ่งต่างๆและสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้เสมอ การทำความเข้าใจและยอมรับคือสิ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบัติมากที่สุด การทำความเข้าใจ ในที่นี้หมายถึง เข้าใจถึงสิ่งที่ลูกต้องการจริงๆ ไม่ใช่เอาความต้องการของตนมาเป็นที่ตั้ง ส่วนการยอมรับนั้น แน่นอนว่าพ่อแม่ต่างคาดหวังให้ลูกนั้นเป็นอย่างที่ฝนวาดฝันไว้ แต่ลูกก็คือ มนุษย์ ที่มีชีวิตและจิตใจ ความคิดเป็นของตัวเอง พ่อแม่ควรตระหนักในสิ่งนี้มากๆ และยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น ลูกของเราสมบูรณ์แบบเมื่อเขาได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง

อนาคต คือสิ่งที่เรานั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่า สิ่งใดจะเกิดขึ้น เพียงแต่ว่า หากเราทำปัจจุบันให้เต็มที่และดีที่สุดตามความสามารถของเราแล้วล่ะก็ อนาคตก็จะแปรผันไปยังแนวโน้มที่ดีแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา การเลือกสถานที่เล่าเรียน ที่มีให้เลือกมากมาย ทั้งโรงเรียนอินเตอร์ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนที่เน้นวิชาการ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ยิ่งไปกว่านั้นพ่อแม่ควรปลูกฝังให้ลูกรักการเรียนรู้ ซึ่งทางเว็บไซต์วูแมนเลิร์นส์ได้แชร์ไว้อย่างน่าสนใจว่า ชีวิตคือการเรียนรู้ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เราต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เหล่านี้คือสิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องปลูกฝังให้แก่ลูก ให้เขาคิด รู้สึก เชื่อ และปฏิบัติตนเป็นคนที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา อันเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิต แสวงหาความรู้ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เติบโตเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ สมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ ความคิด อารมณ์ วิธีที่จะนำเสนอต่อไปนี้ไม่เพียงแค่ทำให้คุณพ่อคุณแม่กลายเป็นครูคนแรกที่ดีของลูกแล้ว ยังช่วยสร้างให้บ้านเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้อีกด้วย ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องน่าสนุก ยิ่งลูกรู้สึกชื่นชอบช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเรามากเท่าไร เขาก็จะยิ่งมีแรงกระตุ้นที่จะเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น เราสามารถปลูกฝังลูกให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการผจญภัยได้โดยแสดงให้เขาเห็นเป็นแบบอย่าง ลองมองดูโลกใบนี้ผ่านสายตาของลูกน้อย และพยายามสนุกกับการช่วยลูกค้นพบสิ่งแปลกๆใหม่ๆในชีวิตของเขา แสดงความยินดีกับความสำเร็จของลูก ควรกล่าวชมลูกเมื่อเขาทำอะไรได้สำเร็จ คือค้นพบอะไรใหม่ๆเป็นครั้งแรก การชมเชยทำให้ลูกมีความสุข และช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางประสาทของเขาอีกด้วย โดยเฉพาะสมองส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงอารมณ์ เด็กที่ได้รับการส่งเสริมให้รักการสำรวจ จะรักที่จะทดลองอะไรใหม่ๆ ในขณะที่เด็กที่ถูกละเลยหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่เด็ก จะไม่ค่อยกล้าทดลองอะไรใหม่ๆ และจะเป็นเช่นนี้ไปตลอดจวบจนเมื่อเขาโตขึ้น ให้ลูกได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เด็กเล็กจำเป็นต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพื่อให้สมองได้ทำงานอย่างเต็มที่ และทำให้เขาไม่หงุดหงิดเมื่อนอนไม่เต็มที่ ในระหว่างที่เด็กหลับ สมองของเขาจะทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน และเก็บเป็นความทรงจำเอาไว้ ดังนั้น เราควรฝึกให้ลูกเข้านอนเป็นเวลา ซึ่งเป็นนิสัยที่ติดตัวได้ตั้งแต่วัยทารก การได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เป็นการเตรียมสมองให้พร้อมที่จะรับรู้อะไรใหม่ๆ และเพื่อที่จะประมวลและเก็บข้อมูลเรื่องราวสิ่งต่างๆ ที่เขาเรียนรู้ในวันที่ผ่านมา


29

เราอาจจะต้องมีความกังวลและสับสนขนาดไหน หากการจดสิทธิบัตรนั้นจะมีความสำคัญอย่างไรกับการดำเนินธุรกิจของเรา และถ้าเราไม่ทำในส่วนนี้จะส่งผลในด้านใดหรือไม่ หากปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านการจดสิทธิบัตรโดยตรง อย่าง Patent Thailand แน่นอนว่า การทำสิ่งใดให้ถูกต้องชัดเจนนั้นคือการทำให้ขั้นตอนการทำธุรกิจของเราราบรื่นไปได้อย่างดี

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิบัตรหรือ Patent กันดีกว่า ข้อมูลที่แชร์มาจากเว็บไซต์ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุไว้ว่า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค์จากการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถคิดขึ้นโดยง่าย การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม การประดิษฐ์จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ก็ต่อเมื่อนำการประดิษฐ์นั้นมายื่นขอรับความคุ้มครอง และได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น เหตุผลในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ นั้นก็คือ เป็นการคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์ เนื่องจากผู้ประดิษฐ์ได้ใช้สติปัญญาและความพยายามของตนรวมทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จะมีประโยชน์แก่มนุษย์ ดังนั้น หากการคิดค้นดังกล่าวสามารถทำให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจหรือในเชิงพาณิชย์ได้ ก็ควรถือเป็นสิทธิของผู้ประดิษฐ์คิดค้นที่รัฐควรให้ความคุ้มครอง เป็นการให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์ เนื่องจากผลงานที่คิดค้นขึ้นทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สังคมก็ควรให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ดังกล่าว โดยการให้ความคุ้มครองป้องกันมิให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์จากผลงานดังกล่าวนั้นโดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้น เนื่องจากการประดิษฐ์คิดค้นจะต้องมีการลงทุนทั้งในด้านค่าใช้จ่าย เวลา และสติปัญญาอันพิเศษของมนุษย์ แต่เมื่อมีการเปิดเผยสาระสำคัญในการประดิษฐ์คิดค้น หรือมีการผลิตเป็นสินค้าเพื่อออกจำหน่ายแล้ว บุคคลอื่นสามารถลอกเลียนแบบได้โดยง่าย ดังนั้น จึงจำเป็นที่รัฐต้องให้ความคุ้มครอง อันจะเป็นการกระตุ้นให้นักประดิษฐ์คิดค้นมีกำลังใจ และมีความมั่นใจในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ในการให้ความคุ้มครองนี้ ได้กำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นนั้นๆ จนทำให้สามารถนำไปศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาต่อไป เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้น

30

เราเคยสังเกตไหมว่า เวลาเราเจอป้ายโฆษณาที่แทบจะไม่มีข้อมูลสินค้าอะไรเลย มีเพียงโลโก้เท่านั้น เราก็จำเรื่องราว สตอรี่สินค้านั้นได้แล้วว่ามาจากอะไร และเป้าหมายลูกค้าของสินค้านี้คือกลุ่มใด เห็นได้อย่างชัดเจนว่าโลโก้นั้นมีผลอย่างมากต่อการสร้างภาพจำของสินค้าและบริการ ความสำคัญของการออกแบบโลโก้นั้น ถือว่าเป็นความสำคัญอันดับแรกๆเลย เมื่อเราเริ่มดำเนินการทำธุรกิจ เพราะธุรกิจสินค้าของเรานั้นควรมีเรื่องราวและสตอรี่ที่สามารถสื่อออกไปได้อย่างชัดเจน

การออกแบบโลโก้นั้น ต้องเลือกทั้งรูปแบบ ตัวอักษร รวมไปถึงสีสันที่จะนำมาใช้ โลโก้แบรนด์ระดับโลกหลายๆแบรนด์ ต่างก็ใช้ความครีเอทีฟ ความคิดสร้างสรรค์กันไปอย่างมาก เพราะความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่พัฒนาโลโก้ให้ดูสวยงามและเป็นที่จดจำ ใครที่กลัวว่าตนเองนั้นไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทางเว็บไซต์สนุกดอกคอมได้แชร์ไว้ว่า เคล็ดลับที่จะทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์นั้น ทำได้โดย เริ่มจากลองฟังเพลงคลาสสิก ลองเลือกเพลงคลาสสิกมาฟังยามที่เราหมดมุก มีการศึกษาว่าหากฟังเพลงคลาสสิกจะช่วยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ‘The Mozart Effect’ ที่ทำให้สมองปลอดโปร่ง เพิ่มสมาธิ และมีความคิดสร้างสรรค์ดีๆ เกิดขึ้น เขียนด้วยมือ ดร.แครี และอัลตัน บาร์รอน ผู้เขียนหนังสือ The Creativity Cure ให้คำแนะนำว่า ถ้าเปิด MS Word แล้วไม่สามารถร่ายไอเดียอะไรออกมาได้เลย ก็ปิดมันซะ แล้วหยิบกระดาษมาเขียนแทน บางครั้งการที่มือได้สัมผัสปากกา ได้เขียน ได้กลิ่นสมุดโน้ต รวมไปถึงกลิ่นน้ำหมึก มันอาจช่วยให้คุณกลั่นไอเดียบรรเจิดออกมาได้ด้วยปลายนิ้ว ทำสมาธิ บางทีการเลือกที่จะอยู่นิ่งๆ ในตอนที่จิตใจว้าวุ่นก็ช่วยให้สมองเรานั้นได้พัก และเข้าสู่โหมดฟื้นฟูสภาพจิตใจชั่วคราวได้ ลองขอความเห็นจากเพื่อน มันไม่ยากหรอกที่จะเดินไปถามเพื่อนว่า ขอไอเดียหน่อยสิ เราคิดไม่ออก เพราะบางทีความคิดของเพื่อนอาจทำให้เกิดไอเดียที่สามารถต่อยอดได้ เล่นเกมสุ่มคำ ไปหยิบพจนานุกรมมาสักเล่มหนึ่งเปิดไปหน้าไหนก็ได้ สุ่มมาคำหนึ่งหรือประโยคหนึ่งแล้วเขียนสิ่งที่คิดเกี่ยวกับคำที่เลือกมาลงไป เขียนอะไรก็ได้ การเขียนแบบอิสระตามความรู้สึกโดยมีกติกาเล็กๆ มากำหนดช่วยให้ระบายความอัดอั้น และยังสร้างไอเดียดีๆ ออกมาได้ด้วยฝันกลางวัน อาจจะฟังดูแปลกๆ แต่เราลองเปิดโอกาสให้ตัวเองสามารถเพ้อฝันถึงอะไรก็ได้ คิดฝันไปเรื่อยๆ อย่างไร้ขอบเขต คิดถึงอนาคตที่ดีกับคนที่เรารัก คิดถึงธุรกิจในอนาคต การคิดแต่สิ่งดีๆ ที่ชอบเป็นการผ่อนคลายสมองวิธีนึง คิดถึงอนาคต เพราะมีผลวิจัยระบุว่า มนุษย์จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นเมื่อได้คิดถึงอนาคตหรืออดีตที่ผ่านมา หรือสถานที่อื่นๆ ที่ไกลออกไป (ยิ่งไม่เคยไปยิ่งดี) แล้วปล่อยจินตนาการไปกับเรื่องเหล่านั้น ถือเป็นการพักผ่อนสมองไปในตัว


31

ใครก็ตามที่มีเพจเว็บไซต์ เอาไว้ขายของ หรือเอาไว้โปรโมท ลงรูปภาพที่ได้ทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น รูปที่ได้จากการท่องเที่ยว การไปชิมร้านอาหาร รวมไปถึงสถานที่ที่ทำกิจกรรมที่น่าสนใจ การเรียก Engagement นั้น ต้องเริ่มจากการทำเว็บไซต์ ให้น่าสนใจ น่าติดตาม และมีการอัพเดตอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังต้องทำแบนเนอร์ ออกแบบแบนเนอร์ ให้ดูโดดเด่นและสุดคูล การออกแบบต้องเริ่มจากธีมของเว็บไซต์และตัวตนของเราอีกด้วย

เมื่อได้แบนเนอร์แล้ว ก็ต้องมาดูโค้ดดิ้งต่างๆในการเขียนเว็บไซต์ ว่าจะให้เว็บไซต์ออกมาเป็นอย่างไร Speed ของเว็บไซต์เองก็มีผลเช่นกัน อย่าลืมว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเปิดเว็บไซต์ แล้วพบว่าเว็บไซต์นั้นโหลดข้อมูลต่างๆได้ช้ามาก ทำให้เราออกจากเว็บไซต์นั้นทันที ถือว่าสร้าง bounce rate ให้เว็บไซต์ในทางที่ไม่ค่อยดีนัก นอกจากนี้ถ้าเรามีรูปภาพที่เยอะมากเราต้องมาเลือกภาพที่มีองค์ประกอบที่ดีและสีสันดึงดูด เคล็ดลับการออกแบบเว็บไซต์นั้นทางเว็บไซต์ออมมันนี่ได้แชร์ไว้ว่า เป้าหมายหลักของการออกแบบเว็บไซต์สำหรับธุรกิจอันดับแรกเลยก็คือการเปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นผู้ซื้อ เราต้องคำนึงเสมอว่าทำอย่างไรให้ผู้ที่ผ่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานั้นรู้สึกสนใจสินค้าหรือบริการต่างๆ รวมถึงทำอย่างไรจึงจะทำให้ผู้ที่เข้ามานั้นอยู่ในหน้าเว็บของเราได้นานที่สุด เพราะยิ่งผู้อ่านสนใจเนื้อหาบนเว็บของเรามากเท่าไรก็ยิ่งมีโอกาสที่พวกเขาจะกลายมาเป็นผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น หน้าเว็บของบริษัทไม่จำเป็นต้องอัดข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการลงไป เพราะหน้าเว็บไซต์เพื่อธุรกิจนั้นมีไว้เพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมาขององค์กร ข่าวสาร รายละเอียดสินค้าและบริการต่างๆ ที่คุณมี อย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่บนหน้าเว็บแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปจึงต้องกระชับ ตรงประเด็น มุ่งสาระสำคัญ หน้าเว็บที่เรียบง่าย ตัดกราฟิกรกๆ ออกไปและเพิ่มความเด่นชัดให้สินค้าหรือเรื่องราวที่คุณต้องการนำเสนอเป็นพิเศษจะเป็นมิตรกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์มากกว่าเว็บที่เน้นกราฟิกแบบเว่อวังอลังการ เพราะฉะนั้นออกแบบให้ดูเรียบง่าย ลดทอนกราฟิกและเพิ่มความเด่นชัดเข้าไว้ สไตล์ Less is more ออกแบบเว็บไซต์ให้อยู่ในเทรนด์ปัจจุบันเสมอ ลองนึกภาพเราคลิกเข้าไปบนเว็บไซต์ของแบรนด์สินค้ารายหนึ่งแต่หน้าเว็บยังเป็นหน้าเว็บยุคเก่าสมัยปี 2000 ความรู้สึกของคนที่คลิกเข้ามานอกจากจะรู้สึกไม่คุ้นเคยแล้ว ยังทำให้ธุรกิจนั้นดูไม่เป็นมืออาชีพอีกด้วย เพราะฉะนั้นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการออกแบบเว็บไซต์จึงต้องตามเทรนด์ปัจจุบันเสมอว่าเทรนด์ของการออกแบบเว็บในช่วงนั้นฮิตการดีไซน์แบบไหน ซึ่งปัจจุบันเทรนด์ที่มาแรง ไม่มีวันตกยุคและเว็บไซต์มืออาชีพใช้กันมากที่สุดคือ Flat Design หรือการออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายนั่นเอง


32

ในยุคสมัยใหม่ที่ความสวยงามนั้นไม่ได้จำกัดที่เรื่องเพศ ว่าต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้นถึงจะต้องดูแลผิวพรรณและความสวยงาม แต่ยังรวมถึงสุภาพบุรุษหลายๆท่านที่หันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น จึงไม่แปลกใจว่าเราจะเห็นคนหน้าตาสวยหล่อเพิ่มมากขึ้นแทบทุกสถานที่ แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะไม่ได้ทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิง แต่ออร่าความดูดีนั้นไม่ได้แพ้ดาราเลย การเติมความสวยความงามเพื่อเพิ่มความมั่นใจนั้นเริ่มจากการดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพภายนอกหรือสุขภาพภายใน เราก็ต้องดูแลทุกระบบอย่างสมดุลกัน

การเลือกใช้บริการศูนย์ดูแลความงามนั้น ถือว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจน และไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเท่านั้นที่จะมีสถาบันที่ดูแลความงาม ตามจังหวัดใหญ่ๆของประเทศไทยก็มีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต หรือชลบุรี ที่มีทั้งคลินิกความงามบางแสน คลีนิคเสริมความงามพัทยา ที่มีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณที่ดูแลความสวยคงามงามคอยให้บริการอย่างดี การเลือกทานอาหารที่ดีต่อผิวพรรณและการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากการทำร้ายผิวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วย เริ่มจากทำความสะอาดผิวอย่างถูกวิธี เช็ดเครื่องสำอางออกด้วยคลีนเซอร์ก่อนล้างด้วยโฟมล้างหน้า เพื่อขจัดคราบเครื่องสำอางที่อาจตกค้างและอุดตันได้ บำรุงผิวอย่างสม่ำเสมอ ทาครีมบำรุงที่เหมาะสมกับสภาพผิวทุกเช้าเย็น และอย่าลืมทาครีมกันแดดในทุกเช้า เพื่อป้องกันรังสียูวีที่จะมาทำร้ายผิวได้ ดื่มน้ำสะอาดประมาณ 2 ลิตรต่อวัน เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อร่างกาย การดื่มน้ำจะช่วยรักษาความชุ่มชื่น และความสมดุลให้แก่ผิวได้เป็นอย่างดี ทานอาหารและทาครีมที่ช่วยต่อต้านการเกิด Anti-oxidant - ควรกินผลไม้สดที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ เช่น เบอร์รี่ ทับทิม ชา ส้มโอ อโวคาโด้ แครอท และใช้ครีมบำรุงที่มีส่วนผสมของสารต่อต้านอนุมูลอิสระในผิว พักผ่อนให้เพียงพอ การพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยสร้างกระบวนการฟื้นฟู และซ่อมแซมเซลล์ผิวใหม่ให้ได้ผลดีที่สุด ออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที เป็นการขับสารพิษออกจากร่างกายทางเหงื่อได้ดีทางหนึ่ง ทำให้ระบบไหลเวียนต่างๆ ทำงานดีขึ้น ผิวพรรณก็จะสวยงาม ระบบขับถ่ายดีขึ้น แถมยังช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้อีกด้วย สาเหตุทำให้ผิวแห้งเสีย ก็คือแสงแดด รังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดสามารถทำให้ผิวหนังเกิดริ้วรอยก่อนวัยได้ เพราะแสงแดดเป็นตัวทำลายคอลลาเจนที่เป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ประสานเซลล์ผิวหนังเข้าด้วยกันและไฟเบอร์อีลาสตินในผิวหนังจะหนาขึ้นเมื่อได้รับแสงแดดมากเกินไป หลาย ๆ คน โดยเฉพาะฝรั่งที่นิยมอาบแดดทำผิวสีแทน อาจจะเป็นที่นิยมแต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผิวหนัง และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งผิวหนังด้วย ส่วนกลไกการเกิดผิวสีแทนนั้น เมื่อผิวหนังของเราโดนแสงแดดจะไปกระตุ้นเม็ดสีเมลาโนไซท์ให้ปล่อยเมลานินออกมา และเม็ดสีจะย้ายไปอยู่ที่พื้นผิวของผิวหนังและทำให้เกิดสีน้ำตาลขึ้น เพื่อปกป้องผิวจากการถูกทำลายโดยแสงแดด นอกจากนี้ความร้อนจากแสงแดดยังเป็นตัวทำให้น้ำมันที่เคลือบผิวหนังลดน้อยลงอีกด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังลอกเป็นสะเก็ดและแห้ง
33

ยากที่จะปฏิเสธแล้วว่า จะสวยแบบไหน ทำศัลยกรรมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่ยังเป็นทางเลือกที่สาวๆหนุ่มๆสมัยนี้เลือกที่จะทำเพื่อเสริมความมั่นใจและทำให้พอใจในรูปร่างและหน้าตาของตัวเองมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นสถาบันความงามก็มีให้เลือกอย่างมากมายหลากหลายแล้วแต่ตามที่เราต้องการได้เลย เพราะแต่ละที่นั้นก็จะมีศัลยแพทย์ หมอที่ดูแลด้านความงามที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแตกต่างกัน บางท่านนั้นจะเน้นที่การศัลยกรรมจมูก ทำได้หลายทรงและแก้ได้ทุกเคส บางท่านมีชื่อเสียงด้านการเสริมหน้าอกก็จะประจำอยู่ที่คลีนิคเสริมหน้าอกที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากจากลูกค้าหลายๆท่านที่มารีวิวผลลัพธ์ที่ได้

สิ่งสำคัญในการเลือกสถานที่ที่เราจะไปเสริมความงามนั้น จะต้องเน้นที่ความปลอดภัยและความสะอาดมาเป็นอันดับแรก รวมไปถึงศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และตัวเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายในการทำศัลยกรรมด้วย ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลพญาไทกล่าวว่า หากเราเลือกจะเสริมหน้าอก เราจะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ก่อนที่จะตัดสินใจทำควรถามตัวเองก่อนว่า ตัวเองต้องการอะไร หรือ ปัญหาของเราคืออะไร จึงจะได้คำตอบว่าทำไมถึงต้องทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาของคนที่ตัดสินใจศัลยกรรมหน้าอกมักจะมี 2 ข้อ คือมีปัญหาขนาดเต้านมเล็ก ไม่สมส่วนกับขนาดของลำตัว เช่น บางคนเป็นคนตัวสูง ไหล่กว้าง ตัวใหญ่ แต่ขนาดเต้านมคัพ A  ดูแล้วไม่สมส่วน จึงต้องการเสริมหน้าอกเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องในร่างกาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มอายุ 20-30 ปี ต้องการแก้ไขปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยหลังมีบุตร โดยปกติแล้วคุณแม่ตั้งครรภ์หลังมีบุตรและในนมบุตรไประยะเวลาหนึ่งเต้านมจะฝ่อลง มีลักษณะหย่อนคล้อย และดูไม่สวยงามได้รูปเหมือนตอนสาวๆ การทำศัลยกรรมหน้าอกจะช่วยให้รูปทรงหน้าอกกลับมาดูสวยงามและสมส่วนมากขึ้น ข้อ 2 ต้องรู้ว่าหน้าอกตัวเองมีความผิดปกติอะไรหรือไม่ ก่อนจะตัดสินใจทำศัลยกรรมหน้าอก เราต้องรู้ก่อนว่านอกจากเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว ภายในหน้าอกของเรามีปัญหาอะไรไหม มีก้อนเนื้อ หรือเจ็บตรงไหนหรือเปล่า หากมีอะไรที่เราไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าจะมีโอกาสเป็นเนื้องอกหรือมะเร็ง ควรจะไปตรวจและรักษาให้เรียบร้อยก่อนค่อยคิดจะทำศัลยกรรมหน้าอก การตรวจสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การคลำหน้าอกเพื่อตรวจร่างกายเบื้องต้นด้วยตัวเอง หรือการตรวจร่างกายโดยแพทย์ด้วยการเอ็กซ์เรย์ เมมโมแกรม หรืออัลตร้าซาวนด์รู้ความแตกต่างของซิลิโคนแต่ละชนิด ทุกวันนี้เราสามารถหาความรู้เรื่องซิลิโคนเสริมหน้าอกกันเองได้ในอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่หากอยากรู้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ รวมไปถึงสามารถเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของซิลิโคนแต่ละชนิดได้ ควรเข้ามาปรึกษาแพทย์โดยตรงที่โรงพยาบาลหรือคลินิค


34

คนรักสวยรักงาม จะต้องไม่มีใครไม่รู้จักสารเติมเต็มอย่างฟิลเลอร์ Filler มีสรรพคุณช่วยทำให้ใบหน้าเต่งตึง มีน้ำมีนวล ริ้วรอยร่องลึกที่เคยเป็นจะตื้นขึ้น อีกทั้งฟิลเลอร์บางชนิดที่เลือกใช้ยังช่วยเติมใยคอลลาเจนที่หายไปให้กลับมาดูอิ่มเอิบ แลดูอ่อนเยาว์กว่าวัยด้วยเวลาอันรวดเร็ว หลายๆคลินิคความงามนั้นต่างก็มีบริการให้ลูกค้าได้ใช้บริการ ซึ่งเราในฐานะลูกค้าเองก็ต้องศึกษาอย่างละเอียดถึงที่มาที่ไปและความปลอดภัย เพราะฟิลเลอร์คือสิ่งที่จะต้องนำเข้าสู่ร่างกายของเรา โดยเฉพาะบริเวณผิวหน้า ถ้าเราเลือกผิด เราอาจจะต้องเสียใจในภายหลังได้ ซึ่งถือเป็นความเสียหายต่อความมั่นใจเราอย่างมาก และการที่จะเอาสารแปลกปลอมออกมาจากร่างกายเราได้ จะต้องใช้เวลาและความสามารถเฉพาะทางของศัลยแพทย์

เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ด้านความสวยความงามก้าวหน้าไปมาก การจะเพิ่มความสวยความมั่นใจทำให้รูปหน้ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามารถทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัดและเจ็บตัว เพียงแค่เราต้องเลือกศัลยแพทย์และคลินิกที่ปลอดภัยได้มาตรฐานนำเข้าฟิลเลอร์แท้เท่านั้น และสิ่งสำคัญต่อมาเลยก็คือ การดูรีวิวผู้ใช้บริการก่อนหลังว่าเห็นผลได้ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพราะเมื่อวันเวลาผ่านไปจากวัยสาวเข้าสู่วัยกลางคน ผิวที่เคยเต่งตึงมีน้ำมีนวลก็จะเริ่มแห้งหยาบกร้านและรูขุมขนกว้าง นั่นเป็นเพราะคอลลาเจนใต้ผิวหนังฝ่อลงจนก่อให้เกิดร่องลึก หากจะใช้วิธีนวด หรือทาครีมบำรุงต่างๆ ก็ได้ผลช้า ดังนั้นการฉีดฟิลเลอร์จึงเป็นวิธีที่ตอบโจทย์สำหรับผู้มีปัญหา และยังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากนี้สิ่งที่เราควรรู้เบื้องต้นคือ การฉีดฟิลเลอร์ หรือ การฉีดสารเติมเต็ม ช่วยทำให้ริ้วรอย ร่องลึกตามจุดต่างๆ บนใบหน้าตื้นขึ้น หรือใช้แก้ไขปรับแต่งรูปหน้า ตลอดจนใช้ฟื้นฟูผิวพรรณให้กลับมาเต่งตึงอีกครั้ง การฉีดฟิลเลอร์แต่ละชนิดเหมาะกับปัญหาผิวที่แตกต่างกัน ดังนั้นการฉีดฟิลเลอร์ควรเลือกทำกับแพทย์ผิวหนังที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัย ผลลัพธ์ของการฉีดฟิลเลอร์อยู่ได้นานถึง 6 เดือน ถึง 2 ปี โดยขึ้นอยู่กับสารฟิลเลอร์ที่ฉีด ความเหมาะสมของชนิดฟิลเลอร์และปัญหาผิว และการดูแลหลังการฉีด หลังฉีดฟิลเลอร์ บางรายอาจมีอาการบวมแดงในบริเวณที่ฉีด แต่จะหายไปได้เองภายใน 2 วัน การฉีดฟิลเลอร์คือ การฉีดสารเติมเต็มเพื่อทำให้ริ้วรอย ร่องลึกตามจุดต่างๆ บนใบหน้า เช่น หน้าผาก รอบดวงตา ร่องลึกริมฝีปาก ตื้นขึ้น หรือใช้แก้ไขปรับแต่งรูปหน้า เช่น เติมริมฝีปากหรือร่องแก้มให้ดูอวบอิ่ม ปรับแต่งจมูกให้โด่งขึ้น ตลอดจนใช้ฟื้นฟูผิวพรรณให้กลับมากระชับเปล่งปลั่งอีกครั้ง

35


รูปร่างที่กระชับและได้สัดส่วนนั้น มาจากวินัยการดูแลตัวเองอย่างดี การออกกำลังกายสม่ำเสมอ รวมไปถึงการเลือกทานอาหารที่ประโยชน์ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือการมีร่างกายที่แข็งแรงและสมส่วนสวยงาม กล้ามเนื้อต่างๆชัดเจนมากขึ้น ไขมันก็ลดน้อยลง และยังทำให้การเต้นของหัวใจแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย การออกกำลังกายนั้นก็มีให้เลือกได้หลากหลายตามที่เราต้องการ บางคนชอบไปออกกำลังกายที่ยิม ที่มีเครื่องออกกำลังกายและยังมีเทรนเนอร์ส่วนตัวคอยให้คำแนะนำอีกด้วย และมีไม่น้อยที่ชอบออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น วิ่งในสวนสาธารณะ ปั่นจักรยาน และว่ายน้ำ

ไม่ใช่แค่การออกกำลังกายเท่านั้นที่ทำให้เรามีรูปร่างที่ได้สัดส่วนและลดน้ำหนักได้ แต่ยังมีทางเลือกในการทำ IF ซึ่งก็คือ การลดน้ำหนักแบบ IF หรือการลดน้ำหนักแบบ Intermittent Fasting คือ วิธีลดน้ำหนักที่คิดค้นโดยทีมแพทย์ เป็นการลดน้ำหนักด้วยการกินอาหารเป็นช่วงเวลา (Feeding) และปล่อยให้ร่างกายหยุดรับอาหารเป็นช่วงเวลา (Fasting) แต่ทั้งนี้หลังการลดน้ำหนักแบบ ก็มีเงื่อนไขที่สำคัญอยู่ 3 ข้อ ได้แก่ ต้องงดอาหาร 1 มื้อในแต่ละวัน หลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อดึก กินอาหารตามปกติในช่วงเวลา Feeding 8 ชั่วโมง การลดน้ำหนัก  Intermitent Fasting 6 วิธี ซึ่งก็คือ การลดน้ำหนักแบบ Lean gains คือ การกินอาหารในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง และอดอาหารในช่วงเวลา 16 ชั่วโมง หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสูตร 8/16 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น การลดหนักแบบ Fast 5 เป็นการอดอาหารที่ค่อนข้างหักดิบ  เพราะเป็นการกินอาหารเพียง 5 ชั่วโมงและอดอาหาร 19 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง การลดน้ำหนักแบบ Eat stop Eat คือ จะต้องอดอาหาร 24 ชั่วโมง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนวันที่ไม่อดก็สามารถกินได้ตามปกติ แต่ก็ต้องกินอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย แต่วิธีนี้ไม่ แนะนำสำหรับคนที่เริ่มลดน้ำหนัก เพราะจะทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นในวันต่อไปและส่งผลต่ออารมณ์ ด้วย การลดน้ำหนักแบบ 5:2 คือการกินอาหารตามปกติ 5 วัน และกินอาหารแบบ Fasting 2 วัน ซึ่งจะเลือก ทำติดกัน 2 วันหรือห่างกันก็ได้ วิธีนี้จะไม่ใช่การอดอาหารทั้งวัน แต่จะเป็นการลดปริมาณอาหารให้น้อยลง แทน เช่น ผู้ชายสามารถกินได้ 600 แคลอรี่ ส่วนผู้หญิงกินได้ 500 แคลอรี่ หรือประมาณ1/4 ของแคลอรี่ที่ได้รับต่อวัน การลดน้ำหนักแบบ The Warrior Diet เป็นการอดอาหารในช่วงกลางวันดื่มได้แค่น้ำเปล่า และมารับประทานอาหารหนักในมื้อค่ำเพียงมื้อเดียวเท่านั้น การลดน้ำหนักแบบ ADF เป็นอดอาหารแบบวันเว้นวัน ซึ่งจัดว่าเป็นวิธีค่อนข้างหักโหมเพราะต้องอด อาหาร 1 วัน กินอาหาร 1 วัน แล้วกลับมาอดอีก 1 วัน แต่ทั้งนี้ก็เหมือนกับ IF สูตร 5:2 เพราะในวันที่ Fast  เราสามารถกินอาหารแคลอรีต่ำได้ แต่ต้องกินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ถ้าเรามีหนังหน้าท้องที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การปรึกษาศัลยแพทย์เพื่อทำ Tummy Tuck เพื่อทำให้หน้าท้องกระชับ เหมาะสำหรับคนที่เคยผ่านการมีลูกและหน้าท้องหย่อนยาน ซึ่งจะเรียกความมั่นใจในการมีหุ่นดีและรูปร่างที่กระชับมากยิ่งขึ้นได้36

มีคนจำนวนมากที่ต่างก็ไขว่คว้าและเฝ้ารอโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้น ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะหลายๆโอกาสนั้นอาศัยคนที่พร้อมจะรับโอกาสนั้นจริงๆ และความพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับโอกาสนั้นไหมคือโจทย์อันแสนยาก อย่างไรก็ตามหลายคนไม่รอโอกาสเหล่านั้น แต่เลือกที่จะเป็นผู้สร้างและกำหนดโอกาสให้ตัวเอง คนที่จะทำอย่างนี้ได้นั้น แน่นอนว่าต้องมีความมั่นในใจตนเองเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการรักและภูมิใจในตัวเองอีกด้วย สิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องสร้างเอง และจะยิ่งขับเคลื่อนให้เราพร้อมจะวิ่งชนทุกโอกาสในชีวิต

ความมั่นใจ หรือที่คนในยุคใหม่เรียกว่าความมั่นหน้า มั่นโหนก ฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆ แต่ถ้าได้เห็นคาแรกเตอร์ของความมั่นหน้ามั่นโหนกอย่างชัดเจน จะวิเคราะห์ได้ว่า นิยามนี้คือ ความมั่นอกมั่นใจในตัวเอง ความคิด การกระทำและไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามาทำลายความมั่นใจนั้นได้ ต่อให้เป็นคำพูดหรือคอมเมนท์แย่ๆ เราก็จะไม่นำมาใสใจ ถือว่าเป็นแนวคิดที่มีความเข้มแข็ง แข็งแกร่งและสตรองมากๆ เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องฟาดฟันกับโลกโซเชี่ยลและการแสดงความคิดเห็นแย่ๆ การเลือกแก้ไขจุดบกพร่องของใบหน้า อย่างการทำคาง แก้คางนั้น ถือเป็นการเพิ่มความมั่นใจในรูปหน้าของตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้นการค้นหาข้อมูลว่าเสริมคางที่ไหนดีก็จะยิ่งช่วยให้เรามีตัวเลือกที่ดีในการศัลยกรรมคางอีกด้วย ศิลปะในการพูดนั้นสำคัญ เราสามารถสร้างความมั่นใจในเรื่องนี้และลดความประหม่าได้โดย เมื่อผู้พูดขาดความมั่นใจ ก็มักจะมีอาการประหม่า หรือตื่นเวทีปรากฏออกมาให้เห็น เราไม่สามารถทำให้ความรู้สึกประหม่าหายไปได้โดยเด็ดขาด แต่เราอาจจะควบคุมไว้ ทำให้ ลดน้อยลงได้ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดยพิจารณาถึงเหตุผล การหาประสบการณ์ การสร้างความอดทน การเตรียมเรื่องมาอย่างดี และการหาอุปกรณ์ประกอบการพูด เป็นต้น สาเหตุของความประหม่า มองเห็นจุดอ่อนของตนเองมากเกินควร ย่อมทำให้เกิดความวิตกกังวลมาก ไม่กล้าแสดงตนต่อหน้าคนอื่น เมื่อเกิดความไม่กล้า ความประหม่าก็เกิดตามมาทันที เกิดความขัดแย้งภายในตนเอง มีผลทำให้เกิดความว้าวุ่นใจ หรือวิตกกังวล จนกลายเป็นความประหม่า เวลาที่จะไปพูดในโอกาสสำคัญ ๆ ก็ปรารถนาจะประสบความสำเร็จ ในการพูด ต้องการพูดให้ดี ให้คนฟังสนใจและพอใจ แต่ขณะเดียวกันก็เกิดความกลัวว่าการพูดนั้นจะล้มเหลว คนฟังจะเบื่อ ไม่ได้รับประโยชน์ หรือหัวเราะเยาะในใจเอาได้ เหล่านี้ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในตนเองขึ้น วาดภาพในใจไว้อย่างผิด ๆ ผู้พูดบางคนวาดภาพไว้ว่า ผู้ฟังที่ตนจะไปพูดนั้นคงจะฟังอย่างเพ่งเล็ง คอยจับผิดทุกคำพูด หากตนพูดอะไรผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจะถูกนำไปวิพากวิจารณ์อย่างมาก ทำให้เกิดความหวาดกลัวจนกลายเป็นความประหม่าตื่นเต้นได้

37

ใครบ้างไม่อยากโชคดีและมีโชคลาภ ใครๆต่างก็ต้องการสิ่งนี้ เพราะไม่ว่าจะทำอะไร เงินทองก็ไหลมาเทมา จึงไม่แปลกใจว่า หลายๆคนเสาะหาเครื่องราง ของขลัง สิ่งของนำโชค เพื่อเสริมบารมีและเรียกทรัพย์ ซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เราต้องทำความเข้าใจ แน่นอนว่ามีคนเชื่อก็ต้องมีคนที่ไม่เชื่อเช่นกัน อย่างความเชื่อเรื่องโหงวเฮ้งที่แพร่หลายกันอย่างมากมาย โดยเฉพาะในกลุ่มดารานักแสดงที่จะต้องเรียกความนิยมชมชอบและเพิ่มฐานแฟนคลับต่างๆ

การปรับโครงหน้าเพื่อเสริมโชคลาภและเสริมโหงวเฮ้งนั้น ทำกันมานานแล้ว ซึ่งต่างก็รีวิวมีทั้งได้ผลและไม่ได้ผล ต้องอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคน ส่วนมากคนจะเลือกทำดั้งและตัดปีกจมูกราคา เพราะจะเห็นผลได้ชัด ใบหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะจมูกคือจุดศูนย์กลางของใบหน้าเรา โหงวเฮ้งเป็นศาสตร์การดูลักษณะใบหน้าที่มีความเชื่อมาจากประเทศจีน ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการดูหน้าคนแล้วบอกได้ว่าคนนี้หน้าตาดี สวย มีเสน่ห์ แต่โหงวเฮ้งหมายถึงลักษณะดี 5 ส่วนของใบหน้า ไม่ว่าจะเป็นหน้าผาก คิ้วและตา จมูก ปาก และคาง ซึ่งสิ่งสำคัญของโหงวเฮ้งคือ ภาพรวมของหน้าจะต้องสะอาดและสมดุล เพราะนอกจากจะถูกต้องตามหลักโหงวเฮ้งแล้ว ยังช่วยเสริมความมั่นใจได้อีกด้วย หน้าผาก แสดงให้เห็นถึงสติปัญญา ความสุข ความรุ่งเรือง หน้าผากที่ดีจะต้องมีความกว้างพอประมาณ และโหนกนูน ที่สำคัญต้องไม่มีริ้วรอยเป็นคลื่นหรือเป็นลอน หรือร่องกระดูก หากหน้าผากกว้างได้มาตรฐานเท่ากับฝ่ามือตนเองนั้นแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาที่ดี ชอบการเรียนรู้ กระตือรือร้น ขยัน อดทน สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี หากหน้าผากกว้างกว่าฝ่ามือ จะมีแต่คนอุปถัมภ์ ชีวิตไม่ถูกบีบคั้น คิ้วและตา ลักษณะของคิ้วและตาที่ดีนั้นต้องมีหางคิ้วและหางตาที่ไม่ตก หากตาตกจะทำให้ใบหน้าดูเศร้าหมองไม่สดใส ซึ่งคิ้วและตาจะเป็นส่วนที่ต้องคอยเปิดรับสิ่งดีๆ ดังนั้นรูปคิ้วจะต้องเหมาะสม แววตาแจ่มใส เป็นไปตามรูปหน้า ซึ่งลักษณะของคิ้วที่ดี คือมีลักษณะคิ้วที่สมบูรณ์ หัวคิ้วเริ่มจากหัวตา หางคิ้วยาวเสมอหางตา หรือยาวเลยหางตาเพียงเล็กน้อย เส้นขนคิ้วเรียงเส้นขนเป็นแนวนอนจากหัวตาไปทางหางตา อย่างเป็นระเบียบ ลักษณะตาคือต้องสดใส เพราะดวงตาสามารถสื่ออารมณ์ ความรู้สึกได้ ทั้งความโกรธ เกลียด ความขยัน ขี้เกียจ แววตาที่สดใสจะช่วยสื่อถึงความกล้าหาญและอดทน จมูก ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของใบหน้าเลยทีเดียว ลักษณะของจมูกจะบ่งบอกได้ถึงนิสัยใจคอ ความคิด จิตใจ รวมถึงอำนาจวาสนา และทรัพย์สินด้วย จมูกที่ดีต้องเป็นสันตรงตลอดแนว ไม่ว่าจมูกจะใหญ่หรือเล็กต้องมีเนื้อแน่นอิ่มเต็ม ถ้าสันจมูกนูนสูงใหญ่ หมายถึงการมีสุขภาพแข็งแรง การเงินดี ปีกจมูกจะหมายถึง โชคลาภ หากปีกจมูกมีความกลมมนก็หมายถึงมีเงินมาก มีความโชคดีเกี่ยวกับเงินทองนั่นเอง

38

การมีความมั่นใจในรูปร่างของตนเองนั้น ต้องอาศัยความเอาใจใส่และความมีวินัย เพราะหากเราปล่อยปละละเลยทำตามใจปากมากเกินไป ร่างกายของเราก็จะได้รับไขมันที่มากเกินไป ไม่ใช่แค่ไขมันและรูปร่างที่เปลี่ยนไปเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ยังส่งผลต่อความเครียดและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอีกด้วย แน่นอนว่าไม่มีใครที่อยากจะป่วยหรือต้องมีสุขภาพที่ไม่ดีอย่างแน่นอน อีกทั้งในขณะที่เรายังเผชิญกับโรคระบาดที่ยังไม่สามารถควบคุม รวมไปถึงวัคซีนที่ยังไม่ครอบคลุมกับจำนวนประชากรในประเทศ

เมื่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพคือสิ่งที่เราจะต้องถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับแรกอยู่เสมอ เนื่องจากการมีสุขภาพกายที่ดีส่งผลต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย เมื่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรง ก็จะเกิดเป็นความสมดุลของร่างกายเรา ทำไมเราจึงควรใส่ใจในเรื่องไขมัน เพราะไขมันนั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายเรา และคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นปอดทำงานได้ไม่เต็มที่มีผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่อ้วนลงพุงนั้นจะทำให้การทำงานของปอดลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีสุขภาพดี ไม่สูบบุหรี่ และไม่มีไขมันหน้าท้อง ผลการวิจัยนี้พบว่าผู้ที่มีไขมันส่วนเกินทำให้อัตราการหายใจลดลง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นเป็นเวลานาน ทำให้ทางเดินหายใจหดแคบลง และก่อให้เกิดโรคปอดเรื้อรังอย่างหอบหืดตามมาได้ การทำงานของหลอดเลือดผิดปกติ จากผลการศึกษาปี 2012 พบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่อ้วนลงพุงกับภาวะการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตันและภาวะหลอดเลือดแข็งตัว โดยนักวิจัยได้เปรียบเทียบระหว่างคนอ้วน คนอ้วนที่มีพุงและคนที่มีสุขภาพดีพบว่า หากอัตราส่วนของเอวต่อความสูงเพิ่มขึ้นทุกๆ 0.1 ทำให้เสี่ยงที่จะเกิดภาวะดังกล่าวมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่มีไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้องจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะดังกล่าว และการที่เส้นเลือดแดงแข็งตัวและตีบนั้นก็จะก่อให้เกิดโรคหัวใจตามมาได้ เสี่ยงต่อเบาหวาน เพราะไขมันในช่องท้องเป็นไขมันที่พบในคนที่มีภาวะอ้วนลงพุง ไขมันนี้มีการผลิตฮอร์โมนซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกาย นอกจากนี้ฮอร์โมนดังกล่าวยังทำให้ตัวรับสัญญาณอินซูลินทำงานผิดปกติ ซึ่งหมายความว่าอินซูลินซึ่งเป็นตัวควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายจะทำงานด้อยลง ทำให้เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นนั่นเอง ระดับคอเลสเตอรอลสูงและโรคหัวใจ ไขมันที่อยู่บริเวณขาหรือก้นนั้นเป็นไขมันที่มีการเผาผลาญที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าไขมันบริเวณหน้าท้องของคนอ้วนลงพุง ซึ่งสาเหตุที่การเผาผลาญไขมันบริเวณนี้ดีกว่าเนื่องจากได้ระดับน้ำตาล ไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอล และอินซูลินต่ำกว่าไขมันที่เผาผลาญจากบริเวณช่องท้อง นอกจากนั้นไขมันในช่องท้องสามารถเปลี่ยนเป็นกรดไขมันอิสระ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายผลิตคอเลสเตอรอล LDL (ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพ) นอกจากนั้นกรดไขมันอิสระยังทำให้ระดับของไขมันดีหรือคอเลสเตอรอล HDL ลดลง ซึ่งไขมันเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลต่อการทำงานของหลอดเลือด แต่ยังทำให้เกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและภาวะหัวใจวายตามมาได้หากเราอยากมีรูปร่างที่ดูดี ต้องการที่จะดูดไขมันต้นขา ดูดไขมันต้นแขน การปรึกษาศัลยแพทย์ด้านความงามถือเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยและได้ผลเร็วอีกด้วย39

หลายคนคิดว่าตัวเองไม่สามารถที่จะทำตามความฝัน ทำอะไรได้ดั่งที่ใจต้องการ ซึ่งการคิดแบบนี้ถือเป็นการตัดกำลังใจในการทำตามความฝัน เพราะมีหลายที่ที่ให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศได้ และผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นยังคอยช่วยชี้แนะ และให้คำแนะนำต่างๆทั้งเรื่องเรียน เรื่องการใช้ชีวิตและเรื่องการสมัครเข้าสถานศึกษาที่เราต้องการ อย่างการ apply to Canadian universities ซึ่งหลายคนนักยังไม่รู้และเข้าใจว่าจะต้องกรอกข้อมูลยังไง และมีข้อมูลใดบ้างที่จะเป็นต้องใส่ในเอกสาร

นอกเหนือจากเรื่องการเรียนและการสมัครเรียน การอาศัยอยู่ต่างประเทศ ที่ต่างบ้าน ต่างเมือง ต่างผู้คนและต่างวัฒนธรรมทำให้เราอาจเกิดอาการเครียดและ Homesick ได้ ซึ่งถ้าเราไม่รู้วิธีรับมือกับอาการเหล่านี้ หากปล่อยไว้นาน อาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ แทนที่จะได้ใช้ชีวิต เรียนอย่างมีความสุข รวมไปถึงการตั้งเป้าหมายให้ชีวิตประสบความสำเร็จ อาจจะแทนที่ด้วยความเศร้าหมองได้ เมื่อก้าวเข้าสู่วัยมหาวิทยาลัย ก็เป็นเสมือนก้าวหนึ่งที่เข้าใกล้วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปอีกขั้น หลายๆ คนอาจจะต้องจากบ้าน มาเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างบ้านต่างถิ่น บ้างก็ต้องเช่าหออยู่ บ้างก็อาจจะต้องเดินทางไปกลับโดยใช้เวลานาน ไหนยังจะเรื่องเรียน เรื่องกิจกรรม หรือเรื่องการใช้ชีวิตในสังคม ที่ต่างก็ถาโถมเข้ามา จนอาจทำให้นักศึกษาต้องเจอกับปัญหา และนำไปสู่การเกิดโรคซึมเศร้าได้ บทความนี้จะมานำเสนอเรื่อง โรคซึมเศร้าของนักศึกษา ปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการดูแล ก่อนจะนำมาซึ่งการสูญเสียที่ไม่อาจแก้ไขได้ โรคซึมเศร้าของนักศึกษา ปัญหาสำคัญที่มักถูกมองข้าม โรคซึมเศร้าของนักศึกษานั้นเป็นความผิดปกติทางอารมณ์ เหมือนกับโรคซึมเศร้าตามปกติ ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัยที่ชัดเจน ใช้เรียกโรคซึมเศร้าที่เกิดกับนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น เมื่อเข้าสู่ช่วงเรียนมหาวิทยาลัย หลายๆ คนก็จะต้องพบเจอกับความท้ายทายและอุปสรรคต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน เรื่องความรัก เรื่องเพื่อน การเข้าสังคม การทำกิจกรรม เงิน หรือการเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงวัยทำงานต่อไป จัดได้ว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ก่อนที่จะต้องไปพบเจอกับความยากลำบากในวัยทำงาน การเรียนในช่วงวัยมหาวิทยาลัยนั้น บ่อยครั้งที่จะต้องอดนอนเพื่อทำงานให้เสร็จทันส่ง หรืออ่านหนังสือโต้รุ่งเพื่อนำไปสอบในวันถัดไป ไหนจะเรื่องของการกินที่อาจจะไม่ถูกสุขลักษณะ ของเพียงให้อร่อย สะดวก และราคาสมกับฐานะของตัวเองก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้หลายๆ คนก็จะต้องแบกรับปัญหาทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม ค่ากิน ค่าที่พัก ไหนจะยังปัญหาต้องเจอกับปัญหา โฮมซิก (homesick) เพราะอาจจะต้องห่างไกลจากครอบครัว เพื่อมาเรียนในมหาวิทยาลัยที่ไกลจากบ้าน ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ก็สร้างความวิตกกังวล และนำไปสู่การเกิดโรคซึมเศร้าได้ในที่สุด40

เมื่อความฝันของใครหลายๆคนคือการได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และประเทศที่อยากไปมากที่สุดนั้นคงไม่พ้นประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนแห่งความหลากหลายและเต็มไปด้วยเสรีภาพ นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยชื่อดังติดท็อประดับโลกอีกด้วย นักธุรกิจแนวหน้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกต่างก็จบการศึกษาจากประเทศนี้ และยังเป็นประเทศในฝันของพ่อแม่ที่ต้องการจะส่งลูกไปศึกษาเล่าเรียน ยิ่งไปกว่านั้นหลักสูตรต่างๆก็มีอย่างหลากหลาย ตั้งแต่กิจกรรมจนถึงระดับวิชาการ แต่อย่างไรก็ตามการจะไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นั้น เราจะต้องมีผู้ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพในการ apply to US universities เพื่อเลือกและดำเนินการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สิ่งต่อมาที่จะต้องคำนึงถึงคือ การเตรียมตัวไปใช้ชีวิตต่างประเทศ เพราะเราจะต้องปรับตัวหลายๆอย่างๆ ทั้งเรื่องเวลาที่ต่างกันอย่างมาก เรื่องอาหารการกินที่อาจจะไม่ถูกปากในช่วงสองสามเดือนแรก ซึ่งอาจจะมีปัญหาต่างๆตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็น รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอก และไร้ตัวตน บางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกแย่ในบางครั้ง เพราะว่าด้วยความที่เป็นคนต่างถิ่นและแทบไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับตัวเราเลย รวมทั้งถ้าเราไปอาศัยอยู่ในประเทศหนึ่ง ที่ประเพณี หรือวัฒนธรรมของประเทศนั้นแตกต่างจากของเราอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมันจะทำให้เราดูไม่ได้มีส่วนสำคัญสำหรับเขา แต่เมื่อเราอาศัยอยู่ที่ประเทศนั้นนานขึ้น เราก็จะค่อยๆซึมซับวัฒนธรรมและอยู่รวมกันกับผู้คนเหล่านั้นได้ ถึงแม้ว่าในตอนเริ่มต้น อาจจะทำให้ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกมากสักเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัว ถ้าวันหนึ่งเราสามารถปล่อยวางได้ และเชื่อมั่นในตัวเอง ก็จะทำให้เพื่อนๆรู้สึกสนุกสนานไปกับการได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมากขึ้น ความเคยชินในการใช้ชีวิตได้เปลี่ยนไป เป็นเรื่องที่ส่วนมากเกิดกับคนที่มาอาศัยอยู่ต่างประเทศ แน่นอนเมื่อตัวเราจากบ้านมาไกล ความรู้สึก ความเคยชินของเราก็อาจจะเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมของที่ที่เราไปอยู่ ซึ่งในตอนนี้ เรากำลังพบกับการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน ไม่เหมือนกับการที่กลับบ้านแล้วได้เจอกับคนที่เราคุ้นเคย สิ่งแวดล้อมรอบตัว ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป เส้นทางการดำเนินชีวิตทั้งหมดจะเปลี่ยนไปอย่างมาก จนรู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทำมาก่อนที่จะมาอยู่ต่างประเทศนั้น กลายเป็นแค่ภาพความทรงจำ รู้สึกอึดอัด และกังวลใจ การไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศไม่ได้เหมือนการไปเที่ยวต่างประเทศ เมื่อสถานที่ที่เราอยู่แล้วรู้สึกว่าอึดอัดใจและไม่สบายใจอย่างมาก และเมื่อเรารู้สึกว่าอึดอัดใจและไม่สบายใจตลอดเวลา หรือเกือบจะตลอดเวลา และเป็นแบบนี้อยู่เสมอๆ จะส่งผลทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหน่าย และหมดกำลังใจ ถึงแม้ว่าจะพูดว่า การได้มาอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นการผจญภัย เป็นการท้าทายตนเอง ก็ควรที่จะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนที่จะไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ เพราะว่าเพื่อนๆจะต้องเจอกับการปรับตัวอย่างมากเวลาที่เพื่อนๆไปถึง แต่การเรียนรู้วิธีการการปรับตัวในทุกๆสถานการณ์ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่และหน้าที่การทำงานในภายภาคหน้าในต่างประเทศอีกด้วย
41

ในยุคสมัยที่การศึกษาเปรียบได้กับการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุน เพราะมีแต่ได้และได้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้ความรู้ที่ได้นั้นมีทั้ง Know how และ Knowledge องค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ พ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านจึงไว้วางใจที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่สามารถส่งบุตรหลานไปเรียนต่อไปอย่างตรงตามที่ต้องการและปลอดภัย ซึ่ง 1 ในประเทศที่เป็นจุดหมายและเป็นแหล่งการศึกษาชั้นนำของโลกนั้นคงไม่พ้นประเทศอังกฤษ การ apply to UK universities นั้นจะต้องมีที่ปรึกษาในด้านการเลือกสถานที่ศึกษา เลือกสาขาเรียนที่ตรงความต้องการ รวมไปถึงเลือกที่พักที่ปลอดภัยและสะดวกสบายอีกด้วย

ยิ่งถ้าพ่อแม่ไม่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศหรือได้ศึกษาในประเทศอังกฤษ การได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก นอกจากนี้การเดินทางไปประเทศอังกฤษสิ่งที่เราควรเตรียมตัวเบื้องต้นคือการเรียนภาษาอังกฤษให้สื่อสารได้ เพราะจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่างแดน เมื่อเราได้เลือกวิชาเรียนที่ใช่และตรงกับความต้องการแล้ว เราก็จะเรียนอย่างมีความสุขและค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้น จึงไม่แปลกใจว่าทำไมมีคนไทยไปประสบความสำเร็จในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และเมื่อเราไปเยือนประเทศอังกฤษแล้ว เราจะต้องไปพลาดสถานที่เหล่านี้ กำแพงเฮเดรียน (Hadrian’s Wall) สร้างขึ้นโดยชาวโรมัน จุดประสงค์เพื่อปกป้องอาณานิคมจากการรุกรานของชนเผ่าสก็อตแลนด์ มีความยาว 117 เมตร พาดขวางแนวตอนเหนือของเกาะอังกฤษ ตั้งแต่ทะเลไอริชจนถึงทะเลเหนือ กำแพงเฮเดรียน เริ่มสร้างในรัชสมัยของจักรพรรดิเฮเดรียนในปี ค.ศ. 122 เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 6 ปี ปัจจุบัน มีเพียงกำแพงส่วนกลางที่ยังคงปรากฏให้เห็น สามารถเดินได้ตลอดแนวกำแพง ด้วยความเก่าแก่และสวยงาม กำแพงเฮเดรียน จึงเป็นหนึ่งใน สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และจดทะเบียนเป็น มรดกโลก ในปี ค.ศ. 1987 ปราสาทวอริค โครงสร้างเดิมเป็นไม้ สร้างโดย สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ ใน ปีค.ศ. 1068 และได้รับการบูรณะใหม่ โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นหินในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ช่วงสงครามร้อยปี ด้านหน้าของ ปราสาทวอริค ที่หันตรงข้ามกับเมือง ก็ได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแรงขึ้น ทำให้ ปราสาทวอริค กลายเป็นที่จดจำว่าเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมทางการทหารในคริสต์ศตวรรษที่ 14 เมื่อปี ค.ศ. 2001 ปราสาทวอริค ถูกขนานนามว่าเป็น 1 ใน 10 ของอนุสรณ์สถานแห่งประวัติศาสตร์ชาติ และเป็นหนึ่งใน สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด และอีกหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ Lake District อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ในมณฑลคัมเบรีย จุดดึงดูดใจอยู่ที่ทะเลสาบและเทือกเขา ซึ่งเกิดจากการระบิดของธารน้ำแข็งในยุคสมัยก่อน เกิดเป็นภาพน้ำ ภาพเขา สวยจับใจ จนทุกวันนี้ Lake District เป็นอีกหนึ่งจุดหมายชื่อดังสำหรับนักปีนเขา ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือน ราว 14 ล้านคน42

ความฝันของคนหลายคนในเรื่องการศึกษา คงจะไม่พ้นการได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ ได้ไปใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีในประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมไปถึงเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และการใช้ชีวิต ทัศนคติ เพราะอะไรทำไมประเทศเขาถึงได้พัฒนาไปไกลกว่าบ้านเราเหลือเกิน คุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพมากๆ เราจึงมั่นใจได้ว่าเราจะได้เรียนรู้เต็มหลักสูตรและได้รับความรู้อย่างเต็มที่ การที่เรามีที่ปรึกษาก่อนการเดินทางไปต่างประเทศหรือเลือกสถานศึกษาที่จะเรียนนั้น เปรียบได้กับเพื่อนคู่คิดที่ช่วยตอบคำถามและสนับสนุนเรา การลงทะเบียน ลงสมัครเข้าสถานศึกษาอย่าง apply to Australian universities ทำให้เราสบายใจได้มากยิ่งขึ้น ว่าจะไม่มีปัญหาใดๆตามมา

ไม่ใช่แค่เพียงได้ศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศเท่านั้น การได้ท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีชีวิต ได้เปิดประสบการณ์ต่างๆมากมาย เติมเต็มความฝันที่ได้ท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆ และการตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องการอะไร เรียนรู้ตัวเองมากยิ่งขึ้นว่า สิ่งที่ทำอยู่นั้นคือสิ่งที่ใช่สำหรับเราหรือไม่ เพราะหลายคนใช้เวลานานกว่าจะค้นพบตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่กับชีวิต เราควรแน่วแน่ไว้ว่า สิ่งที่เราทำนั้น เราต้องการอะไร เพราะการตั้งเป้าหมายเราต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่และจริงจังกับมัน บางคนอยากเป็นนักโปรแกรมเมอร์ บางคนอยากเป็นนักกีฬา บางคนอยากมีเงินทองเยอะ ๆ จากการทำธุรกิจ ให้คิดไว้ว่า สิ่งที่เราจะทำนั้นคือสิ่งที่เราต้องการจริง ๆ ไม่ใช่ทำเพราะเห็นคนอื่นทำเลยทำตาม พอทำไม่สำเร็จก็ท้อ และหยุดทำ เพราะนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการจากใจจริง เป็นเพียงแค่กระแสชั่วคราวเท่านั้น กำหนดเป้าหมาย เมื่อรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการทำคืออะไรแล้ว ลำดับถัดมาก็คือ การกำหนดเป้าหมาย เพราะการที่จะประสบความสำเร็จได้ ส่วนหนึ่งก็มาจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดไปเลยว่าจะสำเร็จตรงตามเป้าหมายในวัน เดือน หรือปีใด แต่ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วย สุดท้ายแล้วถ้าตั้งเป้าหมายแต่ไม่ยอมลงมือทำ เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็เป็นเพียงความฝันลม ๆ แล้ง ๆ ไม่มีวันเกิดขึ้นจริง ดังนั้นจึงต้องลงมือทำอย่างจริงจังด้วย และวางแผน การวางแผนอาจทำควบคู่ไปกับการกำหนดเป้าหมายเลยก็ได้ โดยอาจจะให้กำหนดออกมาว่า วันนี้เราต้องทำอะไร เดือนหน้าเราต้องทำอะไรต่อ ให้เขียนเป้าหมายไว้เป็นข้อย่อย อาจดูเหมือนเป็นเรื่องยิบย่อย แต่เป้าหมายย่อย ๆ เล็ก ๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ส่งต่อให้ไปถึงเป้าหมายใหญ่ทั้งนั้น เหมือนกระจายงานทำทีละเล็กละน้อย พอรวมกันเข้าก็จะกลายเป็นเป้าหมายใหญ่ ทั้งนี้ทั้งนั้นการวางแผนจะต้องสอดคล้องกับการกำหนดเป้าหมายในการทำให้สำเร็จตามที่วางไว้ด้วย ลงมือปฏิบัติ เมื่อกำหนดเป้าหมายและวางแผนเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มลงมือปฏิบัติได้เลย จงมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเททำให้เต็มที่ หมั่นทบทวนเป้าหมายของอยู่สม่ำเสมอ อย่าไปกลัวกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น เพราะอุปสรรคเป็นบททดสอบที่เปรียบเหมือนบันไดให้เราก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จ หากคิดและแก้ไขปัญหาได้ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน สร้างความสำเร็จต่อเนื่อง เมื่อเราได้เริ่มทำสิ่งต่าง ๆ จนสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็อย่าลืมรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ให้คงที่ อย่ามัวแต่หลงอยู่กับความสำเร็จที่ได้มา เพราะไม่รู้ว่าความสำเร็จที่ได้มานั้นจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่ ควรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน43

หากจะพูดถึงปัญหาผิว เราคงจะต้องใช้เวลาทั้งวันในการอธิบายปัญหาต่างๆนั้น เพราะแทบจะทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อความมั่นใจของเราแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวหมองคล้ำ ปัญหาฝ้ากระ ปัญหาสิว และปัญหาริ้วรอยและแผลเป็น ยิ่งไปกว่านั้นความมั่นใจของเหล่าสาวๆคงจะหนีไม่พ้น ปัญหาขนรักแร้ ที่เวลาการใส่เสื้อผ้าแขนกุด หรือเสื้อผ้าที่จะต้องเผยผิวช่วงไหล่ช่วงแขน หรือแม้กระทั้งชุดว่ายน้ำ อาจจะยิ่งทำให้เราขาดความมั่นใจอย่างมากได้ การแก้ปัญหาขนรักแร้ที่ตรงจุดและหมดกังวลเรื่องความเรียบเนียนนั้นก็คือ เลเซอร์ขนรักแร้ชลบุรี ยิ่งถ้าเราอาศัยหรืออยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดชลบุรี การเลือกใช้บริการเลเซอร์รักแร้ชลบุรี จึงถือเป็นทางเลือกสำหรับสาวๆและนักศึกษาที่อาศัยในละแวกนั้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาในกรุงเทพ ก็ได้ผิวเนียนสวยไร้ขน

การใส่ชุดว่ายน้ำเวลาไปทะเลนั้น ถือเป็นเรื่องปกติ และเราไม่ควรรู้สึกไม่ดี ตราบใดที่การใส่ชุดว่ายน้ำของเรานั้นใส่อย่างถูกที่และถูกกาละเทศะ อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนที่คิดว่า การสวมใส่ชุดว่ายน้ำนั้นเป็นเรื่องน่าอายและไม่ถูกต้อง ในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวทะเลที่ประเทศไทย ต่างก็ใส่ชุดว่ายน้ำตามที่ต้องการในการใส่ลงทะเล และทำกิจกรรมทางน้ำ อย่างไรก็ตามการเลือกชุดว่ายน้ำให้เหมาะกับตัวเรานั้น เราต้องรู้หุ่นของตัวเราก่อน ซึ่งมีทั้ง Hourglass ทรงนาฬิกาทราย หุ่นทรงนี้มีลักษณะขนาดความกว้างของหัวไหล่ หน้าอก และช่วงสะโพกกว้างพอๆ กัน โดยส่วนเอวจะคอดกว่าหัวไหล่และสะโพกประมาณ 25 % หรือประมาณ 8 – 12 นิ้วเลยทีเดียว ซึ่งหุ่นของสาวๆ จะดูเหมือนนาฬิกาทรายสะโพกของสาวๆ หุ่นทรงนี้มักจะกลมและหัวไหล่ค่อนข้างโค้งมน Rectangle ทรงเหลี่ยม ถ้าช่วงเอวของเรามีขนาดพอๆ กับหน้าอกและสะโพกล่ะก็ เป็นคนที่มีรูปร่างทรงเหลี่ยม ส่วนใหญ่จะมีไหล่ทรงตรง หุ่นทรงนี้แนะนำให้เลือกเสื้อผ้าที่เน้นเปิดช่วงไหล่หรือเปิดช่วงเอวให้ดูมีส่วนเว้าส่วนโค้งมากยิ่งขึ้น Triangle / Pear ทรงลูกแพร์ สาวๆ ที่มีหุ่นแบบนี้มักจะมีไหล่และหน้าอกที่แคบกว่าสะโพก และมีแขนเพรียวบาง โดยบริเวณสะโพกจะกว้างที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีไหล่กลมและลาดเอียง รอบเอวจะไม่ใหญ่นัก ต้นขาจะค่อนข้างใหญ่และเต็ม สาวๆ ที่มีหุ่นทรงลูกแพร์โชว์บริเวณเอวจะได้ดึงจุดสนใจได้ Inverted Triangle Shape ทรงแอปเปิ้ล สาวๆ ที่มีรูปร่างทรงสี่เหลี่ยมคว่ำจะมีไหล่และช่วงอกที่กว้างกว่ารอบเอวและสะโพก บั้นท้ายค่อนข้างเล็ก หลายคนจะเรียกว่าหุ่นทรงแอปเปิ้ล ช่วงขาจะค่อนข้างเล็ก เพราะฉะนั้นสาวๆ ควรเลือกเสื้อผ้าที่โชว์บริเวณเอวหรือช่วงขา Round ทรงกลม หุ่นแบบสุดท้ายนี้คือสาวๆ ที่ทั้งช่วงเอว ช่วงอก และสะโพกค่อนข้างใหญ่หรือจ้ำม่ำนั่นเอง สาวๆ หลายคนอาจจะไม่มั่นใจในหุ่นตัวเอง แต่ไม่ต้องกังวล เพราะหากเรามั่นใจและเลือกชุดที่เหมาะกับสไตล์ของตัวเองก็ดูดีได้เช่นกัน

44

ปัญหากวนใจระดับชาติของหนุ่มๆสาวๆทุกวัย หนีไม่พ้นปัญหาสิว ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับทุกคน เพราะกว่าสิวจะยุบและหายนั้น ผิวของเราบอบช้ำไปเท่าไร ทั้งรอยดำและรอยสิว ทำให้เราขาดความมั่นใจ หากมีสิวเกิดขึ้นในบริเวณผิวหน้า โดยเฉพาะสำหรับสุภาพสตรี ในช่วงก่อนและมีประจำเดือนซึ่งจะมีสิวเกิดขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงนี้ สาเหตุของการเกิดสิวประจำเดือน ก่อนถึงช่วงมีประจำเดือน ร่างกายจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพิ่มระดับสูงขึ้น จึงมีผลทำให้เกิดอาการบวมน้ำภายใน รูขุมขนก็จะเล็กลง ต่อมไขมันที่คอยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันส่วนเกินออกมาก็เสี่ยงต่อการอุดตันและเป็นสิวขึ้นง่าย เพราะฉะนั้น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงก่อนช่วงมีประจำเดือนนี้อย่างถูกต้อง สาวๆ ก็ควรใส่ใจดูแลผิวหน้าเป็นอย่างดีมากขึ้น โดยควรล้างหน้า ทาครีมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันบางอย่างที่อาจมีผลทำให้เป็นสิวช่วงมีประจำเดือนขึ้นได้ โดยควรดูแลผิวให้ดีทั้งก่อนและในระหว่างที่มีประจำเดือน

การดูแลป้องกันผิวให้เรียบเนียนและไร้รอยแผลเป็นนั้น จะต้องบำรุงผิวอย่างสม่ำเสมอและล้ำลึก ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะต้องเหมาะกับสภาพผิวของเรามากที่สุด และการรักษาสิวศรีราชา หากเราอยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดแถวภาคตะวันออก หรือชลบุรี ศรีราชา การเลือกใช้บริการคลินิกรักษาสิวชลบุรี ถือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย เพราะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ทำให้รักษาสิวได้อย่างตรงจุด การป้องกันสิวนั้นสามารถทำได้โดย เริ่มจากล้างหน้าให้สะอาด คนที่แต่งหน้าบ่อยๆ ก่อนนอนควรล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางออกให้หมด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสิวหรือสิวอุดตัน โดยการล้างหน้าที่เหมาะสม ควรล้างเพียงแค่วันละ 2 ครั้ง คือ ก่อนนอนและหลังจากตื่นนอน การล้างหน้านอกเหนือจากนี้อาจเป็นการรบกวนผิวหน้าโดยไม่จำเป็น ส่งผลให้ผิวหน้าแห้งตึงและดูแก่ก่อนวัยได้ ลดการทานอาหารรสจัดและอาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสจัด เช่น เค็มจัดหรือหวานจัด รวมถึงอาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้ระบบย่อยอาหารในร่างกายทำงานหนัก อีกทั้งยังก่อให้เกิดสิวได้ง่าย ดังนั้นลองปรับเปลี่ยนมาทานอาหารที่มีโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ อย่างผักหรือผลไม้ให้มากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยชำระสิ่งตกค้างในลำไส้ได้ดีแล้ว ยังช่วยลดความมันบนใบหน้าและทำให้ผิวสวยเปล่งปลั่ง อ่อนวัย อย่างไรก็ตาม การรับประทานไขมัน ควรเลือกอาหารประเภทถั่ว เนื้อปลาทะเล มะพร้าว อัลมอนด์ หรืออะโวคาโด้ เพราะอาหารเหล่านี้มีกรดไขมันดีสูงที่ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น ดูแลรักษาความสะอาดของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้บางชนิดที่ต้องสัมผัสกับใบหน้าควรดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี เช่น ปลอกหมอน ผ้าเช็ดหน้า โทรศัพท์และมือ เพื่อลดการติดเชื้อหรือการอักเสบระคายเคืองผิว45

หักห้ามใจได้ยากจริงๆ หากเราเจอของที่เราชอบมากๆ และมีแพ็คเกจจิ้งที่น่ารักโดนใจ ต่อให้เราอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น แต่เราก็ยังอยากครอบครองสิ่งนั้นมาเป็นของเรา ซึ่งหมายความได้ว่า รูปลักษณ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นั้นมีความสำคัญมากต่อธุรกิจการขายสินค้าและการทำการตลาดรวมไปถึงสินค้าตัวนั้นจะประชาสัมพันธ์ตัวมันเองด้วยงานดีไซน์ที่แสดงออกมา เช่น ถ้าเอกลักษณ์ของแบรนด์สินค้าเน้นไปที่ความโก้ เรียบหรู งานดีไซน์แพ็คเก็จจิ้งก็จะออกมาตามนั้น และจะเป็นภาพลักษณ์ที่ติดตัวแบรนด์และยังติดตาผู้บริโภคจนกระทั่งเราทำรีแบรนดิ้งใหม่

ดีไซน์และการออกแบบนั้นยังสร้างความมั่นใจในตัวสินค้าตามมาอีกด้วย หากสินค้าของเราได้รับการออกแบบด้วยวัสดุที่ดีต่อโลก และย่อยสลายได้ง่าย ก็จะยิ่งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในแบรนด์นั้นมากขึ้น รวมไปถึงฟังก์ชั่นการใช้งานของแพ็ตเก็จจิ้งที่ตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย ถือเป็นโจทย์ที่ยากมากๆ แต่ถ้าหากทำได้แล้วล่ะก็ จะถือเป็นกลยุทธ์จุดเด่นของสินค้าและแบรนด์ของเรา อย่างไรก็ตามการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้านั้นก็สามารถสร้างได้ และทำได้โดยเริ่มจาก บุคลิกภาพของพนักงาน บุคลิกภาพที่ดีจะสร้างความประทับใจแรกแก่ลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นความนอบน้อม การยิ้มแย้มและลักษณะท่าทางที่เปิดกว้างพร้อมรับฟังสิ่งที่ลูกค้าพูด อย่าลืมว่าลูกค้าอยากคุยกับคนที่เต็มใจบริการ จึงต้องคอยดูแลให้พนักงานมีจิตบริการหรือ service mind อยู่เสมอ จริงใจในการบริการ พนักงานมารยาทดีช่วยสร้างความประทับใจให้ลูกค้าจนอาจกลับมาซื้อสินค้าหรือรับบริการต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการควรเน้นให้พนักงานบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ให้ความสนใจกับลูกค้าเป็นสำคัญ และให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา การบริการอย่างเป็นมิตรและช่วยให้ความมั่นใจจะช่วยให้การชนะใจลูกค้าเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงไม่ควรละเลยการดูแลพนักงานของตนเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นไปช่วยดูแลลูกค้าให้ลูกค้าเหล่านั้นประทับใจจนกลับมาซื้ออีกเรื่อยๆ บริการหลังการขาย การบริการหลังการขายที่มีความรวดเร็วและน่าประทับใจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนสำคัญและปลอดภัยกว่าหากเลือกใช้สินค้าของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการหลายคนอาจมองข้ามการบริการหลังการขายเพราะคิดว่าไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองงบประมาณ โดยหารู้ไม่ว่าบริการส่วนนี้เองที่อาจทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการมากขึ้นได้ ปรับปรุงเสมอ ผู้ประกอบการควรปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริการถูกใจและตรงความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าประทับใจมากยิ่งขึ้นเมื่อกลับมาใช้อีกครั้งจนเกิดการบอกต่อเพื่อนๆ อีกด้วย ไม่ขาดการติดต่อ การติดต่อลูกค้ากลับไปเพื่อแสดงความขอบคุณจะช่วยสร้างความรู้สึกดีๆ ระหว่างกันได้ หรือผู้ประกอบการอาจเลือกใช้การแจ้งข่าวสารต่างๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสามารถเลือกติดต่อผ่านทางส่งจดหมาย ข้อความทางโทรศัพท์ หรือแม้แต่อีเมลเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายก็ได้ สิ่งสำคัญคือเนื้อหาอันจริงใจและความสม่ำเสมอ แต่ก็ต้องระวังอย่าส่งมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้ลูกค้ารำคาญจนรู้สึกแย่กับบริษัทของผู้ประกอบการได้

46

คนที่เริ่มทำธุรกิจของตนเองนั้น ก่อนจะตัดสินใจเริ่มธุรกิจ สิ่งสำคัญคือ การค้นคว้าหาความรู้ ศึกษา case study ต่างๆ รวมไปถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ แต่ก็มีไม่น้อยที่เริ่มทำโดยปราศจากความรู้พื้นฐาน แค่เพียงใจสู้และความต้องการ Passion ที่แรงกล้าเพื่อจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองให้ได้ โดยลืมไปว่า เราต้องลงแข่งขันกับคู่แข่งที่แข่งแกร่งทั้งด้านกลยุทธ์และคอนเน็คชั่น เหมือนกับเราขึ้นสังเวียนชกมวยกับคู่ต่อสู้โดยปิดตาทั้งสองข้างไว้ ซึ่งผลชนะนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน และเราเองที่จะแพ้น็อคดาวน์ ซึ่งความเสียหายในเชิงธุรกิจนั้น อาจนำมาซึ่งความเสียหายอย่างมหาศาลที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้

การมีที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจที่ดี เปรียบได้กับเพื่อนแท้ที่คอยช่วยแนะนำสิ่งดีๆให้กับเรา และไม่ว่าเราจะล้มลุกคลุกคลานขนาดไหน เพื่อนแท้ก็ไม่มีทางทิ้งเรา รวมไปถึงให้คำปรึกษาในรายละเอียดที่ธุรกิจจะต้องมีการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการจดสิทธิบัตร การสร้างTrademark เนื่องจากทุกธุรกิจนั้นขับเคลื่อนด้วยคนทำธุรกิจที่มีความรู้ และยังมีรายละเอียดต่างๆที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอด เพราะโลกแห่งการค้า การทำธุรกิจนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากเรามองไปไม่กี่ปีก่อน ทุกธุรกิจต้องมีหน้าร้านและบริษัทที่มีคนคอยสแตนบาย รวมไปถึงการทำการตลาดที่เน้นแต่ออฟไลน์และการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร แต่พอในยุคที่โลกดิจิตอลนั้นครอบคลุมทั่วโลก เราสามารถทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ทำธุรกิจของเราได้ทั่วประเทศ หรือจะต่อยอดการตลาดในต่างประเทศได้ ความสามารถในการจัดการด้านการเงิน สิ่งแรกเราจะต้องมีความรู้ด้านการจัดการทางการเงินที่ดี ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถบริหารจัดการธุรกิจของให้ดีได้ ควรทราบว่ารายจ่ายในแต่ละเดือน หมดไปกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง รายรับมีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ ถ้าคำตอบคือ “รายรับไม่เพียงพอ”  เราจะต้องมีปรับการจัดการด้านงบประมาณของรายรับและรายจ่ายธุรกิจให้สมดุลหรือให้มีกำไรดีขึ้น เพราะหัวใจสำคัญของทุก ๆ ธุรกิจก็คือการมีเงินสดหมุนเวียนที่ดี เพราะหากเงินสดหรือ Cashflow นั้นไม่ดี จะมีปัญหาต่าง ๆ เข้ามาอย่างมากมายต่อเนื่องเป็นลูกโซ่กันเลยทีเดียว ความสามารถด้านการผลิตสินค้าหรือบริการ สินค้าหรือบริการที่ยอดเยี่ยมนั้น จะทำให้ธุรกิจเติบโตและมั่นคงในระยะยาว แต่หากสินค้าหรือบริการมันห่วย ไม่ช้าก็เร็วต่อให้เราขายได้ในช่วงแรก ๆ แต่ในท้ายที่สุด หากสินค้าหรือบริการนั้น ๆ มันไม่ดี ผู้คนก็จะตีจากไปในที่สุด ความสามารถในการสร้างเพื่อนผู้ประกอบการ อีกวิธีการเพื่อให้เราประสบความสำเร็จนั้น ควรจะต้องหาเพื่อนที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อขอให้เป็นที่ปรึกษาและช่วยแนะนำข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ที่จำเป็นให้กับเรา ยิ่งมีเพื่อนในวงการมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้น แถมยังสำเร็จได้เร็วกว่าการที่พึ่งพาแต่ตนเองเพียงอย่างเดียว


47

ความร้อนและแดดในประเทศไทยขึ้นชื่อ ยืนหนึ่งเรื่องความร้อนแรงและทำลายผิวสวย แค่เพียงเราออกจากบ้านไม่ถึงสิบนาที แดดก็แผดเผาผิวสวยๆของเราได้ ซึ่งก่อปัญหาตามมามากมายให้เรากังวลใจ ไม่ว่าจะเป็นผิวคล้ำเสีย ฝ้า กระ และริ้วรอย ซึ่งถ้าเราปกป้องผิวของเราไม่ได้เต็มที่ เราจะสูญเสียผิวสุขภาพดีไปได้ แน่นอนว่าการแก้ไขปัญหานั้นก็คือ การทาครีมกันแดด ที่เราต้องหมั่นทาผิวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะออกแดดหรือทำงานในที่ร่ม เพราะรังสียูวีหรือรังสีอัลตราไวโอเลตนั้นมีทุกที่ และหากได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลกระทบต่อผิวหนัง เช่น ผิวคล้ำแดด ริ้วรอย ไปจนถึงอาการแพ้แดด ผิวไหม้จากแดด และอาจรุนแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งผิวหนังได้ ผลกระทบต่อดวงตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อกระจก กระจกตาอักเสบ และเยื่อบุตาอักเสบ ผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน รังสีอัลตราไวโอเลตอาจเป็นอันตรายต่อ DNA และส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคมะเร็งตามมา นอกจากนี้ การได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตในปริมาณสูงยังส่งผลให้วัคซีนทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

เมื่อเราเห็นถึงอันตรายจากแสงแดดและรังสียูวีแล้ว สิ่งที่เราควรทำคือ การป้องกัน ซึ่งการป้องกันนั้นต้องเต็มประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และเนื้อครีมบำรุงนั้นต้องซึมเข้าผิวเราได้อย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ครีมกันแดดที่ดี จะต้องเข้ากับสภาพผิวของแต่ละคนด้วย เราจึงต้องเลือกครีมกันแดดอย่างละเอียด โดยดูที่การป้องกันสารบำรุงต่างๆ รวมไปถึงดูว่ามีสารเคมีอันตรายหรือไม่ ซึ่งการเลือกครีมกันแดดให้เข้ากับสภาพผิวและมีการปกป้องแสงแดด รังสียูวีจะช่วยให้เรากล้าที่จะเผยผิวสวยที่แข็งแรง พร้อมทำกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรม outdoor ได้อย่างไม่ต้องกลัวผิวเสีย มีหลายคนที่อาจไม่พบครีมกันแดดที่เหมาะสมกับตัวเอง และอยากริเริ่มการทำแบรนด์ครีมกันแดดเอง ซึ่งเราก็ต้องเลือกโรงงานผลิตครีมกันแดด ที่ได้มาตรฐานและมีห้องแลปที่ได้รับการรับรอง ครีมกันแดดมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ ซึ่งอาจแบ่งประเภทตามบริเวณที่ใช้ทาครีมกันแดด โดยทั่วไปแล้ว ครีมกันแดดจะมีทั้งแบบโลชั่น ครีม เจล ขี้ผึ้ง สเปรย์ หรือผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่น ๆ ซึ่งมีประโยชน์ใช้สอยและเหมาะกับการใช้ทาเพื่อปกป้องแสงแดดตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งแบบครีม เหมาะใช้ทาบริเวณใบหน้าและผู้ที่มีผิวแห้ง แบบเจล เหมาะสำหรับทาบริเวณที่มีขน เช่น หนังศีรษะหรือหน้าอกของผู้ชาย แบบแท่ง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบแท่ง อาจผสมสารกันแดดร่วมด้วย ซึ่งเหมาะใช้ทาบริเวณที่อยู่รอบดวงตา แบบสเปรย์ สารกันแดดในรูปแบบสเปรย์อาจนำมาใช้ทากันแดดให้แก่เด็ก เนื่องจากทาได้ง่าย โดยควรทาสารกันแดดเพื่อปกป้องผิวในปริมาณที่เพียงพอ และไม่ควรสูดดมหรือฉีดสเปรย์ใกล้วัตถุไวไฟหรือขณะที่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ ยังมีครีมกันแดดที่ผลิตขึ้นมาสำหรับเด็กหรือผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะ รวมทั้งผสมสารป้องกันแสงไว้ในเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่าง ๆ ซึ่งควรใช้ตามวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไม่ควรนำมาใช้เพื่อป้องกันแสงแดด
48

ในปี 2021 หากใครยังคิดเล็กคิดน้อยและมีทัศนคติไปในทางลบเกี่ยวกับการศัลยกรรมหรือเสริมความงาม น่าจะไม่ได้ตามเทรนด์ความสวยความงาม ที่โลกใบนี้ก้าวผ่านเรื่องภายนอกไปแล้ว เพราะทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายการตัดสินใจในการทำศัลยกรรม และใช้บริการคลินิกเสริมความงามที่ให้บริการดูแลความงามตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ไม่ใช่แค่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ดูแลความสวยความงามและผิวพรรณ แต่ผู้ชายหลายคนก็หันมาดูแลเรื่องผิวพรรณเช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ ตราบใดการดูแลตนเองอย่างดีโดยใช้บริการคลีนิคเสริมความงามเป็นการสร้างความมั่นใจในรูปร่างและรูปลักษณ์ของตนเอง

การดูแลตนเองที่สามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอนั้นก็คือ เริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการ รวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย และเพิ่มสมรรถภาพในด้านร่างกาย และถ้าเรามีปัญหาด้านผิวพรรณที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ การเลือกใช้บริการคลินิกความงามจึงถือเป็นทางเลือกที่ดี เพราะจะมีปแพทย์เฉพาะทางด้านผิวพรรณคอยให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลตนเอง ส่วนมากจะเป็นปัญหาสิวที่มีหลากหลาย ทั้งสิวผด สิวอักเสบ การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการนั้นเริ่มต้นจาก กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมั่นดูแลน้ำหนักตัว คือ ควรบริโภคอาหารชนิดต่างๆ ให้ได้วันละ 15-25 ชนิด และให้มีการหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ ซึ่งถ้าเป็นไปได้ ควรบริโภคข้าวกล้อง หรือ ข้าวซ้อมมือ ควบคู่ไปกับอาหารประเภทแป้ง โดยหมวดข้าวแป้งนี้ ควรบริโภควันละ 8-12 ทัพพี กินพืช ผักให้มาก และกินผลไม้เป็นประจำ พยายามเลือกซื้อและบริโภคพืช ผัก และผลไม้ ตามฤดูกาล โดยพืชผักควรกินประมาณ วันละ 4-6 ทัพพี ส่วนผลไม้กินประมาณ 3-5 ส่วนต่อวัน (ผลไม้ 1 ส่วน เช่น กล้วยน้ำว้า 1 ผล เงาะ 4 ผล ส้ม 2 ผลกลาง มะละกอ 10 คำ, ฝรั่ง 1 ผลเล็ก) กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ ซึ่งให้โปรตีน โดยให้ บริโภควันละ 6-12 ช้อนกินข้าว สำหรับไข่ก็สามารถบริโภคได้สัปดาห์ละ 2-3 ฟอง ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย ซึ่งวัยทำงานนี้ สามารถดื่มนมได้วันละ 1-2 แก้ว กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร เพราะถ้าได้รับไขมันมากเกินไป จะทำให้เกิดปัญหาไขมันในเลือดสูง และเป็นปัญหาโรคอ้วน และถ้ากินพืชผัก และผลไม้น้อย ขาดการออกกำลังกาย จะทำให้ไขมันไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดแดงได้ง่ายขึ้น จนเกิดการแข็งตัวนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือด หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัดและเค็มจัด เพราะจะทำให้เกิดโรคอ้วนและความดันโลหิตสูงได้ กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน เพราะสิ่งปนเปื้อนต่างๆ สามารถทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง หรืออาหารเป็นพิษ รวมทั้งอาจจะทำให้เกิดโรคพยาธิ และมะเร็งบางประเภทได้ งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นสารเสพติด และถ้าดื่มจนติดแล้ว จะทำให้ร่างกายขาดวิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งอาจจะเป็นโรคตับแข็งควบคู่ไปด้วย หลักในการกินอาหารทั้ง 9 ข้อนี้ ถ้าสามารถปฏิบัติได้ ควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

49

หากเราจะพัฒนาตนเองโดยเริ่มจากการเดินอย่างสง่าผ่าเผย นั่งหลังตรง และพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ ร ล ออกเสียงได้อย่างชัดเจน ถือเป็นการเพิ่มบุคลิกภาพที่ดี และหากฝึกไปอย่างสม่ำเสมอจนกลายมาเป็นนิสัยก็ยิ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเองได้ ยิ่งไปกว่านั้นหากเราต้องร่วมงาน ทำงานกับผู้อื่น หรือหากเรายังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน เราก็สามารถเริ่มพัฒนาบุคลิกได้ หมั่นทำจนเกิดเป็นวินัยที่ฝึกจนเกิดเป็นความเคยชิน

สิ่งที่สร้างความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นก็คงไม่พ้น การมีรอยยิ้มที่สดใสและมีสุขภาพฟันที่ขาวสะอาด โดยการฟอกสีฟันหรือฟอกฟันขาว ซึ่งเราสามารถเลือกคลินิกทำฟันที่มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ และจะยิ่งเสริมความมั่นใจและเพิ่มบุคลิกภาพของเรามากยิ่งขึ้นไปด้วย ส่วนในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับบุคลากรในองค์กร เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งของความสำเร็จหรือ ล้มเหลวขององค์กร บุคลากรในองค์กรที่จะถือได้ว่ามีคุณภาพ นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ในการทำงาน ตามภาระหน้าที่แล้ว ควรต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับงาน บุคลิกภาพซึ่งเน้นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในองค์กร และนอกองค์กร และยังเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญ ขององค์กรด้วย อย่างไรก็ตาม คนไทยเราส่วนใหญ่ทั้งที่ดำเนินงานธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมเอง และที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม อาจขาดลักษณะที่จำเป็นหลายประการ เพื่อการดำเนินงานให้เจริญ ก้าวหน้า ทันกับวิทยาการสมัยใหม่ ทันกับเหตุการณ์ความเป็นไป ของโลกที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลักษณะที่จำเป็นดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งคือบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาได้ แม้บางลักษณะอาจจะต้องใช้เวลา และพัฒนาได้ไม่ง่ายนักก็ตาม คำว่า บุคลิกภาพ (personality) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่บ่งบอกความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ จากคำจำกัดความและความหมายของ บุคลิกภาพที่กล่าวมา สรุปได้ว่า บุคลิกภาพ คือตัวบุคคลโดยส่วนรวม ทั้งลักษณะทางกาย ซึ่งสังเกตได้ง่าย อันได้แก่รูปร่างหน้าตากิริยาท่าทาง น้ำเสียง คำพูด ความสามารถทางสมอง ทักษะการทำกิจกรรมต่างๆ และลักษณะทางจิตซึ่งสังเกตได้ค่อนข้างยาก ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ ความมุ่งหวัง อุดมคติ เป้าหมาย และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ลักษณะดังกล่าวมีที่มาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละคน ส่งผลสู่ความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคล จากความหมายของบุคลิกภาพดังกล่าว เมื่อนำมาวิเคราะห์ให้สัมพันธ์กับองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ทั้งด้านการบริหาร การผลิต การจำหน่าย และการให้บริการ โดยพิจารณาบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน จะพบว่าทุกลักษณะของบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน โดยมีอิทธิพลมากบ้างน้อยบ้าง จึงอาจให้ความหมายของบุคลิกภาพเชิงอุตสาหกรรมได้ว่า เป็นลักษณะส่วนรวมของบุคคลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเอื้ออำนวยให้เกิดผลดีต่อการดำเนินงานอุตสาหกรรม ทั้งในแง่ของการบริหาร การผลิต การจำหน่าย และการให้บริการในงานอุตสาหกรรม
50

หลายคนอาจสงสัยในตัวเอง ว่าอะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งและปิดกั้นไม่ให้เราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ไม่กล้าที่จะออกจาก Comfort zone แน่นอนว่า หนึ่งในสาเหตุนั้นคงไม่พ้น การขาดความมั่นใจอย่างแน่นอน สิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ที่เรายังเป็นเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการถูกห้ามไม่ให้ทำในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งพอเติบโตมาเราก็จะต้องฝึกฝนการเพิ่มความมั่นใจในตนเองโดยเริ่มต้นจากการสร้างความประทับใจในตัวเอง เพราะตัวเราคือสิ่งสำคัญที่สุด การยิ้มให้ตัวเองในกระจก โอบกอดตัวเองจะช่วยเรียกความมั่นใจได้อย่างมากมาย เพราะเรานั้นมีความเชื่อมั่นในพลังของตัวเอง รอยยิ้มพิมพ์ใจของเราที่สวยงาม และรอยยิ้มนี้เราสามารถสร้างได้ โดยการดูแลสุขภาพฟันอย่างดีหรือจะเป็นการทำวีเนียร์ฟัน  วีเนียร์ ซึ่งถือว่าช่วยให้เรามีความมั่นใจในรอยยิ้มของเรามากยิ่งขึ้น

หากกล่าวถึงการขาดความมั่นใจตนเอง โดยความหมายนั้นก็คือความรู้สึกว่าตนเองมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ตามความสามารถจริงของตน และแสดงความสามารถนั้นได้อย่างเต็มที่ ความมั่นใจในตนเองเกิดจากการได้มีโอกาสเรียนรู้  ฝึกฝนทักษะจนเกิดความชำนาญ  และได้มีโอกาสแสดงออกจนตนเองเกิดความรู้สึกว่าตนเองทำได้คล่องแคล่ว  เมื่อทำแล้วได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้อื่น  หรือตนเองสามารถชื่นชมตนเองได้ ความมั่นใจในตนเองเกิดตั้งแต่เด็กเริ่มเรียนรู้สิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่เด็กอายุ ขวบปีแรกเป็นต้นไป  การได้มีโอกาสทดลองสัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกตนเองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เซลส์ประสาทสมองเกิดการเชื่อมโยงกันมากขึ้น การเชื่อมโยงเหล่านี้ยิ่งมีมากจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้มากขึ้น  โดยช่วยให้เกิดการเรียนรู้สัมพันธ์กับการเรียนรู้และความจำเดิม  เกิดความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ  ภายในปีแรกถ้าเด็กได้รับการตอบสนองดี  จะเกิดความไว้วางใจในสิ่งแวดล้อม กล้าแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  ถ้าเด็กขาดการเอาใจใส่ดูแล  สภาพอารมณ์จะไม่มั่นคง ทำให้ไม่กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ฝึกสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง เริ่มจากปรับเปลี่ยนทัศนคติ เชื่อว่าความมั่นใจสามารถสร้างได้ โดยเริ่มด้วยการฝึกพูดกับตัวเองหน้ากระจก ฝึกพูดเรื่องราวสั้นๆ จำลองสถานการณ์เมื่อต้องพรีเซนต์งานหรือการพูดในที่ประชุม การฝึกตัวเองบ่อยๆ จะช่วยให้พูดได้อย่างชัดถ้อยชัดคำ ฉายแววมั่นใจ จนสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง ปรับบุคลิก สังเกตท่วงท่า การนั่ง ยืน เดิน ของตัวเอง พยายามฝึกยืน เดิน ให้หลังตั้งตรง อกผายไหล่ผึ่ง ในช่วงแรกๆ ของการฝึก พยายามมีสติกับทุกท่วงท่า แต่เมื่อฝึกจนเกิดความเคยชิน ก็จะสามารถเปลี่ยนบุคลิกให้แลดูเป็นคนที่มีความมั่นใจไปได้ เพิ่มทักษะสร้างความมั่นใจ คนเก่งส่วนใหญ่จะดูมั่นใจ แต่ไม่จำเป็นต้องเก่งไปหมดทุกอย่างก็สร้างความมั่นใจได้ แนะนำให้ลองค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัด สิ่งที่ทำแล้วมีความสุข ลองใช้ช่วงนั้นเวลาอยู่กับตัวเอง จะช่วยให้รู้สึกว่าตัวเราก็มีความสามารถ มีสิ่งดีๆ ไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร เป็นการฝึกคิดบวกและยังช่วยให้พบความสุขเล็กๆ จากการอยู่กับตัวเอง
หน้า: [1] 2 3