ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


หลักสูตร “ชีวิตใหม่สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ ๑๗

        ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ต้องการดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จ หลายครั้งที่การดำเนินชีวิตเกิดวิกฤต  ประสบปัญหาจนไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ บางคนถึงขั้นตัดสินใจจบชีวิตตนเองลงก็มี  หลายคนยอมแพ้และไม่ลุกขึ้นมาสู้อีกเลย  แต่ก็มีหลายคนอดทนต่อสู้กับปัญหา จนประสบความสำเร็จ  
        ความจริงทุกคน  มีความสามารถและศักยภาพภายในติดตัวมาตั้งแต่เกิด  เพียงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิต โดยเฉพาะความล้มเหลวและความผิดหวัง เป็นตัวกำหนดความคิด  คำพูด การกระทำในปัจจุบัน  จนรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ  ไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง จนกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้น มาสร้างแรงบันดาลใจหรือเกิดแรงกดดันให้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตนเอง    แต่ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นบ่อยๆ  ฉะนั้นจึงต้องใช้การอบรมทางด้านจิตวิทยาผสมผสานปรัชญาชีวิตเข้าไปช่วย  เพื่อกระตุ้นโดยตรงกับจิตใจในระดับจิตใต้สำนึก
        ขณะเดียวกันการดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จ ผู้ดำเนินชีวิตต้องรู้วิธีการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายนั้น หลักสูตร “ชีวิตใหม่สู่ความสำเร็จ” เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง นำมาจากทฤษฎี “THE  LAW  OF  SUCCESS” ของนักปรัชญาชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ ดร. นโปเลียน  ฮีลล์  มาผสมผสานกับหลักจิตวิทยา โดยจำลองชีวิตจริงนำมาไว้ในห้องอบรม จึงส่งผลโดยตรงที่จิตใจ ลึกถึงระดับจิตใต้สำนึก  ทำให้ผู้อบรมค้นพบศักยภาพและความสามารถอันยิ่งใหญ่ของตนเอง จนเกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของตนเองไปสู่ความสำเร็จ

ที่มาของหลักสูตร    
      เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๔๗ ครอบครัวของ แอนดรู เคนเนกี้ ได้อพยพจากประเทศสก็อตแลนด์ มายังประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนั้นแอนดรู เคนเนกี้ อายุ ๑๒ ปี ได้เริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นกรรมกรโรงงานทอผ้า  แล้วย้ายมาเป็นกรรมกรสถานีรถไฟ ทำงานอยู่ที่นี่จนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนายสถานีรถไฟ ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน ได้เก็บรวบรวมเงินได้จำนวนหนึ่ง จึงได้ลาออกมาร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนๆ ผลิตตู้รถไฟและรางรถไฟขาย จนสุดท้ายได้ตั้งบริษัทผลิตเหล็กกล้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสมัยนั้นเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมาก การที่ท่าน แอนดรู เคนเนกี้ ดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จนี้เอง ได้ค้นพบทฤษฎีการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งท่านต้องการใครสักคน นำเอาทฤษฎีนี้ไปพิสูจน์และเขียนหนังสือเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้ศึกษา มีนักข่าวจำนวนมากมาพบท่าน แต่ก็ไม่มีใครได้รับอนุญาตเอาทฤษฎีนี้ไปพิสูจน์ จนปี ค.ศ. ๑๙๐๘ นักข่าวหนุ่มอายุ ๒๕ ปี ชื่อ นโปเลียน ฮีลล์ มาสัมภาษณ์ ท่านได้เล่าประวัติชีวิตของท่านให้ฟัง โดยใช้เวลาเล่า ๓ วัน ๒ คืน และมอบหมายให้ นโปเลียน ฮิลล์ เอาทฤษฎีนี้ไปพิสูจน์ ซึ่งใช้เวลาในการพิสูจน์ ๒๐ ปี ปรากฎว่า  นโปเลียน ฮีลล์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จชีวิต จึงได้เขียนหนังสือ “THE  LAW OF SUCCESS” ขึ้นมา พิมพ์จำหน่ายไปทั่วโลก พร้อมทั้งได้ทำการฝึกอบรมสอนทฤษฎีนี้ด้วย
      ปี ค.ศ. ๑๙๗๕ ที่เมือง ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุน เด็กหนุ่มชื่อ อิซามุ มัสซึดะ ได้ตั้งบริษัทขึ้นมา เริ่มต้นด้วยการเช่าห้องแถวเล็กๆเป็นสำนักงาน มีพนักงานเพียง ๗ คน โดยใช้ทฤษฎี “THE LAW OF SUCCESS” มาสร้างเป็นหลักสูตรอบรมพนักงานและสมาชิกของบริษัท เป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจ ปรากฏว่า ในเวลาเพียงไม่กี่ปี สามารถสร้างบริษัทให้เจริญขึ้น ขยายสาขาออกไปต่างประเทศจนปัจจุบันมีสาขาทั่วโลกมากกว่า ๓๐  ประเทศ ปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ท่านอิซามุ มัสซึดะ ได้ขยายสาขาเข้ามาในประเทศไทย พร้อมทั้งนำเอาการอบรมหลักสูตรต่างๆเข้ามาด้วย ปี ค.ศ. ๑๙๙๒ อ.มนภวัต สุธนนันท์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนี้เป็นครั้งแรกและศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา จากประสบการณ์การเป็นวิทยากรกว่า ๓๐ ปี ของ อ.มนภวัต สุธนนันท์ และ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้พิจารณาเห็นว่า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอบรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก มีประโยชน์มากกับประชาชนคนไทยและสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะกับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม จึงได้นำมาปรับให้เข้ากับการทำงานและสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยสอดแทรกประสบการณ์ชีวิตและความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมาก โดยมีเจตนารมณ์ว่า “เราจะร่วมมือกัน สร้างสรรค์สังคมไทย  ให้มีความสุข” และสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ ที่ระบุว่า “สถาบันสร้างคน คนสร้างสังคม เพื่อความสุขแบบพอเพียง”

วัตถุประสงค์การอบรม
      การอบรมหลักสูตรนี้ เป็นการอบรมในแนวของจิตวิทยาผสมผสานกับปรัชญาชีวิต  ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ  การพัฒนาด้านจิตใจลงลึกสู่ระดับจิตใต้สำนึก  ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
๑. ค้นพบความผิดพลาดในอดีต แล้วนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข
๒. ค้นพบศักยภาพและพลังความสามารถอันยิ่งใหญ่ เพื่อมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
๓. เกิดความกระตือรือร้นภายในจิตใจ  
๔. เกิดความรัก ความเอื้ออาทร ความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวภายในครอบครัวและองค์กร
๕. เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อครอบครัว หน้าที่และสังคม
๖. เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จ

ระยะเวลาอบรม
วันที่ ๒๐ – ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สถานที่อบรม
สิ้นสุดการอบรม วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

สถานที่อบรม
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม วัดมะลังกา หมู่ ๘ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติระหว่างการอบรม
๑. อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
๒. เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการค้นหาและนำพลังศักยภาพตนเองออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต
๓. เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และแต่งกายสุภาพ
๔. เป็นผู้ที่เคารพระเบียบวินัยในการปฏิบัติ มีความสำรวมในกาย วาจา ใจ
๕. ไม่ชวนผู้อื่นคุย ไม่อ่านหนังสือ และไม่ติดต่อกับบุคคลภายนอก
๖. ฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับเจ้าหน้าที่ตอนเช้าของทุกวันก่อนเข้าห้องอบรม และจะคืนให้ช่วงค่ำ
ภายหลังการอบรมของแต่ละวัน
๗. ไม่ออกนอกสถานที่ อยู่อบรมจนครบกำหนดตามหลักสูตร ไม่กลับก่อนกำหนด
๘. ฝากของมีค่าไว้กับเจ้าหน้าที่ หากเก็บไว้เองทางผู้จัดการอบรมจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ
๙. ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการอบรมและมีสุขภาพจิตที่ปกติดี
๑๐. เป็นผู้ที่มีความอดทนและมุ่งมั่นในการอบรม โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก
๑๑. เป็นผู้ที่ว่าง่าย อยู่ง่าย กินง่าย สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้โดยง่าย
๑๒. พร้อมที่จะรักษาศีล ๕ ตลอดการอบรม
๑๓. ตรงต่อเวลาตามกำหนดที่จัดไว้
ผู้สมัครควรทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ข้างต้น หากยอมรับได้จึงควรสมัคร

การสมัคร
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซด์ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม www.successthai.org
๒. กรอบใบสมัครให้ละเอียดและสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมใบสมัคร
๓. ส่งใบสมัครทางโทรสาร. ๐ ๒๘๙๘ ๒๕๑๖ หรืออีเมล์ successthai1@gmail.com
๔. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมทางเวปไซด์ www.successthai.org
๕. หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย ๕ วัน ถ้าไม่แจ้งให้ทราบ ๒ ครั้ง ทางคณะผู้จัดการอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ไม่รับเข้าอบรมเป็นเวลา ๓ ปี
๖. ผู้เข้าอบรมรับจำนวนจำกัดเมื่อเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที

การเตรียมตัว เข้ารับการอบรม
๑. เตรียมของใช้ที่จำเป็นในระหว่างการอบรม ควรนำรองเท้าแตะมาเผื่อด้วย
๒. เตรียมเสื้อผ้าให้พอที่จะใช้ตลอดการอบรม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีควรใช้กางเกงขายาว ไม่สวมเสื้อแขนกุด คอกว้างหรือเสื้อผ้ารัดรูปที่เน้นสัดส่วน ใส่ถุงเท้าในห้องอบรม
๔. ที่พัก หมอน เสื่อ ผ้าห่ม ผู้จัดอบรมจะจัดเตรียมให้ (กุฏิ หอปฏิบัติธรรม หรือศาลาเอนกประสงค์)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เป็นการอบรมฟรี ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพราะวิทยากรและคณะผู้จัดการอบรมต้องการสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างคนและสังคมที่ดี และขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างคนและสังคมที่ดี โดยผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญบริจาคทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอุปกรณ์ในการอบรม รวมทั้งค่าอื่นๆ และเป็นทุนการอบรมในรุ่นต่อๆไปได้ตามศรัทธา
สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป-กลับ และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
กฎ กติกา การอบรม
๑. ตรงต่อเวลา
๒. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
๓. ห้ามถ่ายรูป วิดีโอ อัดเทป บันทึกเสียง

วิทยากร
อ.มนภวัต สุธนนันท์ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) เป็นวิทยากรมีประสบการณ์ตรง ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรเกี่ยวกับปรัชญาชีวิต จากอาจารย์ชาวต่างประเทศโดยตรง และเป็นวิทยากรมายาวนานกว่า ๓๐ ปี จนเป็นที่ยอมรับของท่านที่เคยผ่านการอบรมกับอาจารย์มา

เนื้อหาของหลักสูตร
๑. Failure  สาเหตุแห่งความล้มเหลว
๒. Enthusiasm  ความกระตือรือร้น
๓. A Definite Chief Aim  เป้าหมายหลักอันชัดเจน
๔. Self – Confidence  ความเชื่อมั่นในตนเอง
๕. Self – Control  การควบคุมตนเอง
๖. Imagination  จินตนาการกฎของความสำเร็จ  
๗. The Master Mind  ความมีใจตรงกัน (อภิจิต)  
๘. Feed Back การค้นหาตัวตนที่แท้จริง  
๙. การฝึกคิดโดยการวิเคราะห์ในทางธรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ขบวนการอบรมหลักสูตรนี้  เป็นขบวนการอบรมพัฒนาด้านจิตใจ  ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลโดยตรงลงลึกสู่ระดับจิตใต้สำนึก  ถ้าผู้เข้ารับการอบรมเปิดใจและร่วมทำกิจกรรมจนสุดความสามารถ  จะทำให้สามารถดึงเอาศักยภาพภายในออกมา  เกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง  ทั้งด้านความคิด  คำพูด  การกระทำ  มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว  
จากผลการอบรมที่ผ่านมาในอดีตผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้หลายหมื่นคน ทุกคนจะพูดเหมือนกันว่า  เป็นหลักสูตรการอบรมที่ดีที่สุดที่เคยผ่านการอบรมมา  หลายคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองจากคนที่ล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตใหม่  จากครอบครัวที่แตกแยกหันมาทำความเข้าใจกันแล้วอยู่อย่างมีความสุข  จากคนที่ท้อถอยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น  มีมานะ  มีความกระตือรือร้น มีเป้าหมาย  มีความใฝ่ฝัน  จากคนที่ใจร้อนเป็นคนที่ใจเย็น  ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น มอบความรัก ความเอื้ออาทรให้กับครอบครัว มีเป้าหมายร่วมกัน หลายคนเปลี่ยนแปลงนิสัยตนเองในทางที่ดีขึ้น ดำเนินชีวิตด้วยความสำเร็จและความสุข
                                               
                                                        ***************************************