ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


เพราะหลักสูตรที่มีคุณภาพส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของลูก


ในยุคที่เราตระหนักได้ว่า การศึกษานั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการศึกษาเล่าเรียนจะต้องส่งเสริมพัฒนาทักษะของเด็กตามวัย เพราะในแต่ละวัยนั้นต่างก็มีพัฒนาการที่แตกต่างกัน การใส่ในเรื่องวิชาการมากเกินไปในอายุที่ยังน้อย ในวัยที่กำลังควรจะสนุกกับการเล่น และเรียนรู้ไปกับธรรมชาติ ให้ธรรมชาติโอบอ้อมพัฒนาการด้านอารมณ์ รวมไปถึงได้เข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมชาติรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ใบหญ้า สัตว์เล็กๆ ตามสวนสาธารณะ กระรอกที่วิ่งไต่ใบบนต้นไม้ใหญ่ นกที่ส่งเสียงร้องเรียกอย่างเจื้อยแจ้ว

แต่ถึงกระนั้น เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมกับการเพิ่มในเรื่องวิชาการ กีฬา และด้านศิลปะ ที่สามารถต่อยอดในทางสาอาชีพได้ ยังไม่รวมไปถึงงานสายบันเทิง ซึ่งในยุคสมัยใหม่ มีอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างมากมายและมาเพื่อตอบโจทย์เด็ก Gen ใหม่เสมอ คนเป็นพ่อแม่ที่มีวัยต่างกันกับลูก อาจจะต้องพยายามทำความเข้าใจเด็กในวัยนี้ด้วย ระบบการศึกษานั้นมีทั้งรัฐบาล เอกชน และนานาชาติที่มี ISAT หากลูกถึงวัยที่จะต้องเข้าโรงเรียน พ่อแม่ก็จะพิจารณาถึงภาระและความรับผิดชอบว่าสามารถเลือกหลักสูตรไหนสำหรับลูกได้บ้าง ส่วนเรื่องกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะนั้น เว็บไซต์ manarom ได้แชร์บทความไว้ว่า กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กวัยเรียนมีหลายวิธี ทักษะชีวิต (Life Skills) หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองได้เหมาะสมตามวัยและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เด็กวัยเรียนเป็นช่วงสำคัญสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ เด็กที่มีพื้นฐานทักษะชีวิตที่ดีจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจ มีความสุข กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการคิดตัดสินใจ มีความรับผิดชอบในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิของผู้อื่น ยอมรับกติกา ยอมรับฟังความคิดเห็น มีความอดทน อดกลั้น ควบคุมตนเองได้ และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นนอกเหนือไปจากบุคคลในครอบครัวได้ ฝึกให้ช่วยเหลือดูแลตนเอง วันหยุดหรือปิดเทอมที่มีเวลามากพอ เป็นช่วงที่เหมาะกับการฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง เช่น ตื่นนอนแล้วก็เก็บที่นอน พับผ้าห่มให้เรียบร้อย อาบน้ำ แต่งตัว กินข้าว รวมถึง การให้เด็กมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆ น้อยๆ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น รดน้ำต้นไม้ กวาดบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่ต้องยึดถือกฎเกณฑ์และกติการ่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง ทำกับข้าวร่วมกัน ให้เด็กช่วยคิดเมนูอาหาร ชวนกันทำอาหารเริ่มจากเมนูง่ายๆ ที่เด็กชอบ สอนให้รู้จักวิธีใช้อุปกรณ์ ในครัวอย่างเหมาะสมโดยมีผู้ใหญ่ดูแล ที่สำคัญ คือ ให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำอาหารตั้งแต่ต้นจนทำเสร็จ เช่น ช่วยล้างผัก หยิบของ ส่งของ ช่วยชิม และเลือกจานข้าวเอง เพื่อพัฒนาทักษะการวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความรับผิดชอบ ทำเอง กินเอง ล้างเอง