ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โดยสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1206
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
วัตถุประสงค์

      เพื่อจัดหารายได้เป็นกองทุนอุดหนุนการบริหารจัดการ การจัด    
      กิจกรรมต่าง ๆ ขอสมาคมธุรกิจ
      แฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย  และเป็นการกระชับมิตรของ    
      ผู้ประกอบการแวดวงธุรกิจแฟรนไชส์,
      เอสเอ็มอี และหน่วยงานภาครัฐ
    และส่งเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
    และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องธุรกิจแฟรนไชส์

    กำหนดการแข่งขัน
    08.00 น.ลงทะเบียน
    09.00 น.พิธีเปิดการแข่งขัน โดย...ท่านรอง.................................
    09.30 น.เริ่มการแข่งขัน
    12.00 น.พิธีมอบรางวัล

    กติกาการแข่งขัน
  ทีมที่ประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลกรุณาแจ้งเมื่อลงทะเบียนและ  
    ต้องปฏิบัติตามกติกาดังนี้
1.   แข่งเป็นทีม ทีมละ 3 คนไม่จำกัดเพศ
2.   โยนแบบ 8, 9, 10 พิน สไตรค์ (ถ้าต่ำกว่าต้องเก็บสแปร์)
3.   แข่งขัน 3 เกม
4.   โยนเลนเดียวไม่สลับเลน
5.   ห้ามเปลี่ยนผู้เล่นตลอดการแข่งขัน
6.   กติกาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้ถือปฏิบัติตามกติกาของสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
7.   การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

ค่าสมัครการแข่งขัน
•   ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 12,000.-  บาท
•   ทีมทั่วไป   ทีมละ      3,500.- บาท


              คณะกรรมการการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
      คุณณรัตน์ไชย (บุญชัย)  หลีระพันธ์
                นายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย
                  คุณสุภัค  หมื่นนิกร   
              เลขาธิการสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย
  คุณปุญชรัศมิ์  รัตนวรเสฏฐ์   
  คุณสกนธ์  กัปบิยจรรยา
  คุณโตสิต  วิสาลเสสถ์
  คุณต่อศักดิ์  สุทธิชาติ   
            คุณวรรณัตดา  ขอประเสริฐ   
          คุณอภิเทพ  แซ่โค้ว
              อุปนายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย

                คณะกรรมการกิตติมศักดิ์
  รองสุทธิศักดิ์  เลาหชีวิน   
              รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

                คณะกรรมการที่ปรึกษา
  ผอ.ประมุข  มนตริวัติ
              ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการส่งออก
  ผอ.สมชาติ  สร้อยทอง   
                ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า
                                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
                                คุณวิชา  พลูวรลักษณ์   
              ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ป
                              คุณปณิธาน

                              คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์   
    กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน(ประเทศไทย) จำกัด
                                คุณสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ   
                            ผอ.สถาบันแฟรนไชส์อะคาเดมี่
                                คุณสวาสดิ์  มิตรอารีย์   
                ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สมาร์ทเบรน จำกัด

คุณพิทักษ์  สุภนันทการ   
  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์เทคเทสติ้งเซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด
  คุณอมร  อำไพรุ่งเรือง   
  คุณฉัฐพร
  คุณกวิน
  คุณสมจิตร
  คุณพีระพงษ์


          คณะกรรมการประสานงาน
คุณประจวบ  ไกรขาว  คุณธนพล  เลิศสังข์แจ่มใส    คุณดุลยวิทย์  เลาทองดี   
คุณนิศากร  รัตนชีวกร    คุณกฤษฎ์  กาญจนบัตร        คุณนรินทร์  จิยารมณ์
คุณประวิตร  เปรื่องอักษร    คุณสมศักดิ์  รุ่งโรจน์ดุษฎี  
คุณบัญญัติ  กอธีระกุล          คุณอาทิตย์  คงนคร

                    ฝ่ายประชาสัมพันธ์
          คุณปฐมพงษ์  อรรคศรี        คุณณัฐธีร์  จารุเลิศอนันต์  
          คุณวันวิสา  วงษ์พรหม        คุณสุริยะ  รัตนพัดจรินทร์

                คณะกรรมการฝ่ายหารายได้
          คุณนพวรรณ  จงสุขสันติกุล    คุณประจวบ  ไกรขาว  
          คุณสุภัค  หมื่นนิกร                   คุณธนพล  เลิศสังข์แจ่มใส  
          คุณปุญชรัศมิ์  รัตนวรเสฏฐ์    คุณดุลยวิทย์  เลาทองดี
          คุณสกนธ์  กัปบิยจรรยา        คุณนิศากร  รัตนชีวกร    
          คุณโตสิต  วิสาลเสสถ์              คุณกฤษฎ์  กาญจนบัตร    
          คุณต่อศักดิ์  สุทธิชาติ              คุณนรินทร์  จิยารมณ์      
          คุณวรรณัตดา  ขอประเสริฐ    คุณประวิตร  เปรื่องอักษร
          คุณอภิเทพ  แซ่โค้ว                คุณสมศักดิ์  รุ่งโรจน์ดุษฎี  
          คุณบัญญัติ  กอธีระกุล        คุณอาทิตย์  คงนคร  
          คุณปฐมพงษ์  อรรคศรี          คุณณัฐธีร์  จารุเลิศอนันต์
          คุณวันวิสา  วงษ์พรหม      คุณสุริยะ  รัตนพัดจรินทร์

                  ฝ่ายปฏิคม
          คุณสกนธ์  กัปปิยจรรยา          คุณสุริยะ  รัตนพัดจรินทร์

                      ฝ่ายการเงิน
          คุณปุญชรัศมิ์  รัตนวรเสฏฐ์      คุณวันวิสา  วงษ์พรหมThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!