เปิดเช่าพื้นที่ ศูนย์อาหารบางนา ทาวเวอร์ (Foodcamp) ลค