ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


ทักษะของผู้บริหารอย่างไรทำให้ธุรกิจสามารถเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี

   การดำเนินธุรกิจ เป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายขององค์กร ให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับ ส่วนหนึ่งก็ต้องเกิดจากการที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ หรือมีหลักการบริหาร หลักการทำงานให้ลูกน้อง หรือทีมงานนั้นมีความสุขในการทำงานอย่างเต็มที่ Minor food group เป็นอีกหนึ่งองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานอย่างมีหลักการ มียุทธศาสตร์นะครับ จนทำให้งานไมเนอร์ กลุ่มธุรกิจ Minor food businessสามารถเจริญเติบโตได้มาจนถึงทุกวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งองค์การในการทำงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับ แต่ในวันนี้ เราจะมาดูคุณลักษณะของผู้บริหารที่ควรจะเป็นกันดีกว่านะครับ ว่าควรมีลักษณะอย่างไร ว่าแล้วก็ตามมาดูกันเลย
   1. มีภาวะผู้นำ ซึ่งผู้บริหารต้องมีศิลปะในการครองใจคน สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือหรือให้การสนับสนุน เป็นนักประสานความเข้าใจของทุกฝ่าย สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสานประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรได้
2. มีเมตตาธรรม ไม่มีอคติ คือลำเอียงด้วยความชังหรือรัก ไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การตำหนิหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาต้องลงโทษด้วยเมตตา ไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธแค้นส่วนตัว
3. ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง  ในการทำงานถ้ามีหลักการที่ชัดเจน การทำงานก็จะง่าย สะดวก เร็วขึ้น มีความเป็นธรรม และตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้แม่นยำ
4. เป็นนักคิด นักวิเคราะห์  ความสามารถในการจัดระบบความคิดให้เชื่อมโยง มองถึงองค์กรรวมของปัญญาทั้งหมด นอกจากการคิดอย่างมีระบบแล้ว ยังต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีการสร้างวิสัยทัศน์  นักบริหารที่มีความสามารถต้องมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตออกและคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ ด้วยสายตาที่กว้างไกล จากประสบการณ์ที่สะสมมานานปี ด้วยการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มองเห็นภาพรวมทั้งระบบ ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์
6. มีทักษะหลายด้าน  นอกจากจะเป็นนักคิด นักวิเคราะห์แล้ว ยังต้องมีทักษะในเรื่องต่อไปนี้ ทักษะในการตัดสินใจ ต้องมีการจัดการที่ดี มีทีมงานที่แข็งแกร่ง มีข้อมูลที่ถูกต้องมากพอและทันสมัย ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะในการสร้างทีมงาน
7. รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย  เพราะการมีข้อมูลที่ดีช่วยให้การตัดสินใจถูกต้อง แม่นยำขึ้น จึงต้องรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล กระตือรือร้นอยู่เสมอ เป็นนักอ่าน ขยันใฝ่หาความรู้ ช่างสังเกต รู้จักฟัง
8. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ทันสมัย  รู้ว่าขณะนี้ตนเป็นใคร มีบทบาทและมีอำนาจหน้าที่อย่างไร เพื่อที่จะสวมบทบาทและแสดงบทบาทตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่เข้าไปก้าวก่ายงานในหน้าที่รับผิดชอบของคนอื่น
9. กล้าตัดสินใจ  เพราะการขาดความมั่นใจ กลัวที่จะต้องรับผิดชอบกับผลที่เกิดจากการตัดสินใจนั้น องค์กรใดที่มีผู้บริหารแบบนี้องค์กรนั้นคงเจริญเติบโตได้ยาก มองไม่เห็นอนาคตด้านความเจริญก้าวหน้า
10. มียุทธวิธีและเทคนิค  ส่วนเทคนิคจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรอื่น ๆ มิให้สิ้นเปลือง เทคนิคที่ดีไม่ควรมีความสลับซับซ้อนมากเกินไป สามารถเข้าใจและง่ายต่อการปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้
โครงสร้างองค์กรไมเนอร์ฟู้ด และทีมผู้บริหารไมเนอร์ฟู้ด ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการทำงานที่ทำให้ธุรกิจเจริญขึ้น ประสบความสำเร็จ ซึ่งหลักการนี้สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี