ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียเท่าไหร่? สำหรับยื่นในปี พ.ศ.2563คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินราคาเท่านี้ เสียภาษีเท่าไร

เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ว่าจะเป็นมรดกที่ดินต่างจังหวัด หรือ บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องเตรียมตัวเสียภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม 2562 และจะเริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเสียภาษีต่างกันขึ้นอยู่กับประเภท บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินอีกด้วย แถมยังมีรายละเอียดยิบย่อย เช่น มีสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาในช่วง 2 ปีแรก มีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีในช่วง 3 ปีแรกสำหรับ ที่ดินเพื่อการเกษตรที่เป็นบุคคลธรรมดา และอื่นๆ
รายละเอียดเหล่านี้อาจจะฟังดูยุ่งยากสำหรับเจ้าของที่ดิน หรือ ผู้ที่สนใจทั้งหลาย Tooktee จึงได้พัฒนาโปรแกรมคำนวณ คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใครต้องเสียภาษีเท่าไหร่บ้าง? มาให้คุณแล้ว!! มาลองคำนวณกันเลย
อ่านเพิ่ม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สรุปแล้วเสียภาษียังไง ถ้าไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้น >>

คลิก >> คำนวณภาษีที่ดินฐานภาษีเพื่อการคำนวณภาษี  ได้แก่  มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
การคำนวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ที่ดินให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
(2) สิ่งปลูกสร้างให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
(3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การคำนวณมูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดให้เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ให้กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 30 นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
 
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้จัดเก็บภาษีตามอัตราดังนี้
(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี
(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐานภาษี
(3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี
(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี

Tag : #สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563  #ภาษีที่ดิน #คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
#คำนวนราคาที่ดิน     ราคาที่ดิน