ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


MINT ลุยรับรางวัลอย่างต่อเนื่องกับ BOARD OF THE YEAR AWARDS ประจำปี 2561


MINT ลุยรับรางวัลอย่างต่อเนื่องกับ BOARD OF THE YEAR AWARDS ประจำปี 2561

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“MINT”) มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้รับรางวัลที่ 1 (Gold Prize) ใน Board of the Year Awards ประจําปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการประเมินโดยนักลงทุน สถาบันสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส และกรรมการอาชีพในทําเนียบจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาชิกของชมรมกรรมการอิสระ
 
ไมเนอร์ ฟู้ด (minor food thailand) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ในงาน Board of the Year Awards ประจําปี 2561 จากความเป็นเลิศในด้านธรรมาภิบาลบริษัท และความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการของ MINT ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานที่ดี รวมถึงสามารถรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียตาม โครงสร้างองค์กร ไมเนอร์ ฟู้ด (minor food history) โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาสําหรับรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รางวัล Board of the Year Awards ประจําปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ minor food brand ในการเป็นบริษัทที่ยั่งยืนระดับโลกซึ่งมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจของ minor food business