ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


อบรมการทำบัญชี-ภาษีอสังหาฯ สอนโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยการตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี
การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหา การจัดทำบัญชีที่แตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น
ดังนั้นทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงจัดทำ หลักสูตรการวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจกับภาษี ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น และวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหาฯ พร้อมทั้งการจัดทำบัญชีที่แตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เราเสียภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จัดอบรมวันพุธที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


หัวข้ออบรม
•   ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
หน้าที่การเสียภาษีของผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ในสถานะนิติบุคคล-คณะบุคคล-บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้/รายจ่าย เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ เทคนิคการคิดคำนวณการเสียภาษี
•   การวางแผนแบบของรายได้-รายจ่าย  การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน-หนี้สิน
•   การวางแผนภาษีอากรธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ
•   การวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯและแนวโน้มในอนาคต
•   เกณฑ์การรับรู้รายได้และรายงานงบการเงิน
การรับรู้รายได้ตามราคาตลาด รายได้ที่ได้รับยกเว้น ภาษีซื้อที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้ามที่ถือเป็นรายจ่ายได้มีการตีราคาสินค้าคงเหลือ ภาระภาษีของการเช่า
•   การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
•   การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ราคาท่านละ 12000 (ไม่รวม Vat 7 %)
ลงทะเบียน : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32

Tag : วางแผนภาษี, ภาษีอสังหาฯ , ภาษีและบัญชี, อบรมภาษีอสังหา, การทำบัญชีอสังหา, ภาษีที่ดิน, บัญชีอสังหาฯ, ขายอสังหาริมทรัพย์, ภาษีการลงทุนอสังหาฯ,หลักสูตรภาษีอสังหา, การลงบัญชีอสังหาฯ