ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


นิวเมติกส์-จำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติก กระบอกสูบนิวเมติกส์ ชุดกรองลมดักน้ำนิวเมติกส์

นิวเมติกส์-จำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติก กระบอกสูบนิวเมติกส์ ชุดกรองลมดักน้ำนิวเมติกส์                  


นิวเมติกส์ (Pneumatic) จำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกชั้นนำ สินค้าคุณภาพ ระบบนิวแมติกส์ เป็นระบบที่ใช้ลมอัดหรืออากาศเป็นตัวกลางในการส่งกำลัง เช่นระบบนิวเมติกในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการส่งถ่ายกำลังโดยอาศัยความดันลมเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลัง โดยมีอุปกรณ์ เช่น กระบอกสูบ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล ระบบการทำงานของนิวเมติกส์นั้นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้ อุปกรณ์ต้นกำลังนิวแมติก (power unit) ทำหน้าที่สร้างลมอัดเพื่อนำไปใช้ในงานระบบนิวแมติก ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ขับ (driving unit) ทำหน้าที่ขับเครื่องอัดอากาศเครื่องอัดอากาศ (air compressor) ทำหน้าที่อัดอากาศที่ความดันบรรยากาศ ให้มีความดันสูงกว่าบรรยากาศปกติเครื่องกรองอากาศขาเข้า (intake filter)


ทำหน้าที่กรองอากาศก่อนที่จะนำไปเข้าเครื่องอัดอากาศ เพื่อให้อากาศที่จะอัดปราศจากฝุ่นละออง เพราะถ้าอากาศที่อัดมีฝุ่นละอองจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องอัดอากาศและจะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพต่ำได้ เครื่องหล่อเย็น (aftercooler) ทำหน้าที่ในการหล่อเย็นอากาศอัด ให้เย็นตัวลง เครื่องแยกน้ำมันและความชื้น (seperator) อุปกรณ์ที่ช่วยแยกความชื้นและละอองน้ำมันที่มากับอากาศ ก่อนที่อากาศอัดจะถูกอัดเก็บลงในถังเก็บลม ถังเก็บลมอัด (air receiver) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บอากาศอัดที่ได้จากเครื่องอัดอากาศและทำหน้าที่ในการจ่ายอากาศอัดที่มีค่าคงที่และสม่ำเสมอให้แก่ระบบนิวแมติกส์


ระบบนิวเมติกส์ นิยมนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องวัด อุตสาหกรรมก่อสร้าง งานโยธา อุตสาหกรรมงานขนถ่าย ขนส่ง โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมด้านการผลิต อุตสาหกรรมอุปกรณ์ภายในรถยนต์ รถไฟ อุตสาหกรรมของเล่น อุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมการกีฬา


นิวเมติกส์ (Pneumatic) จำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกชั้นนำ สินค้าคุณภาพ ระบบนิวแมติกส์ เป็นระบบที่ใช้ลมอัดหรืออากาศเป็นตัวกลางในการส่งกำลัง เช่นระบบนิวเมติกในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการส่งถ่ายกำลังโดยอาศัยความดันลมเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลัง โดยมีอุปกรณ์ เช่น กระบอกสูบ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล ระบบการทำงานของนิวเมติกส์นั้นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้ อุปกรณ์ต้นกำลังนิวแมติก (power unit) ทำหน้าที่สร้างลมอัดเพื่อนำไปใช้ในงานระบบนิวแมติก ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ขับ (driving unit) ทำหน้าที่ขับเครื่องอัดอากาศเครื่องอัดอากาศ (air compressor) ทำหน้าที่อัดอากาศที่ความดันบรรยากาศ ให้มีความดันสูงกว่าบรรยากาศปกติเครื่องกรองอากาศขาเข้า (intake filter)


ทำหน้าที่กรองอากาศก่อนที่จะนำไปเข้าเครื่องอัดอากาศ เพื่อให้อากาศที่จะอัดปราศจากฝุ่นละออง เพราะถ้าอากาศที่อัดมีฝุ่นละอองจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องอัดอากาศและจะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพต่ำได้ เครื่องหล่อเย็น (aftercooler) ทำหน้าที่ในการหล่อเย็นอากาศอัด ให้เย็นตัวลง เครื่องแยกน้ำมันและความชื้น (seperator) อุปกรณ์ที่ช่วยแยกความชื้นและละอองน้ำมันที่มากับอากาศ ก่อนที่อากาศอัดจะถูกอัดเก็บลงในถังเก็บลม ถังเก็บลมอัด (air receiver) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บอากาศอัดที่ได้จากเครื่องอัดอากาศและทำหน้าที่ในการจ่ายอากาศอัดที่มีค่าคงที่และสม่ำเสมอให้แก่ระบบนิวแมติกส์


ระบบนิวเมติกส์ นิยมนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องวัด อุตสาหกรรมก่อสร้าง งานโยธา อุตสาหกรรมงานขนถ่าย ขนส่ง โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมด้านการผลิต อุตสาหกรรมอุปกรณ์ภายในรถยนต์ รถไฟ อุตสาหกรรมของเล่น อุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมการกีฬา


นิวเมติกส์ (Pneumatic) จำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกชั้นนำ สินค้าคุณภาพ ระบบนิวแมติกส์ เป็นระบบที่ใช้ลมอัดหรืออากาศเป็นตัวกลางในการส่งกำลัง เช่นระบบนิวเมติกในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการส่งถ่ายกำลังโดยอาศัยความดันลมเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลัง โดยมีอุปกรณ์ เช่น กระบอกสูบ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล ระบบการทำงานของนิวเมติกส์นั้นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้ อุปกรณ์ต้นกำลังนิวแมติก (power unit) ทำหน้าที่สร้างลมอัดเพื่อนำไปใช้ในงานระบบนิวแมติก ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ขับ (driving unit) ทำหน้าที่ขับเครื่องอัดอากาศเครื่องอัดอากาศ (air compressor) ทำหน้าที่อัดอากาศที่ความดันบรรยากาศ ให้มีความดันสูงกว่าบรรยากาศปกติเครื่องกรองอากาศขาเข้า (intake filter)


ทำหน้าที่กรองอากาศก่อนที่จะนรำไปเข้าเครื่องอัดอากาศ เพื่อให้อากาศที่จะอัดปราศจากฝุ่นละออง เพราะถ้าอากาศที่อัดมีฝุ่นละอองจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องอัดอากาศและจะทำให้ระบบมีปะสิทธิภาพต่ำได้ เครื่องหล่อเย็น (aftercooler) ทำหน้าที่ในการหล่อเย็นอากาศอัด ให้เย็นตัวลง เครื่องแยกน้ำมันและความชื้น (seperator) อุปกรณ์ที่ช่วยแยกความชื้นและละอองน้ำมันที่มากับอากาศ ก่อนที่อากาศอัดจะถูกอัดเก็บลงในถังเก็บลม ถังเก็บลมอัด (air receiver) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บอากาศอัดที่ได้จากเครื่องอัดอากาศและทำหน้าที่ในการจ่ายอากาศอัดที่มีค่าคงที่และสม่ำเสมอให้แก่ระบบนิวแมติกส์


ระบบนิวเมติกส์ นิยมนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องวัด อุตสาหกรรมก่อสร้าง งานโยธา อุตสาหกรรมงานขนถ่าย ขนส่ง โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมด้านการผลิต อุตสาหกรรมอุปกรณ์ภายในรถยนต์ รถไฟ อุตสาหกรรมของเล่น อุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมการกีฬา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ เกรียงศักดิ์ สาคร  08-888-666-89


Id Line: tidae888

บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จำกัด

119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230


Tel: 02 932 0368 02 538 2853
Fax: 02 932 0370
E-mail: pneuma168@gmail.com
App Line ID: tidae888
Website: https://www.นิวเมติกส์.net
Website: http://www.xn--12c3bl6a3av9dd9huf.net

            

Keyword:                นิวเมติกส์                ระบบนิวแมติกส์

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้