ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


โปรแกรมอบรม เรื่อง "การวางแผนภาษีอากร"

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1178
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
"Business Acumen Sharpening Program"  (BAS) ครั้งที่ 8 เรื่อง "การวางแผนภาษีอากร"

เรียน    ผู้เข้ารับการบ่มเพาะทุกท่าน ศูนย์บ่มเพาะฯ ม.เกษตรศาสตร์ ศูนย์บ่มเพาะฯ Software Park  ศูนย์บ่มเพาะฯ ม.ธัญบุรี

ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
งานพัฒนาทักษะธุรกิจ  (TSP Academy)
กำหนดจัดกิจกรรมโปรแกรมอบรม  "Business Acumen Sharpening Program"  (BAS)
ครั้งที่ 8 เรื่อง "การวางแผนภาษีอากร"
บรรยายโดย  "อาจารย์สมชาย  แสงรัตนมณีเดชิ"  
(กรมสรรพากร)
  ในวันพุธที่ 3 กันยายน  2551  เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้อง 308 (ชั้น 3)  อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น ในการเข้าร่วมอบรมสำหรับ 2 ท่านต่อบริษัท
หากท่านสนใจเข้าร่วมอบรม กรุณายืนยันการลงทะเบียน(ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ส่งกลับไปที่ คุณเวนิกา ศรีไทย  งานพัฒนาทักษะฯ ห้อง 309 อาคารนวัตกรรม 1 (ชั้น 3)
โทรศัพท์ 0-2564-7200 ต่อ 5340 โทรสาร 0-2564-7200 ต่อ 5340  E- mail Address:Veanika@tmc.nstda.or.th
หรือดูรายละเอียดผ่าน website ที่ www.sciencepark.or.th  (เลือกหัวข้อ TSP Academy)  

Business Acumen Sharpening Program ครั้งที่ 8/2551


ข้อมูลทั่วไป อบรมเรื่องการวางแผนภาษีอากร

วิทยากร
อาจารย์สมชาย  แสงรัตนมณีเดช

(ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร จากกรมสรรพากร)

วันที่ 3  กันยายน  2551

เวลา 9.00 – 16.00 น.

สถานที่ ห้อง 308  ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ นส.เวนิกา  ศรีไทย
งานพัฒนาทักษะธุรกิจ (TSP ACADEMY) / ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
โทร.  0-2564-7200  ต่อ 5340รายละเอียดกิจกรรม
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน


9.00 น.
เปิดการอบรม  


09.01-10.30 น.
บรรยายเรื่อง "ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ "


10.31-10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง (ช่วงเช้า)


10.46-12.00 น.
บรรยายเรื่อง "ธุรกิจกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล"


12.01-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.01-14.30 น.
บรรยายเรื่อง "หลักการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของSme "/หลักการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ของSme (วิทยากรผู้ช่วย)


14.31-14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง (ช่วงบ่าย)


14.46-16.30 น.
  การวางแผนส่งเสริมการขาย การนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงภาคธุรกิจ "

/Update กฎหมายใหม่ (วิทยากรผู้ช่วย)


16.31-17.00 น.
ถาม-ตอบ ข้อสงสัย


17.00 น.
ปิดการอบรมฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
โทร. 0 2564 7200 ต่อ 5340

ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!