ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


สัมมนา “ธุรกิจแฟรนไชส์ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์”

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1163
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
ขอเชิญร่วมสัมมนา “ธุรกิจแฟรนไชส์ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์”


ด้วยสำนักส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการส่งออก ได้กำหนดจัดโครงการคณะผู้แทนการค้าแฟรนไชส์ไทยเยือนออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2551  ดังนั้นเพื่อให้การเดินทางเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้ บรรลุเป้าหมายในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาดออสเตรเลีย จึงได้กำหนดจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาดดังกล่าว

ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2551โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
Mr. Geoff Langham  และ Mr. John Longmire Director Franchise Alliance จากประเทศออสเตรเลีย


ในการนี้ สำนักส่งเสริมธุรกิจบริการ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว ในวันอังคารที่ 2 กันยายน  2551 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 2 กรมส่งเสริมการ-ส่งออก รัชดาภิเษก (ในการสัมมนาครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว หากสนใจกรุณาตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาตามแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งคืนภายในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 ต่อไปด้วย  
จักขอบคุณยิ่ง
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                                                                   
    นายประมุข  มนตริวัต
                ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจบริการ


กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจบริการ 4
โทรศัพท์ 0-2511-6021-30 ต่อ 224,268    
โทรสาร  0-2512-2223, 0-2513-5586
แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา (ติดต่อ คุณประนิตา หรือคุณปริศนา)
บริษัท_____________________________________________________________________________________________
ชื่อ-สกุล_______________________________________________ตำแหน่ง______________________________________
ชื่อ-สกุล_______________________________________________ตำแหน่ง______________________________________
โทรศัพท์______________________________มือถือ__________________________โทรสาร________________________
      ยินดีเข้าร่วมประชุม……..…ท่าน               ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!