ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


อบรมหลักสูตร “ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ”

ออฟไลน์ ThaiFranchise

 • รวมธุรกิจไทย!
 • *****
 • 1178
 • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
  • ดูรายละเอียด
  • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
อบรมหลักสูตร “ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ”
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 05:45:02 AM »
โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่ระบบมาตรฐานสากล  (E-learning)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

อบรมหลักสูตร “ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ”

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้แฟรนไชส์ที่ถูกต้องในการเลือกลงทุนแก่ผู้ที่สนใจจะซื้อแฟรนไชส์ หรือผู้ซื้อแฟรนไชส์

เนื้อหาหลักสูตร

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ โดยเน้นความหมาย ประเภท ข้อดี – ข้อเสีย กฎหมาย
   การเลือกธุรกิจแฟรนไชส์อย่างถูกวิธี
   การประเมินความพร้อมในการลงทุน รวมถึงหลักการคิดในการลงทุนแฟรนไชส์
   การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
   เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม


ระยะเวลา      หลักสูตร  12  ชั่วโมง  อบรม 2  วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง    วันที่  13 – 14  กันยายน  2551
**  รับสมัคร ฟรี  วันนี้  -  31  สิงหาคม  2551    จำนวนจำกัด **
สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจและแฟรนไชส์สากล ( IRF)    
โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 2343 , 089-769-2277  โทรสาร 0-2579-1111  ต่อ 2328
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!

ออฟไลน์ ThaiFranchise

 • รวมธุรกิจไทย!
 • *****
 • 1178
 • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
  • ดูรายละเอียด
  • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
Re: อบรมหลักสูตร “ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ”
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 05:45:47 AM »
ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ซื้อแฟรนไชส์


กรุณากรอกข้อมูลของผู้อบรมให้ครบถ้วน
1.     ชื่อ-นามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว)  ...
2.   อยู่ปัจจุบัน เลขที่........................หมู่........................ซอย...
    ถนน..................................................ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต..................................................
    จังหวัด............................................โทรศัพท์.............................................Mobile……………......................................
    Email ………………............................................
3.   อาชีพปัจจุบัน ...
4.   ประกอบธุรกิจประเภท ...
5.   ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ท่านสนใจลงทุนประกอบกิจการ คือ
              อาหาร                                      เครื่องดื่ม                                    บริการ              
              การศึกษา                                  ความงาม                                    อื่น ๆ ……………………………………….
      6.    ท่านได้รับข้อมูลการอบรมจาก ...
ลงชื่อ...................................................................ผู้สมัคร
                                                                                      ( ............................................................................)
วันที่.....................................................

ศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล (IRF)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทรศัพท์ 0-2579-1111  ต่อ 2343  โทรสาร 0-2579 -1111  ต่อ 2328

ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!

ออฟไลน์ ThaiFranchise

 • รวมธุรกิจไทย!
 • *****
 • 1178
 • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
  • ดูรายละเอียด
  • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
Re: อบรมหลักสูตร “ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ”
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 04:12:13 AM »
โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่ระบบมาตรฐานสากล  (E-learning)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์


วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้แฟรนไชส์ที่ถูกต้องในการเลือกลงทุนแก่ผู้ที่สนใจจะซื้อแฟรนไชส์ หรือผู้ซื้อแฟรนไชส์

เนื้อหาหลักสูตร

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ โดยเน้นความหมาย ประเภท ข้อดี – ข้อเสีย กฎหมาย
   การเลือกธุรกิจแฟรนไชส์อย่างถูกวิธี
   การประเมินความพร้อมในการลงทุน รวมถึงหลักการคิดในการลงทุนแฟรนไชส์
   การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
   เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม


ระยะเวลา      หลักสูตร  12   ชั่วโมง  อบรม 2  วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง    วันที่  13 – 14  กันยายน  2551
** รับสมัคร ฟรี   วันนี้   -  10  กันยายน   2551     จำนวนจำกัด **

สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจและแฟรนไชส์สากล ( IRF)    
โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 2343 , 089-769-2277  โทรสาร 0-2579-1111  ต่อ 2328ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้ซื้อแฟรนไชส์”
โครงการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2551
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

วันเสาร์ที่   13 กันยายน 2551
เวลา   รายละเอียด

09.00-12.00 น.   
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแฟรนไชส์
                               โดย :  อาจารย์พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.   
กฎหมายแฟรนไชส์ โดย :   ผศ.ดร.สมชาย  รัตนชื่อสกุล


วันอาทิตย์ที่  14 กันยายน 2551
เวลา   รายละเอียด

09.00-12.00 น.   
หลักการคิดในการลงทุน และ การเลือกธุรกิจแฟรนไชส์อย่างถูกวิธี
                       โดย  คุณสุรศักดิ์ ณ ปานแก้ว จากบริษัท 7 - Eleven

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.   
       เสวนา หัวข้อ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์”
                 โดย : บุคคลที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์
      - คุณอาทิตย์ คงนคร      กรรมการผู้จัดการ      บจ. สมาร์ทอิงลิช
      - คุณกฤษฎ์ กาญจนบัตร   กรรมการผู้จัดการ      บจ.โมลีแคร์
     - คุณบุลวุฒิ รัตนธำรง        กรรมการผู้จัดการ      บจ.แดรี่ฟาร์ม
                     -  คุณสรสิช    เนตรนิล      ผู้ดำเนินรายการ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2008, 04:16:19 AM โดย ThaiFranchiseStudio »
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!