ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


ความสามารถขัดเกลาการอบรมทักษะและความสามารถพื้นฐานของพนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทาง

  การแจ้งรายการของหาย รวมไปถึงการเขียนรายงานการเข้ารับอมรมต่างๆทักษะของพนักงานขับ รถโดยสาร
 ไม่ประจำทาง ได้แก่ นำพาผู้โดยสารพร้อมทั้งสัมภาระไปสู่เป้าหมายที่กำหนดและขับด้วยความเชี่ยวชาญและไม่เป็นอันตราย ช่วยเคลื่อนย้ายสัมภาระขึ้นรถ ช่วยเหลือพาผู้โดยสารขึ้นรถ กรณีจำเป็น ยิ่งไปกว่านี้ จะต้องประพฤติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวด ขับขี่ด้วยความปลอดภัย และสามารถคะเนสถานการณ์การจราจรได้ ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เครื่องไม้เครื่องมือส่วนควบต่างๆ ว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย เหมาะสมแก่การให้บริการ และใส่ใจอยู่เสมอถึงความแตกต่างระหว่างการขับขี่ในเมืองและในนอกเมือง เช่น ความเร็วในการขับขี่, สภาพการจราจร เป็นต้นสำหรับทักษะของพนักงานขับ รถโดยสาร

  การเสิร์ฟน้ำ ของกิน ของว่าง ทั้งนี้ หากเป็นลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการแล้ว ให้ศึกษาเตรียมความพร้อมจากพนักงานขับรถคนที่เคยให้บริการในครั้งก่อน กรณีเดินทางไกล พนักงานขับรถโดยสาร รถโดยสาร
 ประการถัดมาคือทักษะด้านการสนทนา กล่าวคือ พนักงานจะต้องกล่าวทักทายปราศรัยต้อนรับผู้โดยสารด้วยสีหน้าท่าทางเป็นมิตรยิ้มแย้ม สามารถประสานงานกับลูกค้าในการขอรับชำระเงินหรือขอเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวพัน อย่างนุ่มนวลอ่อนน้อม สามารถประกาศแจ้งผู้โดยสารทราบเมื่อถึงจุดพักรถ จุดท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งแจ้งสถานที่จอดกับตอบข้อตั้งคำถามลูกค้าโดยไม่ลังเลใจ โดยตอบด้วยความสุภาพมีจิตใจไมตรี พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือความปลอดภัย อุปกรณ์เครื่องเสียง ห้องน้ำ รวมทั้งแจ้งขอความช่วยเหลือ รายงานสถานการณ์กรณีรถเกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉิน นอกจากนี้ทักษะด้านการเจรจาต่อรองก็เป็นเรื่องสำคัญ เช่น ความสามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้ากรณีเกิดข้อผิดพลาดในด้านเอกสาร หรือรายการการท่องเที่ยว การรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า การน้อมรับคำติชมร้องเรียนจากผู้โดยสาร ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง การเคารพการตกลงใจหรือว่าความต้องการของลูกค้าในการเลือกใช้เส้นทางหรือจุดแวะต่างๆยิ่งไปกว่านี้พนักงานขับรถควรจะมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรีบด่วนและความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ เวลามีประชุม ดังนี้ สามารถสื่อสารกับหัวหน้ากรณีต้องการแจ้งข้อมูลหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การรับมือกับกรณีเหตุขัดข้องฉุกเฉินต่างๆ การรับฟังและปฏิบัติตามกฎข้อกำหนดใหม่ๆจากการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น การเข้ารับการอบรมต่างๆ รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนอกเหนือจากสองทักษะที่สำคัญข้างต้น ทักษะด้านการคำนวณก็เป็นทักษะสำคัญที่พนักงานขับ รถโดยสาร
 ต้องทำความเข้าใจเส้นทาง จุดจอดพักรถ และเติมน้ำมันล่วงหน้าให้พร้อมเสมอ รวมทั้งทำความเข้าใจการทำงานของระบบติดตามรถยนต์ จีพีเอส อย่างละเอียดละออ และปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านการอ่านเขียนเพิ่มเติมของพนักงานขับ รถโดยสาร
  ได้แก่ การศึกษากฎระเบียบคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถและปฏิบัติตามโดยเคร่ง ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการขับขี่รถยี่ห้อหรือรุ่นต่างๆ ศึกษาค้นหาเส้นทางใหม่ก่อนการเดินทางจริง ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องยนต์อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมศึกษาข้อมูลการซ่อมบำรุงขั้นต้นกรณีมีเหตุขัดข้องคับขัน ศึกษาขั้นตอนวิธีการขับขี่โดยเสถียร และการบังคับใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อความมั่นคง โดยตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบครัน พร้อมใช้งาน เช่น เข็มขัดนิรภัย ถังดับไฟ ค้อนทุบกระจก ทางออกฉุกเฉิน ฯลฯ เตรียมหมายเลขโทรศัพท์จำเป็นกรณีงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือรถขัดข้องฉุกเฉิน และศึกษาข้อกำหนดกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับชั่วโมงในการขับขี่ และชั่วโมงพักรถ ส่วนทักษะด้านการเขียน ประกอบด้วยการลงบันทึกใบแจกแจงการขับขี่ การคำนวณเงินค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน การเก็บข้อติชมร้องเรียนจากลูกค้า การเขียนแจ้งรายงานขออนุมัติซ่อมบำรุง การแจ้งรายการลูกค้าลืมของบน รถโดยสาร
 ที่พึงประสงค์ มีด้วยกันหลายพวก ทักษะแรกที่สำคัญและขาดไม่ได้คือ ความถนัดด้านการอ่านและการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเส้นทาง จุดหมายปลายทางจากใบสั่งการ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ผัง รูปภาพ เป็นต้น การทำความเข้าใจกฎจราจร กฎระเบียบของสถานที่นั้นๆ เช่น ที่จอดรอ หรือ ที่ห้ามจอด การศึกษาสภาพการจราจร เส้นทางเลี่ยงรถติด เป็นต้น อีกทั้ง การศึกษาข้อมูลการเดินทางของลูกค้าโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น การแวะร้านค้าของฝาก กิจกรรมบน รถโดยสาร
 พึงมี ไม่ว่าจะเป็นการตรวจทานตรวจนับตัวเงินให้แม่นยำหรือตรวจสอบหน้าเช็คเงินสด ความสามารถในการคำนวณระยะเวลาในการไปถึงที่หมายต่างๆได้โดยถูกต้อง แม่น การคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงร รถโดยสาร
 งานการของพนักงานขับ รถโดยสาร