ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


World Education Expo 2017 MCC HALL ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อโครงการ มหกรรมการศึกษา เด็กไทย ก้าวไกล ทั่วโลก ครั้งที่ 3
        World Education Expo 2017
สถานที่    MCC HALL ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
ระยะเวลา  วันที่ 19 – 22 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 20.00 น.
บริษัท เอ็กซิบิชั่น 1960 กรุ๊ป จา กัด ได้ดา เนินการจัดงาน World Education Expo 2017
มหกรรมการศึกษา เด็กไทย ก้าวไกล ทั่วโลก ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 22 มกราคม 2560 ณ.
FRONT AREA MCC HALL ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เป็นงานมหกรรมงานเดียวที่รวบรวม
ธุรกิจอันเกี่ยวกับการศึกษาทุกสาขา ทั้งในไทยและต่างประเทศที่ครบถ้วนที่สุด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เตรียมอนุบาล จนถึง
ระดับอุดมศึกษา และสูงกว่า อีกทั้งยังรวบรวมสถาบันสายอาชีพ ด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถ
พิเศษ อันเป็นที่สนใจของผู้ปกครองยุคใหม่ เพื่อนา ไปสู่การเลือกอนาคตของบุตรหลานอันเป็นที่รัก
บริษัท เอ็กซิบิชั่น 1960 กรุ๊ป จา กัด ขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน มหกรรมการศึกษา เด็กไทย
ก้าวไกล ทั่วโลก ครั้งที่ 3 เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ทา การตลาด ประชาสัมพันธ์องค์กร เสริมสร้าง
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และนาเสนอโครงสร้างของหลักสูตร และโครงการใหม่ๆ สร้างความกระชับ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มเป้ าหมาย ท่านจะมีโอกาสรับรู้ถึงกระแสตอบรับอันมีค่าโดยตรง และนา มาใช้
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาธุรกิจของท่านภายในงาน โดยเปิ ดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

อัตราค่าเข้าร่วมงาน
ขนาด 1 คูหา = 9 ตารางเมตร ( 3*3 ตารางเมตร )
พื้นที่พร้อมคูหามาตรฐาน 28,000 บาท / คูหา / เหมารวม 4 วัน
( ประกอบด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน )
โครงสร้างบูทมาตรฐาน , โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 1 ตัว หลอดไฟ 1 ดวง ป้ ายชื่อ ปลั๊กไฟฟ้ า 5 แอมป์
พื้นที่ เปล่า 26, 000 บาท / คูหา / เหมารวม 4 วัน จองตั้งแต่ 2 บูทขึ้นไป
* พื้นที่หัวมุมเพิ่ม 2,500 บาท / คูหา / เหมารวม 4 วัน
E. exhibition1960group@gmail.com , IDLINE . e1960g , Tel. 02-231-8171 , Mobile. 092-738-1457