ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


อบรมฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ **พิเศษ หัวข้อกลยุทธ์การนำเข้า-ส่งออก

สถาบันคีนันแห่งเอเซียและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัด

โครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
(New Entrepreneurs Creation-NEC)


แก่ผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 - 16:00 น. ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในฐานะเจ้าของธุรกิจ อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
   • ผู้ว่างงาน : ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ
   • นักศึกษาจบใหม่ : ซึ่งมีแนวความคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur)
   • ทายาทธุรกิจ : ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง
   • ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว : ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ (เช่น สถาปนิก, ทนายความ ฯลฯ) หรือผู้รับจ้างอิสระ แต่ตั้งใจเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ
   • ผู้ประกอบการ : ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปี ที่ผ่านมา แต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็ง จำเป็นต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
หลักสูตรฝึกอบรม
• ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน 10 วัน (60 ชั่วโมง) ประกอบด้วย
   o การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่
   o กลยุทธ์ทางการตลาด
   o การบริหารจัดการธุรกิจ (การจัดการด้านเทคนิค)
   o แนวคิดและกลยุทธ์การนำเข้า/ส่งออก
   o การบริหารองค์กรและบุคลากร
   o การบริหารทางการเงิน/บัญชี
   o การจัดทำแผนการลงทุนและการเสนอแผนการลงทุนรายบุคคล

• การเพิ่มทักษะการประกอบการ
   o การให้คำปรึกษาแนะนำ
   o การศึกษาดูงาน
   o การจัดทำแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจรายบุคคล

รุ่นที่ 1 อบรม 27 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2553

รุ่นที่ 2 อบรม 8 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2553


**สมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
คุณอรกชหรือคุณสรินพร

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
โทร. 02-2293131 ต่อ 322, 306


อีเมล์ orakott@kiasia.org
เว็บไซต์ http://www.kiasia.org/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2010, 09:51:11 AM โดย ThaiFranchiseStudio »