ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


สัมนาเรื่อง “การสอนภาษาจีนด้วยหลักสูตรมหัศจรรย์”

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1180
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
ขอเชิญร่วมสัมนาเรื่อง “การสอนภาษาจีนด้วยหลักสูตรมหัศจรรย์”


ปัจจุบันการเรียนภาษาจีนในเมืองไทยได้รับความนิยมแพร่หลายรวดเร็ว การสอนภาษาจีนเกิดขึ้นมากมาย แต่ความไม่พร้อมของบุคลากรและหลักสูตร ทำให้การเรียนการสอนไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร สถาบันการสอนภาษาจีนมู่หลานจึงได้นำหลักสูตรมหัศจรรย์แบบสมบูรณ์แต่เร่งรัดเข้ามาขจัดปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนเรียนด้วยความสุขจดจำฝังใจไม่เลิกร้างกลางคัน  การเรียนได้ผล  เข้มข้นด้วยเนื้อหา ที่ปลุกย้ำคุณธรรม  สมาธิดีมีวินัย จิตใจงดงาม กตัญญูรู้คุณ บรรยากาศอบอุ่น เข้าใจวัฒนธรรมของจีนอย่างลึกซึ้งเรียนรู้รวดเร็วกว่าอย่างน่าพิศวง เข้าใจการใช้ชีวิตและพื้นฐานหลักธุรกิจเบื้องต้น
โอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ทางสถาบันสอนภาษามู่หลาน      ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรมหัศจรรย์   ชมการสาธิตการสอนจากผู้เชี่ยวชาญชื่นชมกับความสำเร็จของนักเรียน ที่แสดงความสามารถจากหลักสูตรอย่างมหัศจรรย์มั่นใจ สามัคคีมีความสุข       ในวันอาทิตย์ดีที่ 31 มกราคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปารค์(กรุงเทพฯ)  ห้องรัชวิภา(ชั้น 2) อาคารธารทิทย์เวลา 12.00น. - 17.00 น. รับมอบประกาศนียบัตรและรับมอบรางวัลตามกำหนดการ

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท(รับจำนวนจำกัด)
จึงกราบเรียนเชิญมาเพื่อสานความสำเร็จร่วมกันและขอขอบคุณอย่างสูงยิ่งมา ณ. โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ


(  นางสาว ไช่ อี้ หยู  )
ผู้อำนวยการสถาบันสอนภาษามู่หลาน
ประจำประเทศไทย

โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน
โทร. 02-5392400, 08-64108629
โทรสาร 02-5392400 ต่อ 15


อีเมล์   Mulan_center@yahoo.com.tw
marketing_mulan@hotmail.com
เว็บไซต์ www.mulan-language.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการสัมมนา  
                                                    เรื่อง“การสอนภาษาจีนด้วยหลักสูตรมหัศจรรย์”
จัด โดย สถาบันสอนภาษามู่หลาน
ณ.โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ ห้องรัชวิภา(ชั้น2) อาคารธารทิพย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553 เวลา   12.00-17.00 น

หลักการและเหตุผล

              ด้วยจำนวนพลเมืองที่มหาศาลแผ่ซ่านทั่วโลกและเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดของจีน ทำให้โลกมิอาจปฏิเสธบทบาทของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อสังคมโลกได้  อีกทั้งประชากรโลกส่วนใหญ่ล้วนเป็นเผ่าพันธุ์จีนที่ร้อยเป็นโซ่คล้องหมุนกระชับไปกับโลก  จนมีคำกล่าวว่าแสงอาทิตย์สาดถึงแผ่นดินใดล้วนมีชาวจีนอาศัยอยู่ การค้าโลกล้วนมีชาวจีนโพ้นทะเลเป็นแกนหลัก  ดังนั้นในทางธุรกิจ จีนขยับตัวโลกก็สั่นไหว เป็นเงื่อนไขสำคัญปั่นระบบเศรษฐกิจโลกให้สั่นไปตามแรงสะเทือนของมหาอำนาจใหม่ ภาษาจีนจึงขยายเป็นภาษาสังคมโลก แผ่ซ่านตามกระแสอำนาจ ในเมืองไทยบานสะพรั่งยั้งไม่ได้  แต่ยังไร้ระบบควบคุมให้ได้มาตรฐาน จึงทำให้ผู้เรียนเสียเวลาพลาดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ  
               
สถาบันสอนภาษามู่หลานจึงได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิคและวิธีการสอนมหัศจรรย์มีมาตรฐานจดจำฝังใจ เรียนได้ผล เข้มข้นด้วยเนื้อหาล้ำลึกด้านคุณธรรม ทั้งฝึกสมาธิ ฝึกวินัย อบรมจิตใจให้รู้จักกตัญญูรู้คุณ  บรรยากาศอบอุ่นไม่เลิกร้างกลางคัน มั่นใจภาษาจีนอย่างลึกซึ้ง พึ่งพาตนเองได้ กลายเป็นผู้นำที่พรั่งพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกภาษาจีน ไม่เสียเปรียบทั้งทางธุรกิจและการใช้ชีวิตส่วนตัว  เป็นที่พึ่งของสังคม เพราะได้รับการบ่มเพาะจากคัมภีร์คุณธรรม

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อชี้ให้เห็นปัญหาในการเรียนการสอนภาษาจีน
2.   เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการสอนภาษาจีน
3.   เพื่อเผยแพร่เทคนิค และวิธีการสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ
4.   เพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนภาษาจีน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

1.   สามารถชี้ให้เห็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
2.   สามารถนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน            
3.   สถาบันการศึกษา ได้เข้าใจเทคนิคและวิธีการในการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ
4.   นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรใช้คุณธรรมนำชีวิตและลดปัญหาสังคม
5.   ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินการ
โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ ห้องรัชวิภา(ชั้น2) อาคารธารทิพย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553 เวลา   12.00-17.00 น

วิธีดำเนินงาน
1.  ประชุมวางแผนงาน
2.  จัดเตรียมงานตามแผนที่วางแผนไว้
3.  ดำเนินงานตามแผน
4.  ประเมินผล
5.  ติดตามและเสนอแนะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผู้เข้าร่วมสัมมนา
1.   ผู้บริหารหรือตัวแทนสถาบันด้านวิชาการสอนภาษาจีน
2.   สื่อมวลชนแขนงต่างๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  สถาบันสอนภาษา(มู่หลาน)  ประเทศไทย


                                                                  ตารางสัมมนา

12.00 - 12.50         ลงทะเบียนรับเอกสาร  ( ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ )
13.00 - 13.40         พิธีเปิด   บรรยายพิเศษ “ภาษาจีน ภาษามหาอำนาจใหม่”
( ประธานสถาบันภาษามู่หลาน ประจำประเทศไทย)
13.40 - 14.30       บรรยาย เรื่อง สอนภาษาจีนอย่างไรให้สนุกและมีประสิทธิภาพ
( ผู้อำนวยการสถาบันการสอนภาษามู่หลาน ประเทศไทย )
14.30 - 15.00       พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00       สาธิตวิธีการสอนภาษาจีนด้วยหลักสูตรมหัศจรรย์มู่หลาน
                              ชมนักเรียนแสดงกิจกรรมจากเนื้อหาหลักสูตรมู่หลาน
16.00 - 16.30       ผู้เข้ารับการอบรมอภิปราย ซักถาม
ประธานจับรางวัลผู้โชคดี
รางวัลที่ 1 ทีวี จอแบน           จำนวน 1 เครื่อง
รางวัลที่ 2 โทรศัพท์ มือถือ    จำนวน1 เครื่อง
รางวัลที่ 3 เครื่องเสียง mp4    จำนวน1 เครื่อง
16.30 - 17.00        พิธีมอบประกาศนียบัตร รับรางวัล
โดย (ศาตราจารย์ดอกเตอร์ชัยยงค์ พรหมวงศ์)

โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน
โทร. 02-5392400, 08-64108629
โทรสาร 02-5392400 ต่อ 15


อีเมล์   Mulan_center@yahoo.com.tw
marketing_mulan@hotmail.com
เว็บไซต์ www.mulan-language.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                               
ใบตอบรับ
                              การสัมมนาเรื่อง “การสอนภาษาจีนด้วยหลักสูตรมหัศจรรย์”
ณ.
โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ ห้องรัชวิภา(ชั้น2) อาคารธารทิพย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553 เวลา   12.00-17.00 น

หน่วยงาน...
ชื่อ...................................................นามสกุล.................................
ที่อยู่(ที่ติดต่อได้)......
เบอร์โทรศัพท์(หน่วยงาน)...............................มือถือ.............................
E – mail ..............................................
□        ยินดี
□       ไม่ยินดี
                    *  โปรดระบุจำนวนครูที่มาเข้าร่วมงานสัมมนา

หมายเหตุ
****** กรุณาแจ้งรายชื่อเพื่อสำรองที่นั่งภายในวันที่ 14 มกราคม 2553 โดยการส่งแฟ็กส์ใบตอบรับที่เบอร์
โอนเงินเข้าบัญชีมู่หลาน :
ชื่อบัญชี   ห้างหุ้นส่วนจำกัด มู่หลาน แลงเกว็จเซ็นเตอร์  (ธนาคารกรุงเทพฯ)
หมายเลขบัญชี   223-0-554707
หลังจากโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งใบฝากเงินมาเข้า  โทรสาร: 02-5392400 ต่อ 15
หรือ E – mail: mulan_center@yahoo.com.tw
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2012, 03:28:59 AM โดย ThaiFranchise »
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!