ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


เชิญผู้ประกอบการกลุ่มบรรจุภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์ โครงการพัฒนาสถานประกอบการสู่ AEC

กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมวิชาชีพนักวินิจฉัยสถานประกอบการ (ประเทศไทย)

ขอเชิญสถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สถานประกอบการมีความรู้และกระบวนการในการพัฒนาธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาด AEC
2.เพื่อให้สถานประกอบการมีการเตรียมความพร้อมและมีแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในการเตรียมตัวออกสู่ตลาด AEC
3.เพื่อให้สถานประกอบการมีการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาศักยภาพในการตอบสนองลูกค้าและการแข่งขันในตลาด AEC
กิจกรรมภายใต้โครงการ ( 8 วัน ) ประกอบด้วย (ช่วงเวลา มีนาคม – มิถุนายน 2558)
อบรมให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับภาพรวมการค้าการลงทุน แนวโน้มภาวะธุรกิจอุตสาหกรรม โอกาสและอุปสรรค
เมื่อเข้าสู่ AEC โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2 วัน)การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก สำหรับการเตรียมความพร้อมสู่ AEC (6 วัน)
-จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อเข้าสู่ AEC ตามแนวทาง Business Model Canvas: BMC
-การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ ด้านการตลาด
การขาย การผลิต ด้านการเงิน การลงทุน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โลจิสติกส์และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญเร่งด่วนในการพัฒนาองค์กร

ด่วน ! รับจำนวนจำกัด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2558

โครงการฟรี

ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่.....
สมาคมส่งเสริมวิชาชีพนักวินิจฉัยสถานประกอบการ (ประเทศไทย)
คุณสุรศักดิ์  098-2414844
E-mail: surasak-jos@hotmail.com