ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


แบบสอบถามการศึกษาวิจัยแฟรนไชส์ไทย ในมุมมองของแฟรนไชส์ซี

แบบสอบถามการทำวิจัย  เรื่องการศึกษาปัจจัยในการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ให้ประสบความสำเร็จ จากมุมมองของแฟรนไชส์ซีในธุรกิจขนาดปานกลางและขนาดเล็ก

วัตถุประสงค์  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในการพิจารณาการเลือกซื้อแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซี แนวทางการบริหารจัดการให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ การได้รับการฝึกอบรมจากแฟรนไชส์ซอร์ และความเหมาะสมของสถานที่ตั้งร้าน ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซีให้ประสบความสำเร็จ โดยข้อมูลแบบสอบถามจะนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น
ทั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามตามลิงค์ด้านล่าง
https://goo.gl/forms/OMheyslKRk3yVN3m2