ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


อบรมฟรี 8 ธุรกิจเด่น เพื่อประกอบอาชีพเป็นเถ้าแก่น้อย

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1165
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
การอบรมพัฒนาอาชีพเชิงธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพเป็นเถ้าแก่น้อย
1. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1.
ผู้ที่สนใจและมีความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร
(ไม่จำกัดรูปแบบและจำนวนเงินลงทุน)
2.
ทายาทธุรกิจที่ต้องการสืบทอดกิจการของครอบครัว ในเขตกรุงเทพมหานคร
(ไม่จำกัดรูปแบบและจำนวนเงินลงทุน)

2. การคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม
1.
พิจารณาใบสมัครและแนวคิดเบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจที่สนใจ
(Download เอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจได้ทาง www.ismed.or.th)
2.
ทดสอบและสัมภาษณ์ความพร้อมในการเข้าร่วมโดยคณะกรรมการคัดเลือก
3. ตารางการอบรม แบ่งเป็น 2 ช่วง


แบบฟอร์มแนวคิดธุรกิจเบื้องต้น

การอบรมพัฒนาอาชีพเชิงธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพเป็นเถ้าแก่น้อย
ชื่อ-นามสกุล_________________________________________________วันที่จัดทำ_____________________
(ขอให้ท่านตอบคำถามเกี่ยวกับธุรกิจของท่านหรือธุรกิจที่ท่านต้องการจะลงทุนให้ชัดเจน)
1.
สินค้าที่ท่านจะทำขาย หรือบริการที่ท่านจะทำคืออะไร (โปรดอธิบายโดยละเอียดถึงลักษณะ
จุดเด่น หรือสิ่งที่ไม่เหมือนกับสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันที่มีขายหรือให้บริการอยู่ก่อนแล้ว)
2.
ทำไมท่านถึงเลือกที่จะทำสินค้าหรือบริการ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 (โปรดอธิบายถึงเหตุจูงใจ และ
เหตุผลที่ทำให้ท่านเชื่อว่าจะทำได้ดีกว่าคนอื่น)
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2
3.
คนที่ท่านคาดว่าจะมาซื้อสินค้าของท่านหรือใช้บริการของท่าน ได้แก่ คนกลุ่มไหนบ้าง (กลุ่มใด
เป็นกลุ่มหลัก กลุ่มใดเป็นกลุ่มรอง)
4.
จากข้อ 3 คนที่คาดว่าจะมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการของท่าน เขาจะซื้อหรือใช้บริการด้วยเหตุผลใด
5.
จะทำอย่างไรที่ท่านจะมั่นใจได้ว่าครั้งต่อไปคนที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการของท่านจะกลับมาซื้อ
หรือใช้บริการอีก โดยไม่ไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการของคนอื่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์/โทรสาร 02 247 9493
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 99 หมู่ 18 ถนน ป๋วย อึ๊งภากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 4000 ต่อ 2017 คุณภชรดา , 2097 คุณณิชาภา โทรสาร. 0-2564-4000 ต่อ 2277, 2288
E-mail : g_training@hotmail.com  หรือ www.ismed.or.th


ใบสมัคร
โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรม จัดอบรมพัฒนาอาชีพเชิงธุรกิจ


ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ............................................................................................. สกุล..................................................................................
เลขที่....................หมู่ที่.................หมู่บ้าน/ชุมชน..................................................................ถนน...............................................
แขวง..........................................เขต................................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์……………......
โทรศัพท์…………………........โทรสาร...……….…….…….มือถือ...................................E-mail....................................................

สนใจสมัครหลักสูตร
หลักสูตรที่ 4 การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจร้านซักอบรีด
วันที่ 17-18, 31 ต.ค., 1, 7-8, 14-15, 21-22 , 28-29 พ.ย. 12-13 ธ.ค. 52
หลักสูตรที่ 5 การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจบริการดูแลและตกแต่งสวน
วันที่ 17-18, 31 ต.ค., 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 พ.ย. 52
หลักสูตรที่ 6 การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจร้าน Day Spa
วันที่ 15-17, 29-31 ต.ค., 7-8, 14-15, 21-22, พ.ย. 52
หลักสูตรที่ 7 การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจลูกชิ้น
วันที่ 17-18, 31 ต.ค., 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 พ.ย. 52
หลักสูตรที่ 8 การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจร้านเครื่องหนัง
วันที่ 17-18, 31 ต.ค., 1, 7-8 , 14-15 , 21-22, 28-29 ต.ค. 52
วันที่ 17-18, 29-30 ต.ค. 5-6, 14-15, 21-22, 28-29 พ.ย. 52
วันที่ 30-31 ต.ค. 1 พ.ย. , 6-8 , 14-15 , 21-22 , 28-29 พ.ย. 52
หลักสูตรที่ 3 การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
วันที่ 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 ก.ย., 3-4, 10-11 ต.ค. 52
ช่วงที่ 2 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2552
หลักสูตรที่ 1 การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจร้านเบเกอรี่
วันที่ 5-6 ,12-13, 19-20 ,26-27 ก.ย., 3-4, 10-11 ต.ค. 52
หลักสูตรที่ 2 การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจร้านจัดดอกไม้
วันที่ 27-29 ต.ค. , 3-5 , 14-15 , 21-22 , 28-29 พ.ย. 52
ช่วงที่ 1 เดือน กันยายน – ตุลาคม 2552


อบรมฟรี 8 ธุรกิจเด่น เพื่อประกอบอาชีพเป็นเถ้าแก่น้อย
คลิก Download ได้เลยนะครับ ฟรี!!

http://www.thaifranchisecenter.com/images/logo/043Seminar_Ismed.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 30, 2009, 04:00:13 AM โดย ThaiFranchiseStudio »
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!