ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


โครงการประกวดคลิปวีดีโอแผนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวปี 2

CSR HOLIDAYTRIP AND TREAT @ SAMED

โครงการประกวดแผนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวปี 2โครงการ CSR Holiday เป็นโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ให้กับหมู่เกาะทะเลไทย เราจึงเลือกเกาะเสม็ดที่จะทำโครงการนำร่อง เพื่อที่จะพัฒนา กิจกรรมสู่หมู่เกาะ ทะเลไทยอื่นๆคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาและคณะ รวมกลุ่มกัน 5 คน

2. สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน แต่ละกลุ่มสามารถส่งผลงานได้                เพียง 1 ผลงาน

3. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลให้นิสิต-นักศึกษาสามารถเขียนแผนงานได้ตามหลักเกณฑ์การประกวด ตลอดจนทำหน้าที่ตรวจความถูกต้องของแผนที่ส่งเข้าประกวด

4. อาจารย์ที่ปรึกษาท่านหนึ่ง สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าประกวด มากกว่าหนึ่งทีม

5. กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อแผนงาน และระบุสถาบันการศึกษา ภาควิชา คณะวิชา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ


6.นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนามและแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด

7. ส่งใบสมัครและส่งแผนงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท บรอดมายด์ จำกัด 9/175 ศรีนครินทร์ 46/1 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250รายละเอียดในการแข่งขัน

สิ่งแต่ต้องจัดส่งเข้าร่วมประกวด ดังต่อไปนี้            1. ใบสมัครและสำเนาบัตรนักศึกษา

            เขียนใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา (สำเนาถูกต้อง) ของสมาชิกในทีม2. Story board และ Storyline

ส่งแนวความคิดในรูปแบบ Story board และ Storyline ความยาวไม่เกิน 3 นาที ที่จะเกิดกระแสเป็น VIRAL CLIP  ที่ดีและต้องมีเนื้อหา ชักชวนให้นักท่องเที่ยว ทำกิจกรรมอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว ในวันหยุดพักผ่อน

ภายใต้คอนเซปต์ “ Make your holiday worthwhile ”3. คลิปวีดีโอแนะนำทีม                                                                                      ทำ Clip วีดีโอแนะนำทีมของท่านในลักษณะที่สร้างสรรค์ โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 1.30 นาทีและไม่เกิน 2 นาที    จำนวน 1 คลิป  ในรูปแบบ Hi-res ขนาด 1280x720 pixels สกุล avi หรือ mov

4. แผนประชาสัมพันธ์                                                                                            ร่าง Timeline การวางแผนสื่อในการประชาสัมพันธ์คลิปให้กลายเป็น VIRAL CLIP  ที่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว ลงในแบบฟอร์ม โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.facebook.com/tripandtreat  หรือ www.csrholidaythailand.com/tripandtreat5. Portfolio

รวบรวมผลงานต่างๆที่เคยสร้างสรรค์ ไม่จำกัดรูปแบบ (ถ้ามี)จัดส่ง CD พร้อมเอกสารทั้งหมด (ใบสมัคร , สำเนาบัตรนักศึกษา , แผนประชาสัมพันธ์ 2 ชุด) มาตามที่อยู่ของโครงการ : บริษัท บรอดมายด์ จำกัด 9/175 ศรีนครินทร์ 46/1 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ขั้นตอนการประกวดรอบชิง 6 ทีม

1.          คัดเลือกผลงานจากผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเหลือ 6 ทีม

2.          6 ทีม จะได้ลงพื้นที่จริงไปยังเกาะเสม็ดเพื่อถ่ายทำคลิป เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน

3.          6 ทีมจะได้ร่วม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆในวันแรกของทริป

4.          6 ทีมจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 15,000 บาท ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรม                                                            

5.          6 ทีมจะต้องผลิต VIRAL CLIP 1 ชิ้นงาน และโปรแกรม CSR Holiday แบบ 2 วัน 1 คืน ทีมละ 1 โปรแกรม

6.          ผู้เข้าประกวดทั้ง 6 ทีม ทำการประชาสัมพันธ์ VIRAL CLIP ตามแผนประชาสัมพันธ์ที่ วางไว้ สำหรับการประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ ให้เกิดกระแสกลายเป็น VIRAL CLIP เพื่อทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

7.          ผู้เข้าประกวดทั้ง 6 ทีม จัดส่งโปรแกรม CSR Holiday 2 วัน 1 คืน โดยโปรแกรม            CSR Holiday  นั้นจะถูกตัดสินให้คะแนนโดยบริษัททัวร์ 5 บริษัทในประเทศ เพื่อจัดขายโปรแกรมดังกล่าวได้จริง

8.        หากทีมใดไม่ส่งผลงานตามข้อตกลง ทางกองประกวดขอเรียกเงินสนับสนุนคืนทั้งหมด

9.          ผู้เข้าประกวดทั้ง 6 ทีม ร่วมงานประกาศรางวัล

เกณฑ์การตัดสิน

·      ยอดวิวของคลิป 20 %

·      คะแนนจาก Online Vote ผ่านทางเว็บไซต์ 30%    

·      คะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 50%

       
รางวัล  รวมทั้งหมดมูลค่า 230,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ


1 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท

พร้อมโล่ห์รางวัล และประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1


1 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท

พร้อมโล่ห์รางวัล และประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2


1 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท

พร้อมโล่ห์รางวัล และประกาศนียบัตรรางวัล Popular Vote1 รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

และเงินรางวัล 10,000 บาทกำหนดการ

·      ประชาสัมพันธ์และเปิดรับผลงาน                                  วันที่ 21 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2557

·      ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน6 ทีมสุดท้าย      วันที่ 8 กันยายน 2557

·      อบรมเข้าร่วม Work Shop                                วันที่ 19 กันยายน 2557

·      เดินทางไปเกาะเสม็ดเพื่อถ่ายคลิปวีดีโอ              วันที่ 19 - 22 กันยายน 2557

·      ส่งผลงาน                                                        วันที่ 28 กันยายน 2557

·      ประชาสัมพันธ์คลิปพร้อมร่วมโหวตผลงาน          วันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2557

·      ประกาศผลและมอบรางวัลภายในวันงาน                      วันที่ 30 ตุลาคม 2557

**ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด โดยยึดคำตัดสินของ

คณะกรรมการตัดสินการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุดและวันเวลามอบรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร 087 281 1511  และโหลดใบสมัครได้ที่  http://www.facebook.com/tripandtreat