ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


สัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมค้าปลีก กรณีศึกษา 7-Catalog และสูตรลับ...

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1162
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมค้าปลีก กรณีศึกษา 7-Catalog และสูตรลับ...ความสำเร็จในการค้าขายกับ 7-Catalog”  และเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ



              สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)กำหนดจัดการสัมมนาเรื่องนวัตกรรมค้าปลีก กรณีศึกษา 7-Catalog  และสูตรลับ...ความสำเร็จในการค้าขายกับ
7-Catalog พร้อมทั้งจัดให้มีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการที่สนใจกับผู้บริหารการค้าปลีกของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)  สำหรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าเป็นของตนเอง และสนใจจะค้าขายกับ 7-Catalog  ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552  เวลา 10:00-17:00 น.  ณ ห้องสัมมนา 1    ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

การค้าขายกับ 7-Catalog  เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ SMEs ได้วิธีหนึ่ง จึงขอเชิญท่านผู้ประกอบการที่เคยผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)  โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP)         และโครงการอื่น ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ โปรดนำสินค้าของท่านจำนวน 1 ชุดมาด้วย    โดย 7-Catalog จะมีทีมการตลาดพิจารณาสินค้าของท่าน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการพัฒนาสินค้าและการเข้าร่วมธุรกิจกับ 7-Catalog ต่อไป  

ท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาและการเจรจาธุรกิจตามวัน เวลา ดังกล่าว
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.จุติมาพร กลับอำไพ  โทรศัพท์ 02-3543171  และโปรดกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมงานและส่งคืนมายังสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ โทรสาร 02-3543423, 02-3543425  ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ด้วย  จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                   (นางบุญเจือ  วงษ์เกษม)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ
ส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
โทร 02-2024573  โทรสาร 02-3543425

             




กำหนดการสัมมนาเรื่อง
“นวัตกรรมค้าปลีก กรณีศึกษา 7-Catalog
และสูตรลับ...ความสำเร็จในการค้าขายกับ 7-Catalog”


โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552  ณ ห้องสัมมนา 1
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ

____________________

เวลา 10:00 – 10:30 น.      กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยนายปราโมทย์  วิทยาสุข
    อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เวลา 10:30 – 12:00 น. “นวัตกรรมค้าปลีก กรณีศึกษา 7-Catalog”
            โดยคุณอำพา ยงพิศาลภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                
                                        บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้ริเริ่มบุกเบิก 7-Catalog

เวลา 12:00 – 13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย               
เวลา 13:00 – 14:30 น.   การเสวนาหัวข้อ “สูตรลับ...ความสำเร็จในการค้าขายกับ
7-Catalog”
โดย
                                         1. คุณธนทรรศ สนธีระ ผู้จัดการทั่วไป
                                             บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์ NATURE RICH)
                                         2. คุณอภิรดี ตั้งวุฒิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ
                                             บริษัท ทันเดอร์ แลบบอราทอรี่ จำกัด(ผลิตภัณฑ์ สไบนาง)
                                         3. คุณสถาปนวัตร กวีกิจอำพน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โครงการ7-Catalog
                                             บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เวลา 14:30 – 15:00 น.   คำถาม-ตอบ

เวลา 15:00 – 17:00 น.        การเจรจาธุรกิจ

________________________

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ น.ส.จุติมาพร กลับอำไพ โทร. 0-2354-3171  
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2009, 02:39:09 AM โดย ThaiFranchiseStudio »
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!