ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


สถาบันฝึกอบรมสัมมนา TPM

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา TPM
« เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 06:25:21 AM »
สถาบันฝึกอบรมสัมมนา TPM

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance : TPM
หลักการและเหตุผล  อบรม TPM
  ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิต มักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมาก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิตเครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอสัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในญี่ปุ่นและกำลังเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่างๆ คือ การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM)ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา และผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนการติดตั้งระบบ TPM ในองค์กรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  พนักงานซ่อมบำรุง หัวหน้า และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม        
  30 คน / รุ่น
กำหนดการอบรม
  เวลา                            กิจกรรม
        9.00 - 12.00            - ความจำเป็นที่ต้องทำ TPM
                                        - ความหมาย คำจำกัดความ และประวัติความเป็นมาของ TPM
                                        - ความสูญเสีย 16 ประการและแนวคิดในการทำ TPM (Work shop หาความสูญเสีย)
      12.00 - 13.00            - พัก
      13.00 - 16.00            - กิจกรรม 8 เสาหลัก (Pillar)
                                            * การให้การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training)
                                            * การดูแลรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) (Work shop หาข้อบกพร่อง)
                                            * การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement)
                                            * การวางแผนดูแลรักษา (Planned Maintenance)
                                            * ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment)
                                            * การรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance)
                                            * การควบคุมขั้นต้น (Initial Control)
                                            * การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร (Efficient Administration)
                                        - ผลที่ได้จากการทำ TPM
                                        - การดำเนินงาน TPM 12 ขั้นตอน

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com