ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


Standard ISO certification for franchise

Standard ISO certification for franchise
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 05:26:35 AM »


        เรื่อง  การนำเสนอ การให้การรับรองในธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)  

เรียน  ท่านผู้ขายสิทธิในธุรกิจแฟรนไชส์ (แฟรนไชซอร์) ที่นับถือ

           

        นี่เป็นวิธีการที่จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับท่านแฟรนไชซอร์

ที่ แฟรนไชซี กำลังมองหา ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นนั่นคือ ในแง่ของความเป็น

มืออาชีพ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบอีกทั้งการเติบโตธุรกิจ

มีชื่อเสียง มีอนาคตที่ดีมีการพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งกอปรด้วย

สินค้าหรือบริการ มีคุณภาพที่ดี น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

      ทางบริษัทฯ โกลบอล มาร์ค จากประเทศออสเตเรีย ได้เล็งเห็นความสำคัญใน

การให้ การรับรองในธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งอ้างอิงหลักเกณฑ์สำคัญ ตามมาตรฐาน AS 3806

ที่ประเทศออสเตเรียให้ความเข้มงวดใน ธุรกิจแฟรนไชส์นี้ ในแง่ของ การประสานประโยชน์

มีความสัมพันธ์ในด้านธุรกิจที่ใกล้ชิดกัน อาศัยระบบงานเป็นหลัก ในการดำเนินงาน

มีข้อปฏิบัติชัดเจน เคารพสิทธิประโยชน์ซึ่งกันและกัน และสานประโยชน์ด้วยกัน

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องการให้ มาตรฐานนี้ช่วยสร้างธุรกิจให้ดีขึ้น

เมื่อ แฟรนไชซีได้รับการอบรมให้ความรู้ในการสร้างยอดขาย ด้านการบริหารจัดการเพื่อลดจุดอ่อนทางธุรกิจ

และการเจริญเติบโตในธุรกิจทำให้รู้สึกถึงความเอาใจใส่ และเชื่อมั่นในธุรกิจมากขึ้น คุณภาพของระบบงาน ก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

        นอกจากนี้แล้วท่านแฟรนไชซอร์ ยังสามารถได้รับ การให้การรับรองพร้อมกันกับมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยในอาหารและยา (HACCP)

หรือมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO9001) เพื่อแสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีทำให้สินค้าหรือบริการมีจุดเด่น

ก่อให้เกิดโอกาสเพิ่มขึ้นในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ด้วยขอเสนอที่น่าสนใจ                                ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

                                                              นาย พฤทธิวุฒิ  ฉัตตะวิริยะ

                                      โทรศัพท์ : 081-699 6359, E-mail: confocus@ksc.th.com