ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


สถาบันคีนันแห่งเอเซียจัดหลักสูตรอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หรือ NEC ปี 2556

หลักสูตรฝึกอบรมประกอบไปด้วยหลักสูตรพื้นฐาน 10 วัน (78 ชั่วโมง) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)  การบริหารจัดการด้านการตลาดและเทคนิคการขาย/บริการ การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ การบริหารองค์กรและบุคลากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน การจัดทำแผนธุรกิจ และ การนำเสนอแผนธุรกิจรายบุคคล นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับการเพิ่มทักษะการประกอบการ เช่น  การนำเข้าส่งออก  การวางแผนภาษี  การทำธุรกิจe-commerce ฯลฯ  และการศึกษาดูงานที่สถานประกอบการจริง
กำหนดการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มี.ค.-21 เม.ย.  2556 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 27 เม.ย. – 26 พ.ค. 2556 การอบรมจะถูกจัดขึ้นในวัน เสาร์ และ อาทิตย์  เวลา 09.00 – 18.00 น. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาอบรมอย่างเต็มที่ ณ. โรงแรม เคยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์  ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบประเมินแนวคิดทางธุรกิจได้ที่ เว็บไซต์: www.kiasia.org หรือติดต่อ: คุณอรกช  ตันติวัฒนกุลชัย  หรือ คุณวิวัฒน์ ชุติวณิชยกุล โทรศัพท์ 02 229-3131 ต่อ 322, 307 โทรสาร 02 229-3130 อีเมล์ Orakott@kiasia.org, Wiwatc@kiasia.org