ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


ไขคำถามยอดฮิตในการวางแผนประกันชีวิต พร้อมลดหย่อนภาษี

   ปัจจุบันมีการตระหนักรู้ถึงการวางแผนประกันชีวิตที่พร้อมลดหย่อนภาษีได้มากขึ้น เพราะการวางแผนประกันชีวิต เป็นหนึ่งในการวางแผนการเงินที่จะทำให้ได้รับความคุ้มค่าพร้อมลดหย่อนภาษีได้และยังสามารถคุ้มครองผู้ซื้อ เป็นการสร้างความมั่นคงคล้ายกับการออมเงินเผื่ออนาคตและเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อีกด้วย
ซึ่งหลักการในการวางแผนประกันชีวิต พร้อมลดหย่อนภาษีคือการนำค่าใช้จ่ายมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ และการทำประกันชีวิตก็เป็นอีกวิธีหนึ่งวิธีการที่นิยมใช้ ซึ่งมีรูปแบบประกันชีวิต ดังนี้


ประกันชีวิตแบบทั่วไป
ประกันชีวิตแบบทั่วไป เป็นการวางแผนประกันชีวิตที่สามารถนำเบี้ยใช้พร้อมลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดถึง 100,000 บาท โดยมีรูปแบบประกันยอดนิยม ดังนี้

ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ มีเงินชดเชยมอบให้กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
ประกันภัยอุบัติเหตุ ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเกิดการแตกหักของกระดูก
ประกันภัยโรคร้ายแรง เช่น ประกันมะเร็ง ที่ให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลเมื่อตรวจพบเจอมะเร็งตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกันชีวิตแบบบำนาญ
ประกันชีวิตแบบบำนาญหรือแบบเงินได้ประจำเป็นประกันชีวิตที่ทำเพื่อเป็นรายได้ยามชรา เป็นการวางแผนประกันชีวิต พร้อมลดหย่อนภาษีในระยะยาว โดยบริษัทจะจ่ายให้ผู้เอาประกันเป็นงวด ๆ ตามสัญญา

4 ข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับการวางแผนประกันชีวิต พร้อมลดหย่อนภาษี
หลายคนอาจคิดว่าเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ลดหย่อนภาษีไม่ได้ แต่ในความจริงแล้วสามารถทำได้ในกรณีที่พ่อหรือแม่มีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท โดยใช้ประกันสุขภาพหรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ของพ่อแม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
ในกรณีที่สามีหรือภรรยาไม่มีรายได้ เมื่อยื่นภาษีรวมกันในส่วนของบุคคลที่ไม่มีรายได้ สามารถลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันชีวิตได้ 10,000 บาทเท่านั้น เพราะส่วนที่เหลือ 90,000 บาท เป็นการยกเว้นจากรายได้เมื่อไม่มีรายได้ จึงไม่สามารถนำมาช่วยลดหย่อนภาษีได้

มีความเชื่อว่าประกันบำนาญลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท แต่ในความจริงแล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท และสำหรับกรณีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประกันชีวิตแบบทั่วไป ในส่วนแรก 100,000 บาท เพราะประกันบำนาญ ถือว่าเข้าเงื่อนไขประกันชีวิตแบบทั่วไปด้วย เช่น หากจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปเพียง 50,000 บาท และจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญอีก 250,000 บาท เราสามารถนำเบี้ยรวม 300,000 บาท มาลดหย่อนได้ทั้งหมด

เป็นความจริงที่ว่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท เมื่อรวมกับค่าลดหย่อนกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท