ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


เช่ารถโฟล์คลิฟท์ เป็นทางเลือกที่ดีสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนได้ โดยไม่ต้องลงทุนสูง

เช่ารถโฟล์คลิฟท์ดีกว่าการซื้อรถรถโฟล์คลิฟท์อย่างไร

• Why rental a forklift is a good option ? Or why we have to rent a forklift ? สำหรับการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ จะส่งผลดีต่อการใช้งานและการควบคุมค่าใช้จ่าย กล่าวคือ

- เมื่อลูกค้ามีความจำเป็นที่ต้องใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ การเช่ารถโฟล์คลิฟท์เป็นทางเลือกที่ดีเพราะไม่ต้องลงทุนสูงในการซื้อ

- สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนได้ตามความต้องการ กล่าวคือเมื่อหมดสัญญาเช่าลูกค้าสามารถลดจำนวนรถได้ หากไม่มีความต้องการใช้งาน หรือสามารถเพิ่มจำนวนได้ โดยไม่ต้องลงทุนสูงในการจัดหา

- ในทางบัญชี ค่าเช่ารถโฟล์คลิฟท์ สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ และเป็นค่าใช้จ่ายในอัตราคงที่

- มีเครื่องจักรสภาพดีและทันสมัยให้ใช้งาน กล่าวคือเมื่อหมดสัญญา ลูกค้าสามารถเปลี่ยนฟอร์คลิฟท์คันใหม่ ไม่ว่าจะรถโฟล์คลิฟท์ใหม่หรือ รถโฟล์คลิฟท์มือ 2
 
•  How renting a forklift is better than buying it ? เปรียบเทียบ การเช่ารถโฟล์คลิฟท์และการซื้อ ดังนี้

“การเช่า”จะมีช่างผู้ชำนาญการในการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ที่สำคัญการเข้าบำรุงรักษาของ NDTT นอกจากการ บำรุงรักษาเครื่องจักรแล้ว ยังมีการตรวจเช็คและแก้ไขเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในส่วนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เกิดขึ้น(ในการใช้งานปกติไม่รวมอุปบัติเหตุ) NDTT จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ลูกค้าจึงสามารถรู้ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนและเป็นอัตราคงที่ตามค่าเช่าที่ได้ตกลงไว้ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถคำนวนค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนล่วงหน้าได้

“การซื้อ” ลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดหา ช่างเพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซม และอื่นๆ หากเกิดความเสียหายต่อเครื่องจักร ทำให้ไม่สามารถคำนวนค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนล่วงหน้าได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ บุ๋ม 061-419-4021
 
Supparada@ndtthailand.co.th
 
คุณ ชานนท์ 02-059-4395-6

chanon@ndtthailand.co.th
 
บริษัท เอ็นดีที (ประเทศไทย) จำกัด
110/2 หมู่ 13 ซอย 25/1 ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

 
Tel: 02-059-4395-6
 
Fax: 02-059-4397

https://www.xn--42cl0bf2bbysb8j2a9k4a4f4cf.com

คลิ๊กดูเวบไซด์ต่อได้ที่  https://www.เช่ารถโฟล์คลิฟท์.com

Keyword  เช่ารถโฟล์คลิฟท์


ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

ขออนุญาต อัพเดทกระทู้