ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


ป้ายทางออก ป้ายทางหนีไฟ ความสำคัญของป้ายไฟฉุกเฉิน

ป้ายทางออก

ในปัจจุบันการก่อสร้างบ้านเรือนและอาคารมีมากขึ้น โดยการก่อสร้างอาคารนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีไฟ เพื่อเป็นทางหนีสำหรับเหตุเพลิงไฟ หรือเกิดภัยพิบัติอื่น ๆ เป็นต้น

โดยเมื่อมีทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีไฟแล้ว สิ่งที่สำคัญคือ ทำอย่างไรให้ผู้ที่มาใช้งานอาคารรู้ว่าทางนี้คือทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีไฟ เพราะฉะนั้นจึงมีการติดป้ายทางออกเพื่อบอกให้สะดวกและรวดเร็วต่อการหนีภัย

ป้ายทางออก คือ

ป้ายทางหนีไฟ หรือ ป้ายทางออก คือ ป้ายที่บอกตำแหน่งของทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีภัย เพื่อให้สามารถนำพาผู้ที่อยู่ภายในอาคาร ออกมาสู่ภายนอกอาคารได้อย่างปลอดภัย

ป้ายทางออกสำคัญอย่างไร

โดยทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีไฟ เป็นทางออกจากภายในอาคารไปยังทางออกสุดท้ายของอาคาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถออกไปสู่ภายนอกอาคารได้อย่างปลอดภัย

มีป้ายทางออก เพื่อความปลอดภัย

ซึ่งการติดป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือป้ายทางหนีไฟนั้น มีความสำคัญ ได้แก่

เพื่อสามารถรู้ได้ว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ที่ใด

โดยการติดป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือป้ายทางหนีไฟ ก็เพื่อบอกว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ที่ใด

มาตรฐานป้ายทางออกตามกฎหมาย

โดยอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือป้ายทางหนีไฟ  คือป้ายที่ใช้ข้อความหรือสัญลักษณ์บ่งบอกเส้นทาง หรือทางออกให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารทราบว่าจะออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที ซึ่งมาตรฐานป้ายทางออกตามกฎหมายนั้น ระบุเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

  • การติดตั้งเหนือประตู หรือตามทางเดิน ความสูง 2-2.7 ม. ความสูงนอกเหนือจากนี้ สามารถทำได้ตามที่กำหนดในแผนและคู่มือการป้องกันเพลิงไหม้ (Fire procedure)
  • ติดตั้งตามทางเดิน หรือทางหนีไฟ เพื่อให้อพยพไปยังประตูทางออกที่ใกล้ที่สุด
  • แหล่งจ่ายไฟต้องมาจากแหล่งไฟฟ้าปกติ แยกวงจรจากระบบอื่นเพื่อสามารถทดสอบได้สะดวก และมีแบตเตอรี่สำรองไฟ
  • ป้ายสัญลักษณ์ขนาด 10 ซม. ต้องติดตั้งภายในระยะ 24 ม., หรือขนาด 15 ซม. ติดตั้งภายในระยะสายตา 36 ม.และขนาด 20ซม. ติดตั้งระยะห่างได้ 48 ม.
  • การตรวจสอบป้ายจะต้องมีการจดบันทึกระบุผลการตรวจ ผู้ตรวจและวันที่ไว้ สามารถดูและตรวจสอบได้
  • การตรวจสอบการทำงานต้องทำการตรวจสอบทุกระยะ 3 เดือน ทดสอบให้สำรองไฟนาน 30 นาที และทุก 1 ปี ต้องสำรองไฟนาน 60 นาที และประจุแบตเตอรี่ตามปกติจนเต็มและพร้อมใช้งาน
  • เมื่อไฟฟ้าดับต้องให้ความสว่างติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 90 นาที สำหรับอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูงตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไม่น้อยกว่า 120 นาที
การตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน

โดยการตรวจสอบป้ายทางออกแุกเฉิน หรือป้ายทางหนีไฟนั้น เป็นสิ่งสำคัญเพราะระบบไฟฟ้าอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ทุกเวลา เพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบและทดสอบไฟป้ายทางออกฉุกเฉินตามระยะเวลาที่กำหนด โดยแบ่งเป็นดังนี้

  • การติดตั้งใหม่
โดยไฟป้ายทางออกฉุกเฉินต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบ โดยเมื่อทำการตัดไฟ ไฟป้ายฉุกเฉินต้องส่องสว่างได้ตามพิกัดที่กำหนดและไม่น้อยกว่า 120 นาที ถ้าไฟป้ายทางออกฉุกเฉินมีสวิตช์ถ่ายโอน เมื่อทำการตัดไฟหรือยกเลิกการทำงานของสวิตช์ ไฟป้ายฉุกเฉินต้องยังส่องสว่าง
  • การตรวจสอบราย 3 เดือน
โดยไฟป้ายทางออกฉุกเฉินต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบ โดยเมื่อทำการตัดไฟ ไฟป้ายฉุกเฉินต้องส่องสว่างได้ตามพิกัดที่กำหนดและไม่น้อยกว่า 60 นาที กรณีแบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้นานถึง 60 นาที ในระหว่างการทดสอบ ระบบต้องมีสัญญาณแสดงความล้มเหลวของแบตเตอรี่ และต้องทำทุก 3 เดือน
  • การตรวจสอบรายปี
โดยไฟป้ายทางออกฉุกเฉินต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบ โดยเมื่อทำการตัดไฟ ไฟป้ายฉุกเฉินต้องส่องสว่างได้ตามพิกัดที่กำหนดและไม่น้อยกว่า 90 นาที โดยต้องทำทุก 1 ปี

ตรวจสอบป้ายทางออกให้พร้อมอยู่เสมอ

สรุปเกี่ยวกับป้ายทางออก

โดยป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือป้ายทางหนีไฟ มีหน้าที่บอกตำแหน่งของทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีภัย เพื่อสามารถให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารออกไปสู่ภายนอกอาคารได้อย่างปลอดภัย หากเกิดไฟไหม้ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งต้องออกแบบให้ได้มาตรฐานตามข้อกฎหมายกำหนด นอกจากนี้ต้องมีการตรวจสอบการใช้งานหลังติดตั้งแล้ว และภายหลังการติดตั้งทุก ๆ 3 เดือน ตลอดจนตรวจสอบการติดตั้งทุกปี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอาคาร