ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


Cooling Tower (คูลลิ่งทาวเวอร์) หอหล่อเย็นนวัตกรรมระบายความร้อนของอุตสาหกรรมและอ

Cooling Tower (คูลลิ่งทาวเวอร์) หอหล่อเย็นนวัตกรรมระบายความร้อนของอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์


 Cooling TowerCooling Tower (หอหล่อเย็น) คือ
Cooling Tower (หอหล่อเย็น) คือ อุปกรณ์ระบายความร้อนที่ใช้น้ำเพื่อถ่ายเทความร้อน นับได้ว่าเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดใหญ่ มีระบบปฏิบัติการ cooling tower system อย่างมีประสิทธิภาพ หอระบายความร้อนมีการออกแบบ cooling tower ให้มีใบพัด cooling tower เพื่อให้อากาศเคลื่อนขึ้นด้านบนทำให้อากาศเย็นลง จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึ่งหอทำความเย็นจะเป็นตัวนำพาความเย็นไปยังจุดต่างๆ ด้วยอาศัยเครื่องจ่ายลมเย็นเป็นตัวกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในอาคารที่มีการติดตั้งหอหล่อเย็นไว้ เพื่อระบายความร้อนออกจากตัวอาคารและเครื่องจักรหลักการทำงานของหอหล่อเย็น Cooling Tower
หลักการทำงานของหอหล่อเย็น Cooling Tower เป็นการทำงานด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนความร้อน โดยมีน้ำเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนไปยังอากาศ ด้วยวิธีการระเหย ซึ่งหลักการทำงานของหอหล่อเย็นจะนำเอาน้ำไหลผ่านแผงรังผึ้ง (Filler) โดยด้านบนของ cooling tower จะมีใบพัด cooling tower ใบพัดหรือพัดลมดังกล่าวจะทำหน้าที่ดูดลมผ่านทางด้านข้างของแผงรังผึ้งขึ้นไปสู่ด้านบนของหอหล่อความเย็น น้ำที่ค่อยๆไหลผ่านตัวแผงรังผึ้งลงมาจะมีลมเย็นผ่านเข้ามา ซึ่งเรียกกระบวนการดังกล่าวว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน เมื่อเกิดการถ่ายเทความร้อน น้ำที่ไหลลงมาจะมีอุณหภูมิลดลง และน้ำที่ไหลลงมาจะไหลลงมายังส่วนฐานที่เป็นถาดด้านล่างของ Cooling Tower หลังจากนั้นจะถูกดูดไปหล่อเย็นผ่านระบบซิลเลอร์ (chiller) เพื่อนำไปหล่อตัวเครื่องจักร น้ำที่ถูกดูดผ่านไปยังระบบซิลเลอร์จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น น้ำที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะถูกดูดไปยังด้านบนของ cooling tower อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการการทำงานของระบบ cooling tower จะเป็นการทำงานแบบวนซ้ำไปเรื่อยเรื่อย การทำงานของระบบดังกล่าวจะเป็นช่วยประหยัดพลังงานที่จะใช้ในการทำความเย็น รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบปรับอากาศในอาคารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 หลักการทำงานของหอหล่อเย็น Cooling Towerความสำคัญของ Cooling Tower
สภาพแวดล้อมและอากาศเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและประสิทธิภาพของการทำงาน ความร้อนและการถ่ายเทอากาศย่อมมีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ หากเปรียบเทียบบริเวณพื้นที่เดียวกันแต่ การถ่ายเทอากาศแตกต่างกัน แน่นอนว่าบริเวณพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง การถ่ายเทของอากาศไม่ปลอดโปร่ง จะทำให้มนุษย์เกิดอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย  ความกระตือรือร้นและประทธิภาพในการประกอบกิจกรรมย่อมแตกต่างกันไป ฉะนั้นการทำร่างกายปรับสภาพให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อมนุษย์ การนำ cooling tower system ซึ่งเป็นระบบที่นำมาใช้เพื่อระบายความร้อน และปรับสภาพอากาศภายในอาคารที่มีขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือโรงพยาบาล เป็นต้น เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ความกระตือรือร้น ทให้ความรู้สึกของมนุษย์เปิดรับ รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นประเภทของ Cooling Tower (คูลลิ่งทาวเวอร์)
หอทำความเย็นCooling Tower (คูลลิ่งทาวเวอร์) สามารถจำแนกประเภทของการใช้งาน ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

Mechanical Draft Cooling Tower
Mechanical Draft Cooling Tower การระบายความร้อนแบบร่างเครื่องกล ระบบ cooling tower เป็นการเคลื่อนที่ของอากาศเกิดจากการใช้ใบพัด cooling tower หรือพัดลมเป็นตัวบังคับให้อากาศผ่านแผงกระจายน้ำ การระบายความร้อนแบบร่างเครื่องกล มีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมากกว่าแบบธรรมชาติ

Natural Draft Cooling Tower
Natural Draft Cooling Tower คูลลิ่งทาวเวอร์แบบร่างธรรมชาติ ระบบ cooling tower จะมีการเคลื่อนที่ของอากาศที่แตกต่างกันของอุณหภูมิและความหนาแน่น เหมาะกับสภาพอากาศที่เย็นและแห้ง ซึ่งส่วนมากจะพบ cooling tower ในอุตสาหกรรมที่มีการไหลของน้ำหล่อเย็นที่ไม่มีที่สิ้นสุดและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น ระบบดังกล่าวมีข้อจำกัดในเรื่องของต้นทุนที่สูง

ประเภทของ Cooling Tower (คูลลิ่งทาวเวอร์)

Counter Flow Cooling Tower
Counter Flow Cooling Tower ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ทวนกระแส การไหลของน้ำและอากาศมีการเคลื่อนที่สวนทางกัน การออกแบบ cooling tower ให้อากาศเคลื่อนขึ้นด้านบน น้ำร้อนจะตกลงมาเพื่อให้อากาศเย็นลง ซึ่งการทำงานในลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ได้ประสิทธิภาพของการทำงานของ ระบบ cooling tower สูงสุด

Cross Flow Cooling Tower
Cross Flow Cooling Tower  คูลลิ่งทาวเวอร์ครอสโฟลว์ ระบบ cooling tower ประเภทนี้จะมีการทำงานโดยการไหลของน้ำและอากาศมีการเคลื่อนที่ตัดกัน พัดลมจะเป็นตัวป้องกันความชื้นจากสภาพอากาศ เมื่อเกิดความชื้นมากอาจทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลงได้

จะเห็นได้ว่า ระบบ cooling tower ในแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป มีความเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ฉะนั้นก่อนการนำ cooling towers ไปใช้งานควรศึกษาสภาพแวดล้อม ความเหมาะสมในการใช้งานให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน รวมไปถึงการทำงานของระบบ cooling tower ที่ถูกจัดวางในพื้นที่ที่ต้องการใช้งานอีกด้วยCooling Tower (คูลลิ่งทาวเวอร์) มีประโยชน์อย่างไร
จากการกล่าวมาข้างต้น  cooling tower system หรือหอหล่อเย็นเป็นระบบที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้การถ่ายเทความร้อนด้วยการระเหย มีน้ำเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน ทำหน้าที่ระบายความร้อน ปรับอากาศภายในอาคาร ซึ่งระบบ cooling tower มีการออกแบบมาเพื่อความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน มีความคงทน แข็งแรงต่อต้านการสึกหล่อและแตกหัก ป้องกันสนิม 

ทนต่อสภาพแวดล้อม การติดตั้ง cooling tower ควรติดตั้งบริเวณที่โล่ง บนหลังคาของอาคาร หรือบริเวณพื้นที่โล่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ cooling tower ได้อย่างเต็มรูปแบบ